Pavojingu tarptautiniu kroviniu gabenimo ypatumai

300 dokumentų
Kroviniu pervezimas. Mokymosi medžiaga
Mokymo (mokymosi) medžiagoje pateikiama kelių transporto ekonominiai ypatumai, krovinių srautai ir apyvarta, krovinių vežėjų veiklos organizavimo ypatumai, krovinių vežimo technologijomis, krovinių vežimai paketais ir konteineriuose, pavojingų krovinių vežimo organizavimas, pateikti pagrindiniai teisiniai aktai reglamentuojantys ...
Transporto konspektai, Konspektas, 603 psl.
2011 01 12
Tarptautinių krovinių vežimo organizavimas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Tarptautinių krovinių gabenimo organizavimo teoriniai aspektai. Tarptautinių krovinių gabenimo samprata ir esmė. Transporto rūšies priemonės parinkimas. Krovinio paruošimas gabenimui. Krovinio gabenimo maršruto parinkimas. Krovinio gabenimo dokumentacija. Kelių mokesčiai. Tarptautinių ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2015 01 08
Tarptautinių krovinių gabenimas iš Lietuvos į Europos šalis
Įvadas. Tarptautinės logistikos esmė bei reikšmė. Tarptautinės logistikos tipai bei ypatumai. Tarptautinė logistika ir es rinka. Krovinio gabenimo bei jų pasirinkimo ypatumai. Vandens keliais gabenamas krovinys. Antžeminis krovinio gabenimo būdas. Oru gabenami kroviniai. Tarptautinių krovinių gabenimo iš lietuvos į europos šalis ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2012 10 03
Pavojingų krovinių gabenimo ypatumai skaidrės
Pavojingų krovinių gabenimo ypatumai (reikalavimai transporto priemonei ir lydintiems asmenims). Pavojingo krovinio samprata. Pavojingų krovinių kvalifikacijos. Reikalavimai transporto priemonėms. Priešgaisrinės priemonės. Kita įvairi įranga. Vairuotojas turi žinoti. Transporto priemonės ekipažui draudžiama. Vairuotojas turi ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 11 27
Tarptautinių krovinių gabenimų automobilių keliais ypatumai
Įvadas. Infrastruktūra ir paslaugų taikymas. Paklausa ir pasiūla. Tarptautinio krovinių gabenimo paslaugų esmė. Krovinių gabenimo paslaugų konkurencingumo kriterijai. Tarptautinė logistika ir krovinių gabenimas automobilių transporto. Tarptautinės logistikos esmė. Gabenimo automobilių transportas ypatumai ir trūkumai. Formalizuotas ...
Logistikos referatai, Referatas, 19 psl.
2014 05 04
Pavojingų krovinių gabenimo įtaka aplinkai
Įvadas. Pavojingi kroviniai ir jų gabenimas. Pavojingi kroviniai. Pavojingų krovinių klasifikacija. Pavojingų krovinių transportavimo ypatumai. Pavojingų krovinių gabenimas Klaipėdos jūrų uoste. Pavojingų krovinių gabenimo įtaką aplinkai. Aplinkos tarša. Pavojingų krovinių poveikis aplinkai gabenant sausumos ir vandens ...
Aplinkos referatai, Referatas, 20 psl.
2017 05 02
Pavojingų krovinių gabenimo ypatumai
Įvadas. Teisinės nuostatos. Atsakomybė pagal ADR. Transporto priemonių ženklinimas. Pavojingų krovinių ženklinimas ir jų klasifikavimas. Pavojingų krovinių vežimo būdai. Priešgaisrinės priemonės. Privalomi dokumentai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 9 psl.
2015 01 06
Pavojingų krovinių vežimo aplinkosauginis valdymas
Įvadas. Pavojingų krovinių vežimo teisinis reglamentavimas. Pavojingų krovinių klasifikavimas ir ženklinimas. Pavojingų krovinių gabenimo būdai ir dokumentacija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2016 05 19
Dyzelino vežimo technologinio proceso sudarymas
Įvadas. Teorinė dalis. Tarptautinio krovinių vežimo būdų apžvalga. Pavojingų krovinių gabenimas tarptautiniais maršutais. Tarptautinės ir nacionalinės teisės šaltinių apžvalga pavojingų krovinių gabenimo klausimu. Pavojingų krovinių sąvoka ir klasifikacija. Pavojingų krovinių ženklinimas. Pavojingų krovinių gabenimo ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2015 03 08
Tarptautiniai krovinių gabenimai automobilių transportu
Įvadas. Transportas logistikos sistemoje. Kelių transportas. Krovinių gabėnimo automobiliu privalumai. Krovinių gabėnimo automobiliu trūkumai. Krovininiai automobiliai. Krovinių gabenimų automobiliu keliais rūšys ir kliūtys. Tarpiniai gabenimai. Linijiniai gabenimai. Krovinių gabenimo ir pristatymo kliūtys. Tarptautinių krovinių ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2014 10 20
Vandens, oro, kelių, geležinkėlių transportas tarptautinėse rinkose
Įvadas. Pasaulio transporto sistema. Transportas ir aplinka. Tarptautinis jūrų transportas. Maršrutinė ir trampinė laivinikystė. Tarptautinių krovinių gabenimo jūra organizavimas. Jūrų frachto tarifai. Krovinių gabenimas jūra. Tarptautinis oro transportas. Tarptautinių krovinių gabenimo oru transporto ypatumai. Oro transporto ...
Logistikos referatai, Referatas, 22 psl.
2013 01 14
Tarptautinių krovinių gabenimas geležinkeliu
Įvadas. Krovinių gabenimas geležinkeliu. Gabenimo geležinkeliu ypatumai. Krovinių gabenimo būdai. Vagoninių siuntų gabenimas. Kombinuoti gabenimai geležinkeliu. Gabenimai konteineriais. Mišrūs kombinuoti gabenimai. Cargo sąstatų sistema (ICG). Krovos priemonės. Krovinių gabenimo geležinkeliu tarifai. Tarptautinių gabenimų ...
Logistikos referatai, Referatas, 21 psl.
2014 04 12
Krovinių gabenimas referatas
Įvadas. Krovinių gabenimas. Naudojamų krovininių automobilių specifikacijos. Krovinių pervežimas. Tarptautinis krovinių gabenimas ir jų paslaugos. Tarptautinių krovinių sandėliavimas. Krovinio gabenimo rūšys bei jų pasirinkimo ypatumai. Vandens keliais gabenamas krovinys. Antžeminis krovinio gabenimo būdas. Oru gabenami ...
Logistikos referatai, Referatas, 10 psl.
2017 10 30
Pavojingi kroviniai referatas
Įvadas. Pavojingųjų krovinių vežimo apibrėžimas. Pavojingųjų krovinių klasifikavimas. Pavojingų krovinių gabenimo būdai. Pavojingų krovinių ženklinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 12 psl.
2016 01 17
Pavojingų krovinių ženklinimas
Įvadas. Pavojingų krovinių ženklinimo teorinė analizė. Pavojingų krovinių samprata. Pavojingų krovinių ženklinimo ypatumai. Išvados. Literatūra.
Logistikos referatai, Referatas, 12 psl.
2017 11 26
Krovinio ruošimas vežimui
Įvadas. Produkcijos įpakavimas ir paruošimas transportavimui. Pakuočių ženklinimas, markiravimas. Dažniausiai pasitaikantys pakuočių markiravimo pavyzdžiai. Pavojingų krovinių ženklinimas. Pavojingų krovinių gabenimo ypatumai. Išvados. Informacinių šaltinių sarašas.
Logistikos referatai, Referatas, 11 psl.
2016 03 01
Tarptautinių pervežimų sausumos transportu Lietuvoje analizė
Krovinių vežimo kelių transportu analizė. Tarptautinių gabenimų kelių transportu dinamika. Krovinių gabenimo kelių transportu pasiskirstymas. Tarptautinis krovinių gabenimas kelių transportu. Tarptautinių krovinių pervežimo apimtys pagal krovinių rūšis. Kelių transportu vežti kroviniai pagal šalis. Krovinių vežimo lietuvos ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2011 06 22
Pavojingų krovinių vežimas ir organizavimas analizė
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Pavojingų krovinių ir jų vežimo samprata. Pavojingų krovinių klasifikavimas, ženklinimas, vežimo būdai ir tam skirtos priemonės (įranga. Kai kurios pavojaus identifikacinių numerių reikšmės. Kiti pavojaus ar įspėjamieji ženklai. Transporto priemonės ir jų įranga. Priešgaisrinės ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2014 10 22
Gyventojų nuomonės tyrimas dėl saugaus pavojingų krovinių pervežimų svarbos ekologijai
Įvadas. Pavojingų krovinių gabenimo rizika žmonių sveikatai ir aplinkai. Pavojingų krovinių apibendrinimas ir taisyklės. Bendrieji pavojingų krovinių klasifikavimo principai. Įpakavimo taisyklės. Darbuotojų paruošimas. Pirmoji pagalba. Trakų miesto gyventojų nuomonės tyrimas dėl saugaus pavojingų krovinių pervežimų svarbos ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2017 04 19
Pavojingų krovinių pervežimo logistiniai ypatumai
Pavojingų krovinių pervežimo Logistiniai ypatumai. Pavojingi kroviniai – pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos ir gaminiai. Ženklinimas. Transporto priemonės ženklinamos oranžinėmis. Medžiagos pavojaus identifikacinis numeris. – dujų išsiskyrimas dėl slėgio ar cheminės reakcijos. Pavojingi kroviniai skirstomi į ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2016 04 24
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR)
Įvadas. ADR sutartis. Pavojingų krovinių vežimo dalyviai, jų atsakomybė. Pavojingųjų krovinių klasifikavimas. Pavojingųjų krovinių ženklinimas. Transporto priemonės parinkimas. Dokumentacija. ADR nuostatų netaikymas. Išvados. Šaltiniai.
Transporto referatai, Referatas, 16 psl.
2015 03 20
Pavojingų krovinių vežimo ypatumai
Įvadas. Bendrosios nuostatos. Saugaus pavojingų krovinių vežimo užtikrinimas. Pavojingų daiktų klasifikavimas. Pavojingų krovinių vežimo kelių transportu lr. Pavojingų krovinių vežimas geležinkeliu. Pavojingų krovinių vežimas jūrų transportu. Pavojingų krovinių vežimas oro transportu. Krovinių vidaus vežimo kelių ...
Logistikos referatai, Referatas, 17 psl.
2013 11 09
Pagrindiniai skirtumai tarp reikalavimų kelių transporto priemonėms kuomet vežami pavojingi kroviniai ir nepavojingi kroviniai
Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Pavojingi kroviniai ir jų vežimo samprata. Pavojingų krovinių klasifikavimas ir gabenimo būdai. Pavojingų krovinių klasifikavimas. Pavojingų krovinių gabenimo būdai. Pavojingų krovinių dokumentai ir atsakomybė. Reikalingi dokumentai vežant pavojingus krovinius. Atsakomybė vežant pavojingus ...
Logistikos referatai, Referatas, 16 psl.
2017 04 26
Pavojingų krovinių gabenimas kursinis darbas
Pavojingų krovinių ir jų vežimo samprata. Pavojingų krovinių vežimo atmintinė, teisinės nuostatos. Atsakomybė pagal adr. Klasifikavimas. Pavojingų krovinių vežimo būdai. Pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistas. Kelių transporto priemonių vairuotojai, vežantys pavojingus krovinius. Dokumentai. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2015 11 02
Krovinio gabenimo skirtingais maršrutais kainų apslaičiavimas
Krovinių vežimo maršruto iš vilniaus į miuncheną parinkimas ir įvertinimas. Įvadas. Krovinio gabenimo įvairiomis transporto rūšimis ypatumai. Transporto rūšių ypatumai. Mišrūs krovinių vežimai. Informacinės transporto sistemos. Krovinio gabenimo dokumentai. Krovinio gabenimo maršruto parinkimas ir įvertinimas. Gabenamo ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2013 02 27
Krovinių gabenimo geležinkeliu ypatumai ekspedicinėje veikloje
Įvadas. Tarptautiniai krovinių gabenimai geležinkeliu ypatumai. Konkurencinį pranašumas krovinių gabenimo geležinkeliu srityje. Geležinkeliu galima gabenti įvairius krovinius vienu metu. Krovinių gabenimo geležinkelių vagonai. Kodėl verta krovinį gabenti geležinkelių. Kodėl verta rinktis geležinkelio ekspedicine veikla. Išvados. ...
Logistikos referatai, Referatas, 11 psl.
2015 03 25
Krovinių vežimo jūrų transportu organizavimo ypatumai Lietuvoje
Įvadas. Krovinių gabenimo jūrųtransportu teoriniai aspektai. Krovinių vežimo jūrų transportu apibrėžtis. Krovinių gabenimo laivų tipai. Konteinerių tipai. Krovinių gabenimo jūrų transportu praktiniai aspektai. Teisės aktai reglamentuojantys krovinių vežimus jūrų transportu. Krovinių gabenimas Klaipėdos uoste ir jo ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2017 02 06
Krovinių gabenimas
Įvadas. Teorinė krovinių gabenimo vandens transportu logistikos analizė. Krovinių gabenimo vandens transportu logistikos apibrėžimas. Krovinių vandens transportu logistikos valdymas (planavimas ir organizavimas). Krovinių gabenimo vandens transporto logistikos veiklos valdymo ypatumai. Krovinių gabenimo vandens transportu logistikos ...
Logistikos referatai, Referatas, 18 psl.
2016 04 06
Krovinių vežimo maršrutų įvertinimas
Įvadas. Krovinių transportavimo teoriniai aspektai. Krovinių klasifikacija. Krovinių įpakavimas. Transportinis krovinių ženklinimas. Krovinių transportavimo ir logistikos sąsajos. Krovinio gabenimo dokumentai. Krovinių gabenimo maršrutų įvertinimas. Maršrutų parinkimas ir krovinio apibūdinimas. Krovinių gabenimo sausumos keliais ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2013 11 12
Krovinių vežimas geležinkeliais savarankiškas darbas
Įvadas. Pavojingų krovinių pervežimas. Pavojingų krovinių ženklinimas. Pavojingų krovinių vežimo taisyklės. Dokumentai. Negabaritinių krovinių pervežimas. Negabaritinių krovinių klasifikavimas. Negabaritinių krovinių žymėjimas. Krovinių pervežimo dokumentai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Transporto savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 psl.
2017 01 18