Prekių paklausos tyrimas

300 dokumentų
Paklausa skaidrės (2)
Paklausa. Paklausos kreivė. Paklausos funkcija. Individuali paklausa priklauso nuo. Paklausos funkcija. Paklausos dėsnis. Paklausos kreivės analizė. Prekių ir paslaugų tarpusavio ryšiai. Paklausos pasikeitimo atvejai. Paklausos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 01 09
Paklausa skaidrės
Paklausos sampratakainai mažėjant paklausa didėja (kai kiti veiksniai pastovūs), paklausos kreivė. Paklausos kreivės poslinkiai. Paklausos veiksniai. Pirkėjo pajamos ir jų kitimas. Prekių paklausos klasifikavimas. Prekių paklausos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 20
Prekių paklausa
Paklausa. P a k l a u s a. Prekių paklausa — tai perkamų prekių kiekio ir kainos. Prekės paklausos kreivė. Paklausos pokyčio veiksniai. Prekės paklausos veiksniai. Paklausos pokyčiai. Paklausos pasikeitimo veiksniai.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 11 06
Sirijus elementų paklausos tyrimas
Įvadas. Tyrimo metodo pagrindimas. Atrankos ir imties dydžio nustatymas. Prekės tyrimas. Prekės grupė. Prekių klasifikavimas marketinge (pagal Dikčių). Kainodaros sprendimai. Vartotojų nuomonių tyrimas. Rinkos tyrimas. Paklausos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2014 02 13
Mikroekonomika konspektas (2)
Mikroekonomika. Įvadas. Paklausa. Prekių paklausos klasifikavimas. Paklausos elastingumas. Paklausos rodikliai. Prekių paklausos prognozavimas. Pasiūlos elastingumas. Pasiūlos samprata.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2013 09 03
Marketingo komplekso analizė (2)
Privačių pensijų fondų paklausos Lietuvoje tyrimas. Įvadas tyrimo metodo pasirinkimo pagrindimas paslaugos tyrimas. Paslauga. Prekių klasifikacija. Kainodaros sprendimai VARTOTOJŲ NUOMONIŲ TYRIMAS. Vartotojų elgesio rinkoje tyrimas. ...
Marketingo analizės, Analizė, 36 puslapiai
2013 11 25
UAB „Rūta“ prekių paklausos analizė
Santrauka. Įvadas. UAB „Rūta“ veiklos, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Prekių paklausos teorinė analizė. Prekių paklausos samprata ir esmė. Prekių paklausą lemiančių veiksnių analizė. Kainos įtaka ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2017 11 07
Vartotojų pajamų ir normalios bei blogesnės kokybės prekių paklausos priklausomybė
Vartotojų pajamų ir normalios bei blogesnės kokybės prekių paklausos priklausomybė. Įvadas. Vartotojo pajamos ir normalios bei blogesnės kokybės prekių paklausa. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas pajamų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2018 05 10
Prekių paklausa ir jų kitimas
Paklausa. Paklausa – tai perkamų prekių ir paslaugų kiekis. P a k l a u s a. Prekės paklausos kainos. Paklausos kitimui įtaką daro šie veiksniai Kitų prekių kainų įtaka (pvz. Normalios kokybės prekės – tai prekės. Blogesnės ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 11 27
Vartotojo elgsena ir prekių paklausa kursinis darbas
Įvadas. Vartotojų elgsenos ir prekių paklausos apibūdinimas. Vartotojo elgsena. Prekių paklausos samprata. Vartotojų elgsenos įtaka prekių paklausai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 03 03
Eurokos praktikos ataskaita
Įvadas. Eurokos parduotuvės apibūdinimas. Eurokos“ vietos vertinimas. Personalo formavimo tvarka. Darbo vietos parengimas darbui. Įrengimų išdėstymas. Prekių pateikimas prekybos salėje. Pirkėjų paklausos tyrimas. Asortimento politika. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2014 12 28
Degalų kainų marketingo tyrimas
Įvadas. Tyrimo metodo pagrindimas. Prekės tyrimas - degalų kainos. Vartojimo prekių klasifikavimas. Padėtis rinkoje. Kaina. Vartotojų tyrimas. Vartotojo elgesio tyrimas rinkoje. Veiksnių įtaka vartotojų elgsenai. Rinkos tyrimas. Rinkos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2011 04 03
Produktų paklausos tyrimas
Marketingo tyrimų projekto rengimo grafikas. Indvidualaus darbo vertinimo lentelė. Santrauka. Įvadas. Sąvokos. Marketingo tyrimų proceso etapai. Uab "estrella baltics" produkcijos paklausos tyrimas. Uab "estrella baltics" pristatymas. Tyrimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 04 06
Elastingumo samprata
Elastingumo samprata. Elastingumas. Paklausos elastingumas. Elastingumo skaičiavimas. Pasiūlos elastingumas kainai. Ed es. Elastingumo koeficiento skaičiavimas. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumo veiksniai. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 06 29
Pasiulos ir paklausos elastingumas
Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu atvejai. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir bendrosios pajamos. Paklausos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2014 05 14
Paklausos elastingumas Mikroekonomika
Įvadas. Paklausos elastingumo samprata. Prekių ir paslaugų paklausa. Paklausos elastingumas kainai. Paklausos elastingumo kainai veiksniai. Elastingumo teorijos praktinis taikymas. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 01 02
Stomatologinių paslaugų rinkos tyrimas
Įžanga. Bendra rinkos charakteristika. Stomatologinių įmonių įvairovė ir jų išsidėstymas. Rinkos veiksniai, formuojantys pasiūlą ir paklausą. Pasiūlos tyrimas. Stomatologinių paslaugų teikėjų kiekybinis įvertinimas ir jų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2010 03 03
Rinkos tyrimas žuvies rinka
Įvadas. Kasdieninės paklausos prekių pasirinkimo teoriniai aspektai. Prekių klasifikavimas. Vartotojų elgsena ir ją įtakojantys veiksniai. Pirkėjų pasirinkimą įtakojantys kriterijai. Žuvies produktų vartojimo Lietuvoje tradicijos. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 12 09
Užduotys: paklausa
Parduodamas jų kiekis sumažėjo 5 proc. Vadinasi. Paklausos elastingumo koeficientas rodo. Kurių prekių ar paslaugų paklausos kreivė yra neelastinga. Jei kokios nors prekės elastingumo koeficientas tai galima sakyti , kad šios prekės ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2019 05 14
Paklausos ir pasiūlos elastingumas referatas
Įvadas. Paklausos ir pasiūlos elastingumo samprata. Prekių paklausa. Pasiūlos kreivė. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos ir pasiūlos elastingumo koeficientas. Lastingumą kainų atžvilgiu sąlygojantys veiksniai. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 04 19
1. Ekonomikos sąvoka, sistemos. Mikroekonomika ir makroekonomika. 3. Tobulos konkurencijos rinkos bruožai. Ekonomikos srautų judėjimas. 4. Prekų ir paslaugų paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. 5. Prekių ir ...
Ekonomikos šperos, Špera, 20 puslapių
2011 12 27
Ekologiškų ne maisto prekių paklausos rinkoje tyrimas
Įvadas. Ekologiškos kosmetikos samprata. Neigiama medalio pusė. Gamybos sąlygos. Pagrindiniai konkurentai. Užfiksuoti pažeidimai. Ekologiškų drabužių gamyba. Ekologiškos medvilnės galimybės. Sintetinių drabužių minusai. Ekologiškų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2016 08 03
Pasiula ir paklausa
Paklausa ir pasiūla. Paklausos lentelė. Paklausos kiekis. Paklausos kreivė. Paklausos kiekio pokyčiu. Paklausos pokyčius. Pirkėjo pajamos ir jų kitimas. Normalios kokybės preke. Blogesnės kokybės preke. Kitų prekių kainos ir jų kitimas. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 07 30
AB žemaitijos pienas produktų paklausos tyrimas
Įvadas. Atskleisti AB“Žemaitijos pienas“ charakteristiką, jos misiją bei tikslus. Ištirti AB „Žemaitijos pienas“ rinką. Prekės grupės tyrimas. Prekių klasifikavimas. Duomenų rinkimo metodo pagrįstumas. Anketos analizavimas ...
Marketingo referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 01 02
Vartotojo elgsena
Vartotojo elgsena ir prekių paklausa. Vartotojo prioritetai. Pasirinkimo kriterijus - naudingumas. Naudingumo funkcija. Bendrojo ir ribinio naudingumo priklausomybė. Vartotojo abejingumo kreivė. Vartotojo abejingumo kreivių formos. Vartotojo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2014 05 14
Paklausa ir pasiūla
Paklausa ir pasiūla. Tūrinys. Įvadas Paklausa Paklausą lemiantys veiksniai Paklausos. Įvadas. Ekonomika tai mokslas, padedantis iš visų ribotų išteklių panaudojimo alternatyvų pasirinkti geriausią. Paklausa pasireiškia pirkėjo siekimu ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 25
Pasiūlos ir paklausos analizė
Įvadas. Pasiūlos ir paklausos samprata. Pasiūlos samprata. Pasiūlos funkcija. Paklausos samprata. Paklausos veiksniai ir jos funkcija. Uab ,,Dažų pasaulis“ pasiūla ir paklausa. Uab ,,Dažų pasaulis“ veiklos apibūdinimas. Uab ,,Dažų ...
Ergonomikos projektai, Projektas, 11 puslapių
2015 03 23
Paklausos ir pasiūlos analizė Wizz Air įmonėje
Paklausos ir pasiūlos analizė „Wizz Air“ įmonėje. Apie įmonę. Wizz Air– Vengrijos mažų sąnaudų oro linijų bendrovė. Wizz air siūlo. „Wizz Air“ nuolat. Paklausa. Prekių kiekio, kurį pirkėjas gali ir nori pirkti ryšys su ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 11 22
Marketingo tyrimas Dirbtinių ir natūralių eglučių paklausa
Įvadas. Tyrimo metodo pasirinkimas. Atrankos ir imties dydžio nustatymas. Prekės tyrimas. Prekes klasifikacija. Kainos pokyčiai. Vartotojų nuomonių tyrimas. Vartotojų elgesio rinkoje tyrimas. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. ...
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 27 puslapiai
2015 03 05
Santrauka. Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Ekologiškų prekių asortimento analizė teoriniu aspektu. Ekologiškų maisto prekių paklausa ir reikšmė prekybos centrams. Ekologiškų maisto prekių asortimento klasifikacijai ir kokybė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2017 04 06
Rinka paklausa ir pasiūla
Tema. Rinka paklausa ir pasiūla i seminaras. Testas Pagrindinės kategorijos. Vartojimo prekių ir paslaugų rinka Rinka. Gamybos išteklių rinka Paklausos dėsnis. Pakaitai Pasiūla Papildai. Kas nustato kainas laisvoje rinkoje? Paklausos ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2017 01 17
Ekologiškų prekių paklausa ir pasirinkimo kriterijai
Įvadas. Prekė. Prekės sąvoka. Prekės samprata ir klasifikacija. Ekologinių produktų paklausos tyrimas. Respondentų nuomonės analizė. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Priedai. Priedas.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 11 05
Pasiūla ir paklausa projektas
Pasiūla ir paklausa. Pasiūla. Pasiūla – tai rinkai pateiktas produktų kiekis esant nurodytai kainai. Veiksniai, turintys įtakos pasiūlos dydžiui. Produkto kaina ar. Paklausa – tai. Paklausos kiekis priklauso ne tik nuo prekės ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2020 03 12
Baigiamoji praktikos ataskaita Apranga
Įvadas. Įmonės pristatymas. Parduotuvių tinklai. Administraciniai skyriai ir jų funkcijos. Parduotuvės tom tailor prekių linijų vartojamosios savybės. Prekių linijų apyvartų analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Pajamų ir išlaidų ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2014 05 16
Mikroekonomika: pasiūla, kainos didėjimas ir mažėjimas
SEMINARO UŽDUOTIS Jei prekės paklausa yra elastinga , tai padidinus kainą. Pasiūlos elastingumo koeficientas rodo. Jei įstatymų leidėjai nori padidinti pajamas didindami apyvartos mokestį , tai jį turi padidinti prekėms. Tai ...
Ekonomikos testai, Testas, 4 puslapiai
2019 05 01
Paklausa
Paklausa. Paklausa – yra svarbiausias rinkos ekonomikos bruožas tai vartotojo (pirkėjo) noras ir pajėgumas pirkti tam tikrą prekę ar paslaugą  visomis esamomis kainomis tam tikru laiku ir tam tikroje vietoje. Paklausos kreivė. Paklausos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 11 15
×
112 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo