Personalo motyvavimas imoneje

300 dokumentų
Personalo motyvacija įmonėje
Įvadas. Motyvacijos teorijos apžvalga. Motyvacijos samprata. Personalo motyvavimo priemonės. Personalo skatinimo būdai. Motyvacijos priemonių taikymas organizacijoje. Anketinės apklausos tyrimų išvados. Išvados ir pasiūlymai. Naudota ...
Vadybos referatai, Referatas, 21 puslapis
2010 09 25
Darbuotojų personalo motyvavimas
Bakalaurinis darbas ktu. Įvadas. personalo motyvavimo ypatumai turizmo paslaugų versle. Ankstyvosios ir šiuolaikinės motyvacijos teorijos. Materialinių ir nematerialinių motyvavimo priemonių sistema. Personalo motyvavimo problemos turizmo ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 puslapiai
2013 05 22
Personalo vadyba įmonėje
Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Bendrojo personalo poreikio planavimas. Darbo aprašymas ir reikalavimų profilis. Darbo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 24 puslapiai
2010 10 21
Motyvavimas įmonėje ir veiklos rezultatų priklausomybė
Įvadas. Personalo motyvavimas. Finansiniai personalo metodai. Nefinansiniai personalo metodai. Darbo užmokesčio reguliavimas. Įmonė uab „lintel“ veikla. Motyvacija įmonės viduje. Pirminis įvaizdis. Darbo sąlygos ir apmokėstinimas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2013 06 08
Materialinio skatinimo sistema valstybės įmonėje „x miesto regiono keliai“
Įvadas. Teorinė dalis. Darbuotojų motyvacija. Darbuotojų motyvavimo būtinumas. Darbuotojų motyvavimo vykdymas. Motyvavimo būdų klasifikacija. Finansinis personalo motyvavimas. Materialinio skatinimo už ir prieš. Kaip vykdomas materialinis ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 04 16
Personalo tarnyba
Įvadas. Personalo tarnybos organizavimas teoriniu aspektu. Personalo tarnybų uždaviniai ir funkcijos. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo valdymo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2013 11 15
Personalo valdymas UAB
Įvadas. Uab “Megrame” pristatymas. Veiklos sritys. Personalo valdymas. Personalo valdymo sąvoka. Pagrindiniai personalo valdymo aspektai. Personalo valdymo sudedamosios dalys. Bendradarbiai ir jų pažinimas. Personalo motyvavimas ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 11 14
Motyvavimas referatas
Įvadas. Motyvacijos samprata ir reikšmė. Poreikių nustatymo eiga. Viešbučio personalo motyvavimas. Priemonės personalo skatinimui viešbutyje.
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 02 17
Personalo valdymas įmonėje
Turinys. Įvadas. Sąvokos. Personalas. Įmonės struktūros. Personalo tarnybos organizavimas didelėje įmonėje. Žmonių išteklių valdymas. Personalo valdymo efektyvumas. Personalo valdymas ab „vilniaus kranai“. Išvados. Literatūros ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 07 23
Personalo valdymas konspektas
Personalo valdymo politikos samprata. Personalo valdymo politikos vaidmuo ir svarba įmonėje. Personalo valdymo politikos klasifikacija, atrankos kriterijai ir tikslai. Personalo valdymo politikos motyvavimas. Personalas – tai visos įmonės ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2012 02 28
Darbuotojų motyvavimas organizacijoje
Įvadas. Motyvacijos samprata. Turinio motyvacijos teorijos. Proceso motyvacijos teorijos. Personalo motyvavimas. Materialinis motyvavimas. Nematerialinis motyvavimas. Darbuotojų motyvavimas skirtinguose karjeros etapuose. Išvados. Literatūros ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2018 05 25
UAB „Palink” personalo atrankos praktiniai aspektai
Įžanga. Personalo organizavimas. Personalo planavimas. Personalo paieška, atranka, adaptacija. Personalo ugdymas. Personalo karjera ir jos valdymas. Personalo atranka UAB „Palink“ įmonėje. Įmonės pristatymas. Darbuotojų atranka ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2018 03 01
Personalo organizavimas X organizacijoje
Turinys. Įvadas. Orginizacijos veiklos sritis. Personalo struktūros analizė. Pretendentų paieškos būdai. Atrankos organizavimas. Adaptacinių problemų sprendimai. Personalo vertinimo sistema. Mokymosi kvalifikacijos kėlimo analizė. ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2011 01 13
Personalo darbo efektyvumo optimizavimas x įmonėje
Personalo darbo efektyvumo optimizavimas x įmonėje. Įvadas. Personalo vaidmuo įmonėje. Personalo motyvacija. Personalo valdymas. Darbuotojo poreikio planavimo svarba. Personalo darbo organizavimas. Apie bendrovę. Įmonės valdymas. Įmonės ...
Vadybos analizės, Analizė, 15 puslapių
2013 03 28
Darbuotojų motyvavimas įmonėje
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Darbuotojų motyvavimo teorinė analizė. Darbuotojų motyvavimo sąvoka ir svarbą. Pagrindinės darbuotojų motyvavimo teorijos. Anstyvasis motyvavimo požiūris. Šiuolaikinis motyvavimo požiūris. Darbuotojų motyvavimo priemones. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 04 16
Darbuotojų motyvavimas kaip klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo prielaida
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Personalo valdymo samprata. Personalo motyvavimas:. Personalo motyvavimo samprata. Personalo motyvavimo teorijos. Personalo motyvavimo priemonės. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Kokybės samprata. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2012 12 03
Personalo valdymas didelėje ir mažoje įmonėje
Personalo valdymas didelėje ir mažoje įmonėje. Personalo valdymo sistemos elementai. Nepriklausomai nuo veiklos. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Personalo vadybos subjektai gali būti skirstomi į vidinius ir išorinius. Be vidinių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 11 20
UAB „Lidl Lietuva“ personalo valdymas
UAB „Lidl Lietuva“. Personalo vadybos savarankiškas darbas. Apie įmonę. IT Verslo sprendimų skyriuje dirba 33 darbuotojai Skyriaus vadovas. It departamento vadovas. Darbuotojo adaptacijos programa. Sudaroma bandomojo laikotarpio sutartis ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 01 22
Personalo vadybos sistemos auditas “x” įmonėje
Įvadas. Organizacijos aprūpinimas personalu (žmogiškaisiais ištekliais). Apsirūpinimo strategija ir jos sąsajos su Ž. I. politika. Personalo kompetencijų planavimas (modeliavimas). Kompetencijų sandarą / modelis. Personalo paieška ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2017 01 17
Personalo valdymas įmonėje referatas
Iliustracijų sąrašas. Įvadas. Įmonė. Įmonės valdymo struktūros. Nuo ko priklauso įmonės struktūra? Personalo valdymas. Personalo valdymo skyrius įmonėje ir jo uždaviniai. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo valdymo ...
Vadybos referatai, Referatas, 18 puslapių
2017 05 25
Personalo mokymas
Santrauka. Personalo mokymo organizavimas įmonėje. Literatūros šaltinių apžvalga. Įvadas. Personalo mokymo ypatumai. Personalo mokymo metodai. Naujų darbuotojų mokymas. Mokymas individualiai. Mokymasis kolektyviniu lygiu. Mokymasis grupės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 05 27
Personalo valdymas „Swedbank“
Atrankos ir adaptacijos programa realioje įmonėje įmonės pristatymas ir veikla. Įmonės darbuotojai ir struktūra. Personalo valdymo veiklos. Komunikacija adaptacijos metu. Darbuotojų vertinimas verslo įmonėse esamas darbuotojų ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2018 05 12
Įmonės vidaus rinkodara
Įvadas. Vidinė įmonės rinkodara. Vidinės rinkodaros diegimo struktūra. Personalo rengimas darbui su klientais. Personalo telkimas ir motyvavimas. Personalo telkimas. Motyvavimas. Sektino pavyzdžio teikimas. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. ...
Marketingo esės, Esė, 15 puslapių
2013 11 06
Personalo organizavimas įmonėje
Įmonė - "Vilniaus kranai". Įvadas. Personalo organizavimo teoriniai pagrindai. Personalo organizavimo turinys. Personalo formavimo etapai mažose įmonėse. Personalo apskaita ir statistika. Darbo teisės pagrindai. Ii. Personalo organizavimo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 45 puslapiai
2012 02 25
Žmogiškųjų išteklių valdymas Ibis Styles Vilnius, UAB
Įvadas. Darbo tikslas. Viešbutis “Ibis Styles Vilnius”. Veiklos pristatymas. Įmonės analizė. Personalo organizavimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo reikalavimo profiliai. Personalo pareigybinė instrukcija. Personalo paieškos ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 puslapis
2017 04 28
Personalo motyvavimas
Įvadas. Teorinė dalis. Kas yra motyvacija ? Motyvacijos teorijos. Turinio motyvacijos teorijos. Proceso motyvacijos teorijos. Ar verta skirti dėmesio darbuotojų motyvacijai ? Personalo pažinimas. Individualus požiūris į darbuotojų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 04 11
Vadybinės veiklos praktika įmonėje
Įvadas. Įmonės aprašymas. Vadybinių funkcijų vykdymas įmonėje. Direktoriaus vasario 28 dienos dienotvarkė. Įmonės darbuotojų motyvavimas, kontrolė ir užduočių paskirstymas. Komunikavimo įstaigoje kliūtys. Personalo valdymas. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2014 06 26
Darbuotojų motyvavimo sistema gamybinėje įmonėje
Straipsnio pasirinkimo pagrindimasstraipsnį pasirinkome, nes jame analizuojama aktuali informacija apie darbuotojų motyvavimo ir jų išlaikymo įmonėje aspektus. Kadangi mes būsimi vadybininkai, turime žinoti visus „už“ ir „prieš“ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2012 08 16
Personalo valdymas įmonėjė Personalo praktikos ataskaita
Lentelių sąrašas. Įvadas. DrÄxlmaier“ įmonės atsakingo darbuotojo už personalo valdymo organizavimą pareiginių nuostat analizė. Personalo organizavimas ,drÄxlmaier“įmonėje. Personalo poreikio planavimas. Paieškos atrankos, samdos, ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2015 05 25
Praktika įmonėje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Personalo veikla. Makroaplinka ir mikroaplinka. Aplinkos veiksnių įtaka įmonės veiklos operacijoms vykdyti. Darbuotojų motyvavimas. Motyvavimo svarba įmonėje. Ssgg analizė. Pardavimų skatinimas. Pardavimų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2014 03 04
Organizacinės psichologijos taikymas valdyme
Įvadas. Personalo vadyba. Įmonės kultūra ir politika. Aplinkos poveikis darbui su personalu Lietuvoje. Personalo adaptavimo sistema. Aktyviausiai taikomos vadovavimo priemonės “ kuehne + nagel ee„ įmonėje ir jų svarba. Vadovavimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2015 04 06
Personalo politikos vadyba
Personalo politikos vadyba arba personalo valdymo politika organizacijoje – Uab „ senukai “ ??? įvadas. Apie įmone ??? Įmonės valdymas. Vidinė organizacijos aplinka. Darbo pasiskirstymas. Mecanistinį ir organinę organizaciją ?? butu ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 10 12
Personalo vadybos esme
Įvadas. Personalo vadybos sanprata. Bendroji vadybos samprata. Personalo vadybos samprata ir ryšys su kitais dalykais. Personalo vadybos turinys. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo praktinis valdymas. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2010 12 13
UAB Batrema personalo vadybos sistemos auditas
Personalo vadybos sistemos auditas analizė “ UAB batrema ” įmonėje įvadas darbo tikslas. Apsirūpinimas žmogiškaisiais ištekliais ŽI. Apsirūpinimo strategija ir jos sąsajos su Ž. Personalo kompetencijų planavimas modeliavimas. ...
Vadybos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2017 05 14
Personalo atrankos ir mokymo ypatumai AB „Umega“ įmonėje
Įvadas. Personalo atrankos organizacijose teoriniai aspektai. Personalo atrankos samprata ir atrankos proceso etapai. Personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo reikšmė. Personalo mokymo metodai. Naujų darbuotojų mokymas. Personalo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2017 04 28
Įmonių patirtis personalo mokymų tematika
Imonių patirtis personalo mokymų tematika. Sąvokos Personalas ir Personalo Valdymas. Personalo valdymo aplinkos pokyčiai. Personalo vadybą įtakojantis vidiniai veiksniai. Personalo politika. Formuojant personalo politika būtina įvertinti ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2019 02 24
×
145 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo