Personalo darbo organizavimo imones analize

300 įrašai
Darbo organizavimo kursinis
Santrauka. Įvadas. Darbo objekto informacinių šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Darbo organizavimo teorinė analizė. Darbo organizavimo esmė.Darbo vietų organizavimas.Komandinis darbas. Darbo planavimas. Darbo organizavimo metodai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 04 14
Personalo darbo efektyvumo optimizavimas x įmonėje
Personalo darbo efektyvumo optimizavimas x įmonėje. Įvadas. Personalo vaidmuo įmonėje. Personalo motyvacija. Personalo valdymas. Darbuotojo poreikio planavimo svarba. Personalo darbo organizavimas. Apie bendrovę. Įmonės valdymas. Įmonės ...
Vadybos analizės, Analizė, 15 puslapių
2013 03 28
Personalo vadybos kursinis darbas
Įvadas. Įmonės personalo darbo organizavimo samprata. Įmonės vadovo funkcijų ir vadovo darbo organizavimo įtaka darbuotojų veiklos kokybei. Įmonės veiklos charakteristika. Pareigybių, darbo vietų aprašymas ir reikalavimų profilio ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 11 18
Personalo organizavimas įmonėje
Įmonė - "Vilniaus kranai". Įvadas. Personalo organizavimo teoriniai pagrindai. Personalo organizavimo turinys. Personalo formavimo etapai mažose įmonėse. Personalo apskaita ir statistika. Darbo teisės pagrindai. Ii. Personalo organizavimo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 45 puslapiai
2012 02 25
Personalo darbo organizavimas UAB „Ripada“
Įvadas. Personalo darbo organizavimas teoriniu aspektu. Įmonės personalo darbo organizavimo samprata. Įmonės vadovo funkcijos. Įmonės personalo darbo organizavimas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos charakteristikos. Personalo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 03 05
Personalo darbo organizavimas
Santrauka. Įvadas. Personalo darbo organizavimas teoriniu aspektu. Įmonės /įstaigos personalo darbo organizavimo samprata. Įmonės/įstaigos personalo darbo organizavimo turinys. Darbo vietų analizė. Personalo poreikio planavimas. Personalo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 44 puslapiai
2014 03 18
Vietos analizė Šiaulių arena
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Renginių ir pramogų organizavimo įmonės „Trys karaliai“ veikla. Pareigybių specifika. Renginių organizavimo įmonės „Trys Karaliai“ techninė bazė. Renginių organizavimo įmonės „Trys karaliai“ marketingo programa ir ...
Verslo analizės, Analizė, 13 puslapių
2015 01 08
Teorinis personalo vertinimo ir atestavimo organizavimo pagrindų tyrimas
Įvadas. Skyrius. Vertinimo ir personalo vertinimo organizavimo teorinės pagrindai. Personalo verslo vertinimas koncepcija, tikslai, principai, etapai. Verslo vertinimo metodai. Atestacijos proceso organizavimas įmonėse moderniausiomis ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 33 puslapiai
2020 04 07
Personalo paieška ir atranka kursinis
10( 2 atsiliepimai )
Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacinių šaltinių, tyrimometodikos apžvalga. Įmonės personalo paieškos ir atrankos analizė. Darbuotojų skaičiaus planavimo analizė. Personalo paieškos analizė. Personalo atrankos analizė. Įmonės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 04 30
Personalo atleidimo teisiniai aspektai
Įvadas. Literatūros apžvalga. Problemos analizė. Išvados. Projektinė dalis. Atleidimo iš darbo procedūros. Atleidimo iš darbo dokumentacija. Atleidžiamo darbuotojo užmokesčio skaičiavimas. Išvados. Literatūros šaltiniai. Priedai. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2012 07 26
Parduotuvės personalo darbo organizavimas
Parduotuvės personalo darbo organizavimo analizė. Įmonės veiklos charakteristika. Personalo struktūra. Organizacinė personalo valdymo struktūros schema. Padaliniai ir darbuotojų pasiskirstymas pagal profesinę specializaciją. Pareigybių ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 04 02
Įmonės organizavimo analizė
Įmonės organizavimo analizė. Anotacija. Įvadas. Veiklos organizavimo analizė, remiantis moksliškai pagrįstais metodais. Įmonės valdymo organizavimo analizė. Įmonės darbo koordinavimas organizacinėje valdymo struktūroje. Išvados. Uab ...
Logistikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2014 04 25
Personalo organizavimo bruožai šiuolaikinėje organizacijoje
Įvadas. Darbo rinkos labirintai. Investicijos į personalo mokymus. Kaip padaryti, kad jie tai padarytų? Kaip neskausmingai atleisti darbuotoją. Išvados? Literatūros sąrašas. Šiame darbe apžvelgsiu, kaip turėtų būti atrenkamas įmonės ...
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 03 01
Personalo valdymas įmonėje
Turinys. Įvadas. Sąvokos. Personalas. Įmonės struktūros. Personalo tarnybos organizavimas didelėje įmonėje. Žmonių išteklių valdymas. Personalo valdymo efektyvumas. Personalo valdymas ab „vilniaus kranai“. Išvados. Literatūros ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 07 23
Darbo organizavimo ypatumai skirtingo tipo įmonėse
Įvadas. Įmonės apibrėžimas, pagrindiniai jos bruožai. Įmonės tikslai. Įmonių tipai. Akcinė bendrovė (ab). Valstybės įmonė (vį). Darbo organizavimo ypatumai. Darbo organizavimo esmė. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Personalo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 04 14
Darbo organizavimo tobulinimas kursinis darbas
Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Darbo organizavimo tobulinimo analizė. Darbo organizavimo esmė. Darbo vietų organizavimo analizė. Darbo pasidalijimo analizė. Darbo planavimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2016 04 28
Personalo vadyba įmonės personalo analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Pareigybių pareiginiai nuostatai. Parengti buhalterio (-ės) pareigybės pareiginius nuostatus. Aprašyti buhalterės (- io) pareigybės darbo vietą (darbo analizė). Suformuluoti reikalavimus pareigybę/darbo ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2016 02 26
Personalo valdymas X įmonėje
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Bendrojo personalo poreikio planavimas. Pareigybių aprašymas ir reikalavimų profilio formavimas. Pareigybių aprašymas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 puslapiai
2010 12 13
Statybos įmonės personalo valdymas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių naudojimas. Įmonės. Personalo valdymas. Personalo planavimo esmė. Laisvų darbo vietų analizė. Personalo ugdymas, mokymas ir tobulinimas. Statybos įmonės darbuotojų valdymo sistema. Mažos statybos ...
Statybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 08 03
Personalo valdymo ypatumai įmonėje
Įvadas. Bendra "X" įmonės charakteristika. Personalo valdymas. Personalo valdymo įmonėje pagrindinės dalys Vadovo elgesio ir asmeninio stiliaus įtaka personalui. Vadovo darbo dienos organizavimo ypatumai ir jų įtaka personalui. Personalo ...
Vadybos referatai, Referatas, 33 puslapiai
2017 05 24
Personalo vadyba konspektas (3)
1 skyrius “personalo vadybos turinys ir darbo su personalu aplinka”. Personalo vadybos samprata ir turinys. Personalo vadybos ir žmogiškųjų išteklių vadybos skirtumai. Darbo su personalu veiksnių sistema. Išorinės aplinkos veiksniai. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 121 puslapis
2016 01 02
Personalo mokymas ir atranka organizacijos viduje
Įvadas. Personalo parinkimas organizacijos viduje. Mokymas ir tobulinimas. Mokymo programos. Valdymo tobulinimo programos. Persoalo įvertinimo sistemų tikslai. Personalo įvertinimo tikslai. Personalo įvertinimo metodų klasifikacija. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2019 01 23
Valdymo analize
Uab „arvi fertis“ personalo darbo organizavimo ir valdymo analizė. Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos charakteristika. Pagrindiniai įmonės padaliniai. Padalinio pareigybių ir darbo vietų pavadinimai ir skaičiai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 21 puslapis
2016 07 30
Personalo mokymo ir ugdymo būklės įvertinimas ir tobulinimo perspektyvos „x“ verslo įmonėje, siekiant įmonės veiklos plėtros
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka užsienio (anglų) kalba. Įvadas. Personalo mokymo ir ugdymo teoriniai aspektai. Personalo ugdymo sąvokų apžvalga. Personalo mokymo sąvokų apžvalga. Personalo mokymo ir ugdymo proceso etapai. Personalo ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 54 puslapiai
2016 05 17
Vadyba. Namų darbas.
Vadybos esmė ir samprata. Pagrindinių terminų reikšmės. Organizavimo esmė ir organizavimo žingsniai, ypatumai. Kokybės laidavimo sistema, jos reikšmė kokybei. Personalo poreikio planavimas, verbavimo (telikomo) šaltinių privalumai ir ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2010 11 02
Įmonės personalo valdymo veiklų analizė
8( 2 atsiliepimai )
Personalo apskaita. Personalo planavimas. Verbavimas. Personalo atranka. Adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo mokymas. Personalo judėjimo valdymas. Atlygis už darbą. Išvados.
Marketingo referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 02 05
UAB „Senukų prekybos centras“ valdymo organizavimo analizė
Planavimas. Organizavimas. Organizavimo struktūra. Organizavimo principai. Valdymo sampratos ir lygių teorinė analizė. Valdymo įgūdžiai. Lyderiavimas. Koordinavimas. Motyvacija. Kontrolė. Uab „Senukų prekybos centras“ valdymo ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 02 11
Restorano personalas
Turinys. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonės darbai ir funkcijos. Įmonės valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 36 puslapiai
2013 11 22
Verslas ir ekonomika analizė UAB „Utenos vandenys“
Pasirinktos įmonės veiklos analizė. Organizacinė struktūra. Artimiausių konkurentų analizė. Ssgg analizė. Personalo paieška. Ieškomų darbuotojų pareigybių instrukcija. Darbo skelbimas laborantui. įdarbinamo specialisto cv ir ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2018 02 23
Personalo paieškos ir jos organizavimo principų analizė
Įvadas. Personalo poreikio planavimas. Personalo paieškos organizavimas. Personalo paieškos samprata, tikslai. Personalo paieškos būdai ir principai. Personalo paieškos šaltiniai ir principai. Vidiniai personalo paieškos šaltiniai. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 10 22
Personalo valdymas įmonėjė Personalo praktikos ataskaita
Lentelių sąrašas. Įvadas. DrÄxlmaier“ įmonės atsakingo darbuotojo už personalo valdymo organizavimą pareiginių nuostat analizė. Personalo organizavimas ,drÄxlmaier“įmonėje. Personalo poreikio planavimas. Paieškos atrankos, samdos, ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2015 05 25
Personalo valdymo praktika įmonės ataskaita
Įvadas. D. beconio įmonės personalo valdymo sistema. D. beconio įmonės duomenys apie personalo informacinį aprūpinimą. D. beconio įmonės aprūpinimo personalu procesai planavimas, atranka, verbavimas, adaptavimas. D. beconio įmonės ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 04 04
Personalo vadyba įmonėje
Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Bendrojo personalo poreikio planavimas. Darbo aprašymas ir reikalavimų profilis. Darbo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 24 puslapiai
2010 10 21
Darbo užmokesčio organizavimo sistema
Įvadas. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. X įmonės darbo užmokesčio organizavimo analizės tyrimo problema, hipotezė, tikslas ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2019 11 12
Personalo organizavimo sistema
Šiaulių universiteto socialinių mokslų fakulteto viešojo administravimo katedra personalo organizavimo sistema rašto darbas. Žmogiškųjų išteklių vadybos apibrėžimai. Grafinis personalo funkcijų vaizdas živ funkcijos pagrindinės ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2016 05 07
Kelionių agentūros personalo valdymo analizė ir gerinimas
Įvadas. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo turinys. Personalo valdymo principai. Personalo valdymo ypatumai. Personalo valdymo problemos. Personalo gerinimo koncepcija ir aktualumas. Personalo ugdymo teoriniai aspektai. Personalo mokymo ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 03 29
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo