Perdangos ploksciu montavimo technologija

300 dokumentų
Perdangos plokščių montavimo Technologinė kortelė
Perdangos plokščių montavimo darbų technologija. Panaudojimo sritis. Darbų vykdymo organizavimas ir technologija. Leistinos nuokrypos ir kokybės kontrolė. Darbų sauga. Techniniai-ekonominiai rodikliai.
Statybos projektai, Projektas, 7 puslapiai
2015 12 02
Statybos technologija
Turinys. Pastato charakteristika. Pastato aprašymas. Pastato konstrukcinis aprašymas. Darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Mūro darbų kiekių skaičiavimas. Tinko darbų kiekių skaičiavimas. Daugiasluoksnių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2011 01 16
Perdangos plokščių montavimo technologijos
Įvadas. Statybos darbų apimčių skaičiavimas. Literatūros šaltiniai.
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 06 21
Perdangos plokštės permontavimas
Įvadas. Rekonstruojama perdanga. Darbo pasiruošimas. Krano parinkimas. Perdangos ardymo darbai. Gelžbetoninės plokštės keitimas. Baigiamieji darbai. Darbo sauga. Išvados. Literatūra. Šio kursinio tikslas aprašyti gyvenamo namo ...
Statybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 03 09
Mano svajonių namas referatas
Statinio parametrų aprašymas. Statinio statybos teisinis reglamentavimas. Statinio pamatai. Pamatų įrengimo konstrukcija, technologija. Statinio grindys ant grunto. Grindys. Statinio sienos. Mūro darbai. Sienos. Statinio sienų apdaila. Vidaus ...
Statybos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2015 12 01
Kolonų montavimo technologinė kortelė
Technologinės kortelės paskirtis. Technologija ir organizavimas. Pastato schema ir pjūvis. Kranas. Krano judėjimo schema. Sieninių plokščių montavimo tolerancijos. Reikalingi resursai. Kokybės kontrolė. Darbų priėmimas. Darbų sauga.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2015 11 27
Gelžbetonio kursinis darbas
Įvadas. Monolitinės perdangos skaičiavimas. Monolitinės plokštės projektavimas. Pagrindinės sijos skaičiavimas ir konstravimas. Gelžbetoninės perdangos plokštės su kiaurymėmis projektavimas. Pradiniai duomenys. Plokštės naudojimo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2012 01 25
Pramoninio pastato perdangos plokščių montavimas
Įvadas. Pagrindiniai kursinio projekto uždaviniai. Bendra pastato charakteristika. Statybos vykdymo sąlygos. Lentelė. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų suvestinė. Lentelė. Surenkamų pamatų montavimo darbų kiekių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 79 puslapiai
2013 06 28
Gipskartonio plokščių gamybos technologija
Įvadas. Gipskartonio plokštės. Gipskartonio plokštes sudarantys komponentai. Gipskartonio plokščių forma, rūšys ir paskirtis. Gipskartonio plokščių pagrindinės savybės. Gipskartonio plokščių gamyba. Gipskartonio plokščių gamybos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 04 09
Gyvenamojo namo projektas
Aiškinamasis raštas. Pastato charakteristika. Pastato konstrukciniai sprendimai. Inžinerinės komunikacijos. Darbo metodų parinkimas ir aprašymas. Šiluminės įzoliacijos įrengimas. Garso izoliacijos įrengimas. Kiaurymėtos perdangos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2012 05 02
Gelžbetoninės kiaurymėtosios perdangos plokštės projektavimas. Pastato charakteristika, skaičiuotinės schemos. Plokštės apkrovų bei poveikių skaičiavimas. Plokštės skerspjūvio matmenų nustatymas. Betono ir armatūros sąvybių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 04 19
Technologijų praktikos ataskaita. Montavimo darbai
Įvadas. Nurodyti bendruosius reikalavimus vykdant pamatų montavimą. Vykdant montavimo darbus iš surenkamų pamatų blokų. Vykdant lizdinių pamatų montavimą. Pabraižyti juostinių pamatų montavimo schemą ir nurodyti leistinus nuokrypius. ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 39 puslapiai
2012 10 04
Briaunotojų TT skerspjūvio perdangos plokščių montavimo technologine kortele
Perdangų montavimo technologinė kortelė. Stropo parinkimas. Saičiuojame reikiamą krano kablio pakelimo aukštį. Skaičiuojame reikiamą krano strėlės siekį. Skaičiuojame reikiamą krano kelimo galią. Perskaičiuoju šio krano strėlės ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2015 05 21
Monolitinės perdangos projektavimas
Perdangos plokštės skaičiavimas. Sijos stiprio skaičiavimas. Įstryžojo pjūvio stiprio skaičiavimas. Išvados. Perdanga betonuojama iš sunkiojo betono C25/30. Perdangos plokštė bus armuojama tinklais iš armatūrinės vielos S500 klasės. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2010 11 03
Tuštumėtų plokščių gamyba
Kompleksinų plokščių srautinės agregatinės konvejerinės gamybos technologija ir organizavimas. Turinys. Gamybos technologijos dalis. Gaminio charakteristika, žaliavos. Betono sudėties projektavimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2010 03 03
Statybos technologijų ir organizavimas semestro darbas
Užduotis. Statybos darbų apimtys. Paruošiamieji darbai prieš statybos darbų pradžią. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų suvestinė. Pamatų montavimo darbų apimčių skaičiavimas. Pamatų hidroizoliacijos darbų kiekių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2014 11 21
Dviejų aukštų verslo centro statybos technologija
Įvadas. Statybos vykdymo sąlygos. Paruošiamieji darbai prieš statybos pradžia. Darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Pamatų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Monolitinių pamatų įrengimo darbų kiekių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 71 puslapis
2012 04 29
Gipskartonio plokščių gamybos technologija kursinis darbas
Įvadas. Gipso kartonas. Gipso kartoną sudarantys komponentai. Gipso kartono gaminių savybės, forma ir paskirtis. Gipso kartono plokščių gamybos technologija. Gipso kartono technologinis procesas. Technologiniai įrenginiai ir sistemos. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2017 05 09
Šilumą izoliuojančių plokščių įrengiant grindis ant grunto daugiakriterinės analizės pristatymas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Daugiakriterinės analizės metodas. Grindys ir montavimo principai. Nagrinėjamų šilumą izoliuojančių plokščių kiekybiniai kriterijai. Paroc grs. Nagrinėjamų šilumą izoliuojančių plokščių ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2018 12 20
Perdangos plokščių montavimas
Darbų kiekių skaičiavimas su įrengiamų konstrukcijų išdėstymo schemonis ir brėžiniais. Kėlimo kranų parinkimas su varinatų palyginimu. Darbų sąnaudų ir darbo užmokesčio skaičiavimas. Proceso technologijos ir organizavimo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2019 01 03
Lubos iš aliuminio plokščių
Lubos iš aliuminio plokščių. Įvadas. Priekinės lubų rūšys iš aliuminio plokščių. Rack lubos. Rack lubų išorės plokštės tipai. Aliuminio kasetinės lubos. Veidrodinės aliuminio kasetinės lubos. Visada stilingas klasikinis ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2018 12 05
Statybos praktika apdaila
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Objekto charakteristika. Statomo objekto konstrukciniai sprendimai. Gipso kartono plokščių sienų, pertvarų ir lubų įrengimas. Medžiagos. Įrankiai, montuojant gipso kartoną. Gipso kartono montavimo ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2013 04 30
Inžinerinės sistemos
Baigiamojo darbo užduotis. Baigiamojo darbo žiniaraštis. Baigiamojo darbo anotacija. Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacinių šaltinių apžvalga. Skaičiavimai. Pastato ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 74 puslapiai
2017 05 12
Gipso kartono plokščių technologinė kortelė
Bendrosios nuostatos. Nuorodos. Duomenys apie įmonę. Terminai ir apibrėžimai. Karkasas. Tvirtinimo priemonės. Montavimo detalės. Izoliacinės medžiagos. Paruošiamieji darbai. Karkaso montavimas. Deformacinių siūlių formavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2019 06 26
Architektūros klausimai konspektas
Kokybiško , gero pastato bruožai. Pastatų tipologija bent 5 tipai. Vieno ir dviejų aukštų vienbučiai gyvenamieji pastatai svarbiausi argumentai už ir prieš. Pagrindiniai 5 iššūkiai projektuojant ir statant dangoraižį. Pagrindiniai 5 ...
Architektūros konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2016 03 30
Perdangos
Įvadas. Perdangų klasifikacija. Medinės perdangos. Medienos savybės reikalingos perdangoms. Medinių perdangų konstrukcija. Perdangos su medinėmis, plieninėmis sijomis. Medinių perdangų pavyzdžiai ir analizė. Gelžbetoninės perdangos. ...
Statybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2011 04 08
Technologiniai sprendimai
Įvadas. Statybos vykdymo sąlygos. Paruošiamieji darbai prieš statybos darbų pradžią. Statybos darbų apimties skaičiavimas. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų suvestinė. Pamatų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 61 puslapis
2013 06 06
Banguotų stogo lakštų montavimo technologija
Banguotų stogo lakštų montavimo technologija. Pagrindiniai planavimo principai. Atstumų tarp grebėstų nustatymas ir dangos dengimas. Lakštų perdengimas. Lakštų tvirtinimas. Principinės lakštų perdengimo ir tvirtinimo schemos. ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2019 03 21
Karkasinio pastato projektavimas
Karkasiniu pastatu aiskinamasis darbas. Įvadas. Projektiniaisprendiniai. Duomenys projektavimui. Pastato konstrukcinė schema. Pastato planinis sprendimaspastato konstrukcijos perdangos plokščių parinkimas. Denginio plokščių parinkimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 12 05
Perdangos plokštės su „Termo deck“ sistema
Įvadas. Kiaurymėta perdangos plokštė su integruota „ Termo Deck “ sistema. Oro srauto judėjimas. Apie elementą. Kiaurymėta perdangos plokštė su integruota „Termo Deck“ sistema. Gamybos technologija. Išvados. Trūkumai. Oro ...
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2019 12 17
Statybos darbų technologija Kursinis
Įvadas. Statomo objekto charakteristika. Statybos vykdymo sąlygos. Statybos darbų apimčių skaičiavimas. Žemės darbų apimčių skaičiavimas. Pamatų įrengimo darbų apimčių skaičiavimas. Kolonų įrengimo darbų apimčių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 70 puslapių
2017 03 14
Bituminių čerpelių montavimo technologija
Bituminių čerpelių montavimo technologija. Pagrindas bituminėm čerpėm. Hidroizoliacija. Hidroizoliacinė ruloninė danga gali būti tiesiama dviem būdais išilgai karnizo ir kampu į jį. Skardinimo darbai. Karnizo čerpių montavimas. ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2019 02 22
Vaizdo plokščių parengimo metodologija
Įvadas. Analitinė dalis. Užduoties analizė. Vaizdo plokščių sandaros ir charakteristikų analizė. Vaizdo procesorių apžvalga. Naujausių vaizdo plokščių apžvalga. Vaizdo plokščių raidos per paskutiniuosius penkis metus analizė ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2017 03 25
Statybos darbų praktikos ataskaita (2)
Įvadas. Gipskartono plokščių panaudojimas. Gipskartono plokštės. Metalo profiliai (luboms, sienoms, pertvaroms). Klijai. Savisriegiai, medsraigčiai. Juosta gipskartono plokščių kampams. Garso izoliacinė juosta. Gipskartono įrengimo ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2017 01 10
Dviejų aukštų gyvenamojo namo su terasa Kretingoje projektavimas
Įvadas. Aiškinamasis raštas. Įvadas. Aiškinamasis raštas. Langų montavimo paruošimas. Pagrindinių mechanizmų parinkimas. Darbuotojų poreikis. Langų montavimo technologija. Reguliavimo prietaisas. Išvados. Informacinių šaltinių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2020 02 19
Monolitiniu pastatų statybos technologija slankiuosiuose klojiniuose
Monolitinių pastatų statybos technologija slankiuosiuose klojiniuose. Monolitinių pastatų statybos tūriniuose perstatomuosiuose klojiniuose technologija. Slankieji klojiniai labiausiai tinka aukštų (10-12 aukštų ir aukštesnių), ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 02 23
×
103 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo