Personalo valdymas (9)

300 dokumentų
Logistikos valdymas x įmonėje
Logistinės sistemos. Logistikos samprata. Pagrindinis logistinių sistemų supratimas. Sisteminis traktavimas logistikoje. Logistinių sistemų analizė. Logistinės sistemos analizės etapai. Sisteminės analizės metodai. Pagrindiniai ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 03 21
Darbuotojų motyvavimas kaip klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo prielaida
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Personalo valdymo samprata. Personalo motyvavimas:. Personalo motyvavimo samprata. Personalo motyvavimo teorijos. Personalo motyvavimo priemonės. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Kokybės samprata. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2012 12 03
Strategijos rengimas knygynas Pegasas
Įvadas. Knygynų tinklo “Pegasas” strateginė analizė. Knygynų tinklo “Pegasas” charakteristika. Knygynų tinklo „Pegasas“ išorinės aplinkos analizė. Makroaplinkos tyrimas. Mikroaplinkos tyrimas. Ssgg analizė. Knygynų tinklo ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 47 puslapiai
2015 01 13
Darbdavio ir pavaldinio bendravimas referatas
Įvadas. Vadovo psichologinė nuostata. Pasitikėjimas - efektyvus personalo valdymo būdas. Pirmasis įspūdis. Vadovo elgesio manieros. Konflikto valdymas. Praktinė dalis. Interviu. Išvada. Literatūros šaltiniai.
Psichologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 04 28
Personalo veiklos vertinimas skaidrės
Personalo veiklos vertinimas. Sistemingas veiklos vertinimas – viena iš pagrindinių personalo valdymo priemonių šiuolaikinėje organizacijoje. Organizuojant ir vykdant personalo vertinimą, pasiekiami tokie tikslai. Vadovavimo proceso ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 03 29
Išorinės ir vidinės aplinkos analizė
Įvadas. Įmonės aplinka ir jos įtaka veiklos rezultatams. Vidinė įmonės aplinka ir jos veiksniai. Išorinė įmonės aplinka ir jos veiksniai. Tiesioginio poveikio išorinė aplinka. Netiesioginio poveikio išorinė aplinka. Apie įmonė. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 11 11
Personalo vadyba paslaugu organizacijoje
Personalo vadyba paslaugų organizacijoje personalas apibūdinamas kaip. Valdymo sistema. Personalo valdymą. Personalo vadyba  nagrinėja. Personalo vadyba  apima. Verslo etika. Jos subjektas. Profesinė etika. Pagrindines vartotojų teises. ...
Vadybos šperos, Špera, 1 puslapis
2014 05 16
Paslaugų vadybos „Telia“ pristatymas
AB Telia Lietuva valdymo sprendimų optimizavimas. Trumpas įmonės pristatymas. Paslaugos. Mobilaus ryšio kainodara. Neribotų pokalbių ir sms planai. Kiti planai. Interneto paslaugų kainodara. Televizijos kainodara. Specialus pasiūlymas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2018 05 25
Rizikos valdymo principai, metodai
Įvadas. Rizikos samprata. Kredito rizika ir jos valdymas. Valiutinė rizika ir jos valdymas. Likvidumo rizika ir jos valdymas. Palūkanų normos rizika ir jos valdymas. Operacinė rizika ir jos valdymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Bankininkystės referatai, Referatas, 16 puslapių
2018 12 19
Kavinės verslas
Santrauka. Verslo projekto aprašymas. Idėja. Verslo srities aprašymas. Misija, vizija. Rinkos apžvalga. Rinkodaros analizė. Pest analizė. Rinkos dalies išskyrimas (segmentavimas). Konkurentų analizė. Rinkodaros strategija. Rinkodaros ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 52 puslapiai
2015 03 05
Vadovavimo stiliai ir juos formuojantys veiksniai personalo skyriaus ir įmonės pavyzdžiu
Įvadas. Vadovavimo stiliai ir juos lemiantys veiksniai. Vadovavimo samprata. Vadovavimo stilių raida ir esmė. Vadovavimo stilių deriniai, juos lemiantys veiksniai. Vadovavimo stilius personalo skyriuje ir įmonėje ,,b-line“. Personalo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2018 04 23
UAB „Kontransa“ personalo veiklos „Hamburg süd“ konteinerinėje linijoje organizavimas
UAB „Kontransa“ personalo veiklos ,,hamburg sÜD“ konteinerinėje linijoje organizavimas. Aktualumas. Uždavinys. Analizuoti konteinerinės linijos agento veiklą ir teorijų sąsają. Uždavinys. Įvertinti UAB „Kontransa“ personalo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 04 09
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema