Prickaus charakteristika k donelaicio metuose

300 dokumentų
K. Donelaitis Gyvenimo samprata "Metuose"
Gyvenimo samprata “Metuose”. Skaitydami Kristijono Donelaičio “Metus”, pastebime, kad nemažą kūrinio dalį sudaro lauro, selmo ir Šaltyšiaus Pričkaus pamokančios bei patariančios kalbos, kuriose, be abejonės, regime paties ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2010 03 03
Metų reikšmė. Metų pasaulis
Metų reikšmė. Metų pasaulis. Retorinė kultūra. Tvarkos ilgesys. Idealusis pasaulis. Būrai ir ponai. Būriški ir poniški valgiai. Poemos veikėjai. Pričkaus paveikslas. Pasakotojo vaidmuo. Kolektyvas ar individas. Donelaičio hegzametras.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2010 03 03
Slunkiaus ir Pričkaus charakteristika
Slunkiaus ir Pričkaus charakteristika Kristijono Donelaičio poemoje “ Metai ”.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 03 26
Gamta Donelaičio Metuose
10( 3 atsiliepimai )
Gamta k. Donelaičio „metuose” lietuvių kalbos esė.
Lietuvių esės, Esė, 2 puslapiai
2013 03 18
Didaktika Donelaičio „Metuose“
XVIII amžiuje, visoje Europoje kilo švietimo sąjūdis. Lietuva buvo ne išimtis. Būtent tuo metu Mažojoje Lietuvoje buvo parašyta pirmoji lietuviška grožinė didaktinė poema K. Donelaičio „Metai“. Joje autorius, liuteronų ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 01 22
Žmogaus ir gamtos gyvenimo ratas Kristijono Donelaičio Metuose
9,5( 2 atsiliepimai )
Žmogaus ir gamtos gyvenimo ratas. Kristijono Donelaičio „Metuose“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 5 puslapiai
2012 12 20
K. Donelaičio Metų reikšmė
Nacionalinė, tautinė ir tarptautinė ,,metų” reikšmės. Išvados. Donelaičio ,,metai” yra išimtinis reiškinys europos literatūroje, nes juose nepagražintai ir konkrečiai parodytas lietuvių valstiečių, menkai paliestų civilizacijos, ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 18
K. Donelaitis. Jo asmenybė, vertybių sistema “Metuose”
K. Donelaičio asmenybė, vertybių sistema “Metuose”. K. Donelaitis buvo temperamentingas,jautraus charakterio žmogus. Tai atsispindi ir jo kūryboje, ir archyviniuose dokumentuose. Poetas buvo aukštos moralės žmogus. Sentvėje jis rašė ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2010 03 03
Saulės įvaizdis K. Donelaičio Metuose
Saulės įvaizdis K. Donelaičio Metuose. Saulė Lietuvių mitologijoje yra minima jau nuo senų senovės. Saulė žemdirbiui yra. Saulė „Metuose“ turi lyg ir dvejopą aspektą 1 gamtos budintoja. Saulė – gyvybės. Poemoje saulė yra ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 01 02
Darbas Donelaičio poemoje Metai
8,8( 4 atsiliepimai )
Kristijonas Donelaitis – pirmasis rašytojas suteikęs pradžią pasaulietinei lietuvių literatūrai. Jo poemoje ,,Metai“ yra aprašoma tikras būrų gyvenimas, buitis ir darbai. K.Donelaičio kūrinyje svarbiausia vertybė yra ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 09 15
Būrų darbas K. Donelaičio „Metuose”
Būrų darbas K. Donelaičio ,,Metuose”. Tūls tarp jūs, mano sėbrai, vos į baudžiavą slenka Ir atsivilkęs. Visas būro gyvenimas prabėga bevargstant. Apibūdinama kokiomis. Pričkus šlovina ,,viežlybų gaspadinių” darbą Jums ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2018 01 16
Kristijonas Donelaitis
Kristijonas donelaitis. Klausimai. Kada ir kur gyveno k. Donelaitis? Ką sukūre k. Donelaitis? Kas būdinga k. Donelaičio kūrybai? Kokia k. Donelaičio kūrybos reikšmė? Kaip įamžintas k. Donelaičio atminimas? Grožinės literatūros ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2013 01 11
Viežlybumo idėja K. Donelaičio „Metuose“
Viežlybumo idėja. K. Donelaičio „Metuose“. Viežlybumo sąvoka ir idėja. Viežlybieji būrai „Metuose“. Kas yra viežlybieji? Viežlybieji poemos „Metai“ veikėjai. Pričkus. Krizas. Selmas. Lauras. „Viežlybųjų“ būrų ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2019 05 12
Pričkaus analizė "Metuose"
Būdingus visus epochos reiškinius, svarbiausius estetinius principus, daug savo minčių ir idėjų poetas įkūnijo Pričkaus charakteryje. Pričkus – tai kaimo įgaliotinis, seniūnas, tarpininkas tarp valstiečių baudžiauninkų ir dvaro. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 4 puslapiai
2017 01 17
Tautinės savimonės tema K. Donelaičio Metuose
Kristijonas Donelaitis – XVIII a. žymus poetas, lietuvių grožinės literatūros pradininkas, kuris parašė vieną žymiausių poemų „Metai“. K. Donelaitis savo poemoje aukština darbą, žadina lietuvininkų tautinę savimonę, ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2014 10 01
Donelaitis skaidrės
Kada ir kur gyveno Kristijonas Donelaitis? Ką sukūre K. Donelaitis? Kūryba. Kas būdinga K. Donelaičio kūrybai? Kokia K. Donelaičio kūrybos reikšmė? Kaip įamžintas K. Donelaičio atminimas? Powerpoint skaidrės apie Kristijoną Donelaitį.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2012 09 10
Įvadas. Darbo objektas. ‘Viežlybumoʼ semantinio lauko analizė Kristijono Donelaičio „Metuose“. Darbo tikslas. Išanalizuoti ‘viežlybumoʼ semantinės grupės raišką Kristijono Donelaičio „Metuose“. Darbo ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2017 04 06
Mažosios Lietuvos tradicijos Donelaičio „Metuose”
Mažosios Lietuvos tradicijos K. Donelaičio ,,Metuose”. Vestuvės. Kvietimas į vestuves. Apavas. Moterų aksesuarai. Jaunavedžių sutikimas. Stalo papuošimas. Maistas. Gėrimai. Muzikos instrumentai. Išvada.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 02 13
Būrai ir ponai Donelaičio poemoje „Metai“
Būrai ir ponai Donelaičio poemoje „Metai“. Donelaičio aprašytame pasaulyje pagal luominę padėtį ponai yra iškilę aukščiau už būrus. „Metuose“ laikomasi nuomonės. Taigi „Metuose teigiama, kad „Viežlybas“ gyvenimas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2017 10 22
Kristijono Donelaičio „Metų“ kalbos ypatumai
Trumpai apie Kristijono Donelaičio „Metus“. K. Donelaičio kalbos savitumas „Metuose“. „Metų“ stilius. „Metų“ menines priemonės. „Metų“ eiliavimo sistema. Išvados. Literatūros sąrašas.
Lietuvių referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 08 02
Donelaičio kūryba
Šiame kūrinyje nėra svarbiausio įvykio, ryškios kulminacijos. K. Donelaičio ‚, Metai “- bene vertingiausias kūrinys mūsų literatūros istorijoje. Donelaičio gyvenimas ir kūryba susiję su kontekstu. Kūrinyje tarytum viskas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 12 09
Žmogaus ir gamtos gyvenimo ratas K.Donelaičio poemoje Metai
8,7( 3 atsiliepimai )
Žmogaus ir gamtos gyvenimo ratas K.Donelaičio poemoje Metai. Rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 03 09
Lietuviai ir kitataučiai K.Donelaičio poemoje Metai
Lietuviai ir kitataučiai k. Donelaičio kūrinyje „metai“. Apie lietuvius poemoje kalbama. Iškeliama lietuvio valstiečio gyvenimo vertė, apgailestaujant prisimenami laikai, kai lietuviai gyveno vien tik tarp savųjų. Poemoje k. Donelaitis ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 02 09
Kristijono Donelaičio gyvenimas ir kūryba
Kristijono donelaičio gyvenimas ir kūryba. Kristijonas Donelaitis gimė. Kristijonas Donelaitis 1714 –. 1740-1742m. buvo Stalupėnų mokyklos muzikos mokytojas ir choro vedėjas. Stalupėnų mokykla. Donelaičio kūryba. Laisvalaikiu jis ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 05
Kas yra tikėjimo metai?
Tikėjimo metai. Paskirtis yra dvasinis žadinimas ir geresnis tikėjimo supratimas. Jav vyskupų konferencijos evangelizavimo ir katechezės komisija. Pirma. Dalyvauk šventosiose mišiose. Eik išpažinties. Domėkis šventųjų gyvenimais. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 02 05
Saulė, žmogus ir darbas K. Donelaičio poemoje Metai
Kristijonas donelaitis - grožinės lietuvių literatūros pradininkas. K. Donelaičio ,,metai“ nepaprastas ir įvairiopai reikšmingas mūsų literatūros faktas. Tai pirmas tokio masto, lygio bei žanro kūrinys lietuvių literatūros ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 01 15
Ar aktualūs šiandien Donelaičio pamokymai rašinys
Ar aktualūs mums šiandien Donelaičio pamokymai.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 04 15
Viežlybųjų ir nenaudėlių gyvenimo vertybės K.Donelaičio Metuose
Įvadas. Kristijono Donelaičio biografija ir kūryba. Kristijono Donelaičio poema „Metai“ ir pagrindiniai veikėjai. Vėžlybųjų gyvenimo vertybės. Nenaudėlių gyvenimo vertybės. Išvados. Literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 03 23
Donelaitis Metai. Teigiami veikėjai
Jo poema ,,metai“ yra vienas ryškiausių ir atviriausių realizmo kūrinių, kadangi jis aprašė tikrą būrų gyvenimą, buitį, nieko nepagražindamas ir neiškreipdamas. K. Donelaičio kūrinys kupinas aukštos moralės, šeimos dorybių bei ...
Lietuvių referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 03 10
Rašinys: Doro žmogaus samprata Kristijono Donelaičio „Metuose“
Doro žmogaus samprata Kristijono Donelaičio „Metuose“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 04 15
Socialinio teisingumo siekimas Metuose
Donelaitis Socialinio teisingumo siekimas „metuose“. Rašinio planavimas. Renkama medžiaga perskaitomas dar kartą kūrinys atsirenkant visus epizodus, kurie tinka temai. Užsirašomos viename lape apibendrinamosios mintys su nuorodomis į ...
Lietuvių referatai, Referatas, 5 puslapiai
2016 07 31
Donelaičio Metų analizė
Metų reikšmė. Metų pasaulis. Retorinė kultūra. Tvarkos ilgesys. Idealusis pasaulis. Būrai ir ponai. Būriški ir poniški valgiai. Poemos veikėjai. Pričkaus paveikslas. Pasakotojo vaidmuo. Kolektyvas ar individas. Donelaičio ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 01 15
Kristijonas Donelaitis „ Metai“ Šienapjūtė analizė
Kristijonas Donelaitis „ Metai“ Šienapjūtė analizė.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2015 12 01
Koks žmogus, anot donelaičio yra doras?
9,7( 7 atsiliepimai )
Kristijonas donelaitis – xviii amžiaus rašytojas ir pirmasis pradėjo lietuviškai rašyti grožinius kūrinius. Jo poemoje „metai“ akcentuojama doros tema. Jam, kaip pastoriui, buvo svarbu parodyti tiek dorus, tiek nedorus žmones. Jis ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2012 03 26
Darbas K. Donelaičio „Metuose“
K. Donelaičio gyvenamasis laikotarpis buvo labai sudėtingas: įvairios prievolės, mokesčiai, darbai – visa tai buvo baudžiauninkų kasdienybė. Dvaras, jo žmonės mito iš paprasto būro sūraus prakaito, sunkių darbų ir nepakeliamų ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 01 18
Dievo svarba Kristijono Donelaičio „Metuose“
Dievo svarba. Kristijono Donelaičio „Metuose“. Savo poemoje „Metai“. Maloninis kreipinys į Dievą kaip į mylimą tėvą rodo būrų nusižeminimą. „Bet be tavęs, tu, dangiškasis mūsų tėtuti. Nuolankus nusižeminimas, prašant ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 01 13
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo