Personalo valdymas (3)

300 dokumentų
Personalo vadyba įmonėje
Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Bendrojo personalo poreikio planavimas. Darbo aprašymas ir reikalavimų profilis. Darbo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 24 puslapiai
2010 10 21
Personalo skyrius
Personalo skyrius. Personalas – lemiamas sėkmingos pertvarkos veiksnys. Personalo vadyba. Įmonės personalo politika. Personalo valdymas. Personalas. Vadovas. Specialistai. Kiti tarnautojai – kurie techniškai aptarnauja vadovus ir ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 02 04
Personalo vadybos samprata
Personalo vadybos samprata. Skirtingų vadybos mokyklų indėlis į personalo vadybos požiūrių raidą. Personalo vadybos samprata. Įvairių vadybos teorijų požiūris į personalo vadybą. Įvairių vadybos teorijų požiūris į personalo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 72 puslapiai
2016 11 13
Personalo vadybos konspektas
Personalo vadyba gali būti suprantama kaip. Įvairių vadybos teorijų požiūris į personalo vadybą. Personalo vadyba – tai visuma tarpusavyje susijusių veiksmų bei sprendimų, leidžiančių patenkinti organizacijos darbuotojų poreikius ir ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2011 01 06
Personalo apskaita
Personalo apskaita. Personalo apskaitos samprata Personalo duomenų bankas Atskaitomybė personalo srityje Personalo statistiniai rodikliai. Priemonė, skirta aprūpinti įmonės vadovus ir vadybininkus informacija. Personalo apskaitos samprata. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 28
Personalo valdymo aplinka, darbo jėgos įvairovė, darbo prigimties tendencijos
Personalo valdymo samprata, vieta vadyboje. Personalo praktinis valdymas. Kas yra įvairovės valdymas? Mokymai apie alternatyvius darbo jėgos šaltinius. Darbo prigimties tendencijos. Investicijų į žmogiškąjį kapitalą ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 05 09
Personalo vertinimas (2)
9,5( 2 atsiliepimai )
Įžanga. Personalo vertinimo problema, keičiantis personalo vaidmeniui. Personalo vertinimo uždaviniai. Personalo profesinės veiklos vertinimo tikslai ir kriterijai. Personalo vertinimo metodai. Pareiginiai nuostatai - personalo žinių ir ...
Vadybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 03 10
Darbuotojų kaita ir jos valdymas
Personalo valdymo samprata ir jos reikšmė. Personalo valdymo sudėtinės dalys ir jų įtaka darbuotojų kaitai. Personalo mokymas ir tobulinimas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 01 06
Personalo vadybos sistemos auditas
Apsirūpinimas žmogiškaisiais ištekliais (ŽI). Apsirūpinimo strategija ir jos sąsajos su Ž. Personalo kompetencijų planavimas (modeliavimas). Kompetencijų sandarą / modelis. Personalo paieška tikslai ir būdai. Personalo paieškos ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 06 15
Personalo valdymo dokumentų reikšmė
Įvadas. Personalo valdymas. Personalo valdymo sistemos elemantai. Personalo valdymo dokumentai. Personalo dokumentų svarba. Personalo valdymo dokumentų reikšmė. Išvados. Personalo organizavimas – sudėtinga sistema,jos valdymui reikia skirti ...
Vadybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2011 03 18
Personalo darbo valdymas skaidrės
Personalo darbo valdymas. Personalo padalinio vieta organizacinėje. Centralizuoto darbuotojų valdymo organizavimo schema. Darbuotojų valdymo organizavimas mažoje įmonėje. Personalo valdymo organizavimas mažoje įmonėje. Nedidelių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2017 03 30
Kelionių agentūros personalo valdymo analizė ir gerinimas
Įvadas. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo turinys. Personalo valdymo principai. Personalo valdymo ypatumai. Personalo valdymo problemos. Personalo gerinimo koncepcija ir aktualumas. Personalo ugdymo teoriniai aspektai. Personalo mokymo ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 03 29
Personalo paieškos ir jos organizavimo principų analizė
Įvadas. Personalo poreikio planavimas. Personalo paieškos organizavimas. Personalo paieškos samprata, tikslai. Personalo paieškos būdai ir principai. Personalo paieškos šaltiniai ir principai. Vidiniai personalo paieškos šaltiniai. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 10 22
Žmogiškųjų išteklių valdymas UAB „Dž garažas“ įmonėje
Įvadas. UAB „Dž garažas“ įmonės politika. Ži politika. Skyrius. „Darbų analizė ir personalo poreikio planavimas“. Darbų analizės samprata. Darbų analizės metodai. Personalo poreikio planavimo samprata. Personalo poreikio ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2020 01 14
Personalo valdymo samprata
Personalo valdymo samprata. Vadybinėje literatūroje pateikiamos šios sąvokos. Personalo vadybos ir žmogiškųjų išteklių vadybos sampratų panašumai ir skirtumai. Personalo samprata ir klasifikavimas. Vadybos teorijoje susiformavo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 03 15
Personalo valdymo ypatumai įmonėje
Įvadas. Bendra "X" įmonės charakteristika. Personalo valdymas. Personalo valdymo įmonėje pagrindinės dalys Vadovo elgesio ir asmeninio stiliaus įtaka personalui. Vadovo darbo dienos organizavimo ypatumai ir jų įtaka personalui. Personalo ...
Vadybos referatai, Referatas, 33 puslapiai
2017 05 24
Žmogiškųjų išteklių valdymas
Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai. Įvadas. Žmogiškųjų išteklių sisteminis valdymo požiūris. Žmogiškųjų išteklių valdymo principai. Žmogiškųjų išteklių valdymo tikslai. Personalo valdymo samprata. Žmogiškųjų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 06 26
Personalo politikos vadyba
Personalo politikos vadyba arba personalo valdymo politika organizacijoje – Uab „ senukai “ ??? įvadas. Apie įmone ??? Įmonės valdymas. Vidinė organizacijos aplinka. Darbo pasiskirstymas. Mecanistinį ir organinę organizaciją ?? butu ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 10 12
Personalo valdymo esmė ir svarba
Personalo valdymo esmė ir svarba. Įvadas. Šių dienų sparčiai besivystančioje visuomenėje personalo reikšmė organizacijoje yra labai svarbi. Rinkai reikia vis aukštesnės darbuotojų kvalifikacijos. Tikslas išsiaiškinti personalo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 25
Personalo valdymo aplinka
Kintanti personalo valdymo aplinka. Įmonės vidinei aplinkai. Personalo vadybos sistemos strategija. Personalo vadybos sistemos taktiką įgyvendina. Galutinis analizės tikslas. Organizacijos kultūra. Formuojant personalo politiką, reikia ...
Ekonomikos šperos, Špera, 1 puslapis
2013 03 28
Turizmo įmonės steigimas
Turizmo įmonės steigimas. Baltic way. Specifika. Demokratinis įmonės valdymas. Veiklos planavimas. Strateginiai tikslai (5 metaiTaktiniai tikslai (3 metaiOperatyviniai tikslai (iki 1 metųVeiklos organizavimas. Organizacinė Valdymo ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2020 05 09
Taksi įmonės žmogiškųjų išteklių vadyba
Įvadas. Apsirūpinimas žmogiškaisiais ištekliais. Apsirūpinimo strategija ir jos sąsajos su Ž. Politika. Personalo kompetencijų planavimas (modeliavimasKompetencijų sandarą / modelis. Personalo paieška tikslai ir būdai. Naujų ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2017 10 11
Kultūros įtaka tarptautiniam personalo valdymui
Kultūros įtaka tarptautiniam personalo valdymui. Kultūra ir personalo valdymas. Hofstede kultūrinės dimensijos ir jų raiška organizacijoje tarp vadovų ir pavaldinių. Galios valdžios atstumas. Individualizmas prieš kolektyvizmą. ...
Kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2020 01 15
Personalo vertinimo analizė
Personalo valdymo darbas. Personalo vertinimas. Įvadas. Personalo vertinimo sąvoka. Personalo vertinimas atliekamas:. Personalo vertinimo etapai:. Personalo vertinimas priemant naują darbuotoją. Darbuotojo vertinimas darbe. Personalo vertinimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 05 17
Praktika cheminio valymo įmonėje
Įvadas. Organizacijos veiklos charakteristika. Organizacijos funkcinės veiklos analizė. Organizacijos plėtros galimybių ir krypčių nustatymas. Gamybos proceso organizavimas. Logistika – aprūpinimo organizavimas. Personalo valdymas. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2019 02 17
Lietuvos draudimas kursinis darbas
Įvadas. Personalo valdymo veiklos. Personalo poreikio planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo įdarbinimas. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. AB „ Lietuvos draudimas ” organizacijos personalo valdymo veiklų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 11 01
„Artis“ viešbučio personalo valdymo tyrimas
Anotacija. Summary. Įvadas. Personalo valdymo teoriniai aspektai. Personalo valdymo esmė. Personalo valdymo principai. Personalo valdymo modelių įvairovė. Esminiai personalo valdymo elementai. Personalo verbavimas (paieška). Personalo ...
Turizmo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 64 puslapiai
2017 12 03
TDO Tyriamojo darbo organizavimas
Įvadas. Prekių asortimentas ir jo valdymas. Uab „Staipa“ veiklos analizė. Pusiau struktūtruotas interviu. Personalo diskusija. Klientų tyrimas. Personalo stebėjimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 03 18
Personalo atleidimo teisiniai aspektai
Įvadas. Literatūros apžvalga. Problemos analizė. Išvados. Projektinė dalis. Atleidimo iš darbo procedūros. Atleidimo iš darbo dokumentacija. Atleidžiamo darbuotojo užmokesčio skaičiavimas. Išvados. Literatūros šaltiniai. Priedai. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2012 07 26
Personalo strategija smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse
Magistro darbas. Įvadas.Personalo vadybos principai bei strateginės koncepcijos.Personalo planavimas ir valdymas kaip sudėtinė įmonės strateginės veiklos dalis.Valdymo samprata bei reikšmė.Strateginis planavimas ir strateginis valdymas - ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 135 puslapiai
2012 04 16
Personalo karjera organizacijoje
Personalo karjera organizacijoje. Įvadas. Karjeros vieta ugdymo sistemoje. Karjeros valdymas organizacijoje. Karjeros ryšiai su rezervo formavimu ir pavadavimo. Planu. Rezervo formavimo ypatumai. Personalo tarnybos strateginis. Organizavimas uab ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 05 16
Žmogiskųjų išteklių valdymo inovacijos
Žmogiškųjų išteklių valdymo inovacijos. Personalo atrankos inovacijos. Inovatyvūs personalo verbavimo, paieškos ir atrankos būdai. Darbdavio įvaizdis. „karjeros dienos“. Galvų medžiokė. Darbuotojų nuoma. Personalo ugdymo ir ...
Vadybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 03 19
Personalo atranka
Įvadas. Personalo atrankos kriterijai. Personalo atrankos būdai. Atrankos metodai. Gyvenimo aprašymas (cv). Rekomendacija. Pokalbis (interviu). Testai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2012 10 18
Personalo adaptavimo sistema
Personalo adaptavimo sistema. Personalo konfliktai ir jų tipai bei priežastys. Personalo valdymo metodai. Personalo poreikio planavimas ir jo turinys. Įmonės kultūros vertinimas ir jos keitimas.
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 05 04
Personalo atranka ir organizavimas
Įvadas. Personalo atranka bendrojoje personalo valdymo Sistemoje. Personalo atrankos samprata. Personalo atrankos organizavimo principai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 03 13
Personalo mokymas ir atranka organizacijos viduje
Įvadas. Personalo parinkimas organizacijos viduje. Mokymas ir tobulinimas. Mokymo programos. Valdymo tobulinimo programos. Persoalo įvertinimo sistemų tikslai. Personalo įvertinimo tikslai. Personalo įvertinimo metodų klasifikacija. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2019 01 23
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo