Pavojingu tarptautiniu kroviniu gabenimo ypatumai

300 dokumentų
Kroviniu pervezimas. Mokymosi medžiaga
10( 2 atsiliepimai )
Mokymo (mokymosi) medžiagoje pateikiama kelių transporto ekonominiai ypatumai, krovinių srautai ir apyvarta, krovinių vežėjų veiklos organizavimo ypatumai, krovinių vežimo technologijomis, krovinių vežimai paketais ir konteineriuose, ...
Transporto konspektai, Konspektas, 603 puslapiai
2011 01 12
Tarptautinių krovinių vežimo organizavimas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Tarptautinių krovinių gabenimo organizavimo teoriniai aspektai. Tarptautinių krovinių gabenimo samprata ir esmė. Transporto rūšies priemonės parinkimas. Krovinio paruošimas gabenimui. Krovinio ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 01 10
Tarptautinių krovinių gabenimas iš Lietuvos į Europos šalis
Įvadas. Tarptautinės logistikos esmė bei reikšmė. Tarptautinės logistikos tipai bei ypatumai. Tarptautinė logistika ir es rinka. Krovinio gabenimo bei jų pasirinkimo ypatumai. Vandens keliais gabenamas krovinys. Antžeminis krovinio gabenimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 10 04
Pavojingų krovinių vežimo ypatumai projektas
Pavojingų krovinių vežimo ypatumai. Pavojingų krovinių samprata. Krovinys tinkamai supakuotas. Pavojingų krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais. Pavojingų krovinių vežimas Lietuvos Respublikoje. Pavojingų krovinių pakavimas. ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2020 04 03
Tarptautinių krovinių gabenimų automobilių keliais ypatumai
Įvadas. Infrastruktūra ir paslaugų taikymas. Paklausa ir pasiūla. Tarptautinio krovinių gabenimo paslaugų esmė. Krovinių gabenimo paslaugų konkurencingumo kriterijai. Tarptautinė logistika ir krovinių gabenimas automobilių transporto. ...
Logistikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2016 08 04
Pavojingų krovinių gabenimo ypatumai skaidrės
Pavojingų krovinių gabenimo ypatumai (reikalavimai transporto priemonei ir lydintiems asmenims). Pavojingo krovinio samprata. Pavojingų krovinių kvalifikacijos. Reikalavimai transporto priemonėms. Priešgaisrinės priemonės. Kita įvairi ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 11 28
Pavojingų krovinių gabenimo įtaka aplinkai
Įvadas. Pavojingi kroviniai ir jų gabenimas. Pavojingi kroviniai. Pavojingų krovinių klasifikacija. Pavojingų krovinių transportavimo ypatumai. Pavojingų krovinių gabenimas Klaipėdos jūrų uoste. Pavojingų krovinių gabenimo įtaką ...
Aplinkos referatai, Referatas, 20 puslapių
2017 05 02
Pavojingų krovinių gabenimo ypatumai
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Teisinės nuostatos. Atsakomybė pagal ADR. Transporto priemonių ženklinimas. Pavojingų krovinių ženklinimas ir jų klasifikavimas. Pavojingų krovinių vežimo būdai. Priešgaisrinės priemonės. Privalomi dokumentai. Išvados. ...
Logistikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 01 06
Dyzelino vežimo technologinio proceso sudarymas
Įvadas. Teorinė dalis. Tarptautinio krovinių vežimo būdų apžvalga. Pavojingų krovinių gabenimas tarptautiniais maršutais. Tarptautinės ir nacionalinės teisės šaltinių apžvalga pavojingų krovinių gabenimo klausimu. Pavojingų ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 03 26
Pavojingų krovinių vežimo aplinkosauginis valdymas
Įvadas. Pavojingų krovinių vežimo teisinis reglamentavimas. Pavojingų krovinių klasifikavimas ir ženklinimas. Pavojingų krovinių gabenimo būdai ir dokumentacija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 05 26
Tarptautiniai krovinių gabenimai automobilių transportu
Įvadas. Transportas logistikos sistemoje. Kelių transportas. Krovinių gabėnimo automobiliu privalumai. Krovinių gabėnimo automobiliu trūkumai. Krovininiai automobiliai. Krovinių gabenimų automobiliu keliais rūšys ir kliūtys. Tarpiniai ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 10 22
Vandens, oro, kelių, geležinkėlių transportas tarptautinėse rinkose
Įvadas. Pasaulio transporto sistema. Transportas ir aplinka. Tarptautinis jūrų transportas. Maršrutinė ir trampinė laivinikystė. Tarptautinių krovinių gabenimo jūra organizavimas. Jūrų frachto tarifai. Krovinių gabenimas jūra. ...
Logistikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2013 01 16
Pavojingų krovinių gabenimo specifikacija ir pristatymas
Pavojingų krovinių gabenimo specifikacija ir pristatymas. Kas tai Yra? Pavojingų krovinių grupei priskiriami tie kroviniai. Adr. ADR– tai yra Europos šalių sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių pervežimo kelių transportu. ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 02 24
Tarptautinių krovinių gabenimas geležinkeliu
Įvadas. Krovinių gabenimas geležinkeliu. Gabenimo geležinkeliu ypatumai. Krovinių gabenimo būdai. Vagoninių siuntų gabenimas. Kombinuoti gabenimai geležinkeliu. Gabenimai konteineriais. Mišrūs kombinuoti gabenimai. Cargo sąstatų sistema ...
Logistikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2014 04 16
Krovinių gabenimas referatas
Įvadas. Krovinių gabenimas. Naudojamų krovininių automobilių specifikacijos. Krovinių pervežimas. Tarptautinis krovinių gabenimas ir jų paslaugos. Tarptautinių krovinių sandėliavimas. Krovinio gabenimo rūšys bei jų pasirinkimo ...
Logistikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 10 30
Pavojingų krovinių ženklinimas
Įvadas. Pavojingų krovinių ženklinimo teorinė analizė. Pavojingų krovinių samprata. Pavojingų krovinių ženklinimo ypatumai. Išvados. Literatūra.
Logistikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 11 26
Pavojingi kroviniai referatas
Įvadas. Pavojingųjų krovinių vežimo apibrėžimas. Pavojingųjų krovinių klasifikavimas. Pavojingų krovinių gabenimo būdai. Pavojingų krovinių ženklinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 01 19
Krovinio ruošimas vežimui
Įvadas. Produkcijos įpakavimas ir paruošimas transportavimui. Pakuočių ženklinimas, markiravimas. Dažniausiai pasitaikantys pakuočių markiravimo pavyzdžiai. Pavojingų krovinių ženklinimas. Pavojingų krovinių gabenimo ypatumai. ...
Logistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 03 01
Tarptautinių pervežimų sausumos transportu Lietuvoje analizė
Krovinių vežimo kelių transportu analizė. Tarptautinių gabenimų kelių transportu dinamika. Krovinių gabenimo kelių transportu pasiskirstymas. Tarptautinis krovinių gabenimas kelių transportu. Tarptautinių krovinių pervežimo apimtys ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 03 02
Pavojingų krovinių vežimas ir organizavimas analizė
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Pavojingų krovinių ir jų vežimo samprata. Pavojingų krovinių klasifikavimas, ženklinimas, vežimo būdai ir tam skirtos priemonės (įranga. Kai kurios pavojaus identifikacinių numerių reikšmės. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 10 23
Gyventojų nuomonės tyrimas dėl saugaus pavojingų krovinių pervežimų svarbos ekologijai
Įvadas. Pavojingų krovinių gabenimo rizika žmonių sveikatai ir aplinkai. Pavojingų krovinių apibendrinimas ir taisyklės. Bendrieji pavojingų krovinių klasifikavimo principai. Įpakavimo taisyklės. Darbuotojų paruošimas. Pirmoji ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 04 19
Pavojingų krovinių pervežimo logistiniai ypatumai
Pavojingų krovinių pervežimo Logistiniai ypatumai. Pavojingi kroviniai – pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos ir gaminiai. Ženklinimas. Transporto priemonės ženklinamos oranžinėmis. Medžiagos pavojaus identifikacinis ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 04 25
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR)
Įvadas. ADR sutartis. Pavojingų krovinių vežimo dalyviai, jų atsakomybė. Pavojingųjų krovinių klasifikavimas. Pavojingųjų krovinių ženklinimas. Transporto priemonės parinkimas. Dokumentacija. ADR nuostatų netaikymas. Išvados. ...
Transporto referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 03 23
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) skaidrės
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR). Pavojingųjų krovinių ir jų vežimo samprata. Pavojingieji kroviniai – tai medžiagos ar gaminiai. ADR sutartis. ADR – tai Europos šalių sutartis dėl ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2020 02 24
Pavojingų krovinių klasifikavimas, identifikavimas ir sąrašai
Įvadas. Pavojingų krovinių klasifikavimas. Pozicijų tipai. Klasifikavimo principai. Pagrindiniai medžiagų ir gaminių klasių kriterijai. Pavojingų krovinių identifikavimas. Pavojingų krovinių sąrašas. Nuostatai dėl ypač pavojingų ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 03 24
Pavojingų krovinių vežimo ypatumai
Įvadas. Bendrosios nuostatos. Saugaus pavojingų krovinių vežimo užtikrinimas. Pavojingų daiktų klasifikavimas. Pavojingų krovinių vežimo kelių transportu lr. Pavojingų krovinių vežimas geležinkeliu. Pavojingų krovinių vežimas ...
Logistikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 11 11
Pagrindiniai skirtumai tarp reikalavimų kelių transporto priemonėms kuomet vežami pavojingi kroviniai ir nepavojingi kroviniai
Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Pavojingi kroviniai ir jų vežimo samprata. Pavojingų krovinių klasifikavimas ir gabenimo būdai. Pavojingų krovinių klasifikavimas. Pavojingų krovinių gabenimo būdai. Pavojingų krovinių dokumentai ir ...
Logistikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 04 27
Pavojingų krovinių gabenimas kursinis darbas
Pavojingų krovinių ir jų vežimo samprata. Pavojingų krovinių vežimo atmintinė, teisinės nuostatos. Atsakomybė pagal adr. Klasifikavimas. Pavojingų krovinių vežimo būdai. Pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2015 11 03
Krovinio gabenimo skirtingais maršrutais kainų apslaičiavimas
Krovinių vežimo maršruto iš vilniaus į miuncheną parinkimas ir įvertinimas. Įvadas. Krovinio gabenimo įvairiomis transporto rūšimis ypatumai. Transporto rūšių ypatumai. Mišrūs krovinių vežimai. Informacinės transporto sistemos. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 03 06
Krovinių gabenimo geležinkeliu ypatumai ekspedicinėje veikloje
Įvadas. Tarptautiniai krovinių gabenimai geležinkeliu ypatumai. Konkurencinį pranašumas krovinių gabenimo geležinkeliu srityje. Geležinkeliu galima gabenti įvairius krovinius vienu metu. Krovinių gabenimo geležinkelių vagonai. Kodėl ...
Logistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 03 26
Krovinių vežimo jūrų transportu organizavimo ypatumai Lietuvoje
Įvadas. Krovinių gabenimo jūrųtransportu teoriniai aspektai. Krovinių vežimo jūrų transportu apibrėžtis. Krovinių gabenimo laivų tipai. Konteinerių tipai. Krovinių gabenimo jūrų transportu praktiniai aspektai. Teisės aktai ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 02 07
Krovinių gabenimas
Įvadas. Teorinė krovinių gabenimo vandens transportu logistikos analizė. Krovinių gabenimo vandens transportu logistikos apibrėžimas. Krovinių vandens transportu logistikos valdymas (planavimas ir organizavimas). Krovinių gabenimo ...
Logistikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 04 07
Krovinių vežimo maršrutų įvertinimas
Įvadas. Krovinių transportavimo teoriniai aspektai. Krovinių klasifikacija. Krovinių įpakavimas. Transportinis krovinių ženklinimas. Krovinių transportavimo ir logistikos sąsajos. Krovinio gabenimo dokumentai. Krovinių gabenimo maršrutų ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 11 12
Krovinių vežimas geležinkeliais savarankiškas darbas
Įvadas. Pavojingų krovinių pervežimas. Pavojingų krovinių ženklinimas. Pavojingų krovinių vežimo taisyklės. Dokumentai. Negabaritinių krovinių pervežimas. Negabaritinių krovinių klasifikavimas. Negabaritinių krovinių ...
Transporto savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 01 18
Krovinio gabenimas: krovinio gabenimo planavimas
Krovinių gabenimo teorija. Krovinių gabenimo būdai ir transporto priemonės. Krovinių gabenimo pakuotės. Praktinė krovinio gabenimo užduotis. Išvados.
Logistikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2018 03 30
Krovinių gabenimas oro transportu
Įvadas. Oro transportas. Tarptautinių krovinių gabenimo oro transportu ypatumai. Oro transporto ekspedijacijos organizavimas. Oro transporto tarifai. Vežimai oro transportu. Kroviniai lėktuvai. Oro transporto skrydžių reisai. Komercinės ...
Logistikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 05 27
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo