Pedagogo rekomendacijos pavyzdys

300 dokumentų
Rekomendacijos pavyzdys
Petras Naujalis ŽŪB „Nematekas“ dirba nuo 1995 metų, jis yra reiklus sau, kruopštus, atsakingas. Darbuotojas yra draugiškas, paslaugus, aktyvus kolektyvo narys. Petras Naujalis puikiai išmano savo darbą, puikiai atlieka pavestas ...
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2012 03 19
Socialinio pedagogo funkcijos bendrojo lavinimo mokykloje
Socialinio pedagogo darbo objektas. Socialinio pedagogo savybės. Socialinio pedagogo uždaviniai. Teikti individualią pagalbą turintiems sunkumų mokiniams, ugdyti mokinių socialinius įgūdžius. Stiprinti mokytojų. Kuria ir koordinuoja. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2015 06 02
Mano kaip mokytojo asmeninių savybių ir žinių įgudžių bei gebėjimų savianalizė
Mano kaip mokytojo asmeninių savybių ir žinių,. Įgūdžių bei gebėjimų savianalizė. Žinios apie mokinių individualius skirtumus ir informacijos apdorojimo ypatumus. Įvadas. Asmeninių savybių savianalizė. Branda, stabilumas. ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2013 03 28
Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Įvadas. Socialinio pedagogo veiklos teoriniai ir teisiniai pagrindai. Socialinė pedagoginė pagalba bendrojo ugdymo mokykloje. Socialinio pedagogo vertybinės nuostatos. Socialinio pedagogo funkcijos ir kompetencijos. Socialinio pedagogo veiklos ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2014 05 09
Socialinio pedagogo veiklos programa
Socialinio pedagogo veiklos programa. Duomenų ir informacijos kaupimas, gautos informacijos analizė. Individualus darbas su mokiniais. Pagalba moksleivių tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, globėjams. Bendradarbiavimas su klasių vadovais, ...
Pedagogikos programos, Programa, 5 puslapiai
2012 06 21
Kūrybiškumo aspektai socialio pedagogo veikloje
Įvadas. Kūrybiškumo sampratos analizė. Kūrybiškos asmenybės bruožai. Kūrybos proceso etapai. Kūrybiškumą lemiantys veiksniai. Kūrybiškumą skatinantys ir slopinantys veiksniai. Socialinio pedagogo pareigybės analizė. Pagrindiniai ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 10 21
Parengti dokumentai
Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). RAŠTAS (pavyzdys). AKTAS (pavyzdys). PAŽYMA (pavyzdys). Protokolas (pavyzdys). Protokolo priedas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas (pavyzdys). Gyvenimo aprašymas ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2015 06 14
Pedagogo bruožai
Pats žodis „ pedagogas“ išvertus iš graikų kalbos reiškia vaikų vedlys. Jau vien tai leidžia mumas suprasti, jog pedagogo darbas yra be galo atsakingas (vesti vaikus teisingu gyvenimo keliu). Šio darbo rezultatas priklauso nuo paties ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2011 06 21
Dokumentų rašymas
Verslo korespondencijos ir raštvedybos savarankiškas darbas. Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). Raštas (pavyzdys). Aktas (pavyzdys). Pažyma (pavyzdys). Protokolas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2013 05 05
Dokumentų valdymas pavyzdžiai
Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). Perdavimo ir priėmimo aktas (pavyzdys). PAŽYMA (pavyzdys). Protokolas ir jo priedas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas (pavyzdys). Gyvenimo aprašymas (pavyzdys). ...
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 16 puslapių
2014 04 17
Darbo paieškos karjeros ir lyderiavimo organizavimas
Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas. Įvadas. Informacija apie pasirinktą bendrovę (organizaciją). Motyvacinis laiškas. Reikalavimai motyvaciniam laiškui. Motyvacinio laiško teksto pavyzdys. Gyvenimo aprašymas (cv). ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 25 puslapiai
2010 03 03
Pedagogo autoriteto problema visuomenėje
Pedagogo autoriteto problema visuomenėje. Įvadas. Pedagoginiai santykiai. XIX a. Pedagogės, švietėjos, rašytojos (Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė), jų veikla ir mintys ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2010 03 03
Dokumentų valdymo kontrolinis darbas
ĮSAKYMAS (pavyzdys). NUTARIMAS (pavyzdys). NUOSTATAS (pavyzdys). RAŠTAS (pavyzdys). AKTAS (pavyzdys). PAŽYMA (pavyzdys). ĮGALIOJIMAS (pavyzdys). PROTOKOLAS (pavyzdys). Protokolo 1 priedas. Protokolo 2 priedas. PRAŠYMAS (pavyzdys). GYVENIMO ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2014 01 16
Pedagoginė etika ir pedagogo profesija
Pedagoginė profesija ir pedagoginė etika - tai du artimai tarpusavyje susiję aspektai, kurie negaliu nbūti atsiejami vienas nuo kito. Šioje ese norėčiau apžvelgti esamus nusitovėjusius nuo senų laikų požiūrius į pedagoginį darbą ...
Pedagogikos esė, Esė, 3 puslapiai
2012 02 06
Mokytojas ugdytojas
Mokytojas – ugdytojas. Pedagogo profesijos raida, vaidmuo, reikšmė globalizacijos sąlygomis. Pedagogas ir mokytojas. Pedagogo profesijos struktūra (profesiograma), bendrosios, specialiosios, profesinės kompetecijos. Profesinė veikla ir ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2014 01 27
Socialinio darbuotojo ir pedagogo bendradarbiavimas
Tema Socialinio darbuotojo ir pedagogo bendradarbiavimas. Socialinio darbuotojo ir Socialinio pedagogo sąvokos. Socialinis darbuotojas – tai specialistas. Darbo nauda dirbant kartu. Skirtingos specialistų nuomonės bei darbe naudojamos ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2015 12 02
Socialinio darbuotojo – pedagogo veikla ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais
Įvadas. Socialinio pedagogo vaidmuo. Socialinio pedagogo samprata. Socialinio pedagogo vaidmenys. Socialinio darbuotojo – pedagogo darbas ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai. Rizikos ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2014 11 04
Socialinė pedagogika praktikos ataskaita
Socialinio pedagogo profesinės veiklos analizė. Individualus darbas su rizikos grupės vaiku x. Darbas su ugdytinių grupe (klase). Darbas su bendruomene. Kursinio darbo literatūros analizė. Vaikai, kuriems būdingas savęs izoliavimas. Vaikų ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2011 06 21
Pedagogo vaidmens kaita
Įvadas. Mokytojo vaidmens kaita šiuolaikinės mokyklos požiūriu. Mokytojo savybės. Mokytojo savęs tobulinimas. Mokytojo vaidmens kaita. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 12 03
Įvaizdžio kūrimo ypatumai socialinio pedagogo darbe
Įvaizdžio kūrimo ypatumai socialinio pedagogo darbe. Socialinio pedagogo profesinis įvaizdis Socialinio pedagogo įvaizdis. Svarbios profesinės savybės Veiklos principai.
Pedagogikos esė, Esė, 6 puslapiai
2017 04 12
Pedagogo taktas
Pedagogo taktas. Lotynų kalboje žodis „Tactus“ reiškia prisilietimą. Kas yra taktas? Pedagoginis taktas dirbant su vaikais suprantamas plačiąja prasme – kaip vaiko orumo puoselėjimas. Socialinis intelektas Dorovinės pažiūros ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2015 06 02
Pedagogo pagalba vaiko adaptacijos darželyje laikotarpiu
Įvadas. Vaiko adaptacijos darželyje aspektai. Adaptacijos sąvoka ir ypatumai. Pasikeitimai vaiko gyvenimo ritme ir aplinkoje. Vaiko portretas darželyje adaptacijos metu pirmąjį mėnesį. Darželio aplinka ir adaptacijos periodas. Darželio ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2017 01 15
Specialiojo pedagogo kompetencijų ir profesinės motyvacijos ypatumai
Specialiojo pedagogo kompetencijų ir profesinės. Motyvacijos ypatumai. Magistro darbo santrauka. Įvadas. Skyrius. Pedagogo profesinis kryptingumas, kompetencijos ir. Motyvacija. Pedagogų profesiniai vaidmenys. Pedagogo profesinės kompetencijos. ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 68 puslapiai
2013 04 13
Socialinio pedagogo darbo su šeima kryptys
Įvadas. Šeimos samprata ir šeimų įvairovė. Socialinio pedagogo darbą reglamentuojantys teisės aktai. Pagrindinės socialinio pedagogo darbo su šeima kryptys. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui aptarimas su vaiko šeima. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2018 01 22
Būsimų kūno kultūros pedagogų kompetencijų raiška
Santrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga ir analizė. Kūno kultūros, pedagogo ir kompetencijos sąvokų samprata. Pedagogo kompetencijų klasifikacijų įvairovė. Pedagogo kompetencijų grupės. Profesinė (specialybinė) kompetencija. ...
Kūno kultūros referatai, Referatas, 20 puslapių
2013 06 26
Pedagogo asistento praktika
Ekonomikos ir verslo pagrindų ištęstinių studijų programa IV kursas. Pedagogo asistento praktikos didaktikos užduotys.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 puslapiai
2016 12 07
Pedagogo savybės bei jų raiška
Įvadas. Pedagoginės etikos samprata. Pedagogo asmeninės bei profesinės savybės. Pedagoginis taktas. Išvados. Literatūra ir kiti šaltiniai.
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 12 18
Socialiniai vaidmenys referatas
Socialinis pedagogas globos institucijoje paskirtis , funkcijos , veiklos analizė. Socialinio pedagogo įvedimo ugdymo institucijose programa. Socialinis pedagogas , paskirtis , tikslas ir funkcijos Socialinio pedagogo paskirtis ir tikslas ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 11 16
Socialinio pedagogo veikla pagrindinėje mokykloje skatinant mokinių mokymosi motyvaciją
Socialinio pedagogo veikla pagrindinėje mokykloje skatinant mokinių mokymosi motyvaciją. Mokymosi motyvacijos ypatumai jaunesniajame mokykliniame amžiuje. Įvadas. Mokykloje skatinant mokinių mokymosi motyvaciją. Socialinio pedagogo funkcijos. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2015 12 05
Socialinio pedagogo pagalba paaugliams, patyrusiems fizinį ir emocinį smurtą šeimoje
Sąvokų žodynas. Įvadas. Paauglio smurto šeimoje teorinės prielaidos. Fizinio ir emocinio smurto samprata bei jo poveikis paauglio asmenybei. Fizinio ir emocinio smurto šeimoje priežastys. Paauglystės amžiaus tarpsnio ypatumai. Socialinio ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 03 19
×