Personalo valdymas (5)

300 dokumentų
Žmogiškųjų išteklių vadyba
Žmogiškųjų išteklių vadyba. Žmogiškųjų išteklių vadybos sąvoka, santykis su personalo vadyba. Žmogiškųjų išteklių vadybos modeliai. Žmogiškųjų išteklių vadybos ypatumai viešąjame sektoriuje. ŽIV funkcijos, vystimosi ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 50 puslapių
2014 11 28
Personalo planavimas ir paieška
Utenos kolegijos. verslo ir technologijų fakulteto. Personalo planavimas. Personalo planavimo procesas. Organizacijos darbuotojų paklausa. Darbuotojų pasiūla. Personalo planavimo modeliai. Personalo planavimo metodai. Personalo paieška. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2016 07 06
Valdymo analizė (2)
Įvadas. Literatūros analizė. Verslo valdymas ir organizavimas strategijų pagridu. Komunikacinis procesas organizacijoje. Praktinė dalis. Personalo struktūra įmonėje. Personalo vadyba UAB „Vegaturas“. Organizacinės valdymo struktūros ...
Vadybos analizės, Analizė, 14 puslapių
2017 02 06
Darbuotojų personalo motyvavimas
Bakalaurinis darbas ktu. Įvadas. personalo motyvavimo ypatumai turizmo paslaugų versle. Ankstyvosios ir šiuolaikinės motyvacijos teorijos. Materialinių ir nematerialinių motyvavimo priemonių sistema. Personalo motyvavimo problemos turizmo ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 puslapiai
2013 05 22
Personalo darbo organizavimas
Santrauka. Įvadas. Personalo darbo organizavimas teoriniu aspektu. Įmonės /įstaigos personalo darbo organizavimo samprata. Įmonės/įstaigos personalo darbo organizavimo turinys. Darbo vietų analizė. Personalo poreikio planavimas. Personalo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 44 puslapiai
2014 03 18
Personalo planavimas, paieška ir atranka
Personalo planavimas, paieška ir atranka. Įmonės tikslai nustatyti reikiamą. Darbuotojo tikslai rasti darbą. Kiek kainuoja naujo darbuotojo priėmimas. Personalo planavimas, paieška ir atranka. Personalo planavimo tikslas – nustatyti. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 06
Personalo skyrius skaidrės
Personalo skyrius. Personalo skyriaus vadovas ir darbuotojai vadovaujasi pareiginiais nuostatais. Personalo skyriaus tikslai. Personalo skyriaus veikla. Darbuotojų priėmimas į darbą. Pranešimas valstybiniams socialinio draudimo fondui ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 11 01
Organizacijos personalo kvalifikacijos kėlimo planavimo analizė
Santrauka. Įvadas. Darbo objekto ir informacijos šaltinių apžvalga. Personalo valdymo specifika. Personalo praktinis valdymas. Personalo valdymo subjektai. Personalo valdymo aplinka. Kultūros darbuotojų personalo kvalifikacijos kėlimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2012 05 18
Personalo poreikio analizė ir planavimas savarankiškas darbas
Įvadas. Personalo poreikis. Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio nustatymo metodologiniai pagrindai. Bendrasis personalo poreikis. Skaičiuotiniai-analitiniai bendrojo poreikio nustatymo metodai. Patyriminiai-statistiniai bendrojo ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 04 01
Žmogiškųjų išteklių valdymo grupinė užduotis PRAKTINIŲ UŽDUOČIŲ ATASKAITA. Personalas (žmogiškieji ištekliai. Įvadas. Personalo apskaita ir statistika. Remiantis šiais duomenimis buvo paskaičiuota personalo statistiniai ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 02 21
Personalo poreikio planavimas ir verbavimas
Įvadas. Personalo planavimas. Personalo planavimo metodai. Personalo verbavimas. Išvados. Literatūra.
Verslo referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 05 21
Personalo organizavimas skaidrės
Personalo organizavimas. Personalo organizavimo sistemos uždavinys – suformuoti reikiamą potencialą. Kiekvienas žmogus turi savų individualių interesų. Svarbią vietą šioje sistemoje užima personalo poreikio planavimas. Svarbus ir ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 05 09
Parduotuvės personalo darbo organizavimas
Parduotuvės personalo darbo organizavimo analizė. Įmonės veiklos charakteristika. Personalo struktūra. Organizacinė personalo valdymo struktūros schema. Padaliniai ir darbuotojų pasiskirstymas pagal profesinę specializaciją. Pareigybių ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 04 02
Personalo vertinimas skaidrės
Personalo vertinimas. Personalo vertinimo samprata. Personalo vertinimas gali būti formalus ir neformalus. Personalo vertinimas yra naudingas. Organizuojant darbuotojų vertinimą neišvengiamai susiduriama su būtinumu atsakyti į šiuos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2017 03 30
Personalo paieška ir atranka kursinis
10( 2 atsiliepimai )
Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacinių šaltinių, tyrimometodikos apžvalga. Įmonės personalo paieškos ir atrankos analizė. Darbuotojų skaičiaus planavimo analizė. Personalo paieškos analizė. Personalo atrankos analizė. Įmonės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 04 30
Personalo vadybos principai
Įvadas. Personalo vadybos samprata. ryšys su kitais mokslais. Personalo vadybos principai. Požiūris į personalo vadybos principus Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 08 04
Sandėlio valdymo sistema „Autepra“
Sandėlio valdymo sistema „AUTERPA“. Vilnius. Sandėlio valdymo sistema. Sandėlio valdymo sistema yra programinis paketas. Apie sistemą Metalag. Metalag wms yra. Apie “Autepra”. Sistema nenaudoja popierinių. Valdymo sistema ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 01 22
Dokumentų valdymas
Dokumentų valdymo savarankiškas darbas. Prašymas dėl atostogų suteikimo. Pažyma apie vidutinį darbo užmokestį. Gyvenimo aprašymas. Bendrovės darbuotojų tarybos posėdžio protokolas. Personalo skyriaus darbuotojų sąrašas. ...
Raštvedybos namų darbai, Namų darbas, 22 puslapiai
2016 07 22
Personalo atrankos ir mokymo ypatumai AB „Umega“ įmonėje
Įvadas. Personalo atrankos organizacijose teoriniai aspektai. Personalo atrankos samprata ir atrankos proceso etapai. Personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo reikšmė. Personalo mokymo metodai. Naujų darbuotojų mokymas. Personalo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2017 04 28
Personalo skaičiaus planavimas
Personalo skaičiaus planavimas. Personalo poreikio planavimas. Bendrasis personalo poreikis. Papildomas personalo poreikis. Potencialusis rezervas- apima darbuotojus, kurių charakteristikos (išsimokslinimas, specialybė, darbo stažas) ir ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2020 05 20
UAB Batrema personalo vadybos sistemos auditas
Personalo vadybos sistemos auditas analizė “ UAB batrema ” įmonėje įvadas darbo tikslas. Apsirūpinimas žmogiškaisiais ištekliais ŽI. Apsirūpinimo strategija ir jos sąsajos su Ž. Personalo kompetencijų planavimas modeliavimas. ...
Vadybos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2017 05 14
Tobulos turizmo įmonės kūrimas
Tobulos turizmo įmonės kūrimas. Kelionių agentūra. ,,Po palme’’. Įmonės struktūra. Darbuotojai Įmonės savininkas Direktorius Vadybininkas Buhalteris 2 turizmo agentai Valytoja. Įmonės veiklos specifika. Mūsų veiklą sudaro ...
Turizmo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 03 12
Vadybos restoranų praktika
Įvadas. Uab „Vitta“ pristatymas. Uab „Vitta“ valdymo struktūra. Etatų sąrašas. Uab „Vitta“ personalo apskaita – informacinės sistemos struktūra. Uab „Vitta“ veiklą reglamentuojantys dokumentai. Admnistratoriaus pareiginiai ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2016 01 15
Personalo darbo organizavimas UAB „Ripada“
Įvadas. Personalo darbo organizavimas teoriniu aspektu. Įmonės personalo darbo organizavimo samprata. Įmonės vadovo funkcijos. Įmonės personalo darbo organizavimas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos charakteristikos. Personalo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 03 05
Strateginis projektų valdymas
Įvadas projekto sąvoka. Projektų klasifikavimas. Projekto gyvavimo ciklas. Projekto valdymas. Projekto valdymo procesai. Projekto valdymo procesų grupės. Strateginio valdymo tipai. Projekto planavimas. Projekto grafikas. Projekto įgyvendinimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 07 29
Europos komisijos personalo atrankos analizė
Įvadas. Europos komisijos personalo struktūra. personalo. Reguliavimas ir jo atrankos įstaiga. Personalo atrankos etapai ir procedūros. Priešpradinis mokymas. Atrankos konkursų diferenciacija. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 05 13
Žmonių išteklių samprata ir formavimasis
Žmonių išteklių vadybos samprata. Žmonių išteklių vadybos aplinka. Žmonių išteklių vadybos teisinis reglamentavimas. Žmonių išteklių vadybos rodikliai. Kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Analizės metodai. Žmonių išteklių ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 74 puslapiai
2020 02 28
Personalo karjeros valdymas
Skaidrė. Titulinis. Skaidrė. Sąvokos. Personalo vadyboje karjera suprantama kaip visos per žmogaus darbinį gyvenimą užimtos pareigybės. Skaidrė. Karjeros planavimas naudingas organizacijai dėl tokių pagrindinių priežasčių. ...
Vadybos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2018 01 05
Žmogiškųjų išteklių valdymas skaidrės
Žmogiškieji ištekliai. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškojo kapitalo valdymas organizacijose. Žmogiškųjų išteklių. Veiklos sritys. Personalo vadovas. ŽI valdymo rolės. ŽI valdymo rolių kaita. Žmogiškųjų išteklių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 28
Personalo darbo valdymas referatas
Įvadas. Vadovas ir personalas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės organizacinė hierarchija. Įmonės personalo darbo sąlygų koordinavimas. Darbo zona. Darbo poza. Darbo laikas ir jo struktūra. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 03 20
Personalo mokymo ir ugdymo būklės įvertinimas ir tobulinimo perspektyvos „x“ verslo įmonėje, siekiant įmonės veiklos plėtros
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka užsienio (anglų) kalba. Įvadas. Personalo mokymo ir ugdymo teoriniai aspektai. Personalo ugdymo sąvokų apžvalga. Personalo mokymo sąvokų apžvalga. Personalo mokymo ir ugdymo proceso etapai. Personalo ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 54 puslapiai
2016 05 17
Personalo integracija
Personalo parinkimo sistema analizuojamuoje įmonėje. Personalo paieškos tikslai ir būdai. Paieškos procesą įtakojantys veiksniai. Personalo paieškos organizavimas. Personalo atrankos procedūra analizuojamuoje įmonėje. Personalo atrankos ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 10 02
Vadybinė veiklos analizė Senukų prekybos centras
Uab ,,senukų prekybos centro“ vadybinė veiklos analizė. Referatas. Įvadas. Tikslas: įsisavinti, kaip įmonėje atliekami įvairūs darbai, suvokto valdymo, planavimo, organizavimo ypatumus. Uab ,,senukų prekybos centras“ charakteristika. ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 07 30
Personalo organizavimo sistema
Šiaulių universiteto socialinių mokslų fakulteto viešojo administravimo katedra personalo organizavimo sistema rašto darbas. Žmogiškųjų išteklių vadybos apibrėžimai. Grafinis personalo funkcijų vaizdas živ funkcijos pagrindinės ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2016 05 07
Verslo ir personalo strategijos ryšys
Personalo valdymo veikla Personalo valdymo uždavinys. Organizacijos aprūpinimo personalu veiklos. Organizacijos darbuotojų – personalo – valdymo veiklos.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2018 03 13
Organizacinės psichologijos taikymas valdyme
Įvadas. Personalo vadyba. Įmonės kultūra ir politika. Aplinkos poveikis darbui su personalu Lietuvoje. Personalo adaptavimo sistema. Aktyviausiai taikomos vadovavimo priemonės “ kuehne + nagel ee„ įmonėje ir jų svarba. Vadovavimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2015 04 06
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo