Prekybos įmonių apskaita

300 dokumentų
Praktikos ataskaita Apskaita
Įvadas. Tema. susipažinimas su įmone. įmonės apskaitos politika. Tema. piniginių lėšų ir skolų įmonei apskaita. Tema. ilgalaikio turto apskaita. Tema. atsargų apskaita. Tema. prekybos įmonių veiklos apskaita. Tema. darbo ir darbo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 02 07
Mažmeninė prekyba
Mažmeninės prekybos dinamika ir struktūra. Mažmeninės prekybos įmonių tinklas. Stacionarūs (nuolatiniai) prekybos objektai. Prekybinės traukos zonos supratimas. Prekybos objektų pakopos, jų supratimas ir susidarymas. Apyvarta. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 01 11
Prekybos imonių tipai
Įvadas. Pagal pardavimo būdą. Tradicinis pardavimas - pardavėjas už prekystalio. Savitarna. Katalogai ir internetas. Pagal salių plotą. Mažos. Vidutinės. Didelės. Didžiulės. Pagal prekių asortimentą. Specializuotos siauro, bet gilaus ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 02 28
Trumpalaikių skolų prekybos įmonėse apskaita
Trumpalaikių skolų prekybos įmonėse apskaita. Įvadas. Buhalterinės apskaitos samprata. Trumpalaikio turto vieta buhalterinėje apskaitoje. Trumpalaikio turto samprata ir reikšmė. Trumpalaikio turto sudedamosios dalys. Trumpalaikės skolos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 01 12
Mažmeninės prekybos įmonės
Mažmeninės prekybos įmonių tipai. Mišrių prekių parduotuvės. Specializuotos parduotuvės. Universalinės parduotuvės ir prekybos namai. Supermarketai. Pigesnių prekių parduotuvės. Siunčiamosios prekybos įmonės. Kilnojamoji prekyba. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 03 01
Praktika Sanitex
Įvadas. Susipažinimas su įmone. Įmonės valdymo struktūra ir apskaitos poskyriai. Apskaitos politika ir naudojamos apskaitos programos. Sąskaitų planas. Dokumentų saugojimo tvarka. Piniginių lėšų ir skolų įmonei apskaita. Kasos ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2014 11 25
Prekybos teritorinio tinklo plėtros strategijos vertinimas
Įvadas. Prekybos teritorinis tinklas jo samprata, formavimasis ir rūšys. Prekybos ir prekybos įmonių samprata ir formavimasis. Prekybos rūšys. Prekybos įmonių įsijungimas į tinklą. Prekybos įsijungimo į tinklą lemiantys veiksniai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2017 04 02
Gamybinių įmonių apskaitos standartus reglamentuojantys įstatymai ir jų taikymas
Įvadas. Buhalterinė apskaita. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas lietuvos respublikoje. Apskaitos tvarkymo būdai ir įstatymo pagrindiniai straipsniai. Apskaitos standartai jų paskirtisvisose įmonėse, tai pat ir gamybinėse, buhalterinė ...
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 01 09
Įmonių rūšys ir funkcijos
Įvadas. Įmonių rūšys ir funkcijos. Individualių įmonių veikla. Individualių įmonių privalumai ir trūkumai. Akcinių bendrovių veikla. Akcinių bendrovių privalumai ir trūkumai. Statistiniai duomenys. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 11 08
Pajamų apskaita kursinis
Įvadas. Pajamų apskaita. Pajamų sąvoka. Pajamų dydžio nustatymas ir pripažinimo tvarka. Prekių priėmimo ir perdavimo įforminimas. Pardavimo pajamų dokumentavimas. Pvm sąskaita faktūra. Sąskaita faktūra. Pardavimų skolon ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2013 03 25
Žemės ūkio ekonomika ir apskaita. Apskaita ūkyje
Įvadas. Biologinio turto charakteristika. Biologinio turto apskaita. Pajamų apskaita. Žemės ūkio įmonių pajamų detalizavimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 12 29
Prekybos įmonių ekonomika
Prekybos įmonių ekonomikos. Namų darbas. 2 variantas. 11 užduočių su sprendimais. Literatūra.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2016 09 10
Paslaugų ir prekybos įmonių ypatumai
Verslo ekonomika. Prekybos ir paslaugų įmonių ypatumai. Įmonės atsargų rūšys. Produkcijos atsargų rodikliai. Atsargų dydžių ribojimo priežastys. Pagamintos produkcijos atsargos. Pagamintos produkcijos atsargos (tęsinys). Nebaigtos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2016 06 28
Patrauklios prekybos vietos nustatymo principai
Patrauklios prekybos vietos nustatymo principai. Įvadas. Patrauklios prekybos vietos nustatymo principai. Didmeninės prekybos objektų vietos pasirinkimo ypatumai. Mažmeninės prekybos objektų vietos pasirinkimo ypatumai. Mažmeninės prekybos ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2013 05 08
Įmonės pardavimų apskaita
Įvadas. Prekybos įmonės samprata. Pirminiai prekybos apskaitos dokumentai. Prekių priėmimo ir perdavimo įforminimas. Pajamų ir sąnaudų apskaitos teoriniai aspektai. Pajamos. Pardavimo pajamos. Pagautė. Sąnaudos. Parduotų prekių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2012 06 12
Verslo įmonių baudų apskaita
Įvadas. Baudų samprata. Prievolių vykdymo reglamentavimas. Baudų taikymas pagal mokesčių administravimo įstatymą. Baudų taikymas pagal pvm įstatymą. Atleidimas nuo baudų. Baudų apskaita. Nubaustųjų už mokesčių įstatymų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 11 05
Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita ūkininko ūkyje
Įvadas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaitos literatūros analizė. Ūkininko „n“ ūkio apibūdinimas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais pirminė ir suvestinė apskaita ūkininko "n" ūkyje. Atsiskaitymų su tiekėjais ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 11 19
Individualios įmonės ataskaita
Įvadas. Bendra ūkio subjekto charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės valdymo sistema. Įmonės apskaitos politika. X iį naudojamas apskaitos procesas. Įmonėje vykdoma it apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2014 05 20
Atsargų apskaitos prekybos įmonėje ypatumai
Įvadas. Atsargų samprata. Atsargų apskaita prekybos įmonėje. Prekybos įmonės esmė ir veiklos ciklas. Atsargų klasifikavimas ,įsigijimo savikaina. Atsargų klasifikavimas. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų įkainojimo būdai. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2018 01 14
Buhalterinė apskaita mano praktika
Susipažinimas su įmone. įmonės apskaitos politika. Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas. Įmonės pavadinimas Dalyvis nuo Įmonės kodas Buveinė. Įmonės valdymo struktūra. Kompiuterinė apskaitos programa ir dokumentų archyvavimas. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2016 04 19
Pardavimų apskaita
Įvadas. Prekybos įmonės esmė. Pirminiai prekybos apskaitos dokumentai. Prekybinės ir kitos veiklos pajamų pripažinimas. Pajamos. Pardavimų pajamos. Pagautė. Sąnaudos. Parduotų prekių savikaina. Apmokėjimų ir pardavimų registravimas ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
Didmeninė ir mažmeninė prekyba
Didmeninė ir mažmeninė prekyba. Įvadas. Prekybos samprata. Prekybos objektų rūšys. Mažmeninė prekyba. Mažmeninės prekybos samprata. Mažmeninės prekybos objektų tipai. Mažmeninės prekybos sistemos. Mažmeninės prekybos pardavimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2013 05 10
Finansinės apskaitos šperos
Pinigų esmė , funkcijos. Pinigų kasoje apsk. Atsiskaitomojoje sąs kaitoje laikomi pini gai. Valiutinių operacijų apskaita. Bankinių atsiskaitymų formos. Mokėtinų mokesčių apskaita. PVM apskaita. Kitų mokesčių aps kaita. Žemės ...
Apskaitos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 08 05
Pagrindinių veiksnių įtakojančių mazmeninę prekybą nustatymas ir analizė
Įvadas. Mažmeninės prekybos įmonių analizė. Veiksniai turėję įtakos mažmeninės prekybos vystymuisi po lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Veiksniai įtakojantys mažmeninę prekybą. Politinė ir teisinė aplinka. Konkurencija. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 02 29
Pajamų apskaita (2)
Įvadas. Apskaitos informacija. Apskaitos teikiamos informacijos svarba. Teisinis apskaitos reglamentavimas. Apskaitos tarnyba įmonėje. Uab „Log forest“ pajamų aspakaita. Pajamų sąvoka. Uab „Log forest“. Pardavimo pajamos. Pajamų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 08 14
Pardavimų apskaita UAB „Liujo stilius“
Pardavimų apskaita UAB „Liujo stilius“. Įvadas. Pardavimų apskaitos teoriniai aspektai. Prekybos įmonės esmė ir veiklos ciklas. Pardavimo apskaita. Pardavimų už grynuosius pinigus apskaita. UAB „Liujo stilius“ pardavimo apskaita. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2018 01 29
Lietuvos prekybos politika
Lietuvos užsienio prekybos politika. Užsienio prekyba ir nacionalinių valstybių vaidmuo. Laisvosios prekybos ir protekcionizmo priešprieša. Šalių ir įmonių konkurencingumas globalizacijos akivaizdoje. Eksporto rinkodaros strategijos ...
Vadybos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 11 05
Verslo įmonių apskaita skaidrės
Verslo įmonių apskaita. Skirtingų tipų verslo įmonių apskaitos ypatybės. Skirtingų įmonių tipų apibūdinimas. Skirtingi įmonių tipai pagal įvairius požymius. Įmonių tipai priklausomai nuo veiklos masto (pagal SVV įstatymą. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2014 12 10
Tarptautinių ofšorinių prekybos bendrovių veikla
Įvadas. Ofšorinės tarptautinės prekybos bendrovės ir jų bruožai. Ofšorinių įmonių skirtumai nuo kitų įmonių. Dvigubo apmokestinimo išvengimas. Ofšorinio verslo pagrindiniai principai. Ofšorinių tarptautinių prekybos bendrovių ...
Finansų referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 06 06
Didmeninės prekybos sandėliavimas
Didmeninės prekybos struktūra. Didmeninės prekybos funkcijos. Didmeninės prekybos įmonių rūšys ir pardavimo formos. Didmeninės prekybos sandėlių vietos parinkimo ypatumai. Tarptautinių bendrovių sandėlių išdėstymo politika. ...
Logistikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 06 02
×