Personalo valdymo sistemos analize kursinis

300 įrašai
Personalo valdymas įmonėje
Turinys. Įvadas. Sąvokos. Personalas. Įmonės struktūros. Personalo tarnybos organizavimas didelėje įmonėje. Žmonių išteklių valdymas. Personalo valdymo efektyvumas. Personalo valdymas ab „vilniaus kranai“. Išvados. Literatūros ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 07 23
Personalo valdymas, organizavimas
Įvadas. Personalo vadybos esmė. Personalo vadybos turinys. Personalo organizavimas. Personalo apskaita ir statistika. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų priėmimas, adaptavimas ir atleidimas. Personalo ugdymo sistema. Personalo valdymas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2011 02 12
Personalo vadyba (2)
Personalo valdymo samprata. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymas europoje. Personalo valdymo ypatumai lietuvoje. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 09 25
Personalo valdymas organizacijoje
Įvadas. Personalo valdymo samprata. Personalo samprata. Personalo valdymo samprata. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų analizė. Personalo planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 07 10
Lietuvos draudimas kursinis darbas
Įvadas. Personalo valdymo veiklos. Personalo poreikio planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo įdarbinimas. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. AB „ Lietuvos draudimas ” organizacijos personalo valdymo veiklų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 11 01
Personalo valdymo aplinka
Kintanti personalo valdymo aplinka. Įmonės vidinei aplinkai. Personalo vadybos sistemos strategija. Personalo vadybos sistemos taktiką įgyvendina. Galutinis analizės tikslas. Organizacijos kultūra. Formuojant personalo politiką, reikia ...
Ekonomikos šperos, Špera, 1 puslapis
2013 03 28
Organizacinės struktūros ir valdymo sistemos analizė
Įmonių organizavimas ir valdymas. Organizacinės struktūros ir valdymo sistemos analizė. Įmonės. Verslo vizija. Misija. Tikslai. Vertybės. Darbuotojai. Personalo valdymo sistemos teoriniai pagrindai. Personalo valdymo sampratos formuluočių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 26
Kelionių agentūros personalo valdymo analizė ir gerinimas
Įvadas. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo turinys. Personalo valdymo principai. Personalo valdymo ypatumai. Personalo valdymo problemos. Personalo gerinimo koncepcija ir aktualumas. Personalo ugdymo teoriniai aspektai. Personalo mokymo ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 03 29
„Artis“ viešbučio personalo valdymo tyrimas
Anotacija. Summary. Įvadas. Personalo valdymo teoriniai aspektai. Personalo valdymo esmė. Personalo valdymo principai. Personalo valdymo modelių įvairovė. Esminiai personalo valdymo elementai. Personalo verbavimas (paieška). Personalo ...
Turizmo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 64 puslapiai
2017 12 03
Personalo mokymo ir karjeros planavimo analizė
Viešųjų ir valstybinių įstaigų specializacijos profesinės veiklos sričių,. Profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų įgyvendinimas baigiamajame darbe. Santrauka. Įvadas. Nevarėnų vid. Mokyklos ir informacijos šaltinių ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 41 puslapis
2013 11 29
Personalo valdymo tyrimas įmonėje
Personalo valdymo teoriniai aspektai. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo esmė. ,n‘‘ įmonės personalo valdymo tyrimas. Tyrimo metodologija. ,,N‘‘ įmonės charakteristika. ,,N‘‘ įmonės tyrimo rezultatų analizė. ,,N‘‘ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 05 08
Informacinės sistemos tyrimas
Gamybinės praktikos programa. Įvadas. Uab „x įmonės“ pristatymas. Veiklos sritys:. Tikslai:. Misija. Strateginės kryptys:. „x įmonės“ valdymo struktūra. Personalo struktūra:. Sporto klubo „x įmonės“ lankytojų kiekybinė ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2012 10 09
Personalo valdymo samprata
Personalo valdymo samprata. Vadybinėje literatūroje pateikiamos šios sąvokos. Personalo vadybos ir žmogiškųjų išteklių vadybos sampratų panašumai ir skirtumai. Personalo samprata ir klasifikavimas. Vadybos teorijoje susiformavo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 03 15
Personalo valdymas ir jo tobulinimo galimybės UAB „SMF“
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Personalo valdymo teoriniai aspektai. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo principai. Personalo valdymo sistema ir jos funkcionavimas. Personalo valdymo funkcijos. Personalo valdymo problemos smulkaus ir vidutinio verslo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 64 puslapiai
2018 04 26
Įmonės personalo valdymo veiklų analizė
8( 2 atsiliepimai )
Personalo apskaita. Personalo planavimas. Verbavimas. Personalo atranka. Adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo mokymas. Personalo judėjimo valdymas. Atlygis už darbą. Išvados.
Marketingo referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 02 05
Personalo valdymo veiklos Radviliškio rajono savivaldybė
Įvadas. Teorinė personalo valdymo veiklų analizė. Personalo valdymo veiklos. Personalo valdymo veiklų analizė. Radviliškio rajono savivaldybės personalo valdymo veiklų analizė. Organizacijos ir jos veiklos pristatymas. Tyrimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 10 17
Kompiuterinė geležinkelio mazgo valdymo sistema
Kompiuterinė geležinkelio mazgo valdymo sistema. Susipažinti su realaus objekto programinio valdymo principais, sudaryti realaus laiko valdymo programas. Valdymo sistemos struktūrinė schema. Geležinkelio mazgo maketo schema. Valdymo ir ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2012 09 17
Personalo valdymas skaidrės
Vadovavimas. “žmonės įsidarbina į organizacijas, tačiau jas palieka dėl vadovų. ”. Lyderiavimo paradoksai. Reikalavimai šių laikų vadovui. Kokiu turėtų būti geras vadovas? Kodėl protingi vadovai klysta? Neefektyvių žmonių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2012 10 19
Strateginis projektų valdymas
Įvadas projekto sąvoka. Projektų klasifikavimas. Projekto gyvavimo ciklas. Projekto valdymas. Projekto valdymo procesai. Projekto valdymo procesų grupės. Strateginio valdymo tipai. Projekto planavimas. Projekto grafikas. Projekto įgyvendinimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 07 29
Personalo atranka
Įvadas. Personalo atrankos kriterijai. Personalo atrankos būdai. Atrankos metodai. Gyvenimo aprašymas (cv). Rekomendacija. Pokalbis (interviu). Testai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2012 10 18
Organizacijos personalo valdymas
Organizacijos personalo valdymas. Įvadas. Personalo valdymo samprata. Įvairių vadybos teorijų požiūris į darbuotojų vadybą. Personalo valdymo tikslas ir uždaviniai. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymo reikšmė. ...
Vadybos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2013 05 22
Personalo valdymo praktika AB „Lietuvos geležinkeliai“
Personalo valdymo praktika AB „Lietuvos geležinkeliai“. Kursinis darbas. Vadovas. Atliko Zbigniev Buinovski. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbe naudojami tyrimo metodai. Personalo valdymo teoriniai aspektai. AB ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 12 07
Valdymo sprendimai knygų leidykla
Valdymo sprendimai. Įvadas. Valdymo objekto charakteristika. Strateginiai valdymo sprendimai. Valdymo filosofijos, vizijos ir misijos apibūdinimas. Pagrindinio valdymo tikslo išskyrimas tikslų hierarchijoje. Įmonės tipo ir valdymo sistemos ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2012 12 20
Personalo paieška ir atranka kursinis
10( 2 atsiliepimai )
Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacinių šaltinių, tyrimometodikos apžvalga. Įmonės personalo paieškos ir atrankos analizė. Darbuotojų skaičiaus planavimo analizė. Personalo paieškos analizė. Personalo atrankos analizė. Įmonės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 04 30
Personalo tobulinimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės personalo veikla ir informacijos šaltinių apžvalga. Personalo tobulinimo teorinė analizė. Personalo valdymo samprata. Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Vadovų mokymas ir tobulinimas. „ valstybinės maisto ir veterinarijos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 11 26
Personalo valdymas konspektas
Personalo valdymo politikos samprata. Personalo valdymo politikos vaidmuo ir svarba įmonėje. Personalo valdymo politikos klasifikacija, atrankos kriterijai ir tikslai. Personalo valdymo politikos motyvavimas. Personalas – tai visos įmonės ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2012 02 28
Personalo valdymo veiklų analizė
Personalo valdymo veiklų analizė kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyboje. Personalo valdymas. Personalo valdymas ir politika. Personalo valdymo svarba. Personalo valdymas organizacijoje. Kontrolė organizacijoje. Personalo valdymo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2014 01 13
Darbuotojų kaita kursinis darbas
Įvadas. Personalo kaitos priežasčių konceptualioji esmė. Personalo kaita. Personalo kaitos priežastys. Atlyginimas. Mokslinis ir praktinis engimo darbe kontekstas. Tikslas - sąmoningai pakenkti. Neefektyvus personalo darbas - neefektyvi ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2017 01 06
Personalo valdymo esmė ir svarba vadovams
Įvadas. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo strategija ir organizavimas. Personalo vadovo vaidmuo organizacijoje. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 18 puslapių
2019 12 08
Personalo valdymas aprašymas
Personalo vadybos samprata. Personalo valdymo aplinka. Personalo valdymo esmė. Žmogiškųjų išteklių valdymo procesas organizacijoje.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2017 01 12
Personalo organizavimas X organizacijoje
Turinys. Įvadas. Orginizacijos veiklos sritis. Personalo struktūros analizė. Pretendentų paieškos būdai. Atrankos organizavimas. Adaptacinių problemų sprendimai. Personalo vertinimo sistema. Mokymosi kvalifikacijos kėlimo analizė. ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2011 01 13
Įvadas. Personalo valdymo teoriniai aspektai. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Personalo planavimas. Personalo verbavimas, atranka, adaptavimas,vertinimas. Darbo santykių valdymas. Išvados. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2016 11 17
Klientų valdymo sistemos diegimas
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės ,,anvyra” veiklos analizė. Įvadas. Įmonės užimama vieta rinkoje. Įmonės teikiamos paslaugos. Klientų analizė. Personalo valdymo uždaviniai. Išvados. Crm ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 45 puslapiai
2012 02 15
Personalo valdymas įmonėje referatas
Iliustracijų sąrašas. Įvadas. Įmonė. Įmonės valdymo struktūros. Nuo ko priklauso įmonės struktūra? Personalo valdymas. Personalo valdymo skyrius įmonėje ir jo uždaviniai. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo valdymo ...
Vadybos referatai, Referatas, 18 puslapių
2017 05 25
Oro kondicionavimo sistemos automatizacija
Įvadas. Oro kondicionavimo automatizavimo sistemos analizė. Naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Esamų oro kondicionavimo sistemų tipų analizė. Reikalavimai oro kondicionavimo sistemai automatizuoti. Oro kondicionavimo automatizavimo ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2012 01 15
Personalo valdymas viešbutyje
Įvadas. Įmonės personalo valdymo teorinis aspektas. Personalo valdymo teorijos. Personalo valdymo problemos. Viešbučio „jūratė” įmonės charakteristika. Viešbučio „jūratė“ pristatymas. Teikiamų paslaugų kokybės kontrolė. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 04 02
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo