Praktikos apibendrinimas ir savirefleksija

300 dokumentų
Socialinio darbo pažintinės praktikos savirefleksija Įvadas į socialinį darbą
Pažintinės praktikos savirefleksija. Utenos socialinės paramos centras. Dienos centras neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2013 11 25
Kineziterapijos praktika
Bendrosios kineziterapijos praktikos dienoraštis. Stebėta pacientų veikla. Kineziterapeuto veikla. Studento atlikti darbai. Praktikos apibendrinimas ir savirefleksija.
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2013 05 25
Bendrosios kineziterapijos praktikos ataskaita
Įvadas. Praktinio mokymosi tikslai. Stebėta pacientų veikla (Paciento ištyrimo planas). 5. Kineziterapeuto veikla. Studento atlikti darbai. Praktikos apibendrinimas ir savirefleksija (Išvados). Savireflektyvus įvertinimas. Naudotos ...
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2014 11 03
Pedagoginės praktikos globojant mentoriui sveikatos ugdymo ataskaita
Užduotis susipažinimas su darbo planu sveikatinimo tema. Parengto renginio aktualumas. Popamokinio renginio planas. Temos motyvavimas. Renginio forma. Renginio eiga Įvadas. Renginio įsivertinimas. Fizinė negalia. Sensorinė negalia. Protinė ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2015 05 26
Sveikatinimo programų realizavimas pamokoje ir popamokinėje veikloje
Įvadas. Tikslas. Užduotys. Popamokinio renginio sveikatinimo tema vedimas. Renginio planas. Renginio įsivertinimas. Praktikos apibendrinimas savirefleksija.
Pedagogikos projektai, Projektas, 7 puslapiai
2017 05 06
Pedagoginė asistento praktika
Įvadas. Susipažinimas su mokykla , jos aplinka. Integruoto dalyko pamokos fragmento planavimas ir organizavimas. Ekonomikos dalyko mokymo mokykloje uždavinius apibrėžčiau taip. Pamokos tikslai. Mokymo priemonės. Mokymo metodai. Pamokos ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2016 05 25
Kineziterapijos pirmo kurso stebimosios praktikos ataskaita
Bendrosios kineziterapijos praktika. Praktikos apibendrinimas ir savirefleksija. Ką žinojau apie kineziterapeuto darbą iki šios stebimosios praktikos? Ką naujo sužinojau apie reabilitaciją? Ko nesupratau, stebėdamas pacientus ir ...
Medicinos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 01 24
Asistento praktikos sveikatos ir fizinio katedros užduotys
PLANAS Renginio aktualumas. Judam kartu !”. Renginio tema , dalyviai ,, Judam kartu ! “. Renginio tikslai. Renginio forma , priemonės. Sporto šventės „ judam kartu “ nuostatai. Šaudyklinis bėgimas. Lankų sukimas. Šuoliai per ilgą ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2016 02 10
Dietisto darbo specifika praktikos ataskaita
Klaipėdos valstybinės kolegijos sveikatos mokslų fakulteto burnos sveikatos katedra. Pažintinės praktikos dietetikos ataskaita. Kolegijos praktikos vadovė Roberta Arnašiūtė. Savęs vertinimas savirefleksija. Pažintinė praktika __ ...
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2017 04 28
Savirefleksija Mano asmenybės atspindys
10( 2 atsiliepimai )
Savirefleksija - savęs pažinimo būdas. Įvadas. Asmenybės portretas. Savęs suvokimas. Asmenybės ir tapatybės suvokimas. Aš ir Pasaulis. Mano vertybės. Mano svajonės, tikslai ir planai. Apibendrinimas.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 02 19
Savirefleksija
9,8( 5 atsiliepimai )
Įvadas. Savirefleksija tai yra mąstymas apie save. Savirefleksijos užduotimi siekiama. Suvokiu save kaip. Žmogus yra kintanti būtybė. Aprašyti savo asmenines savybes gan sunku. Pasaulis yra gražus ir didelis. Mano akimis pasaulis yra labai ...
Vadybos refleksijos, Refleksija, 4 puslapiai
2015 06 02
Pedagogo asistento praktikos sveikatos ir fizinio ugdymo katedros užduočių ataskaita
Pedagogo asistento praktikos sveikatos ir fizinio ugdymo katedros užduočių ataskaita. Popamokinio renginio sveikatingumo tema planas. Renginio planas Renginio tema. Renginio forma. Renginio priemonės. Numatyta renginio trukmė. Pagrindinė ...
Sveikatos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 5 puslapiai
2016 09 06
Sveikatos ugdymas mokykloje praktika
Mokyklos sveikatos ugdymo proceso vertinimas. Praktikos apibendrinimas ir savirefleksija. Literatūra. Sveikatos ugdymo integravimas į dalykų ar ugdymo sričių teminius planus, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas.
Sveikatos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2014 05 09
Kuno kultura praktika sveikatos ugdymas
9,5( 2 atsiliepimai )
Kūno kultūros nuolatinių studijų programa iii kursas iii grupė sveikatos ugdymo užduotys. Sveikatos ugdymo bendrosios programos ir kitų sveikatinimo programų integravimas į dalyko pamoką ir pamokos fragmento vedimas pamokos planas. Pamokos ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 puslapiai
2015 02 19
Socialinio darbo praktikos dienoraštis ir refleksija
Socialinio darbo mokomosios profesinės veiklos praktikos dienoraštis. Data studento veikla – ką dariau savirefleksija - kaip jaučiausi.
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 5 puslapiai
2019 11 02
Dietisto pažintinės praktikos ataskaita
Dietisto pažintinės praktikos ataskaita. Turinys. Įvadas. Įstaigos aprašymas. Analizė. Savęs vertinimas savirefleksija. Priedai.
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2018 12 13
Mažojo princo savirefleksija
Aš perskaičiau knygą „Mažasis princas“, Galvojau kad ją bus lengva skaityti, bet labia klydau, nes kaikuriuos puslapius skaičiau net po kelis kartusTikrai ją turėtų perskaityti kiekvienas suaugęs žmogus, Skaitant knygą ...
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2015 01 06
Darbo komandoje praktikos ataskaita, odontologijos skyriuje
Įvadas. Analizė. Savęs vertinimas (savirefleksija) Naudota literatūra. Priedai.
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2020 01 15
Praktikos dienoraštis ligoninėje
Skyrius buvo ramus, bent jau slaugytojos sakė, kad tiesiog toks laikas pasitaikė, nes būdavo ir tokių ankščiau dienų jom, kad nespėdavo viską daryti. Pastebėjau, kad nuo pirmos dienos vyr. slaugytoje skyriaus iškart į mane “kreivai ...
Sveikatos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 puslapiai
2013 12 17
Programų sistemų profesinės praktikos ataskaita
Įvadas. Individuali užduotis. Specialioji dalis. Kalendorinis darbo planas. Praktikos užduoties analizė. Darbo metodų ir priemonių pasirinkimo pagrindimas. Praktikos eiga. Praktikos apibendrinimas. Išvados. Siūlymai. Informacijos šaltiniai. ...
Technologijų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2013 10 01
Socialines vadybos praktika
Socialinės vadybos praktika. ištęstinėse studijose. Socialinės vadybos praktikos tikslas. Socialinės vadybos praktikos uždaviniai. Numatomi gebėjimai. Socialinės vadybos praktikos apimtis ir trukmė. Socialinės vadybos praktikos atlikimo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2016 07 02
Gamybinės praktikos ataskaita
Gamybinės praktikos ataskaita. Biržų akcinės pieno bendrovės filialo “Kauno sūrinė” įkūrimo ir veiklos trumpa charakteristika. Ekonominiai santykiai. Ūkinės veiklos kryptys ir specializacija. Ekonominiai (gamybiniai) ištekliai ir jų ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 puslapiai
2010 03 03
Pedagogikos praktikos aprašymas su reikalavimais
Pradinio ugdymo pedagogo praktika 2 asistavimo praktikos programa ir priedai. Pradinio ugdymo pedagogika. Praktikos tikslas Praktikos rezultatai. Individualizavimo ir diferencijavimo. Asistavimo mokytojui praktikos dienoraštį. Aprašytos 5 ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2019 05 18
Socialinio darbo baigiamosios profesinės veiklos praktikos dienoraštis
9,2( 9 atsiliepimai )
Socialinio darbo baigiamosios profesinės veiklos praktikos dienoraštis. Data Trukmė valandomis Studento profesinė veikla institucijoje Savirefleksija.
Slaugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2016 05 30
Grožio terapijos praktikos atsakita
Įvadas. Kosmetinių priemonių analizė. Veikliųjų medžiagų analizė. Kliento kortelės analizė. Savęs vertinimas (savirefleksija). Literatūra. Priedai.
Sveikatos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2015 05 23
Vaikų ligos ir kineziterapija
Praktikos galutinis vertinimas. Studento kineziterapijos praktikinės veiklos įgūdžių vertinimas. Praktinių įgūdžių įsisavinimo bei savarankiškumo lygmens vertinimo dienynas (vaikų bendroji motorikaPraktikos apibendrinimas ir ...
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2014 12 01
Socialinio darbo baigiamosios profesinės veiklos praktikos kompetencijų aplankas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Baigiamosios profesinės veiklos praktikos vietos analizė. Institucijos paskirtis, vizija, misija. Socialinių paslaugų pobūdis. Darbo organizavimas ir bendradarbiavimas su klientais, jų grupėmis, bendruomenėmis bei socialiniais ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2017 05 22
Socialinės pedagogikos praktikos ataskaita
Įvadas. Užduotis. Ugdymo įstaigos analizė. Užduotis. Socialinio pedagogo veiklos analizė. Užduotis. Vieno rizikos grupės vaiko x ir jo socializacijos analizė. Užduotis. Įstaigoje vykdomos prevencinės veiklos aprašas. Užduotis. ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2012 02 21
Psichologijos pažintinė praktika
Psichologijos pažintinė praktika. Psichologijos pažintinės praktikos aprašymas. Savižinos namų darbų apibendrinimas. Visų psichologijos pažintinės praktikos metu atiktų užduočių apibendrinimas.
Psichologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 10 23
Socialinio darbo mokomosios profesinės veiklos praktikos kompetencijų aplankas
Įvadas. Mokomosios profesinės veiklos praktikos tikslai. Mokomosios profesinės veiklos praktikos uždaviniai. Praktikos institucijos pasirinkimo motyvai. Mokomosios profesinės veiklos praktikos vietos analizė. Institucijos paskirtis, vizija, ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2019 11 02
Kūno priežiūros metodikos praktikos ataskaita
Įvadas. Atpalaiduojantis viso kūno masažas. Anticeliulitinis masažas. Anticeliulitinis medaus masažas. Limfodrenažas. Savęs vertinimas (savirefleksija). Naudota literatūra ir šaltiniai. Priedai.
Kosmetologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2016 06 28
Pradinio ugdymo pedagogo praktikos ataskaita
Pradinio ugdymo pedagogika. Veiklos pavadinimas Data Veiklos aprašymas. Įsivertinimas / savirefleksija. Pamokos protokolo analizės orientaciniai klausimai dalykiniai ir emociniai mokytojo santykiai su mokiniais. Apskaitos ir vertinimo ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2019 09 26
Mokinių supažindinimas su sveika gyvensena, sveika mityba
Praktika globojant mentoriui sveikatos užduotis mokykla. Popamokinio renginio sveikatinimo tema planas tema. Renginio eiga Įvadas. Užduotis praktikos apibedrinimas ir savirefleksija.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 12 20
Socialinio darbo praktikos dienynas
Studento profesinės veiklos praktikos metu savaitės dienynas. Praktikos atlikimo vieta. Data. Veikla praktikos vietoje. Įvykdyti praktikos programoje numatyti rezultatai. Praktikos mentoriaus parašas.
Sociologijos pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2018 12 31
Policija praktika
Įvadas. Teisėsaugos institucijų veiklos praktikos aprašas. Numatomi praktikos rezultatai. Praktikos organizavimas ir turinys. Praktikos ataskaitos pristatymas ir gynimas. Praktikos vertinimas. Praktikos veiklos planas. Teisėsaugos institucijos ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2015 01 29
Policijos praktikos ataskaita
Įstaigos aprašymas. Teisiniai aktai ir glaustas viešosios policijos prevencijospadalinio specialisto tarnybinės veiklos aprašas. Praktikos eiga. Atvejo aprašymas. Prevencinio renginio (paskaitos) pristaymas. Praktikos įvertinimas. Išvados. ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 puslapis
2012 11 28
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo