Personalo mokymas ir ugdymas

300 dokumentų
Personalo mokymas
Santrauka. Personalo mokymo organizavimas įmonėje. Literatūros šaltinių apžvalga. Įvadas. Personalo mokymo ypatumai. Personalo mokymo metodai. Naujų darbuotojų mokymas. Mokymas individualiai. Mokymasis kolektyviniu lygiu. Mokymasis grupės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 05 18
Įmonės personalo valdymo veiklų analizė
Personalo apskaita. Personalo planavimas. Verbavimas. Personalo atranka. Adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo mokymas. Personalo judėjimo valdymas. Atlygis už darbą. Išvados.
Marketingo referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 01 23
Personalo valdymas organizacijoje
Įvadas. Personalo valdymo samprata. Personalo samprata. Personalo valdymo samprata. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų analizė. Personalo planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 06 28
Darbuotojų ugdymas ir motyvavimas
Darbuotojų ugdymas ir motyvavimas. Paskaitos tikslai. Personalo motyvacija. Motyvacijos turinys. Poreikių motyvacinės teorijos. Poreikių hierarchija. Erg teorija. Trijų poreikių teorija. Dviejų veiksnių motyvavimas. Procesinės motyvacijos ...
Vadybos aprašymai, Aprašymas, 32 puslapiai
2013 05 26
Statybos įmonės personalo valdymas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių naudojimas. Įmonės. Personalo valdymas. Personalo planavimo esmė. Laisvų darbo vietų analizė. Personalo ugdymas, mokymas ir tobulinimas. Statybos įmonės darbuotojų valdymo sistema. Mažos statybos ...
Statybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 02 28
Personalo vadyba (2)
Personalo valdymo samprata. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymas europoje. Personalo valdymo ypatumai lietuvoje. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 09 22
Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas
Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Įvadas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos samprata ir reikšmė. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo metodai. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemų ypatumai. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2010 03 03
Personalo valdymas konspektas (3)
Įvadas. Personalo vaidmuo ir jį sąlygojanti aplinka. Įmonės kultūra ir politikos formavimas. Personalo veiklos planavimas. Personalo paieška. Personalo veiklos organizavimas. Personalo skyriaus organizavimas. Personalo atranka ir samda. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 73 puslapiai
2015 12 01
Personalo vadybos konspektas (2)
Personalo vadyba Egzamino data 2014 01. Egzamino temos. Personalo vadybos samprata. Personalo vadybos ir žmogiškųjų išteklių valdymo sąvokų palyginimas. Personalo vadybos procesas organizacijoje. Personalo tarnybų specialistų , ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2015 06 13
Personalo vertinimas, mokymas ir tobulinimas
Įvadas. Personalo vertinimo teoriniai pagrindai. Personalo vertinimo samprata. Personalo vertinimo tikslai ir uždavinia. Vertinimo eiliškumas. Vertinimo kriterijai. Formalus, neformalus vertinimas. Darbuotojų darbo vertinimo metodai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 11 22
SEB banko personalo valdymas
Santrauka. Įvadas. Personalo valdymo samprata. Žmogiškųjų išteklių organizavimas. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų telkimas ir atranka. Personalo adaptacija ir ugdymas. Darbuotojų vertinimas. Motyvacija ir poveikio priemonės. Ab ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 puslapiai
2012 06 08
Darbuotojų tobulinimas ir mokymas
Įvadas. Investavimo į darbuotojų mokymą būtinybė. Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Kvalifikacijos poreikių nustatymas ir realizavimas. Mokymo ir tobulinimo programos. Darbuotojų mokymo ir tobulinimo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2011 06 22
Švietimo sistema Lietuvoje
Įvadas. Švietimo sistema, švietimas. Švietimo sistemos paskirtis ir misija. Švietimos sistemos funkcijos. Švietimo sistemos struktūra. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Pagrindinis ugdymas. Vidurinis ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 06 04
Kokybės vadyba įmonėje (2)
Teorija. Kokybės samprata. Kokybės reikalavimai teikiamoms paslaugoms (paslaugų ir paslaugų teikimo savybėsKokybės reikalavimai organizacijoje vykdomoms veikloms (kokybės funkcija organizacijojeKokybės vadybos objektas. Kokybės vadybos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 11 30
Personalo mokymas ir kvalifikaacijos kėlimas
Personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Tyrimo planas. Kaip formuojasi kvalifikacijos tobulinimo ir darbuotojų mokymo poreikis?. Kvalifikacijos kėlimas ir darbuotojų mokymas. Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo svarbą lemiančios ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2014 02 06
Žmogiskųjų išteklių valdymo inovacijos
Žmogiškųjų išteklių valdymo inovacijos. Personalo atrankos inovacijos. Inovatyvūs personalo verbavimo, paieškos ir atrankos būdai. Darbdavio įvaizdis. „karjeros dienos“. Galvų medžiokė. Darbuotojų nuoma. Personalo ugdymo ir ...
Vadybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 03 13
Personalo tobulinimas
Įvadas. Įmonės personalo veikla ir informacijos šaltinių apžvalga. Personalo tobulinimo teorinė analizė. Personalo valdymo samprata. Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Vadovų mokymas ir tobulinimas. „ valstybinės maisto ir veterinarijos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 11 21
UAB Batrema personalo vadybos sistemos auditas
Personalo vadybos sistemos auditas analizė “ UAB batrema ” įmonėje įvadas darbo tikslas. Apsirūpinimas žmogiškaisiais ištekliais ŽI. Apsirūpinimo strategija ir jos sąsajos su Ž. Personalo kompetencijų planavimas modeliavimas. ...
Vadybos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2017 05 14
Lietuvos draudimas kursinis darbas
Įvadas. Personalo valdymo veiklos. Personalo poreikio planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo įdarbinimas. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. AB „ Lietuvos draudimas ” organizacijos personalo valdymo veiklų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 11 01
Personalo vadyba. Personalo paieška.
Įvadas. Personalo paieška ir verbavimas. Darbuotojų atranka. Personalo adaptavimas. Personalo mokymas. Kvalifikacijos poreikių nustatymas ir realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo, mokymo metodai. Savarankiško mokymosi organizavimas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2010 03 03
Personalo valdymo veiklų analizė
Personalo valdymo veiklų analizė kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyboje. Personalo valdymas. Personalo valdymas ir politika. Personalo valdymo svarba. Personalo valdymas organizacijoje. Kontrolė organizacijoje. Personalo valdymo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2014 01 11
Personalo mokymas skaidrės
Personalo mokymas, kvalifikacijos kėlimas. Mokymo sistemos. Organizacija būtinai turi. Personalo mokymo procesas. Labai svarbu pasirinkti tinkamą kvalifikacijos kėlimo metodą. Metodai klasifikuojami įvairiai. Kvalifikacijos kėlimo ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2015 11 24
Žmogiškųjų išteklių valdymas Ibis Styles Vilnius, UAB
Įvadas. Darbo tikslas. Viešbutis “Ibis Styles Vilnius”. Veiklos pristatymas. Įmonės analizė. Personalo organizavimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo reikalavimo profiliai. Personalo pareigybinė instrukcija. Personalo paieškos ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 puslapis
2017 04 26
Darbuotojų ugdymas ir motyvavimas konspektas
Darbuotojų ugdymas ir motyvavimas 4 TEMA. Orientavimas, mokymas ir ugdymas. Orientavimas. Penki mokymo etapai. Mokymas. Darbuotojų ugdymo programos. Ugdymo programų tipai. Suaugusiųjų mokymosi ypatumai. Mokymo tikslai ir metodai. Mokymo tikslų ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2014 11 27
Socialinės kompetencijos ugdymas matemtaikos pamokose
Socialinės kompetencijos ugdymas matematikos pamokose. Darbo uždaviniai Aprašyti ir išanalizuoti socialinės kompetencijos sąvoką. Temos aktualumas. Vykstant Lietuvos švietimo. Gebėjimas suvokti save ir kitus. Socialinė kompetencija tai. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 11 11
Europos komisijos personalo atrankos analizė
Įvadas. Europos komisijos personalo struktūra. personalo. Reguliavimas ir jo atrankos įstaiga. Personalo atrankos etapai ir procedūros. Priešpradinis mokymas. Atrankos konkursų diferenciacija. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 05 11
Praktiniai intelekto išteklių vadybos aspektai
Praktiniai intelekto išteklių vadybos įmonėje aspektai. Personalo departamento reorganizavimas. Personalo departamento funkcijos.                                       Intelekto išteklių planavimas. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 33 puslapiai
2016 12 09
Darbuotojų kaita ir jos valdymas
Personalo valdymo samprata ir jos reikšmė. Personalo valdymo sudėtinės dalys ir jų įtaka darbuotojų kaitai. Personalo mokymas ir tobulinimas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 01 05
Organizacijos personalo valdymas
Organizacijos personalo valdymas. Įvadas. Personalo valdymo samprata. Įvairių vadybos teorijų požiūris į darbuotojų vadybą. Personalo valdymo tikslas ir uždaviniai. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymo reikšmė. ...
Vadybos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2013 05 22
Personalo vadyba. Konspektas.
Personalo vadyba viešajame sektoriuje: teorijos ir praktikos vienovė. Įvadas. Karinių vienetų valdymo tobulinimas. Personalo valdymo ypatumai karinėse struktūrose. Generolo jono žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų rengimo veiklos ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 97 puslapiai
2010 03 03
×