Piniginiu lesu apskaita

300 dokumentų
Pažintinė praktikos ataskaita: Piniginių lėšų apskaita
Įvadas. Susipažinti su įmone ir jos vykdomos veiklos pobūdžiu. Susipažinti su apskaitos organizavimo nuoseklumu įmonėje. Susipažinti su ūkinių operacijų registravimo tvarka. Susipažinti su piniginių lėšų apskaita. Susipažinti su ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2018 04 29
UAB Kretingos vandenys buhalterinė apskaita - praktikos ataskaita
Įmonė. S istorija , veikla ir apskaitos politika. Piniginių lėšų bei debitorinių skolų apskaita. Atsargų ir ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko apskaita. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Įmonės rengiamos finansinės ataskaitos ir jų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2017 05 01
Biudžetinės įstaigos apskaita praktikos ataskaita
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimu įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Pardavimų ir atliktų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2015 12 05
Apskaita įmonėje
Įvadas. Organizacijos charakteristika. Įmonė ir jos veiklos pobūdis. Apskaitos organizavimo nuoseklumas organizacijoje. Piniginių lėšų apskaita. Kasos operacijų organizavimas. Banko opercijų organizavimas. Debitorinių ir kreditorinių ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2014 04 14
Praktikos ataskaita Apskaita
Įvadas. Tema. susipažinimas su įmone. įmonės apskaitos politika. Tema. piniginių lėšų ir skolų įmonei apskaita. Tema. ilgalaikio turto apskaita. Tema. atsargų apskaita. Tema. prekybos įmonių veiklos apskaita. Tema. darbo ir darbo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 02 07
Bendrovės finansinė atskaitomybė - praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės veikla. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2018 04 23
Apskaitos darbo organizavimas įmonėje
Įvadas. Apie įmonę uab „tempo invest“. Piniginių lėšų apskaita. Turto ir nuosavybės apskaita įmonėje. Pajamų apskaita. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita įmonėje. Išvados. Literatūra. Priedų sąrašas.
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2012 06 24
Praktikos analizė x įmonėje
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2013 05 28
Apskaitininkės buhalterės baigiamoji praktika
9,7( 7 atsiliepimai )
Įvadas. Uab „rxxxxx“ veiklos ir organizacinės stuktūros pristatymas. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Uab „rxxxxx“ piniginių lėšų apskaita. Uab „rxxxxx“ atsiskaitymų apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 puslapiai
2012 04 25
Pinigų ir paskolų apskaita įmonėje
Įvadas. N įmonės apibūdinimas. DSV įmonės apibūdinimas. Pagrindiniai įmonės rodikliai. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Pinigų apskaita. Pinigų apskaita. Pinigų apskaita N įmonėje. Pinigų apskaita kasoje. Pinigų apskaita kasoje ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 10 21
Seniūnijos buhalterinė apskaita
Klaipėdos valstybinės kolegijos. Verslofakulteto. Finansų ir apskaitos katedra. Studijų programa buhalterinė apskaita. Laukuvos seniūnija Biudžetinė įstaiga. Apskaitos procesas. Seniūnija vadovaujasi Šilalės rajono savivaldybės ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2019 05 27
Apskaitos organizavimas įmonėje
Įvadas. Įmonė ir jos vykdomos veiklos pobūdis. Apskaitos darbo organizavimas. Apskaitos politika. Įstaigos valdymo struktūra. Sąskaitų planas ir kompiuterinė apskaitos programa. Įstaigos turtas. Piniginių lėšų apskaita. Kasos darbo ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2016 08 07
Apskaitos praktika viešojoje bibliotekoje
Turinys. Įvadas. Organizacijos veikla. Buhalterinės apskaitos darbo organizavimas. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Darbo užmokesčio apskaita. Atsargų apskaita. Išvados ir pasiūlymai. Priedų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2018 10 29
Transporto įmonės buhalterinė apskaita
Įvadas. Uab ,, saitema‘‘ apskaitos tvarkymo analizė. Uab,, Saitema‘‘ apskaitinio darbo sritys. Uab,, Saitema‘‘ piniginių lėšų apskaita. Uab,, Saitema‘‘ ilgalaikio turto apskaita. Uab,, Saitema‘‘ atsargų apskaita. Uab,, ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2015 04 28
Pinigų apskaita
Teorinė dalis. Piniginis turtas, jo reikšmė įmonėje. Pinigų apskaitos kasoje ir banko sąskaitoje ypatumai. Kasos operacijos ir jų dokumentavimas. Banko operacijų dokumentavimas. Atsiskaitytinų asmenų apskaita. Valiutinės operacijos ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2012 03 19
UAB „Tauragės agrotechnika“ charakteristika ir buhalterinės apskaitos organizavimas
Įvadas. UAB „Tauragės agrotechnika“ charakteristika ir buhalterinės apskaitos organizavimas. UAB „Tauragės agrotechnika“ buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. UAB „Tauragės agrotechnika“ mokesčiai. UAB „Tauragės ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 52 puslapiai
2018 04 12
Praktika Sanitex
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Susipažinimas su įmone. Įmonės valdymo struktūra ir apskaitos poskyriai. Apskaitos politika ir naudojamos apskaitos programos. Sąskaitų planas. Dokumentų saugojimo tvarka. Piniginių lėšų ir skolų įmonei apskaita. Kasos ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2014 11 25
Pažintinė finansų ir apskaitos darbo organizavimo praktika
Įvadas. Seniūnija, jos vykdoma veikla ir fukcijos. Apskaitos organizavimo nuoseklumas seniūnijoje. Sąskaitų planas. Apskaitos politika. Seniūnijoje naudojami apskaitos dokumentai ir registrai. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2016 04 06
Ekonomikos praktikos ataskaita
Įvadas. Piniginių lėšų judėjimas. Debitorinių ir kreditorinių įsiskolinimų apskaita. Pardavimų ir atliktų paslaugų pajamų, kitų pajamų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 02 25
Apskaitos darbo organizavimas įmonėje Boulingas
Įvadas. Uab „Bacas“ charakteristika. Įmonės vykdomos veiklos pobūdis. „Boulingo“ organizacinė valdymo struktūra. Apskaitos organizavimo nuoseklumas. Piniginių lėšų apskaita. Kasos darbo organizavimas. Banko operacijų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2014 11 17
Ūkinės veiklos apskaita
Ūkinės veiklos apskaita. Ilgalaikio turto apskaitos pagrindai. Atsargų apskaitos pagrindai. Piniginių lėšų apskaitos pagrindai. Darbo užmokesčio apskaitos pagrindai. PVM apskaitos pagrindai. Pelno mokesčio apskaitos pagrindai. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2018 11 06
Buhalterinė apskaita mano praktika
Susipažinimas su įmone. įmonės apskaitos politika. Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas. Įmonės pavadinimas Dalyvis nuo Įmonės kodas Buveinė. Įmonės valdymo struktūra. Kompiuterinė apskaitos programa ir dokumentų archyvavimas. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2016 04 19
Apskaita praktikos ataskaita
Įvadas. Susipažinimas su įmone. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Piniginių lėšų apskaita. Kasos operacijų apskaita. Atsiskaitymų per banką apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 puslapiai
2013 09 27
Specialybės įgūdžių lavinimo praktika UAB „Viltis“ įmonėje
Įvadas. Susipažinimas su įmone ir jos veikla. Susipažinimas su apskaitos organizavimo nuoseklumu įmonėje. Susipažinimas su ūkinių operacijų registravimo tvarka. Susipažinimas su piniginių lėšų apskaita. Susipažinimas su įmonėje ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2016 04 06
Buhalterio praktikos ataskaita
Įvadas. Susipažinimas su „vilties“ darželiu - mokykla. Apie „vilties darželį – mokyklą. Organizacinė forma ir jos veiklos pobūdis. Alytaus „vilties“ darželio - mokyklos apskaitos tarnyba. Apskaitos sistema ikimokyklinio ugdymo ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 38 puslapiai
2012 04 04
Apskaitos praktikos ataskaita (2)
Įvadas. Susipažinimas su įmone. Įmonės apskaitos politika. Įmonės organizacinė forma ir jos veiklos pobūdis. Įmonės valdymo struktūra. Įmonėje taikoma kompiuterinė apskaitos programa. Įmonės sąskaitų planas. Vidinės kontrolės ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2013 11 28
UAB “Langai” pinigų auditas
Apskaitos ir finansų katedra. UAB “ langai ” pinigų auditas. Audito reikšmė ir būtinumas. Apimtį ir atlikėjus. Pagal atlikimo laiką. Pinigų ir pinigų ekvivalentų auditas. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pagrindinės veiklos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2016 11 06
Apskaitos baigiamosios praktikos ataskaita
Įvadas. Susipažinimas darželiu - mokykla. Apie „vilties darželį – mokyklą. Organizacinė forma ir jos veiklos pobūdis. Alytaus „vilties“ darželio - mokyklos apskaitos tarnyba. Apskaitos sistema ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 38 puslapiai
2012 06 28
Faktoringo sutartis
Faktoringo sutartis. Darbo tikslas – išsiaiškinti kas yra faktoringo sutartis. 4/8/. Konkuruodamos tarpusavyje įmonės suteikia palankius mokėjimo atidėjimus savo prekių ar paslaugų pirkėjams. FAktoringo samprata. Lietuvos Respublikoje ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 05
UAB Avitela praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonė ir jos vykdoma veikla. Apskaitos organizavimo nuoseklumas. Pinginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių įsiskolinimų apskaita. Atsargų apskaitos tvarka. Darbo užmokesčio apskaita. Organizacijos rengiamas ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2016 03 15
Buhalterinės apskaitos praktika (3)
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Pažintinės praktikos tikslas. Pažintinės praktikos uždaviniai. Įmonės pristatymas. Buhalterinės apskaitos darbo organizavimo nuoseklumas įmonėje. Ūkinių operacijų registravimo tvarka pirminiuose apskaitos dokumentuose ir ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2015 11 15
Žemės ūkio veiklos apskaitos specializacijos profesinės veiklos praktikos ataskaita
Įvadas. Agroverslo įmonė. Agroverslo įmonės veikla. Agroverslo įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas. Agroverslo įmonės apskaitos politika. Agroverslo įmonės sąskaitų planas. Agroverslo įmonės buhalterinė apskaita. Ūkinių ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 34 puslapiai
2015 01 19
Apskaitos organizavimas įmonėje praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės charakteristika. Apskaitos organizavimo nuoseklumas organizacijoje. Pinigų lėšų apskaita. Kasos operacijų organizavimas. Banko operacijų organizavimas. Darbo užmokesčio apskaita. Atsargų apskaita. Finansinių metų ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2014 11 18
Mokesčių įstatymų ir apskaitos vedimo pažeidimai, mokestiniai ginčai ir jų nagrinėjimo tvarka piniginių lėšų apskaitos tvarkos pažeidimai
Finansų ir apskaitos  katedra. Mokesčių įstatymų ir apskaitos vedimo pažeidimai , mokestiniai ginčai ir jų nagrinėjimo tvarka. Piniginių lėšų apskaitos tvarkos pažeidimai. Baudos už mokesčių įstatymo pažeidimus. Mokestinių ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2020 03 13
Finansų teisės
Įvadas. Vidaus audito reikalavimai. Literatūra. Fiansų kontrolė yra neatskiriama valstybės ir savivaldybių finansinės veiklos dalis. Finansų kontrolė – tai visų ekonominių subjektų finansinės veiklos kontrolė, vykdoma įstatymų ...
Teisės referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 02 02
Internetinio teksto sutvarkymas
UAB “Logas”. Konto programa. Uždaroji akcinė bendrovė “LABBIS”. Labbis iii. Programa LABBIS III – Biudžetinėms įstaigoms. Labbis iii sprendimai – e-verslas. Paskirtis. Funkcionalumas. Rezultatas. LABBIS III sprendimai – ...
Informatikos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2017 11 01
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo