Personalo valdymas (4)

300 dokumentų
Personalo atranka ir samda
Įvadas. Personalo atranka. Personalo atrankos samprata. Personalo atrankos būdai. Kandidatų atrankos kriterijų nustatymas. Personalo vertinimas. Personalo atrankos etapai. Personalo samda. Ieškome geriausių. Žvaigždes auginamės patys. ...
Vadybos analizės, Analizė, 10 puslapių
2015 05 29
Personalo vadybos raida
Personalo vadybos raida. Personalo vadybos uždaviniai. Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Išnagrinėti personalo vadybos turinį, raidą, uždavinius. Aptarti personalo vadybos sampratą ir subjektus, personalo vadybos teorijas, ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2019 12 29
Savaitgalinės mokyklos projektas
Įvadas. Projekto idėja, problema, tikslas. Erdvės paieška. Projekto vidaus ir išorės analizė. Ssgg analizė. Pest analizė. Projekto loginė struktūra. Darbų planavimas ir jų trūkmė. Finansavimo paieška. Marketingas. Socialiniai ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2019 04 24
UAB „Supermodels model management” veikla
VEiklos aprašymas. Įvadas. Apsirūpinimas žmogiškaisiais ištekliais. Personalo atrankos procedūra analizuojamoje įmonėje. Darbuotojų prisitaikymas. Personalo veiklos valdymas ir vertinimas. Išvados. Šaltiniai.
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 10 23
Personalo atrankos tradicinėse ir virtualiose organizacijose
Įvadas. Personalo vadyba. Personalo vadybos samprata. Uždaviniai. Personalo vadybos turinys. Personalo verbavimas. Personalo verbavimo samprata. Turinys. Personalo verbavimo metodai. Internetiniai šaltiniai. Personalo atranka. Personalo atrankos ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 58 puslapiai
2014 05 27
Personalo atsakingumo ir kūrybiškumo ugdymas skaidrės
Personalo atsakomybės ir kūrybingumo ugdymas. Darbo tikslas - išanalizuoti pagrindinius personalo atsakingumo ir kūrybingumo ugdymo principus. Personalo ugdymas – yra susijęs su darbuotojų kompetencija ir kvalifikacija. Pagrindinis ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2019 05 06
Personalo valdymo procesas virtualioje komandoje
Personalo valdymo procesas virtualioje komandoje. Anotacija. Ivadas. Virtualios organizacijos ypatumai. Virtualios komandos valdymas, remiantis tradiciniais komandinio darbo principais. Virtualios komandos valdymo vertinimo tyrimo metodologija. ...
Vadybos recenzijos, Recenzija, 9 puslapiai
2013 02 15
Žmogiškųjų išteklių valdymas referatas
Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Kavinės - baro ,,Berželis“ personalo analizė. Darbuotojų sąrašas. Personalo būklė. Amžiaus struktūra. Personalo kaita. Personalo kaitos intensyvumas(pagal atleidimo priežastis). Kavinės - baro ...
Logistikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 02 15
Personalo valdymo tyrimas įmonėje
Personalo valdymo teoriniai aspektai. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo esmė. ,n‘‘ įmonės personalo valdymo tyrimas. Tyrimo metodologija. ,,N‘‘ įmonės charakteristika. ,,N‘‘ įmonės tyrimo rezultatų analizė. ,,N‘‘ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 05 08
Personalo poreikio analizė ir planavimas referatas
Įvadas. Personalo poreikis. Personalo Poreikio planavimas. Bendrasis personalo poreikis. Papildomas personalo poreikis. Personalo poreikio nustatymo pagrindai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 11 28
Personalo paieška ir atranka: plačiausiai naudojami metodai
Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Personalo paieškos ir atrankos teoriniai aspektai. Personalo paieškos ir atrankos samprata. Personalo paieškos būdai ir priemonės. Personalo atrankos etapai ir metodai. Personalo paieškos ir atrankos ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 01 16
Personalo vertinimas: teorinis ir praktinis aspektai
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Personalo veiklos vertinimas – priemonė organizacijos tikslams įgyvendinti. Personalo vertinimo samprata. Vertinimo sistemos tikslai ir uždaviniai. Personalo vertinimo patikimumas. Darbuotojų vertinimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 19 puslapių
2019 01 03
Personalo administravimas
Personalo administravimas. Per personalo administavimo pamokas nagrinėsime. Administravimo samprata. Administruoti, tai reiškia. Vadybos samprata. Vadybos objektai ir sritys/kryptys. Personalo klasifikavimas. Skiriami šie valdymo lygiai. Kitas ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 06 28
Personalo vadyba. Personalo paieška.
Įvadas. Personalo paieška ir verbavimas. Darbuotojų atranka. Personalo adaptavimas. Personalo mokymas. Kvalifikacijos poreikių nustatymas ir realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo, mokymo metodai. Savarankiško mokymosi organizavimas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2012 01 10
Personalo poreikio planavimas skaidrės
Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimas- tai būsimojo organizacijos personalo kiekio ir kokybės planavimas. Personalo poreikio planavimas dažniausiai vyksta tokia seka Situacijos analizė. Poreikio patenkinimo šaltinių ...
Maisto technologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 01 04
Personalo ugdymo sistema skaidrės
Personalo ugdymo sistema. Uždaviniai. Išsiaiškinti personalo ugdymo. Personalo ugdymo sistema yra orientuota į ateitį. Personalo ugdymo sistemos tikslų formavimas. Personalo ugdymo sistemos tikslai turi aiškiai parodyti organizacijos. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 12 01
Personalo atrinkimas ir apmokymas
Įvadas. Personalo parinkimo teorinė analizė. Personalo apmokymo teoriniai aspektai. Personalo parinkimas ir apmokymas praktinio atvejo studija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 18 puslapių
2019 01 16
Personalo organizavimas įmonėje
Įmonė - "Vilniaus kranai". Įvadas. Personalo organizavimo teoriniai pagrindai. Personalo organizavimo turinys. Personalo formavimo etapai mažose įmonėse. Personalo apskaita ir statistika. Darbo teisės pagrindai. Ii. Personalo organizavimo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 45 puslapiai
2012 02 25
Personalo adaptavimas aspektai ir priemonės
Įvadas. Personalo adaptavimo samprata. Personalo adaptavimo aspektai. Adaptavimo procesą spartinantys veiksniai. Kam reikalingas „Darbuotojo vadovas“? Personalo adaptavimo būdai. Personalo adaptavimo etapai. Išvados. Literatūros ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 10 25
Personalo skyriaus pristatymas
Personalo darbo aprašas. Personalo skyriaus veiklą reglamentuojantys teisės aktai , skyriaus nuostatai. Bendroji administracija arba sekretoriatas. Personalas – tai tam tikras pareigybes užimančių darbuotojų visuma. Personalo skyriaus ...
Bankininkystės aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2018 01 09
Kokybės vadyba įmonėje (2)
Teorija. Kokybės samprata. Kokybės reikalavimai teikiamoms paslaugoms (paslaugų ir paslaugų teikimo savybėsKokybės reikalavimai organizacijoje vykdomoms veikloms (kokybės funkcija organizacijojeKokybės vadybos objektas. Kokybės vadybos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 12 01
Personalo paieška būdai ir šaltiniai Personalo atrankos procesas ir metodai
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Personalo paieškos būdai. Personalo paieškos šaltiniai. Personalo atrankos metodai. Uab „statva“ personalo paieškos būdų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 11 11
Personalo valdymo praktika
Įvadas. Rudiškių seniūnijos seniūno, atsakingo už personalo valdymo organizavimą veiklos pareiginių nuostatų analizė. Personalo organizavimas rudiškių seniūnijoje. Personalo poreikio planavimo tvarka. Paieškos (verbavimo), atrankos, ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2015 02 15
Prekybos įmonės valdymo sistema
Prekybos įmonės valdymo sistema tikslas –. Kas yra valdymas ? Valdymo mokslo uždavinys – pažinti ir panaudoti ekonominius dėsnius , valdymo proceso sistemingumą , kompleksiškumą ir nepertraukiamumą. Prekybos įmonės personalo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2016 05 30
Personalo paieška ir atranka – kokį būdą rinktis
Personalo paieška ir atranka – kokį būdą rinktis. Personalo skyrius – kokia jo reikšmė ir indėlis įmonės veikloje? Personalo paieškos ir atrankos metodai pasaulinėje ir Lietuvos praktikoje. Įdarbinimo agentūros.
Vadybos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2010 03 03
Personalo dokumentavimas ir apskaita
Personalo dokumentavimas, apskaita, statistiniai rodikliai. Personalo dokumentavimas. Įsidarbinimo dokumentai. Įdarbinimo dokumentai. Asmens byloje kaupiami dokumentai. Darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas dokumentai. Darbuotojų atleidimo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 03 30
Personalo vadybos sistemos auditas “x” įmonėje
Įvadas. Organizacijos aprūpinimas personalu (žmogiškaisiais ištekliais). Apsirūpinimo strategija ir jos sąsajos su Ž. I. politika. Personalo kompetencijų planavimas (modeliavimas). Kompetencijų sandarą / modelis. Personalo paieška ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2017 01 17
Personalo valdymo esmė ir svarba vadovams
Įvadas. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo strategija ir organizavimas. Personalo vadovo vaidmuo organizacijoje. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 18 puslapių
2019 12 08
Baigiamosios praktikos ataskaita prekybos įmonėje
Organizacijos charakteristika. Realizuojamos prekės. Personalo vadyba. Organizacijos valdymas. Personalo planavimas. Personalo įdarbinimas ir atleidimas. Personalo ugdymo sistema. Darbuotojų skatinimo sistema. Prekybos organizavimas. Darbo ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2015 05 18
Imonių valdymas
Įvadas. Įmonių valdymo organai. Įmonių nuosavybė. Valdymas, kontrolė, atsakomybė. Kitų veiklos rūšių įmonių valdymo specifika. Įmonės personalo valdymas. Darbo užmokesčio tvarkymas. Žmogiškųjų išteklių planavimas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 07 11
Personalo vadyba. Konspektas.
Personalo vadyba viešajame sektoriuje: teorijos ir praktikos vienovė. Įvadas. Karinių vienetų valdymo tobulinimas. Personalo valdymo ypatumai karinėse struktūrose. Generolo jono žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų rengimo veiklos ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 97 puslapiai
2010 03 03
Verslo įmonės Žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos projektavimas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių planavimas. Personalo Politika. Personalo paieška,jos tiklai,būdai ir oganizavimas. Personalo atrankos procedūra. Personalo paieškos ir atrankos etapai. Atrankos metodai. Pokalbiu būdai. Naujų darbuotojų ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 puslapiai
2017 05 26
Personalo vadovas
Personalo vadovas. Lietuvos verslo terminologijoje galima lengvai pasiklysti. Žmogiškųjų išteklių vadovas. Personalas – tai. Personalo vadovas – specialistas. Skirtingo tipo bendrovėse skiriasi ir personalo vadovo pareigos bei ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 04 24
Personalo vertinimas, mokymas ir tobulinimas
Įvadas. Personalo vertinimo teoriniai pagrindai. Personalo vertinimo samprata. Personalo vertinimo tikslai ir uždavinia. Vertinimo eiliškumas. Vertinimo kriterijai. Formalus, neformalus vertinimas. Darbuotojų darbo vertinimo metodai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 11 24
Vadybininko praktikos ataskaita Prekybos centras
Personalo vadyba. Organizacijos valdymas. Personalo poreikio planavimas. Personalo įdarbinimas ir atleidimas. Personalo ugdymo ir motyvavimo sistema. Darbuotojų skatinimo sistema. Prekybos organizavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Prekių ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2014 04 25
Personalo vadyba konspektas (3)
1 skyrius “personalo vadybos turinys ir darbo su personalu aplinka”. Personalo vadybos samprata ir turinys. Personalo vadybos ir žmogiškųjų išteklių vadybos skirtumai. Darbo su personalu veiksnių sistema. Išorinės aplinkos veiksniai. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 121 puslapis
2016 01 02
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo