Personalo kvalifikacijos kelimas ir tobulinimas

300 dokumentų
Personalo mokymas ir kvalifikaacijos kėlimas
Personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Tyrimo planas. Kaip formuojasi kvalifikacijos tobulinimo ir darbuotojų mokymo poreikis?. Kvalifikacijos kėlimas ir darbuotojų mokymas. Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo svarbą lemiančios ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2014 02 06
Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas
Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Įvadas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos samprata ir reikšmė. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo metodai. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemų ypatumai. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2011 12 27
Organizacijos personalo kvalifikacijos kėlimo planavimo analizė
Santrauka. Įvadas. Darbo objekto ir informacijos šaltinių apžvalga. Personalo valdymo specifika. Personalo praktinis valdymas. Personalo valdymo subjektai. Personalo valdymo aplinka. Kultūros darbuotojų personalo kvalifikacijos kėlimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2012 05 18
Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas vadybos teorijos aspektu
Įvadas. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas vadybos teorijos aspektu. Besimokančios organizacijos samprata ir ypatumai. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo samprata ir reikšmė. Nuolatinio mokymosi samprata ir reikšmė. Žinių vadyba – nauja ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 65 puslapiai
2019 11 11
Personalo ugdymo sistema
Personalo ugdymo sistema. Darbo tikslas Išanalizuoti kvalifikacijos poreikių nusatymą. Personalo ugdymas paprastai suprantamas kaip kvalifikacijos, reikalingos ateities darbams atlikti, suteikimas darbuotojams. Kvalifikacijos poreikis. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2018 05 09
Personalo mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas
Personalo mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas. Aktualumas. Tyrimo tikslas  Išsiaiškinti. Uždavinys. Išsiaiškinti personalo mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo reikšmę. Uždavinys. Sužinoti, kokie yra personalo mokymų ir ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 10 20
Įmonių patirtis personalo mokymų tematika
Imonių patirtis personalo mokymų tematika. Sąvokos Personalas ir Personalo Valdymas. Personalo valdymo aplinkos pokyčiai. Personalo vadybą įtakojantis vidiniai veiksniai. Personalo politika. Formuojant personalo politika būtina įvertinti ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2019 02 24
Personalo mokymas skaidrės
Personalo mokymas, kvalifikacijos kėlimas. Mokymo sistemos. Organizacija būtinai turi. Personalo mokymo procesas. Labai svarbu pasirinkti tinkamą kvalifikacijos kėlimo metodą. Metodai klasifikuojami įvairiai. Kvalifikacijos kėlimo ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 19
Įvaizdžio formavimas
Kolegijos įvaizdžio formavimo veiksniai studentų požiūriu. Samprata. Įvadas. Personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo reikšmė. Kvalifikacijos tobulinimo būtinumas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Darbuotojų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 12 17
Personalo organizavimas įmonėje
Įmonė - "Vilniaus kranai". Įvadas. Personalo organizavimo teoriniai pagrindai. Personalo organizavimo turinys. Personalo formavimo etapai mažose įmonėse. Personalo apskaita ir statistika. Darbo teisės pagrindai. Ii. Personalo organizavimo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 45 puslapiai
2012 02 25
Darbuotojų tobulinimas ir mokymas
Įvadas. Investavimo į darbuotojų mokymą būtinybė. Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Kvalifikacijos poreikių nustatymas ir realizavimas. Mokymo ir tobulinimo programos. Darbuotojų mokymo ir tobulinimo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2012 02 23
Darbuotojų mokymas
Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas viešbutyje Grand SPA. Įvadas. Darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo teoriniai aspektai. Žmogiškųjų išteklių valdymo samprata ir principai. Žmogiškųjų išteklių vadyba svetingumui ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 10 11
Kvalifikacijos kėlimas recesijos sąlygomis
Įvadas. Kvalifikacijos kėlimo planai recesijos sąlygomis. Kvalifikacijos samprata. Kvalifikacijos kėlimas recesijos sąlygomis. Kvalifikacijos kėlimo tyrimas uab „melinga“. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 01 07
Valstybinės ligonių kasos veiklos efektyvumas
Įvadas.Personalo valdymo esmė, turinys ir funkcijos. Personalo valdymo esmė. Personalo valdymo turinys ir funkcijos.Darbuotojų lojalumas. Pagrindiniai lojalumą lemiantys veiksniai ir naudingumas. Darbuotojų lojalumo ir vartotojų lojalumo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2014 02 28
Žmogiškųjų išteklių valdymas Ibis Styles Vilnius, UAB
Įvadas. Darbo tikslas. Viešbutis “Ibis Styles Vilnius”. Veiklos pristatymas. Įmonės analizė. Personalo organizavimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo reikalavimo profiliai. Personalo pareigybinė instrukcija. Personalo paieškos ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 puslapis
2017 04 28
Personalo organizavimas skaidrės
Personalo organizavimas. Personalo organizavimo sistemos uždavinys – suformuoti reikiamą potencialą. Kiekvienas žmogus turi savų individualių interesų. Svarbią vietą šioje sistemoje užima personalo poreikio planavimas. Svarbus ir ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 05 09
Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas UAB „Girteka“
Įvadas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos samprata. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo metodai. Darbuotojų mokymui taikomi pagrindiniai metodai. Profesinio mokymo sistema. Kvalifikacijos tobulinimo strategijos. Darbuotojų mokymo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2015 04 06
Personalo tobulinimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės personalo veikla ir informacijos šaltinių apžvalga. Personalo tobulinimo teorinė analizė. Personalo valdymo samprata. Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Vadovų mokymas ir tobulinimas. „ valstybinės maisto ir veterinarijos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 11 26
Kūno kultūros mokytojų kvalifikacijos tobulinimas
Įvadas. Kvalifikacijos samprata. Kūno kultūros mokytojų ir sporto specialistų rengimo istorija. Kūno kultūros mokytojo charakteristika. Pedagoginių kompetencijų plėtra. Motyvacija kvalifikacijos kėlimui. Kvalifikacijos tobulinimas. ...
Kūno kultūros referatai, Referatas, 14 puslapių
2019 05 08
Personalo vadyba. Personalo paieška.
Įvadas. Personalo paieška ir verbavimas. Darbuotojų atranka. Personalo adaptavimas. Personalo mokymas. Kvalifikacijos poreikių nustatymas ir realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo, mokymo metodai. Savarankiško mokymosi organizavimas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2012 01 10
Personalo organizavimas projektas
Personalo organizavimas. Personalas. Darbo vietų aprašymas. Aprašant darbo vietą reikia. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Labiausiai paplitę šie darbuotojų atrankos metodai. Pirminės atrankos rezultatai. Tolesnės atrankos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2019 11 15
Logisto kvalifikacijos tobulinimo galimybės įmonėje
Logisto kvalifikacijos tobulinimo galimybės uab „alkesta“ įmonėje. Kvalifikacijos samprata. Kvalifikacijos tobulinimas. Logisto kvalifikacijos tobulinimo galimybes uab „alkesta“ įmonėje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Transporto referatai, Referatas, 4 puslapiai
2012 06 17
Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas - teoriniai aspektai
Įvadas. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas - teoriniai aspektai. Darbuotojų mokymo ir ugdymo sąvokų įvairovė. Darbuotojų mokymo samprata. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos Uab „Aviva Lietuva“ analizė. ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2016 03 14
Personalo valdymas konspektas (3)
Įvadas. Personalo vaidmuo ir jį sąlygojanti aplinka. Įmonės kultūra ir politikos formavimas. Personalo veiklos planavimas. Personalo paieška. Personalo veiklos organizavimas. Personalo skyriaus organizavimas. Personalo atranka ir samda. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 73 puslapiai
2016 08 13
Įmonės vidaus rinkodara
Įvadas. Vidinė įmonės rinkodara. Vidinės rinkodaros diegimo struktūra. Personalo rengimas darbui su klientais. Personalo telkimas ir motyvavimas. Personalo telkimas. Motyvavimas. Sektino pavyzdžio teikimas. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. ...
Marketingo esės, Esė, 15 puslapių
2013 11 06
Personalo mokymai
Personalo mokymai. Mokymo naudos aspektai. Mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo problemos. Personalo mokymo modeliai. Mokymo proceso elementai. Personalo mokymo metodai. Paskaita. Demonstravimas. Mokomasis pokalbis. Diskusija. Darbas grupėse. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2014 12 31
Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas
Įvadas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo metodologija. Darbuotojų mokymo samprata. Kvalifikacijos kėlimo svarba. Darbuotoju mokymo ir tobulinimo proceso etapai. Mokymo metodai ir jų aprašymai. Mokymo organizavimo principai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 21 puslapis
2019 12 08
Nematerialiosios vertybės ir jų taikymas įmonės veikloje
Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Nematerialiosios vertybės, jų samprata ir sudėtis. Intelektinės nuosavybės samprata. Intelektinės nuosavybės teisės sistema. Nematerialusis turtas ir jo pripažinimas. Intelektinio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2012 11 21
Personalo vertinimas, mokymas ir tobulinimas
Įvadas. Personalo vertinimo teoriniai pagrindai. Personalo vertinimo samprata. Personalo vertinimo tikslai ir uždavinia. Vertinimo eiliškumas. Vertinimo kriterijai. Formalus, neformalus vertinimas. Darbuotojų darbo vertinimo metodai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 11 24
Personalo valdymas muitinėje
Įvadas. Personalo vadyba Lietuvos respublikos muitinėje. Priėmimas į tarnybą muitinėje. Priėmimo į pareigas tvarka. Stažuotė. Muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimas. Muitinės pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas, karjera. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 01 18
Darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo sistema rajono savivaldybėje
Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo samprata ir reikšmė. Personalo mokymo modeliai.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2015 04 09
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
Įvadas. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo samprata. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo metodai. Investicijos į darbuotoją. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 01 04
Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimas
Marijampolės avpk darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimas. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Darbuotojų mokymo ir kvalfikacijos tobulinimo teoriniai aspektai mokymo ir kvalifikacijos kėlimo samprata ir reikšmė. ...
Viešojo administravimo projektai, Projektas, 15 puslapių
2015 05 11
Vaikų laisvalaikio centras Smaragdo miškas praktikos ataskaita
Įvadas. Praktikos uždaviniai. Verslo įmonės aplinkų elimentai. Įmonės verslo planas. Vadovo dienotvarkė. Darbuotojų motyvacija. Darbuotojų kontrolės procesas. Užduočių skirstymas10. Komunikavimas. Kvalifikacijos kėlimas, kompetencijų ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2015 06 02
Kultūros įstaigų darbuotojų kvalifikacijos įtaka darbui
Probleminis klausimas. Darbo aktualumas , naujumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Darbo metodai. Profesinių kompetencijų , demonstruojamų baigiamajame darbe , sąrašas. Kvalifikacijos bei kompetencijos išskirtinumas ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 10 07
Darbuotojų mokymas ir kvalifikacija
Įvadas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos samprata ir reikšmė. Požiūrių į kvalifikacijos tobulinimą apžvalga. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo metodai. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemų ypatumai. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2014 06 18
×
26 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo