Patyčios mokykloje (5)

300 dokumentų
Sveikos gyvensenos ugdymas pradinėje mokykloje
Įvadas. Sveikos gyvensenos ugdymas mokykloje. Sveikatos ugdymo(si) pasiekimai. Sveikos gyvensenos sudedamosios dalys. Fizinio aktyvumo vaidmuo. Racionali mityba. Higiena. Racionali veiklos ir poilsio kaita. Rūkimo profilaktika. Mokinių saugumo ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 02 06
Vaikų išgyvenimai dėl skurdo
Įvadas. Skurdo samprata. Skurdo priežastys. Skurdą patiriančių jaunesniųjų mokinių išgyvenimai mokykloje. Skurdo aplinka ir jo įtaka vaikui. Galimi jaunųjų mokinių išgyvenimai mokykloje dėl skurdo aplinkos. Bendraamžių agresija. ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 03 20
K. Donelaitis: gyvenimas ir kūryba
Kristijonas Donelaitis. Kristijonas Donelaitis gimė. Mokėsi beturčių mokykloje , vėliau – Karaliaučiaus lotyniškojoje penkiametėje mokykloje. M. Įstojo į Karaliaučiaus universitetą. - 1742 m. Dirbo Stalupėnų mokykloje muzikos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 03 21
Socialinio pedagogo adaptacija bendrojo lavinimo mokykloje
Socialinio pedagogo adaptacija bendrojo ugdymo mokykloje. Socialinio pedagogo adaptacija bendrojo ugdymo mokykloje teoriniai tyrimo pagrindai. Temos aktualumas. TEMOS AKTUALUMAS Jei darbuotojui sunkiai sekasi prisitaikyti. TYRIMO PROBLEMA ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 03
Sporto diena mokykloje
Sporto diena mokykloje. RENGINIO TIKSLAS Paminėti pasaulio sveikatos organizacija „Judėjimo sveikatos labui“ dieną. Renginio eiga. Renginį ves kvalifikuotas kviestinis svečias (sporto instruktorius. Išvados ir rekomendacijos. PSO ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2017 12 30
Psichologija Filmo analizė
Įvadas. Filmo siužetas. Veikėjai. Problematika. Aspergerio sindromas. Patyčios. Izoliacija. Depresija. Draugystė ir emocinis ryšys. Išvados. Literatūra.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2014 10 20
Mokyklos nelankymo priežastys
Švietimas – veikla. Kas yra mokyklos. nelankantys ir vengiantys ją lankyti vaikai? Vaiką vengiantį lankyti mokyklą (jos nelankantį) apibrėžiame kaip mokinį. Piktybinis pamokų nelankymas dažniausiai būna ne problema. Netinkamai savo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 12 30
Šilumos, elektros ir vandens taupymas bei alternatyvi energija
Šilumos, elektros ir vandens taupymas bei alternatyvi energija. Darbo tikslas. Šilumos taupymas mokykloje. Šilumos taupymas namuose. Elektros taupymas mokykloje. Elektros taupymas namuose. Vandens taupymas mokykloje. Vandens taupymas namuose. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 07 06
Ką man davė mokykloje perskaitytos knygos?
Ką man davė mokykloje perskaitytos knygos? Lietuvių kalbos esė.
Lietuvių esės, Esė, 2 puslapiai
2013 07 31
Mokinių muzikinio ugdymo situacija mokykloje
Kūrybinė analitinė užduotis. Mokinių muzikinio ugdymo situacija mokykloje.
Pedagogikos refleksijos, Refleksija, 4 puslapiai
2016 12 07
Mokesčių vengimo versle ir gyvenime prevencija pradedant nuo ekonomikos ir verslumo pamokų mokykloje
Mokesčių vengimo sąvoka ir požymiai. Mokesčių vengimo prevencija. Mokesčių planavimo atribojimas nuo mokesčių vengimo. Ekonomika ir verslumas. Ekonomikos mokymas mokykloje. Pedagogo ekonomikos pamokos planavimas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2017 12 07
Bendravimas be patyčių
Moku bendrauti be patyčių. Patyčios – tai. Kabinėjimasis. Koks elgesys yra patyčios? Vaikas tyčia žemina ar užkabina kitą vaiką. Kur galima susidurti su patyčiomis? Pagalvok, kur tau yra tekę matyti vykstančias patyčias ar net ir ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 05 28
Adaptacija mokykloje, sunkumai ir sprendimo būdai
Įvadas. Vaiko adaptacijos svarba mokykloje, jos eiga, trukmė ir ypatumai. Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas palengvinant vaiko adaptaciją. Bendradarbiavimo formos. Priemonės vaiko adaptacijai gerinti. Tėvų pagalba rengiant vaiką ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2020 03 01
Internetinės patyčios Cyberbullying
Bullying is such a big problem nowdays. We see kids who are bullied everyday in school or home. Adults also can be bullied, but today I wanna talk about Cyberbullying is when you post rumors about other person, critisizing and humiliating ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 01 12
Mokykla verslo planas
Įvadas. Rinka. Marketingas. Gamybos planas. Įmonės struktūra. Darbuotojai ir valdymo personalas. Finansinis planas. Pagrindinių priemonių nusidėvėjimas ir nekilnojamo turto mokestis. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra:.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 12 puslapių
2012 12 05
Sveikatos specialisto ugdymo funkcijos organizuojant sveikatos ugdymą bendro laivinimo moykloje
Pedagogikos studijų baigiamojo darbo santrauka. Įvadas. Skyrius. sveikatos gdymo organizavimo bendro lavinimo mokykloje teoriniai aspektai. Sveikatos ugdymo samprata. Sveikatos ugdymas bendro lavinimo mokykloje. Sveikatos specialisto funkcijos ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 03 15
Vertybių ugdymo problema mokykloje
Vertybių ugdymo problema mokykloje. pranešimas ugdymo filosofijos seminare. Problema Vertybių ugdymas šiuolaikinėje mokykloje. Kelios esminės vertybių ugdymo sampratos. Visuomeninių ir asmeninių vertybių santykio problema ugdyme. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 12 07
Devynmečio agresijos protrūkis mokykloje
PAVADINIMAS „ Devynmečio agresijos protrūkis mokykloje “. Pagrindžiamas savais žodžiais. Įrodomas , remiantis mokslininkų teigimu. Probleminės srities apibūdinimas. Problemų sprendimo metodo pagrindimas ir taikymo ypatumai. Galima ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2020 01 04
Auklėjimo stiliaus įtaka vaikų adaptacijai mokykloje
Auklėjimo stiliaus įtaka vaikų adaptacijai mokykloje. Įvadas. Žmogaus gyvenime kyla daug iššūkių. Auklėjimo stiliai. Jokia kita socialinė institucija neprilygsta šeimos vaidmeniui. Psichodinaminis stilius. Šios teorijos šalininkai ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2018 10 25
Kaip saugiai elgtis mokykloje?
Saugus elgesys mokykolje. Šiandien sužinosite. Kaip elgtis asargiai esant pamokų ir pertraukų metu. Nesisupti ant kedės. Per kūno kultūrą. Pagrindinės kūno kultūros taisyklės. Devėti tinkamą sportui. Valgykloje. Pagrindinės valgyklos ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 28
Sociometrija ir jos taikymas mokykloje
Sociometrija ir jos taikymas mokykloje. Sąvokos apibrėžimas. Sociometrija – tai tarpasmeninių pasirinkimų nustatymo metodas. Metodo tikslas. Nustatyti grupės tarpusavio. Sociometrinio tyrimo trys pagrindiniai etapai. Sudaroma ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 10 01
Sveikatos ugdymo formos pradinėje mokykloje
Sveikatos ugdymo formos pradinėje mokykloje. Klaipėda. Įvadas. Šiuolaikinių ugdymo institucijų uždavinys – išugdyti humanišką. Lietuvoje mokinių sveikos gyvensenos ugdymo įgyvendinimas apibrėžiamas pagrindiniuose švietimą ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2019 06 29
Lankstinukas apie smurta
Kas gi yra patyčios? Priekabiavimas? Smurtas? Skriauda? Skriauda kūnui. Skriauda sielai. Priekabiavimas.
Psichologijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2014 11 10
Ekonomikos pamokų stebėjimas praktikos ataskaita
Ekonomikos ir verslo pagrindų ištęstinių studijų programa v kursas savarankiškos pedgoginės praktikos atliktos edukologijos katedros užduotys. Įvadas. susipažinimas su mokykla. Ekonomikos pamokos mokykloje. Kritinio mąstymo ugdymo ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2017 07 13
Mokinių fizinis aktyvumas: fizinio aktyvumo lavinimas mokykloje
Įvadas. Mokinių fizinio aktyvumo sąvoka. Mokinių fizinis aktyvumas. Fizinio aktyvumo lavinimas mokykloje. Fizinių ypatybių lavinimas. Apklausos rezultatai. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Kūno kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 01 22
Šiuolaikinis jaunimas ir jo vertybės
Įvadas. Šiuolaikinis jaunimas ir jo vertybės. Jauno žmogaus pasaulis. Elgesys su kitais ir patyčios. Alkoholis. Išvados. Literatūra.
Etikos esės, Esė, 8 puslapiai
2017 11 26
Praktika mokykloje praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės organizacinė struktūra. Buhalterinės askaitos tarnybos veikla. Pareiginiai nuostatai. Dokumentų valdymas mokykloje. Mokyklos finansinė atskaitomybė, ją reglamentuojantys teisės aktai. Įstatymai, reglamentuojantys ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2014 09 30
Vertybės perduodamos ne tik šeimoje ir mokykloje, mokytis būti atkakliam ir garbingam galima ir iš knygų - kalbėjimo potemė

Vertybės perduodamos ne tik šeimoje ir mokykloje, mokytis būti atkakliam ir garbingam galima ir iš knygų. Antuano de Sent Egziuperi. Kazys Binkis. Jonas ...

Kitame mano skaitytame kūrinyje garbė ir besąlygiškas pasiaukojimas yra svarbiausios vertybės. Tai yra Jono Biliūno apsakymas „Laimės žiburys“, kuriame pasakojama kaip ...

Potemės 2020, 10 klasė, Literatūra , 2 puslapiai
2018 03 01
Mokykloje kylančios socialinės problemos
Įvadas. Psichologinis konsultavimas gali padėti, jeigu vaikas. Tėvai į psichologą gali kreiptis, jeigu jaučia, kad. Vaikų bendravimo problemos. Vaikų elgesio problemos. Per didelis aktyvumas. Agresyvus elgesys. Vaikų sunkumai mokykloje. ...
Psichologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 07 29
Japonijos mokyklos skaidrės
Japonijos mokyklos. Mokslo metai Japonijoje prasideda balandį. Japonijos švietimo sistema beveik nesiskiria nuo azijietiško „Standarto“ treji metai vaikų darželyje. Japonijoje neskambinama tėvams į darbovietes ar namus. Japonijos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 01 19
Istorijos mokymas Lietuvos mokykloje iki 1940 m., Rusijos imperijos bruožai
Tema. Istorijos mokymas Lietuvos mokykloje iki Istorijos mokymas carinės Rusijos imperijos bruožai. Istorijos mokymo metodinės priemonės. Tema. Istorijos mokymas Lietuvos mokykloje iki. Tema. Istorijos mokymas šiuolaik. LT mokykloje sistema. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2019 03 17
Lytinio ugdymo įgyvendinimas bendrojo lavinimo mokykloje
Įvadas. Lytinio ugdymo samprata. Lytinio ugdymo programos. Lytinio švietimo programa. Kitos lytinio ugdymo programos. Lytinio ugdymo organizavimo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa. Mokyklos ir ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 10 26
Paauglių požiūris į lytinį švietimą mokykloje ir šeimoje
Įvadas. Lytinio švietimo samprata. Lytinio švietimo sąvoka. Lytinio švietimo svarba ugdyme. Paauglių požiūrio į lytinį švietimą mokykloje ir šeimoje tyrimo analizė. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo dalyviai. Tyrimo rezultatų ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 06 13
Apie savižudybę
Įvadas. Savižudybės samprata. Kas skatina savižudybę? Žiniasklaida. Patyčios. Miego sutrikimai. Depresija ir alkoholis. Kitos priežastys. Kaip atpažinti žmogų, ketinantį nusižudyti. Kaip elgtis. Savižudybių prevencijos galimybės. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 03 20
Ugdymo metodai įtakojantys mokymosi motyvaciją pradinėje mokykloje
Teorinė dalis. Mokymosi motyvacijos teorijos. Biheviorizmas. Neobihevioristai. Geštalistai. Kognityvinė psichologija. Pragmatizmo ugdymo filosofija. Mokymosi motyvacijos rūšys. Vidinė mokymosi motyvacija. Išorinė mokymosi motyvacija. Mokymo ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2012 12 03
Vertybės perduodamos ne tik šeimoje ir mokykloje, mokytis būti atkakliam ir garbingam galime ir iš knygų

Vertybės perduodamos ne tik šeimoje ir mokykloje, mokytis būti atkakliam ir garbingam galime ir iš knygų. Jono Mačiulio-Maironio poezija. Kristijono Donelaičio knyga. Jono Biliūno ...

Jono Mačiulio-Maironio poezija „Užtrauksime naują giesmę“ moko mus, kad garbingumas - ginti tėvynę.Kristijono Donelaičio knyga „Metai“ moko mus, kad norintis ...

Potemės 2020, 10 klasė, Literatūra , 4 puslapiai
2017 11 16
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo