Personalo valdymas (5)

300 dokumentų
Personalo poreikio analizė ir planavimas savarankiškas darbas
Įvadas. Personalo poreikis. Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio nustatymo metodologiniai pagrindai. Bendrasis personalo poreikis. Skaičiuotiniai-analitiniai bendrojo poreikio nustatymo metodai. Patyriminiai-statistiniai bendrojo ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 04 01
Personalo poreikio planavimas ir verbavimas
Įvadas. Personalo planavimas. Personalo planavimo metodai. Personalo verbavimas. Išvados. Literatūra.
Verslo referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 05 21
Personalo organizavimas skaidrės
Personalo organizavimas. Personalo organizavimo sistemos uždavinys – suformuoti reikiamą potencialą. Kiekvienas žmogus turi savų individualių interesų. Svarbią vietą šioje sistemoje užima personalo poreikio planavimas. Svarbus ir ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 05 09
Parduotuvės personalo darbo organizavimas
Parduotuvės personalo darbo organizavimo analizė. Įmonės veiklos charakteristika. Personalo struktūra. Organizacinė personalo valdymo struktūros schema. Padaliniai ir darbuotojų pasiskirstymas pagal profesinę specializaciją. Pareigybių ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 04 02
Personalo vertinimas skaidrės
Personalo vertinimas. Personalo vertinimo samprata. Personalo vertinimas gali būti formalus ir neformalus. Personalo vertinimas yra naudingas. Organizuojant darbuotojų vertinimą neišvengiamai susiduriama su būtinumu atsakyti į šiuos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2017 03 30
Personalo paieška ir atranka kursinis
10( 2 atsiliepimai )
Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacinių šaltinių, tyrimometodikos apžvalga. Įmonės personalo paieškos ir atrankos analizė. Darbuotojų skaičiaus planavimo analizė. Personalo paieškos analizė. Personalo atrankos analizė. Įmonės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 04 30
Personalo vadybos principai
Įvadas. Personalo vadybos samprata. ryšys su kitais mokslais. Personalo vadybos principai. Požiūris į personalo vadybos principus Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 08 04
Sandėlio valdymo sistema „Autepra“
Sandėlio valdymo sistema „AUTERPA“. Vilnius. Sandėlio valdymo sistema. Sandėlio valdymo sistema yra programinis paketas. Apie sistemą Metalag. Metalag wms yra. Apie “Autepra”. Sistema nenaudoja popierinių. Valdymo sistema ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 01 22
Personalo atrankos ir mokymo ypatumai AB „Umega“ įmonėje
Įvadas. Personalo atrankos organizacijose teoriniai aspektai. Personalo atrankos samprata ir atrankos proceso etapai. Personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo reikšmė. Personalo mokymo metodai. Naujų darbuotojų mokymas. Personalo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2017 04 28
Dokumentų valdymas
Dokumentų valdymo savarankiškas darbas. Prašymas dėl atostogų suteikimo. Pažyma apie vidutinį darbo užmokestį. Gyvenimo aprašymas. Bendrovės darbuotojų tarybos posėdžio protokolas. Personalo skyriaus darbuotojų sąrašas. ...
Raštvedybos namų darbai, Namų darbas, 22 puslapiai
2016 07 22
UAB Batrema personalo vadybos sistemos auditas
Personalo vadybos sistemos auditas analizė “ UAB batrema ” įmonėje įvadas darbo tikslas. Apsirūpinimas žmogiškaisiais ištekliais ŽI. Apsirūpinimo strategija ir jos sąsajos su Ž. Personalo kompetencijų planavimas modeliavimas. ...
Vadybos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2017 05 14
Tobulos turizmo įmonės kūrimas
Tobulos turizmo įmonės kūrimas. Kelionių agentūra. ,,Po palme’’. Įmonės struktūra. Darbuotojai Įmonės savininkas Direktorius Vadybininkas Buhalteris 2 turizmo agentai Valytoja. Įmonės veiklos specifika. Mūsų veiklą sudaro ...
Turizmo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 03 12
Vadybos restoranų praktika
Įvadas. Uab „Vitta“ pristatymas. Uab „Vitta“ valdymo struktūra. Etatų sąrašas. Uab „Vitta“ personalo apskaita – informacinės sistemos struktūra. Uab „Vitta“ veiklą reglamentuojantys dokumentai. Admnistratoriaus pareiginiai ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2016 01 15
Personalo darbo organizavimas UAB „Ripada“
Įvadas. Personalo darbo organizavimas teoriniu aspektu. Įmonės personalo darbo organizavimo samprata. Įmonės vadovo funkcijos. Įmonės personalo darbo organizavimas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos charakteristikos. Personalo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 03 05
Strateginis projektų valdymas
Įvadas projekto sąvoka. Projektų klasifikavimas. Projekto gyvavimo ciklas. Projekto valdymas. Projekto valdymo procesai. Projekto valdymo procesų grupės. Strateginio valdymo tipai. Projekto planavimas. Projekto grafikas. Projekto įgyvendinimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 07 29
Europos komisijos personalo atrankos analizė
Įvadas. Europos komisijos personalo struktūra. personalo. Reguliavimas ir jo atrankos įstaiga. Personalo atrankos etapai ir procedūros. Priešpradinis mokymas. Atrankos konkursų diferenciacija. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 05 13
Personalo karjeros valdymas
Skaidrė. Titulinis. Skaidrė. Sąvokos. Personalo vadyboje karjera suprantama kaip visos per žmogaus darbinį gyvenimą užimtos pareigybės. Skaidrė. Karjeros planavimas naudingas organizacijai dėl tokių pagrindinių priežasčių. ...
Vadybos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2018 01 05
Žmogiškųjų išteklių valdymas skaidrės
Žmogiškieji ištekliai. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškojo kapitalo valdymas organizacijose. Žmogiškųjų išteklių. Veiklos sritys. Personalo vadovas. ŽI valdymo rolės. ŽI valdymo rolių kaita. Žmogiškųjų išteklių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 28
Personalo darbo valdymas referatas
Įvadas. Vadovas ir personalas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės organizacinė hierarchija. Įmonės personalo darbo sąlygų koordinavimas. Darbo zona. Darbo poza. Darbo laikas ir jo struktūra. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 03 20
Personalo mokymo ir ugdymo būklės įvertinimas ir tobulinimo perspektyvos „x“ verslo įmonėje, siekiant įmonės veiklos plėtros
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka užsienio (anglų) kalba. Įvadas. Personalo mokymo ir ugdymo teoriniai aspektai. Personalo ugdymo sąvokų apžvalga. Personalo mokymo sąvokų apžvalga. Personalo mokymo ir ugdymo proceso etapai. Personalo ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 54 puslapiai
2016 05 17
Personalo integracija
Personalo parinkimo sistema analizuojamuoje įmonėje. Personalo paieškos tikslai ir būdai. Paieškos procesą įtakojantys veiksniai. Personalo paieškos organizavimas. Personalo atrankos procedūra analizuojamuoje įmonėje. Personalo atrankos ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 10 02
Vadybinė veiklos analizė Senukų prekybos centras
Uab ,,senukų prekybos centro“ vadybinė veiklos analizė. Referatas. Įvadas. Tikslas: įsisavinti, kaip įmonėje atliekami įvairūs darbai, suvokto valdymo, planavimo, organizavimo ypatumus. Uab ,,senukų prekybos centras“ charakteristika. ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 07 30
Personalo organizavimo sistema
Šiaulių universiteto socialinių mokslų fakulteto viešojo administravimo katedra personalo organizavimo sistema rašto darbas. Žmogiškųjų išteklių vadybos apibrėžimai. Grafinis personalo funkcijų vaizdas živ funkcijos pagrindinės ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2016 05 07
Verslo ir personalo strategijos ryšys
Personalo valdymo veikla Personalo valdymo uždavinys. Organizacijos aprūpinimo personalu veiklos. Organizacijos darbuotojų – personalo – valdymo veiklos.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2018 03 13
Organizacinės psichologijos taikymas valdyme
Įvadas. Personalo vadyba. Įmonės kultūra ir politika. Aplinkos poveikis darbui su personalu Lietuvoje. Personalo adaptavimo sistema. Aktyviausiai taikomos vadovavimo priemonės “ kuehne + nagel ee„ įmonėje ir jų svarba. Vadovavimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2015 04 06
Personalo mokymo ir karjeros planavimo analizė
Viešųjų ir valstybinių įstaigų specializacijos profesinės veiklos sričių,. Profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų įgyvendinimas baigiamajame darbe. Santrauka. Įvadas. Nevarėnų vid. Mokyklos ir informacijos šaltinių ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 41 puslapis
2013 11 29
Žmogiškųjų išteklių valdymas projektas (2)
Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių planavimas. Poreikio planavimas turi būti nagrinėjamas keliais požiūriais. Žmogiškųjų išteklių planavimas. Planavimo eiliškumas. Ateities poreikio planavimas. Poreikio ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 52 puslapiai
2017 05 30
Darbuotojų kaita kursinis darbas
Įvadas. Personalo kaitos priežasčių konceptualioji esmė. Personalo kaita. Personalo kaitos priežastys. Atlyginimas. Mokslinis ir praktinis engimo darbe kontekstas. Tikslas - sąmoningai pakenkti. Neefektyvus personalo darbas - neefektyvi ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2017 01 06
Rizikos valdymas
Rizikos valdymas (risk management). Reaguojąs (reactive) ir aktyvus (proactive) metodai. Programų sistemų (software) rizikos. Rizikų nustatymas. Produkto dydžio rizikos. Biznio poveikio rizikos. Su klientu susijusios rizikos. Proceso rizikos. ...
Informatikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 09 18
Personalo mokymas
Santrauka. Personalo mokymo organizavimas įmonėje. Literatūros šaltinių apžvalga. Įvadas. Personalo mokymo ypatumai. Personalo mokymo metodai. Naujų darbuotojų mokymas. Mokymas individualiai. Mokymasis kolektyviniu lygiu. Mokymasis grupės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 05 27
Personalo darbo valdymas projektas
Personalo darbo valdymas. Įvadas. Tikslas išanalizuoti personalo darbo valdymo metodiką. Darbo reglamentas. Darbo reglamentas- tai. Darbo reglamentai ruošiami. Pasiruošimas rinkti duomenis apie darbus. Darbų ir pareigybių vertinimo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 11 04
Personalo paieška ir atranka skaidrės
Personalo paieška ir atranka. Personalo paieškos samprata. Personalo paiešką rekomenduojama atlikti tokiu nuoseklumu. Personalo paieškos šaltiniai. Reikalavimai laisvai darbo vietai. Pardavimų vadovas (-ė). Klaipėda. Praktinės ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2017 03 30
Konfliktai įmonėje ir organizacijoje. Konfliktų analizė
Turinys. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Konflikto samprata. Konflikto raida. Konfliktų esmė organizacijoje. Konfliktų tipai. Konfliktų valdymo strategijos. Konfliktų valdymas. Uab „didelis pliusas“ charakteristika. Įmonės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2012 03 16
Personalo poreikio analizė ir planavimas skaidrės
Personalo poreikio analizė ir planavimas. Personalo poreikio samprata. Planuojant personalo poreikį reikia įvertinti. Personalo poreikio planavimas. Vadovaujančio personalo poreikis. Planuojant darbininkų poreikį, jie skirstomi į dvi ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 03 23
Žmonių išteklių vadyba paskaitų konspektas
Žmonių išteklių vadybos samprata. Žmonių išteklių vadybos aplinka. Žmonių išteklių vadybos teisinis reglamentavimas. Žmonių išteklių vadyba globalioje aplinkoje. Žmonių išteklių formavimas. Personalo apskaita ir statistika. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 57 puslapiai
2014 12 23
Personalo atrankos procesas organizacijoje
Įvadas. Personalo atranka. Atrankos samprata bei tikslai. Pagrindiniai atrankos proceso etapai. Personalo atrankos metodai. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 10 04
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema