Personalo veiklos vertinimas

300 dokumentų
Personalo veiklos vertinimas skaidrės
Personalo veiklos vertinimas. Sistemingas veiklos vertinimas – viena iš pagrindinių personalo valdymo priemonių šiuolaikinėje organizacijoje. Organizuojant ir vykdant personalo vertinimą, pasiekiami tokie tikslai. Vadovavimo proceso ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 03 29
Personalo vertinimas (2)
9,5( 2 atsiliepimai )
Įžanga. Personalo vertinimo problema, keičiantis personalo vaidmeniui. Personalo vertinimo uždaviniai. Personalo profesinės veiklos vertinimo tikslai ir kriterijai. Personalo vertinimo metodai. Pareiginiai nuostatai - personalo žinių ir ...
Vadybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 03 10
Personalo vertinimo analizė
Personalo valdymo darbas. Personalo vertinimas. Įvadas. Personalo vertinimo sąvoka. Personalo vertinimas atliekamas:. Personalo vertinimo etapai:. Personalo vertinimas priemant naują darbuotoją. Darbuotojo vertinimas darbe. Personalo vertinimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 05 17
Personalo valdymas organizacijoje
Įvadas. Personalo valdymo samprata. Personalo samprata. Personalo valdymo samprata. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų analizė. Personalo planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 07 10
Personalo vadyba (2)
Personalo valdymo samprata. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymas europoje. Personalo valdymo ypatumai lietuvoje. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 09 25
Personalo vertinimas: teorinis ir praktinis aspektai
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Personalo veiklos vertinimas – priemonė organizacijos tikslams įgyvendinti. Personalo vertinimo samprata. Vertinimo sistemos tikslai ir uždaviniai. Personalo vertinimo patikimumas. Darbuotojų vertinimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 19 puslapių
2019 01 03
Personalo mokymas ir atranka organizacijos viduje
Įvadas. Personalo parinkimas organizacijos viduje. Mokymas ir tobulinimas. Mokymo programos. Valdymo tobulinimo programos. Persoalo įvertinimo sistemų tikslai. Personalo įvertinimo tikslai. Personalo įvertinimo metodų klasifikacija. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2019 01 23
Įvadas. Personalo valdymo teoriniai aspektai. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Personalo planavimas. Personalo verbavimas, atranka, adaptavimas,vertinimas. Darbo santykių valdymas. Išvados. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2016 11 17
Įmonės personalo valdymo veiklų analizė
8( 2 atsiliepimai )
Personalo apskaita. Personalo planavimas. Verbavimas. Personalo atranka. Adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo mokymas. Personalo judėjimo valdymas. Atlygis už darbą. Išvados.
Marketingo referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 02 05
Lietuvos draudimas kursinis darbas
Įvadas. Personalo valdymo veiklos. Personalo poreikio planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo įdarbinimas. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. AB „ Lietuvos draudimas ” organizacijos personalo valdymo veiklų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 11 01
Personalo vertinimas skaidrės
Personalo vertinimas. Personalo vertinimo samprata. Personalo vertinimas gali būti formalus ir neformalus. Personalo vertinimas yra naudingas. Organizuojant darbuotojų vertinimą neišvengiamai susiduriama su būtinumu atsakyti į šiuos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2017 03 30
Organizacijos personalo valdymas
Organizacijos personalo valdymas. Įvadas. Personalo valdymo samprata. Įvairių vadybos teorijų požiūris į darbuotojų vadybą. Personalo valdymo tikslas ir uždaviniai. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymo reikšmė. ...
Vadybos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2013 05 22
Žmogiškųjų išteklių valdymas Ibis Styles Vilnius, UAB
Įvadas. Darbo tikslas. Viešbutis “Ibis Styles Vilnius”. Veiklos pristatymas. Įmonės analizė. Personalo organizavimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo reikalavimo profiliai. Personalo pareigybinė instrukcija. Personalo paieškos ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 puslapis
2017 04 28
Personalo valdymas konspektas (3)
Įvadas. Personalo vaidmuo ir jį sąlygojanti aplinka. Įmonės kultūra ir politikos formavimas. Personalo veiklos planavimas. Personalo paieška. Personalo veiklos organizavimas. Personalo skyriaus organizavimas. Personalo atranka ir samda. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 73 puslapiai
2016 08 13
Personalo vertinimas pristatymas
Personalo. Vertinimas.Personalo vertinimas. Darbuotojų vertinimas. Darbuotojų vertinimas yra dvejopas Neoficialus. Vertinimas įgalina 1 leisti pavaldiniams formaliai sužinoti. Personalo vertinimo tikslai. Vadovavimo proceso gerinimas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 05 02
Personalo vertinimo analizė Mažeikių rajono savivaldybėje
Įvadas. Personalo vertinimo analizė teoriniu požiūriu. Personalo vertinimo esmė ir etapai. Formalizuotas ir neformalizuotas personalo vertinimas. Personalo vertinimo metodai. Personalo vertinimo sistemos analizė mažeikių rajono ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2017 12 30
UAB „Supermodels model management” veikla
VEiklos aprašymas. Įvadas. Apsirūpinimas žmogiškaisiais ištekliais. Personalo atrankos procedūra analizuojamoje įmonėje. Darbuotojų prisitaikymas. Personalo veiklos valdymas ir vertinimas. Išvados. Šaltiniai.
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 10 23
Taksi įmonės žmogiškųjų išteklių vadyba
Įvadas. Apsirūpinimas žmogiškaisiais ištekliais. Apsirūpinimo strategija ir jos sąsajos su Ž. Politika. Personalo kompetencijų planavimas (modeliavimasKompetencijų sandarą / modelis. Personalo paieška tikslai ir būdai. Naujų ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2017 10 11
Žmogiškųjų išteklių valdymas UAB „Dž garažas“ įmonėje
Įvadas. UAB „Dž garažas“ įmonės politika. Ži politika. Skyrius. „Darbų analizė ir personalo poreikio planavimas“. Darbų analizės samprata. Darbų analizės metodai. Personalo poreikio planavimo samprata. Personalo poreikio ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2020 01 14
Personalo vertinimas projektas
Personalo vertinimas. Sąvokos. Personalo vertinimo samprata. Darbuotojų vertinimo tikslai. Personalo metu gauta informacija leidžia įgyvendinti šiuos tikslus. Personalo vertinimo subjektas. Efektyvaus vertinimo klausimai. Vertinimo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2017 11 26
Personalo vadybos sistemos auditas
Apsirūpinimas žmogiškaisiais ištekliais (ŽI). Apsirūpinimo strategija ir jos sąsajos su Ž. Personalo kompetencijų planavimas (modeliavimas). Kompetencijų sandarą / modelis. Personalo paieška tikslai ir būdai. Personalo paieškos ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 06 15
UAB Batrema personalo vadybos sistemos auditas
Personalo vadybos sistemos auditas analizė “ UAB batrema ” įmonėje įvadas darbo tikslas. Apsirūpinimas žmogiškaisiais ištekliais ŽI. Apsirūpinimo strategija ir jos sąsajos su Ž. Personalo kompetencijų planavimas modeliavimas. ...
Vadybos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2017 05 14
Personalo valdymas logistikos referatas
Orientacija į klientą. Apsirūpinimas žmogiškaisiais ištekliais. Personalo atrankos procedūra analizuojamoje įmonėje. Naujų darbuotojų adaptacija. Personalo veiklos valdymas ir vertinimas. Horizontali vertikali karjera. Individualios ...
Logistikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 01 19
Personalo vertinimas, mokymas ir tobulinimas
Įvadas. Personalo vertinimo teoriniai pagrindai. Personalo vertinimo samprata. Personalo vertinimo tikslai ir uždavinia. Vertinimo eiliškumas. Vertinimo kriterijai. Formalus, neformalus vertinimas. Darbuotojų darbo vertinimo metodai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 11 24
Kokybės vadyba įmonėje (2)
Teorija. Kokybės samprata. Kokybės reikalavimai teikiamoms paslaugoms (paslaugų ir paslaugų teikimo savybėsKokybės reikalavimai organizacijoje vykdomoms veikloms (kokybės funkcija organizacijojeKokybės vadybos objektas. Kokybės vadybos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 12 01
Žmogiškųjų išteklių valdymo principai
Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių valdymo turinys ir principai. Žmogiškųjų išteklių valdymo principai. Žmogiškųjų išteklių valdymo samprata ir principai. Įmonės filosofija, kultūra ir politika – ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2016 07 30
Personalo adaptavimo sistema
Personalo adaptavimo sistema. Personalo konfliktai ir jų tipai bei priežastys. Personalo valdymo metodai. Personalo poreikio planavimas ir jo turinys. Įmonės kultūros vertinimas ir jos keitimas.
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 05 04
Personalo valdymo veiklų analizė
Personalo valdymo veiklų analizė kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyboje. Personalo valdymas. Personalo valdymas ir politika. Personalo valdymo svarba. Personalo valdymas organizacijoje. Kontrolė organizacijoje. Personalo valdymo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2014 01 13
Personalo valdymas Organizacinio darbo pagrindai
Uždaviniai. Personalo valdymo apibrėžimai. Žmonių išteklių valdymo procesas. Žmonių išteklių planavimas. Planavimo procedūros. Verbavimas. Darbo ir pareigybių aprašymai. Verbavimo šaltiniai. Atranka. Atrankos metodai. Orientavimas ...
Vadybos referatai, Referatas, 21 puslapis
2018 01 15
Personalo vadybos konspektas (2)
Personalo vadyba Egzamino data 2014 01. Egzamino temos. Personalo vadybos samprata. Personalo vadybos ir žmogiškųjų išteklių valdymo sąvokų palyginimas. Personalo vadybos procesas organizacijoje. Personalo tarnybų specialistų , ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2015 06 17
Personalo vertinimas ir kontrolė
Personalo vertinimas ir kontrolė Vadyba. Darbo tikslas. Išnagrinėti personalo vertinimo struktūrą. Darbuotojų vertinimo tikslas. Atliekant personalo vertinimą. Atskirose įmonėse darbuotojai vertinami pagal skirtingus kriterijus. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2017 11 14
Kultūros ministerijos veiklos valdymo modelis
Įvadas. Personalo valdymas.Planavimas. Organizavimas. Vertinimas. Skatinimas. Finansų valdymas. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė – vertinimas. Strateginis valdymas. Planavimas – organizavimas. Kontrolė – vertinimas. Lietuvos respublikos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2013 01 17
Personalo valdymas didelėje ir mažoje įmonėje
Personalo valdymas didelėje ir mažoje įmonėje. Personalo valdymo sistemos elementai. Nepriklausomai nuo veiklos. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Personalo vadybos subjektai gali būti skirstomi į vidinius ir išorinius. Be vidinių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 11 20
AB „Klasco“ krovos terminalo personalo veiklos planavimas
Įvadas. Personalo veiklos planavimo teorinė samprata. Krovos terminalo personalo veiklos apibūdinimas. Krovos terminalo personalo veiklos planavimo būdai. AB „Klasco“ krovos terminalo veiklos analizė. AB „KLASCO“ veiklos ...
Logistikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2018 04 09
Personalo atranka ir samda
Įvadas. Personalo atranka. Personalo atrankos samprata. Personalo atrankos būdai. Kandidatų atrankos kriterijų nustatymas. Personalo vertinimas. Personalo atrankos etapai. Personalo samda. Ieškome geriausių. Žvaigždes auginamės patys. ...
Vadybos analizės, Analizė, 10 puslapių
2015 05 29
Darbdavio atsakomybė renkantis darbuotoją
Įvadas. Personalo pasirinkimas. Personalo priėmimo į darbą tvarka. Darbuotojų verbavimas. Darbo ir pareigybių aprašymai. Verbavimo šaltiniai. Atranka. Atrankos proceso etapai. Personalo parinkimas darbovietės viduje. Mokymas ir tobulinimas. ...
Transporto referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 12 04
×
30 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo