Personalo valdymas (2)

300 įrašai
Personalo valdymas Bitė Lietuva
Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Uab „ Bitė Lietuva “ aprašymas. Uab „ Bitė Lietuva “ personalo vertinimo procedūra. Pagrindinės kompetencijos. Naudota literatūra.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2016 05 09
Personalo valdymas Delano
Įvadas. Teorinė projektinio darbo dalis. UAB „Delano“ įmonių grupės veiklos aprašymas. Darbo jėgos segmentai UAB „Delano“ įmonėje. Išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Įmonės aplinka. Makroaplinkos tyrimas. Mikroaplinkos ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2014 03 29
UAB „Lidl Lietuva“ personalo valdymas
UAB „Lidl Lietuva“. Personalo vadybos savarankiškas darbas. Apie įmonę. IT Verslo sprendimų skyriuje dirba 33 darbuotojai Skyriaus vadovas. It departamento vadovas. Darbuotojo adaptacijos programa. Sudaroma bandomojo laikotarpio sutartis ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 01 22
Personalo valdymas vadybos skaidrės
Darbo tikslas- pristatyti personalo vertinimo sampratą. Temos aktualumas. “Darbuotojų vertinimas- tai. Personalo vertinimo samprata. “Personalo vertinimas- tai personalo valdymo organizacijose veikla. Darbuotojų vertinimo kriterijai. Yra ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 05 29
Personalo valdymas: samprata, turinys ir metodai
Valdzios rusys , pasidalijimas organizacijose. Personalo valdymo tarnybos grupes , darbu pasidalijimas. Personalo apskaitos samprata. Nusprendzia kokius duomenis rinks apie personala. Kokiu budu rinks ir surenka informacija. Pildo pasikeitusius ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2018 12 20
Personalo valdymas referatas (2)
Įvadas. Personalo valdymo procesas. Darbutojų telkimas ir atranka. Darbo santykių įteisinimas. Adaptacija organizacijoje. Bendravimo vaidmuo vadyboje. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 03 25
Personalo valdymas aprašymas
Personalo vadybos samprata. Personalo valdymo aplinka. Personalo valdymo esmė. Žmogiškųjų išteklių valdymo procesas organizacijoje.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2017 01 12
Personalo valdymas namų darbas
Vidinės aplinkos veiksniai. Organizacijos tikslai. Organizacijos dydis ir pobūdis. Organizacijos vadovai ir jų požiūris į personalą. Organizacijos darbuotojai. Darbuotojų formalios sąjungos. Informacinės sistemos. Lobisto pareiginiai ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2013 11 01
Personalo valdymas UAB „Skonis ir kvapas“
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Personalo paieškos skelbimas. Pusiau struktūrizuotas interviu su kandidatu. Darbuotojų adaptavimo programa. Darbuotojų veiklos vertinimo metodai. Darbo rinkos keliami reikalavimai darbuotojams. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 09 30
Personalo valdymas: personalo atranka
Užduotis. Pareigybės analizė. Kompetencijų modelio sudarymas. Plataus profilio statybininko (-ės) pareigybei reikalavimai / profesijos aprašas. Personalo paieškos šaltiniai. Skelbimo publikavimas. Gautų CV apdorojimas. Informacijos apie ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2020 07 30
Personalo valdymas Žmogiškųjų išteklių vadyba
Įvadas. Santrauka. Uab „Močiutės krosnelė“ charakteristika. Uab „Močiutės krosnelė“ orgaizacinė valdymo struktūra. Uab „Močiutės krosnelė“ darbuotojų skaičius pagal pareigybes. Darbo vietų aprašymas. Reikalavimų ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2016 02 17
Personalo valdymas Darbo komandos
Darbo komandos. Šaltinis sudaryta autorės pagal L. Šimanskienė, A. Seilius (2009Komanda ir grupė. Bendravimas. Informacijos kelias. Pasirengimas Darbo sąlygų sudarymas Narių parinkimas Palaikymas. Darbo komandos kūrimo procesas. ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 06
Personalo valdymas Tiesioginio ir netiesioginio poveikio išorinės aplinkos veiksnių įtaka personalui
Įvadas. Tiesioginio poveikio išorinės aplinkos veiksniai. Organizacijos aplinkos. Tiesioginio poveikio aplinkos elementai. Išoriniai įtaką darantys asmenys. Netiesioginio poveikio išorinės aplinkos veiksniai. Netiesioginio poveikio ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 04 27
Personalo valdymas UAB Lintel
Personalo valdymas. Uab „Lintel“. Data2013. Įvadas. Pasirinkau „Teo“ dukterinę įmonę „LINTEL“ vien dėl to. Istorija. Bendrovė „Lintel“ savo.   "Lintel" vizija Geriausias informacijos. Data 2013. Filosofija. Kokybės politika ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2015 05 12
Personalo valdymas konspektas (2)
Motyvacijos teorijos. Poreikių teorijos. Proceso teorijos.
Vadybos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2015 05 06
Administracijos personalo valdymas
Vykdymo ir administravimo pajėgumų aprašymo pavyzdys. Funkcijos projekte. Patirtis ir kompetencija. Funkcijos projekte. Patirtis ir kompetencija. Vykdymo ir administravimo pajėgumų aprašymas. Funkcijos projekte. Patirtis ir kompetencija. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2016 12 09
Personalo valdymas Lietuvoje: Praeitis ir ateitis
Darbo rinkos būklė Lietuvoje. “Praeitis ir ateitis”. Veiksniais, darantys poveikį. Lietuvos darbo rinkos politikai. Lietuvos nepriklausomos darbo rinkos. politikos formavimo laikotarpiai. Lietuvos darbo rinkos būklė 1990–1997 m. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2017 03 15
Žmogiškųjų išteklių ir personalo valdymas
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ IR PERSONALO VALDYMAS 1 praktinis darbas. Sveikatingumo paslaugų įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo įgyvendinimas. Skirta valandų savarankiškam darbui. Skirta valandų praktikumui. Pasirengimas ir atlikimas. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2017 11 06
Personalo valdymas ekonominiu sunkmečiu Pamario redakcijoje
Personalo valdymas ekonominiu sunkmečiu (Pamario redakcijoje). Įmonės pristatymas Darbuotojai Personalo valdymo pokyčiai Išvados Klausimai auditorijai. Įmonės pristatymas. Pamarys – tai. Darbuotojai. Administratorė diana puskunigienė ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 09 27
Personalo valdymas: organizacijos elementai
Įvadas. Organizacija. Organizacijos elementai. Organizacijos charakteristikos. Organizacijos vidinė aplinka. Tikslai. Uždaviniai. Organizacijoje dirbantys žmonės. Technologijos. Išvados. Literatūra.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 01 14
Personalo valdymas darbe
Pardavimų padalinio vadovas. Darbų analizės klausimų. Organizacijos padalinio pavadinimas. Darbo sudedamųjų pobūdžio išvardijimas , nurodant skiriamo joms laiko procesą , gero atlikimo kriterijus , reikalavimus išsilavinimui. Parašo ...
Vadybos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2021 01 13
Personalo vadyba (2)
Personalo valdymo samprata. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymas europoje. Personalo valdymo ypatumai lietuvoje. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 09 25
Personalo rizikos tyrimas
Personalo rizikos tyrimas. Įvadas. Įvadas II. Įvadas III. Įvadas IV. Personalo rizika. Personalo rizikos priežastys. Personalo rizikos valdymas. Personalo rizikos valdymas II. Personalo rizikos valdymo etapai. Personalo rizikos nustatymas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2018 04 10
Įmonės personalo valdymo veiklų analizė
8( 2 atsiliepimai )
Personalo apskaita. Personalo planavimas. Verbavimas. Personalo atranka. Adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo mokymas. Personalo judėjimo valdymas. Atlygis už darbą. Išvados.
Marketingo referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 02 05
Personalo organizavimas X organizacijoje
Turinys. Įvadas. Orginizacijos veiklos sritis. Personalo struktūros analizė. Pretendentų paieškos būdai. Atrankos organizavimas. Adaptacinių problemų sprendimai. Personalo vertinimo sistema. Mokymosi kvalifikacijos kėlimo analizė. ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2011 01 13
Personalo vadybos esme
Įvadas. Personalo vadybos sanprata. Bendroji vadybos samprata. Personalo vadybos samprata ir ryšys su kitais dalykais. Personalo vadybos turinys. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo praktinis valdymas. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2010 12 13
Personalo darbo efektyvumo optimizavimas x įmonėje
Personalo darbo efektyvumo optimizavimas x įmonėje. Įvadas. Personalo vaidmuo įmonėje. Personalo motyvacija. Personalo valdymas. Darbuotojo poreikio planavimo svarba. Personalo darbo organizavimas. Apie bendrovę. Įmonės valdymas. Įmonės ...
Vadybos analizės, Analizė, 15 puslapių
2013 03 28
Žmogiškųjų išteklių valdymas Ibis Styles Vilnius, UAB
Įvadas. Darbo tikslas. Viešbutis “Ibis Styles Vilnius”. Veiklos pristatymas. Įmonės analizė. Personalo organizavimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo reikalavimo profiliai. Personalo pareigybinė instrukcija. Personalo paieškos ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 puslapis
2017 04 28
Personalo vadyba: personalo organizavimas
Personalo vadyba. Personalo vadyba. * personalo organizavimas (arba formavimas). Personalo vadybos sritys ir veiklos. Darbuotojų planavimas ir darbų analizė. Informacinis personalo valdymo aprūpinimas. Personalo apskaita – tai dokumentų ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2021 04 11
UAB „Palink” personalo atrankos praktiniai aspektai
Įžanga. Personalo organizavimas. Personalo planavimas. Personalo paieška, atranka, adaptacija. Personalo ugdymas. Personalo karjera ir jos valdymas. Personalo atranka UAB „Palink“ įmonėje. Įmonės pristatymas. Darbuotojų atranka ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2018 03 01
Personalo tarnyba
Įvadas. Personalo tarnybos organizavimas teoriniu aspektu. Personalo tarnybų uždaviniai ir funkcijos. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo valdymo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2013 11 15
Personalo valdymo veiklų analizė
Personalo valdymo veiklų analizė kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyboje. Personalo valdymas. Personalo valdymas ir politika. Personalo valdymo svarba. Personalo valdymas organizacijoje. Kontrolė organizacijoje. Personalo valdymo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2014 01 13
Personalo kokybės vadyba
Įvadas. Personalo kokybės vadybos samprata. Personalo organizavimas. Personalo valdymas. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2019 05 23
Personalo tobulinimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės personalo veikla ir informacijos šaltinių apžvalga. Personalo tobulinimo teorinė analizė. Personalo valdymo samprata. Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Vadovų mokymas ir tobulinimas. „ valstybinės maisto ir veterinarijos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 11 26
Žmogiškųjų išteklių valdymo principai
Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių valdymo turinys ir principai. Žmogiškųjų išteklių valdymo principai. Žmogiškųjų išteklių valdymo samprata ir principai. Įmonės filosofija, kultūra ir politika – ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2016 07 30
Personalo vadybos konspektas (2)
Personalo vadyba Egzamino data 2014 01. Egzamino temos. Personalo vadybos samprata. Personalo vadybos ir žmogiškųjų išteklių valdymo sąvokų palyginimas. Personalo vadybos procesas organizacijoje. Personalo tarnybų specialistų , ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2015 06 17
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo