Personalo vadybos auditas x imoneje

300 įrašai
Personalo vadybos esme
Įvadas. Personalo vadybos sanprata. Bendroji vadybos samprata. Personalo vadybos samprata ir ryšys su kitais dalykais. Personalo vadybos turinys. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo praktinis valdymas. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2010 12 13
Personalo vadybos sistemos auditas “x” įmonėje
Įvadas. Organizacijos aprūpinimas personalu (žmogiškaisiais ištekliais). Apsirūpinimo strategija ir jos sąsajos su Ž. I. politika. Personalo kompetencijų planavimas (modeliavimas). Kompetencijų sandarą / modelis. Personalo paieška ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2017 01 17
UAB Batrema personalo vadybos sistemos auditas
Personalo vadybos sistemos auditas analizė “ UAB batrema ” įmonėje įvadas darbo tikslas. Apsirūpinimas žmogiškaisiais ištekliais ŽI. Apsirūpinimo strategija ir jos sąsajos su Ž. Personalo kompetencijų planavimas modeliavimas. ...
Vadybos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2017 05 14
Personalo vadyba konspektas (3)
1 skyrius “personalo vadybos turinys ir darbo su personalu aplinka”. Personalo vadybos samprata ir turinys. Personalo vadybos ir žmogiškųjų išteklių vadybos skirtumai. Darbo su personalu veiksnių sistema. Išorinės aplinkos veiksniai. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 121 puslapis
2016 01 02
Personalo vadybos raida
Personalo vadybos raida. Personalo vadybos uždaviniai. Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Išnagrinėti personalo vadybos turinį, raidą, uždavinius. Aptarti personalo vadybos sampratą ir subjektus, personalo vadybos teorijas, ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2019 12 29
Personalo organizavimas X organizacijoje
Turinys. Įvadas. Orginizacijos veiklos sritis. Personalo struktūros analizė. Pretendentų paieškos būdai. Atrankos organizavimas. Adaptacinių problemų sprendimai. Personalo vertinimo sistema. Mokymosi kvalifikacijos kėlimo analizė. ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2011 01 13
Personalo valdymo samprata
Personalo valdymo samprata. Vadybinėje literatūroje pateikiamos šios sąvokos. Personalo vadybos ir žmogiškųjų išteklių vadybos sampratų panašumai ir skirtumai. Personalo samprata ir klasifikavimas. Vadybos teorijoje susiformavo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 03 15
Personalo valdymas įmonėje referatas
Iliustracijų sąrašas. Įvadas. Įmonė. Įmonės valdymo struktūros. Nuo ko priklauso įmonės struktūra? Personalo valdymas. Personalo valdymo skyrius įmonėje ir jo uždaviniai. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo valdymo ...
Vadybos referatai, Referatas, 18 puslapių
2017 05 25
Personalo valdymas didelėje ir mažoje įmonėje
Personalo valdymas didelėje ir mažoje įmonėje. Personalo valdymo sistemos elementai. Nepriklausomai nuo veiklos. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Personalo vadybos subjektai gali būti skirstomi į vidinius ir išorinius. Be vidinių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 11 20
Kokybės vadyba įmonėje UAB „Saldainis“
Įvadas. Apie įmone. Įmonėje dirbančių darbuotoju pareigos ir atsakomybės. Pareigų pasiskirstymo įmonėje schema. Įmonės politika. Išteklių pasiskirstymas įmonėje. Personalo mokymai. Demingo ciklo pritaikymas įmonėje. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2018 01 22
Personalo vadybos principai
Įvadas. Personalo vadybos samprata. ryšys su kitais mokslais. Personalo vadybos principai. Požiūris į personalo vadybos principus Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 08 04
Personalo tarnyba
Įvadas. Personalo tarnybos organizavimas teoriniu aspektu. Personalo tarnybų uždaviniai ir funkcijos. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo valdymo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2013 11 15
Personalo valdymas įmonėje
Turinys. Įvadas. Sąvokos. Personalas. Įmonės struktūros. Personalo tarnybos organizavimas didelėje įmonėje. Žmonių išteklių valdymas. Personalo valdymo efektyvumas. Personalo valdymas ab „vilniaus kranai“. Išvados. Literatūros ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 07 23
Kokybės vadyba įmonėje (2)
Teorija. Kokybės samprata. Kokybės reikalavimai teikiamoms paslaugoms (paslaugų ir paslaugų teikimo savybėsKokybės reikalavimai organizacijoje vykdomoms veikloms (kokybės funkcija organizacijojeKokybės vadybos objektas. Kokybės vadybos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 12 01
Atsargų auditas
Įvadas. Audito apibrėžimas. Audito tikslai. Atsargų auditas. Atsargų audito tikslai. Atsargų audito uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsakomybė darant atsargų auditą. Išvados. Literatūra. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 03 02
Personalo valdymas, organizavimas
Įvadas. Personalo vadybos esmė. Personalo vadybos turinys. Personalo organizavimas. Personalo apskaita ir statistika. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų priėmimas, adaptavimas ir atleidimas. Personalo ugdymo sistema. Personalo valdymas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2011 02 12
Personalo vertinimas ir kontrolė
Personalo vertinimas ir kontrolė Vadyba. Darbo tikslas. Išnagrinėti personalo vertinimo struktūrą. Darbuotojų vertinimo tikslas. Atliekant personalo vertinimą. Atskirose įmonėse darbuotojai vertinami pagal skirtingus kriterijus. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2017 11 14
UAB „Palink” personalo atrankos praktiniai aspektai
Įžanga. Personalo organizavimas. Personalo planavimas. Personalo paieška, atranka, adaptacija. Personalo ugdymas. Personalo karjera ir jos valdymas. Personalo atranka UAB „Palink“ įmonėje. Įmonės pristatymas. Darbuotojų atranka ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2018 03 01
Personalo vadybos samprata
Personalo vadybos samprata. Skirtingų vadybos mokyklų indėlis į personalo vadybos požiūrių raidą. Personalo vadybos samprata. Įvairių vadybos teorijų požiūris į personalo vadybą. Įvairių vadybos teorijų požiūris į personalo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 72 puslapiai
2016 11 13
Personalo darbo efektyvumo optimizavimas x įmonėje
Personalo darbo efektyvumo optimizavimas x įmonėje. Įvadas. Personalo vaidmuo įmonėje. Personalo motyvacija. Personalo valdymas. Darbuotojo poreikio planavimo svarba. Personalo darbo organizavimas. Apie bendrovę. Įmonės valdymas. Įmonės ...
Vadybos analizės, Analizė, 15 puslapių
2013 03 28
Personalo administravimas
Personalo administravimas. Per personalo administavimo pamokas nagrinėsime. Administravimo samprata. Administruoti, tai reiškia. Vadybos samprata. Vadybos objektai ir sritys/kryptys. Personalo klasifikavimas. Skiriami šie valdymo lygiai. Kitas ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 06 28
Personalo valdymas projektas
Įvadas. Personalo valdymas. Personalo planavimas. Informacinis personalo valdymo aprūpinimas. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo paieškos ir atrankos etapai. Personalo motyvavimo būdai. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2020 09 21
Personalo valdymo aplinka
Kintanti personalo valdymo aplinka. Įmonės vidinei aplinkai. Personalo vadybos sistemos strategija. Personalo vadybos sistemos taktiką įgyvendina. Galutinis analizės tikslas. Organizacijos kultūra. Formuojant personalo politiką, reikia ...
Ekonomikos šperos, Špera, 1 puslapis
2013 03 28
Personalo vadyba (2)
Personalo valdymo samprata. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymas europoje. Personalo valdymo ypatumai lietuvoje. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 09 25
Vadybos mokslo raida Lietuvoje
Vadybos mokslo raida Lietuvoje. Vadovo asmeninio darbo organizavimas, racionalus darbo laiko panaudojimas, lankytojų priėmimas. Vadovo darbo priklausomybė nuo kolektyvo brandos. Informacijos reikšmė vadyboje, informacijos rūšys, ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 18
Personalo vadybos konspektas
Personalo vadyba gali būti suprantama kaip. Įvairių vadybos teorijų požiūris į personalo vadybą. Personalo vadyba – tai visuma tarpusavyje susijusių veiksmų bei sprendimų, leidžiančių patenkinti organizacijos darbuotojų poreikius ir ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2011 01 06
Visuotinės kokybės vadybos metodų taikymas transporte
Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos pagrindiniai principai. Visuotinė kokybės vadyba ir transporto organizacijos strateginė plėtra. Transporto organizacijos vadybos būklės. -s principų požiūriu įvertinimas. Visuotinės kokybės vadybos ...
Vadybos referatai, Referatas, 30 puslapių
2012 02 17
Personalo mokymas
Santrauka. Personalo mokymo organizavimas įmonėje. Literatūros šaltinių apžvalga. Įvadas. Personalo mokymo ypatumai. Personalo mokymo metodai. Naujų darbuotojų mokymas. Mokymas individualiai. Mokymasis kolektyviniu lygiu. Mokymasis grupės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 05 27
Auditas ir tobulinimai
Vadybos procesas. Gerinimo valdymas. Gerinimo valdymas. Daliniai etapai. Vidaus auditas lst en iso. Termino “Auditas” paaiškinimas. . LST EN ISO. Formalaus ir faktinio audito palyginimas. Audito užduotys (DIN ISO 10011). Audito tikslai. lst ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2018 02 17
Personalo vadybos konspektas (2)
Personalo vadyba Egzamino data 2014 01. Egzamino temos. Personalo vadybos samprata. Personalo vadybos ir žmogiškųjų išteklių valdymo sąvokų palyginimas. Personalo vadybos procesas organizacijoje. Personalo tarnybų specialistų , ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2015 06 17
Įmonės personalo valdymas
Įvadas. Personalo valdymas. Personalas. Personalo tarnyba. Personalo vadybos kryptys. Personalo organizavimas. Personalo valdymas. Personalo valdymo svarba vadovams. Vadovo vaidmuo personalo valdyme. Kodėl personalo valdymas svarbus visiems ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 05 26
Personalo vadybos sistemos auditas
Apsirūpinimas žmogiškaisiais ištekliais (ŽI). Apsirūpinimo strategija ir jos sąsajos su Ž. Personalo kompetencijų planavimas (modeliavimas). Kompetencijų sandarą / modelis. Personalo paieška tikslai ir būdai. Personalo paieškos ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 06 15
Audito klasifikavimo kriterijai ir audito rūšys
Audito klasifikavimo kriterijai ir audito rūšys. Auditas funkciniu požiūriu. Netradicinės audito rūšys. Audito rūšys. Veiklos auditas. Veiklos audito vadove. Veiklos audito vadove yra pateikti šie pagrindiniai uždaviniai. Finansinio ir ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 51 puslapis
2020 11 30
Personalo organizavimas įmonėje
Įmonė - "Vilniaus kranai". Įvadas. Personalo organizavimo teoriniai pagrindai. Personalo organizavimo turinys. Personalo formavimo etapai mažose įmonėse. Personalo apskaita ir statistika. Darbo teisės pagrindai. Ii. Personalo organizavimo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 45 puslapiai
2012 02 25
Darbuotojų personalo motyvavimas
Bakalaurinis darbas ktu. Įvadas. personalo motyvavimo ypatumai turizmo paslaugų versle. Ankstyvosios ir šiuolaikinės motyvacijos teorijos. Materialinių ir nematerialinių motyvavimo priemonių sistema. Personalo motyvavimo problemos turizmo ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 puslapiai
2013 05 22
Įmonės darbuotojų paieškos ir atrankos grupės veiklos analizė
Santrumpų sąrašas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Personalo paieška ir atranka šių procesų samprata bei esmė. Personalo (žmogiškųjų išteklių) vadybos samprata ir esmė. Personalo paieškos procesas. Personalo paieškos ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 72 puslapiai
2018 12 14
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo