Pelningumo veiksniai

300 dokumentų
Pelningumo veiksniai ir jų analizė
Summary. Įvadas. Pelningumo veiksnių analizė. Pelningumo rodiklių reikšmė ir klasifikavimas. Sąnaudų lygio rodikliai. Veiklos rizika ir pelningumas. Apb „apranga“ pelningumo veiksnių analizė. Apb ,,apranga“ veiklos apibūdinimas. Apb ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 47 puslapiai
2013 05 28
Pelningumą įtakojantys veiksniai ir pelningumo galimybių nagrinėjimas
Pelno ir jį lemiančių veiksnių vertinimo metodologiniai aspektai. Pelno ir jo reikšmės samprata. Pelną (pelningumą) lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai ir jų įtaka pelnui. Vidiniai veiksniai ir jų įtaka pelnui. Pelningumo esmė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 01 12
Pelningumą įtakojantys veiksniai ir pelningumo padidinimo galimybių nagrinėjimas
Įvadas. Uab montaura charakteristika. Uab montaura veiklos profilis. Uab montaura valdymas įmonės pagrindiniai konkurentai, rinkos apimtys. Darbuotojai ir jų išsilavinimas. Pelningumo esmė, ryšys su finansų valdymu ir įtaka uab montaura ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 34 puslapiai
2012 01 03
Įmonės pelningumas ir jį lemiančių veiksnių tyrimas
Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Pelningumo vertinimo metodiniai aspektai. Pelningumo sampratos analizė. Pelningumo rodikliai ir jų vertinimo metodologija. Pardavimo pelningumo rodikliai. Turto pelningumo rodikliai. Kapitalo ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 73 puslapiai
2016 12 09
įmonės pelningumo dinamika ir jo veiksniai
Įmonės veikla, trumpa bendrovės apžvalga. Pelnas ir jo formavimas įmonėje. Veiklos pelno dinamika. Veiksniai, kurie sąlygoja ūkio subjekto finansinį rezultatą. Kainos svarba siekiant pelningumo. Produkto pelningumo analizė. Išvados. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 08 11
Kaštai, pelnas, jų samprata
Įvadas. Kaštai. Kaštų samprata. Pelnas. Pelną (pelningumą) lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai ir jų įtaka pelnui. Vidiniai veiksniai ir jų įtaka pelnui. Pelningumo esmė ir santykiniai pelningumo rodikliai. Išvados. Literatūros ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 05 13
Įmonės analizė, plėtros ir pelno didinimas
Įmonė tvarko ir parduoda įvairios paskirties kompiuterizuotą įrangą. Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Iį aplinka. Veiksniai turintys įtakos įmonės veiklos rezultatams. Išorinė aplinka. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai ...
Vadybos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2013 01 22
AB „Auga“ group pelningumo analizė
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Pelningumo teoriniai aspektai. Pelno samprata bei jo svarba įmonei. Pelningumo analizės uždaviniai ir kryptys. Pelningumą lemiantys veiksniai. Pelningumo rodikliai ir jų klasifikavimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2017 11 06
Pelningumo analizė skaidrės
Pelno siekimas. Pelno analizės svarba. Pelno analizės uždaviniai. Pelnui įtaką darantys veiksniai. Išorės veiksnių, darančių įtaką pelnui, analizė. Vidaus veiksnių, nulėmusių įmonės pelną, apibendrinta analizė. Pelningumas. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2016 12 04
Įmonės pelningumas ir jo reguliavimo būdai
Įvadas. Įmonės pelningumas. Pelningumo samprata. Pagrindiniai pelningumo rodikliai. Du Pont'o analizė. Pelningumui įtaką darantys veiksniai. Įmonės AB LESTO pelningumo rodiklių analizė. Įmonės AB LESTO charakteristika. AB LESTO ...
Finansų referatai, Referatas, 20 puslapių
2014 10 14
Pelningumo analizė veiklos diversifikavimo kontekste
Įvadas. Pelno ir pelningumo teoriniai aspektai. Pelno samprata. Pelno analizės teoriniai aspektai. Pelningumo rodikliai ir jų skaičiavimas. Vidaus ir išorės veiksniai, lemiantys įmonės pelną. Segmentinės pelno analizės modelio ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 puslapiai
2013 10 08
APB Apranga įmonės pelningumo analizė
Įvadas. Įmonės pelningumo teorinė analizė. Pelningumo samprata. Pelningumo analizes metodika, darbo esmė, tikslai, uždaviniai. Įmonės pelningumo rodikliai ir sprendimai. Apb „Apranga“ pelningumo analizė. APB „Apranga“ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2017 12 14
Lietuvos pieno sektoriaus įmonių pelningumo rodiklių analizė
Lietuvos pieno sektoriaus įmonių pelningumo rodiklių analizė. Straipsnio tikslas. Pelningumo ir jį lemiančių veiksnių analizė pelno ekonominė reikšmė ir jo analizė. Pelno rodiklius lemiantys veiksniai. Pelningumo rodiklių reikšmė ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2016 03 23
Pelningumo analizė ir prognozavimas
Įvadas. Pelnas. Pelningumo rodikliai. Pelningumo analizė. Pelningumo prognozavimas. Prognozių pagrindimo metodai. Pelno ataskaitos parengimas. Prognozavimas pelningumo lūžio tašką. Išvados. Literatūra.
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2015 01 15
Pelningumas ir pelningumo rodikliai
Įvadas. Pelningumo rodiklių reikšmė ir klasifikavimas teoriniu aspektu. Pelningumo esmė. Pardavimo pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Uab „roventa“ pelningumo rodiklių analizė. Darbo metodikos ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 04 20
Mokumo ir pelningumo rodikliai
Uab „x baldai“. Mokumo ir pelningumo rodikliai. Įvadas. Mokumo ir pelningumo rodiklių teorinis pagrindimas. Mokumas ir mokumo rodikliai. Pelningumas ir pelningumo rodikliai. „x baldai“ mokumo ir pelningumo rodikliai. Darbo metodika ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2013 04 18
Kapitalo pelningumo analizė
Kapitalo pelningumo analizė. Sąvokos. Kapitalo pelningumo rodikliai. Veiksnių, darančių įtaką pastoviojo kapitalo pelningumo pasikeitimui, duomenys (tūkst. Eur). Pagrindiniai N įmonės pelningumo rodikliai. Pelningumo rodiklių analizė. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 11 13
Pelningumo ir efektyvumo matavimas
Įvadas. Pinigų laiko vertė. Būsimoji vertė. Būsimųjų sumų dabartinė vertė. Pagrindiniai pelningumo matai ir sąvokos. Kasmetinės procentinės pajamos iš bankų indėlių. Iždo vekselių pelningumas. Obligacijų pelningumas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2018 03 10
AB „Panevėžio statybos trestas“ pelningumo analizė ir prognozavimas
Turinys. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Pelno ir pelningumo teoriniai aspektai. Pelno samprata. Pelno analizė ir veiksnių nustatymas. Įmonės pelningumo rodikliai. Pelningumo prognozavimas. Ab „panevėžio statybos tresto“ ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 05 11
AB „Vilkyškių pieninė“ pelningumo tyrimas
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės pelningumo (nuostolingumo) tyrimas. Įmonės finansų valdymo esmė ir funkcijos. Pelningumo samprata ir jo rodiklių analizė. Akcinės bendrovės „Vilkyškių pieninė“ ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 12 04
Pelno ir pelningumo rodiklių analizė kursinis darbas
Įvadas. Pelno ir pelningumo rodiklių teoriniai aspektai. Pelno ir pelningumo reikšmės samprata. Pelno analizė. Pelningumo rodikliai. Uab „Bankas„ pelno ir pelningumo rodiklių analizė. Įmonės charakteristika. Pelno analizė. Pelningumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 01 05
BTA veiklos pelningumo analizė
Įvadas. Įmonės pelno teorinė analizė. Pelno samprata. Pelno analizes metodika, darbo esmė, tikslai, uždaviniai. Įmonės pelningumo rodikliai ir sprendimai. Uab „bta draudimas“ pelno analizė. Interviu su uab „bta draudimas“ įmonės ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2010 11 25
Lietuvos bankų pelningumo analizė
Įvadas. Bankų pelningumo samprata ir analizės teoriniai aspektai. Bankų pelningumo samprata. Bankų pelningumo analizės ypatumai ir šaltiniai. Pagrindiniai bankų pelningumo rodikliai. Lietuvos bankų pelningumo ir jį sąlygojančių ...
Bankininkystės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 puslapiai
2015 05 29
Pelningumo rodiklių analizė greitųjų kreditų įmonėje
Įvadas. Įmonės pelningumo rodiklių teorinė analizė. Pelningumo samprata. Pardavimo pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Uab „Moment credit“ pelningumo rodiklių analizė. Apie bendrovę. Uab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2015 04 27
Turto pelningumo analizė
Turto pelningumo analizė. Turto pelningumo santykiniai rodikliai. Turto pelningumo veiksnių analizė. Turto pelningumas= (grynasis. N įmonė sugebėjo tokiu laipsniu viršyti vidutinį ekonominės veiklos srities apyvartumą. Rasti veiksnių ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 11 13
Įmonės pelningumo rodiklių skaičiavimas, klasifikavimas ir analizė
Įžanga. Skyrius (pelningumo rodiklių skaičiavimas). Bendrasis pelningumas. Veiklos pelningumas. Grynasis pelningumas. Turto pelningumas (ROA). Nuosavybės grąža (ROE). Skyrius (pelningumo rodikliai ir jų klasifikavimas). Pelningumo rodiklių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 10 22
Pelningumo didinimo galimybių tyrimas
Paveikslų ir lentelių sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Įmonės pelningumo analizė. Finansinės analizės samprata ir rūšys. Pelningumo samprata ir jo rodiklių analizė. Finansinis prognozavimas. Ab vilkyškių pieninė veiklos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 05 20
AB „Rokiškio sūris“ veiklos pelningumo tyrimas
Įvadas. Teorinė dalis. Pelningumo samprata ir jo svarba įmonės veiklai. Pelningumo rodiklių klasifikavimas. Pelningumo rodiklių analizės metodai. AB „Rokiškio sūris“ veiklos pelningumo tyrimas. Pagrindiniai bendrovės duomenys. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 03 24
Pelningumo analizė veiklos diversifikacijos kontekste
Pelningumo analizė. Uab „x“ ssgg analizė. Bendrojo pelningumo koeficiento analizė. Grynasis pelningumo koeficiento analizė. Veiklos pelningumas prieš palūkanas ir mokesčius koeficiento analizė. Nuosavo kapitalo pelningumo koeficiento ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 45 puslapiai
2013 10 08
Įmonės x finansinė analizė
Įvadas.Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 12 07
Įmonės pelningumo valdymas
Įmonės pelningumo valdymas. Pelningumo samprata Pelningumo rodikliai Grynasis. Pelningumo samprata. Kiekvienos naujai steigiamos ar jau vykdančios savo veiklą įmonės tikslas pasiekti. Pelningumo rodikliai. Pelningumo rodikliai padeda ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 02
AB „Lesto“ pelno ir pelningumo analizė
Įvadas. Pelno ir pelningumo teoriniai aspektai. Pelno samprata ir analizė. Pelno analizė ir veiksnių nustatymas. Pelningumas ir pagrindiniai rodikliai. AB „Lesto“ 2010 – 2014 metų pelno ir pelningumo analizė. Pelno (nuostolių) ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2016 04 13
Įmonės pelningumo didinimo analizė
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Pelno (nuostolio) ataskaitos samprata. Pelnas. Darbo metodai ir priemonės. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Bendroji pelno (nuostolių) ataskaitos struktūra. Pelningumas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2013 03 10
Įmonės uab „x“ finansinė analizė
Įvadas. Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodikliai. Trumpalaikio mokumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 06 05
Pelno ir pelningumo rodiklių analizė
Įvadas. Pelnas Ir Pelningumas. Pelno Samprata. Pelningumo Ir Kapitalo Sampratos. Įmonės Veiklos Pelningumo Rodikliai. Pelningumo Rodikliai. Finansinės Analizės Objektas,Tikslai, Metodai Ir Būdai. Pelnas Ir Pelno Ataskaita. Gamybos Pelningumas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 09 14
AB „Žemaitijos pienas“ veiklos rodiklių analizė praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės finansiniai rezultatai. Pelningumo rodiklių analizė. Pardavimo pelningumo rodiklių įvertinimas. Turto pelningumo rodiklių įvertinimas. Kapitalo pelningumo rodikliai ir jį lemiančių veiksnių įvertinimas. Santykiniai ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 25 puslapiai
2017 05 22
×