Pirminiai apskaitos dokumentai

300 dokumentų
Nuosavo kapitalo pirminiai apskaitos dokumentai
Sąvokos. Įvadas. Nuosavo kapitalo sudėtis. Įstatinio kapitalo apskaita. Akcijų priedų apskaita. Perkainojimo rezervo (rezultatų) apskaita. Privalomojo rezervo apskaita. Rezervo savoms akcijoms įsigyti apskaita. Kitų rezervų apskaita. ...
Finansų referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 04 22
Pirminės apskaitos kursinis darbas
Įvadas. Pirminės apskaitos samprata ir reglamentavimas. Pirminės apskaitos organizavimas ir tvarkymas Uab „Maišelis“. Uab “Maišelis” apibūdinimas. Pirkimų ir pardavimų apskaitos dokumentai. Kasos operacijų apskaitos dokumentai. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 03 02
Apskaitos proceso organizavimas skirtingų tipų įmonėse
Įvadas. Apskaitos proceso teoriniai aspektai. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS). Verslo apskaitos standartai (VAS). Buhalterinės apskaitos įstatymas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 11 17
Apskaitos proceso seka
Įvadas. Apskaitos proceso seka. Pirminiai dokumentai. Analitinės apskaitos kortelės. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Bandomasis balansas. Sąskaitų koregavimas. Sąskaitų uždarymas. Apskaitos dokumentų saugojimas. Išvados. Literatūros ...
Apskaitos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 03 03
Apskaita jos organizavimas
Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Pirminiai dokumentai. Patvarkomiesiems dokumentams. Pateisinamieji dokumentai. Buhalterinio įforminimo dokumentai. Kombinuotieji dokumentai. Apskaitos registrai. Tipiniai apskaitos registrai. Pirkimų skolon ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2011 06 22
Apskaitos dokumentai ir registrai Pirkimų apskaitos dokumentai
Apskaitos dokumentai ir registrai rekvizitai surašymas ir pasirašymas , klaidų taisymas saugojimas ir pan. Rekvizitai. Apskaitos dokumentų pasirašymas. Klaidų taisymas. Apskaitos dokumentų , apskaitos registrų saugojimo tvarka. ...
Apskaitos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2015 11 18
Įmonės veikla UAB Traidenis
Įvadas. Įmonės istorija,esama situacija ir perspektyvos. Valdymas. Padalinių atliekamos funkcijos. Įmonės valdymo struktūra. Vadovo valdymo stilius. Darbo organizavimas Uab „Traidenis“. Darbuotojo pareiginė instrukcija. Įmonės ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2015 01 19
Informacijos šaltiniai
Informacijos šaltiniai. Pirminiai informacijos šaltiniai. Knygos. Pirminiai informacijos šaltiniai. Serialiniai leidiniai. Pirminiai informacijos šaltiniai. Referuojami žurnalai (Refereed Journals). Pirminiai informacijos šaltiniai. ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 10 29
Apskaitos dokumentai ir jų klasifikavimas
Įvadas. Apskaitos dokumentai. Apskaitos dokmentų klasifikavimas. Išvados. Literatūra. Paveikslas. Apskaitos dokumento rekvizitai. Paveikslas. Apskaitos dokumentų klasifikavimas. Paveikslas. Kasos išlaidų orderis. Paveikslas. Kasos pajamų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2017 02 21
Atsargų apskaita skaidrės
Atsargų apskaita. Atsargos - trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai. Įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Atsargų įkainojimo metodai. Apskaičiuodama sunaudotų gamyboje ar parduotų atsargų savikainą. LIFO metodas gali ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 11 18
Dokumentų klasifikacija skaidrės
Dokumentų klasifikacija. Klasifikacija. Dokumentų klasifikacija pagal turinį. Dalykinė klasifikacija. Dokumentų klasifikacija pagal visuomeninę paskirtį. Dokumentų klasifikacija pagal informacijos fiksavimo būdą. Pagrindiniai dokumentų ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2017 10 18
UAB apskaitos politika ir finansiniai apskaitos dokumentai
Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės „Xxx“ charakteristika. Įmonės rekvizitai ir veikla. Įmonės buhalterija ir apskaitos programa „LABBIS III“. Įmonės reglamentavimo tvarkos apibūdinimas. Norminių dokumentų apžvalga. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2016 04 04
Individualios įmonės buhalterinės apskaitos analizė
Bendra įmonės charakteristika. Įmonės tarnybos valdymas. Įmones valdymo schema. Apskaitos dokumentai, registrai, vedimo tvarka bei metodai įmonėje. Apskaitos dokumentų ir apskaitos reigistrų saugojimas. Griežtos apskaitos blankai ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 03 19
Vadybos praktikos ataskaita Stogava
Įvadinė dalis. Įmonės charakteristika ir veiklos apžvalga. Rinkos situacija, kurioje įmonė veikia. Valdymas. Padalinių funkcijos. Įmonės valdymo struktūra. Vadovo valdymo stilius. Marketingas. Marketingo komplekso elementai naduojami ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2014 02 07
Finansinės apskaitos praktikos ataskaita
Finansinė apskaita. Susipažinti su įmonės veikla. Įmonės organizavimas. Įmonės buhalterio funkcijos, teisės ir pareigos. Įstatymai, kuriais vadovaujantis tvarkoma apskaita. Įmonės apskaitos politika. Įmonės patvirtintas sąskaitų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2013 01 06
Įmonės apskaitos politika praktikos ataskaita UAB „Panevėžio autobusų parkas“
Įvadas. Įmonės apskaitos politika, bahalterinės tarnybos funkcijos. Įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai. Įmonės turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų apskaita. Finansinių, statistinių ataskaitų, ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2017 04 27
Pajamų pripažinimas
Įvadas. Pardavimo pajamų apskaitos teoriniai pagrindai. Pajamų samprata ir reglamentavimas. Pajamų pripažinimas. Pajamų rūšys ir jų pripažinimas. Pardavimo pajamos. Kitos veiklos pajamos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 04 23
Darbo apmokėjimo dokumentai bei jų apskaita įmonėje UAB „Trakai“
Įvadas. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai. Darbo užmokesčio grafinė analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Apskaitos projektai, Projektas, 30 puslapių
2017 03 05
Banko apskaitos organzavimas
Apskaita banke. banko apskaitos organizavimas. Temos. Teisinis apskaitos banke reglamentavimas. 2. Banko apskaitos principai. Apskaita – verslo kalba. Niekuomet neinvestuokite į. Lietuvos respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas 2001 m. ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2017 07 27
Mokėtinų ir gautinų sumų apskaitos teorija bei skolų ir įsipareigojimų apskaitos dokumentai
Mokėtinų ir gautinų sumų apskaitos teorija bei skolų ir įsipareigojimų apskaitos dokumentai. Gautinos sumos. Trumpalaikis finansinis turtas. Priskyrimas trumpalaikiam finansiniam turtui. Priskyrimo trumpalaikiam finansiniam turtui ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 06 04
Apskaitos dokumentai
Užduotis. Apskaitos dokumentai.Kasos pajamų orderis. Kasos išlaidų orderis. Sąskaita faktūra. 5. Mokėjimo nurodymas. Bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Bandomasis balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2013 11 30
Apskaitos dokumentai inventorizacija
Įvadas. Apskaitos dokumentų panaudojimo esmė. Prekių (paslaugų) pirkimo ir pardavimo dokumentai. Prekių grąžinimo akto rekvizitai. Prekių grąžinimo akto paskirtis. Grynųjų pinigų apskaitos dokumentai. Pagrindiniai Kasos knygos ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2015 03 25
Finansinė analizė praktika
Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Įmonės veikla jos tikslas bei misija - teritorijų planavimas, geodeziniai projektai, statinių projektavimas. Darbo organizavimas, struktūra. Įmonės apskaitos sistema, sąskaitų plano ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2013 10 19
Pardavimų apskaita
Įvadas. Prekybos įmonės esmė. Pirminiai prekybos apskaitos dokumentai. Prekybinės ir kitos veiklos pajamų pripažinimas. Pajamos. Pardavimų pajamos. Pagautė. Sąnaudos. Parduotų prekių savikaina. Apmokėjimų ir pardavimų registravimas ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2012 04 30
Praktikos ataskaita viešbutis
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės vykdoma veikla. Įmonės valdymo struktūra. Darbuotojų veikla. Viešbučio reklama ir konkurentai. Viešbučio paslaugų teikimo procesas. Darbas komandoje ir komunikaciniai įgūdžiai. Pirminiai ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2014 01 29
Vadybinės veiklos praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės istorija ir perspektyvos. Padalinių funkcijos. Valdymo struktūra. Vadovo stilius. Darbo organizavimas Uab “Baltijos gėrimai”. Darbuotojo instrukcija. Marketingas. Prekė. Paskirstymas. Rėmimas. Apskaita. Pirminiai duomenys. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2015 04 01
Ūkio veiklos apskaita
Įvadas. Metodinio leidinio tikslai ir uždaviniai. Tikslai:. Uždaviniai. Bendra buhalterinės apskaitos charakteristika. Apskaitos esmė ir uždaviniai. Apskaitos principai ir reikalavimai. Apskaitos sistemos. Ūkininko ūkio veiklos apskaitos ...
Žemės ūkio konspektai, Konspektas, 114 puslapių
2012 08 24
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje
Įvadas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. Pagrindinės Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo sąvokos. Apskaitos vedimo principai. Uždarosios akcinės bendrovės „Xxx“ charakteristika. Įmonės buhalterija ...
Apskaitos referatai, Referatas, 20 puslapių
2017 06 11
Atsargų apskaitos dokumentai praktikos ataskaita
Įvadas. Atsargų apibūdinimas. Atsargų rūšys ir klasifikacija. Atsargų apskaitos dokumentai. Prekės kortelė (etiketė). Materialinių vertybių pajamavimo orderis. Atsargų apskaitos kortelė. Atsargų likučių sandėlyje apskaitos ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2012 04 13
Generalinės miškų urėdijos apskaitos politika
Generalinės miškų urėdijos apskaitos politika. Įvadas. Apskaitos organizavimas. Apskaitos politikos bendrosios nuostatos. Buhalterinio darbo organizavimas. Materialinė darbuotojų atsakomybė. Kasos ir banko operacijų organizavimas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 82 puslapiai
2013 03 28
×