Prekės pardavimo strategijos formavimas

300 įrašai
Naujas produktas
Įvadas. Idėjų generavimas. Idėjų atrinkimas. Idėjos tikrinimas. Prekės logotipas. Apie paslaugą. Prekės unikalumas. Tikslinė rinka. Unikalios paslaugos idėja. Rinkodaros strategijos parengimas. Pest analizė. Swot analizė. Įmonių ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2015 02 15
Prekės ženklo įvedimas į rinką (2)
Įvadas. Prekė. Konkurentai. Pakaitalai. Rinkodaros strategijos parengimas. Išorinės aplinkos veiksnių analizė (PEST). Vidiniai aplinkos veiksnių analizė (SWOT). Prekės gamybos/pirkimo, paslaugos teikimo galimybių analizė. Pardavimų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2018 01 02
Marketingo strategijos formavimas
Įvadas. Marketingo strategijos samprata ir vaidmuo įmonės veikloje. Marketingo strategijos formavimo procesas. Marketingo aplinkos įtaka strategijos formavimui. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Vidinių privalumų ir ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2016 12 07
Prekės ženklo „Drogas“ rinkodaros priemonių tobulinimo planas
Įvadas (1-1) ,Prekės ženklas Konkurentai. Rinkodaros strategijos parengimas. Rinkos segmentavimas (Bandomoji rinkodara (Kiekybinio „Drogas“ tyrimo metodologija. Kiekybinio tyrimo rezultatų analizė. Prekės įvedimas į rinką ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2019 01 17
Naujo produkto pateikimas į rinką
Santrumpų sąrašas. Įvadas. Mūsų prekė. Rinkodaros strategijos parengimas. SSGG analizė. Bandomoji rinkodara. Tyrimas. Prekės įvedimas į rinką. Paskirstymo proceso dalyviai. Pardavimo skatinimo priemonės. Pardavimo strategijos formavimas ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 44 puslapiai
2015 01 05
Prekės ženklo AB „Rokiškio sūris“ rinkodaros priemonių tobulinimo planas
Įvadas. Prekės ženklas. Konkurentai. Rinkodaros strategijos parengimas. Pozicionavimo strategija. Bandomoji rinkodara. Kiekybinio AB ,,Rokiškio sūris“ prekės ženklo tyrimo metodologija. AB ,,Rokiškio sūris“ prekės ženklo kiekybinio ...
Marketingo projektai, Projektas, 28 puslapiai
2020 04 19
Prekės ženklo „Nokia“ rinkodaros priemonių tobulinimo planas
Įvadas (1-1,Prekės ženklas (Konkurentai (1-Rinkodaros strategijos parengimas. Rinkos segmentavimas (Pozicionavimo strategija (2-Bandomoji rinkodara. „Nokia“ tyrimo metodologija. „Nokia“ tyrimo rezultatų analizė. Prekės įvedimas į ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 29 puslapiai
2021 02 11
Paslaugos įvedimas į rinką Planšetiniai kompiuteriai viešbutyje
Įvadas. Prekė. Unikalios prekės idėja. Ataskaitinė forma. Konkurentai. Rinkodaros strategijos parengimas. Ssgg analizė. Pest analizė. Bandomoji rinkodara. Pasiruošimas tyrimui. Ataskaitinė forma. Iš tyrimo gauta informacija. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2016 03 13
Pardavimo strategijos formavimas UAB „impeka“
Įvadas. Pardavimo strategijų teoriniai aspektai. Pardavimo strategijos samprata. Pardavimo strategijų alternatyvos. UAB „Impeka“ pardavimo strategijos formavimas. UAB „Impeka“ charakteristika. Aplinkos veiksniai sąlygojantys UAB ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 10 27
Naujosios Lietuviškos dekoratyvinės kosmetikos ,,Spalvų gama'' įvedimas į rinką
Įvadas. Naujoji lietuviška dekoratyvinė kosmetika ,,spalvų gama‘‘. Logotipo sukūrimas ir jo aprašymas. Rinkodaros strategijos planavimas. Konkurentų įvertinimas. Pest analizė. Ssgg analizė. Bandomoji rinkodara empirinio tyrimo ...
Marketingo referatai, Referatas, 34 puslapiai
2015 11 17
Xiaomi rinkodaros priemonių tobulinimo planas
Įvadas (1-1,Prekės ženklas (Konkurentai (1-Rinkodaros strategijos parengimas. Rinkos segmentavimas (Pozicionavimo strategija (2-Bandomoji rinkodara („Xiaomi“ rinkodaros priemonių tyrimo metodologija. „Xiaomi“ rinkodaros priemonių ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2019 12 08
Naujos prekės įvedimas į rinką Šviečiantys turėklai
Įvadas. Makroaplinkos analizė. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Pirkėjai. Konkurentai. Ssgg (swot) analizė. Pardavimo strategijos formavimas. Pardavimo biudžetas. Pardavimo procesas. Reklama. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 04 16
Prekės ženklo „Hellen design“ rinkodaros priemonių tobulinimo planas
Įvadas. Prekė. Konkurentai. Rinkodaros strategijos parengimas. Išorinės aplinkos veiksnių analizė (PESTVidiniai aplinkos veiksnių analizė (SWOTBandomoji rinkodara. Kiekybinio tyrimo apžvalga. Kokybinio tyrimo apžvalga. Prekės įvedimas ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2018 11 18
Rinkodaros projektas mobilioji aplikacija
Įvadas. Mūsų programėlė (apps‘as). Aplikacijos „HotApp“ logotipas. Unikalios prekės idėja. Ataskaitinė forma. Rinkos tyrimas. PEST analizė. SSGG analizė. Prekės įvedimas į rinką. Kainodara. Rėmimo strategija. Pardavimų ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 24 puslapiai
2016 02 24
Prekės ženklo UAB „Mantinga“ rinkodaros priemonių tobulinimo planas
Įvadas. Prekė. Konkurentai. Rinkodaros strategijos parengimas. Išorinės aplinkos veiksnių analizė (PEST). Vidiniai aplinkos veiksnių analizė (SWOT). Bandomoji rinkodara. Kiekybinio tyrimo metodologija. Kiekybinio tyrimo rezultatų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2018 11 17
Prekės ženklo „Hellen design“ rinkodaros priemonių gerinimo planas
Įvadas. Prekė. Konkurentai. Rinkodaros strategijos parengimas. Išorinės aplinkos veiksnių analizė (PEST). Vidiniai aplinkos veiksnių analizė (SWOT). Bandomoji rinkodara. Kiekybinio tyrimo metodologija. Kiekybinio tyrimo rezultatų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2018 11 12
Naujas produktas įvedimas į rinką
Įvadas. Naujasis produktas ,,whitefresh’’. Rinkodaros strategijos planavimas. Konkurentų įvertinimas. Pest analizė. Ssgg analizė. Bandomoji rinkodara empirinio tyrimo analizė. Empirinio tyrimo metodika. Prekės įvedimas į rinką. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2014 11 22
Prekės ženklo kūrimas
Rinkodaros valdymo kursinis projektas. Įvadas. Situacijos analizė. AB "Šilutės baldai" situacijos rinkoje tyrimas. Įmonės prekės ženklo kūrimo strategijos formavimas. AB "Šilutės baldai" prekės ženklo išskyrimas iš kitų prekės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2012 03 10
Strategijos formavimas ir įgyvendinimas
Įvadas. Strategijos samprata. Strategijos formavimas. Strategijos planavimas. Strategijų lygiai. Strategijos įgyvendinimas. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2019 05 29
Pardavimo strategija X įmonėje
Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Pardavimo strategija teoriniu aspektu. Pardavimo tikslai, strategija ir taktika. Pardavimo strategijos variantai. Pardavimo strategijos pasirinkimas. Pardavimo analizės etapai. Uab “Oyster” ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2015 03 31
Marketingo praktikos ataskaita degalinių tinklas
Įvadas. Uab „stateta“ charakteristika. Įmonės tipas ir verslo aplinka. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės ūkinės – finansinės veiklos rodikliai ir jų dinamika. Įmonės valdymas. Vadybos funkcijos – planavimas ir kontrolė, ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2013 10 14
Strategija ir jos formavimas (2)
Įvadas. Strategijos Samprata. Strategijos formavimas. Strategijos planavimas. Strategijos įgyvendinimas. Strategijų lygiai. Korporacinė strategija. Biznio strategija. Integracijos strategija. Operacinės strategijos. Funkcinės strategijos. ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 11 18
Marketingo komplekso strategija
Marketingo strategiju kursinis. Marketingo komplekso strategijų formavimas. Įvadas. Marketingo komplekso strategijų formavimas teoriniu aspektu. Marketingo komplekso strategijų samprata. Prekės samprata ir strategija. Kainos samprata ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2012 05 24
Pardavimo strategijos (-jų) parinkimas: gėrimo su sultimis ir omega-3 atvejo analizė
Pardavimo strategijos (- jų ) parinkimas. Sudaryti pardavimo planą ir parinkti paskirstymo kanalą. Sudaryti ir pateikti pardavimo padalinio organizacinę – valdymo struktūrą. Pardavimo apimties prognozės. Tūkst. Eur. Sudaryti pardavimo ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2020 12 19
Marketingo planavimas ir strategijos
Marketingo planavimas ir strategijos. Strategijos samprata. Strategijos formavimas. Formavimas. Aplinkos įtaka strategijos formavimui. Strateginio planavimo nauda. Strategijos metodo idėja. Straipsnis “Europos šokolado pramonės rinkodaros ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2020 04 09
Rinkodaros marketingo konspektas
Marketingas. Marketingo tikslas. Verslo marketingas. Makromarketingas. Mikromarketingas. Kompleksinės marketingo funkcijos. Analitinė. Gamybinė. Realizavimo funkcija. Valdymo ir kontrolės funkcija. Mainai. Vertybė. Mainai. Sąlygos mainams ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2013 10 10
UAB „Dzūkų ainiai“ naujos prekės kūrimo strategijos formavimas
Įvadas. UAB „Dzūkų ainiai“ naujų prekių kūrimo strategijos formavimas. Situacijos rinkoje tyrimas. Įmonės vidinių galimybių tyrimas. Naujų prekių kūrimo tikslų išskyrimas, apibrėžiant rinkas, kurioms gali būti siūloma nauja ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 04 24
Strategijos formavimo ir įgyvendinimo bruožai
Įvadas. Strategijos samprata. Funkcijų apibūdinimas. Strategijos formavimas. Strategijos planavimas. Strategijų lygiai. Strategijos įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo būdai. Išvados. Literatūra.
Finansų referatai, Referatas, 13 puslapių
2020 01 21
Strategijų formavimas įmonėje
Strategija. Strategijos formulavimas. Strategijos lygiai. Konkurencijos ir konkurencinio pranašumo sąvoka ir esmė. Strategijos formulavimas ir konkurencijų pranašumų formavimas paslaugų. Išvados. Naudota literatūra.
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 04 02
Prekės ženklo „Gintaro baldai“ rinkodaros priemonių tobulinimo planas
Įvadas. Prekės ženklas. Konkurentai. Rinkodaros strategijos parengimas. Rinkos segmentavimas. Pozicionavimo strategija. Paskirstymo proceso dalyviai. Pardavimų analizė. Rėmimo strategijos formavimas ir valdymas. Reklamos kūrimas. ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 26 puslapiai
2019 10 22
Rinkodaros poveikis, išmaniųjų šukų pardavimams
Įvadas. Dabartinės padėties rinkoje nustatymas. Vartotojų baimė. Pardavimo strategijos. Segmentas. Šukų pardavimo galimybės. Pardavimo strategija ir taktikos. Pardavimo planavimas. Pardavimo tikslas. Pardavimo biudžetas. Pardavimo ...
Marketingo referatai, Referatas, 10 puslapių
2019 05 09
Pardavimų samprata
Pardavimo samprata , vieta rinkodaroje. Pardavimo funkcijos samprata verslo orientacijų raidoje. Pardavimo valdymo esmė , funkcijos. Pardavimo programos rengimas ir valdymas. Pardavimo tikslai , strategija , taktika. Pardavimo strategijos. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2015 04 14
Prekės ženklo strategija referatas
RV14B grupės studento. Prekės ženklo strategija. ĮVADAS Prekės ženklas . Spalva , spalvų derinys. Prekės ženklo valdymo strategija. Prekės ženklui „ Neptūnas “ pritaikyta strategija Lietuvoje. Užsienyje Prancūzija. Kūrybinis ...
Marketingo referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 01 19
Prekės sąvoka, elementai ir klasifikacija Naujų prekių kūrimas Prekių identifikavimas ir įpakavimas
Prekė. Prekės sąvoka. Prekė yra. Prekės palaikymas. Prekės palaikymo požymiai. Prekės sudėties lygmenys. Paslauga. Prekių variantai. Prekių asortimentas ir linija. Prekių asortimento parametrai. Prekių asortimento pavyzdys. Prekių ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2017 04 07
Sėkmingas prekės ženklas
Sėkmingo prekės ženklo formulė. Įvadas. Prekės identifikavimas ir identifikavimo strategija bendrovėje „kalnapilis". Prekės identifikavimas. Prekių identifikavimo strategijos. Prekės ženklas. Grupinis prekės ženklas. Individualus ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 07 22
Pardavimo strategijos analizė
Įvadas. Pardavimo strategijos analizė. Pardavimo veiklos organizavimo analizė. Uab „Deimena“ valdymo metodai. Asortimentas. Uab „Deimena“ tiekėjai. Rinkos tyrimas. Rinkos segmentavimo kriterijai. Uab „Deimena“ veikla pieno ...
Vadybos analizės, Analizė, 19 puslapių
2015 03 01
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo