Prickaus paveikslas metuose

300 įrašai
Metų reikšmė. Metų pasaulis
Metų reikšmė. Metų pasaulis. Retorinė kultūra. Tvarkos ilgesys. Idealusis pasaulis. Būrai ir ponai. Būriški ir poniški valgiai. Poemos veikėjai. Pričkaus paveikslas. Pasakotojo vaidmuo. Kolektyvas ar individas. Donelaičio hegzametras.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2010 03 03
K. Donelaitis Gyvenimo samprata "Metuose"
Gyvenimo samprata “Metuose”. Skaitydami Kristijono Donelaičio “Metus”, pastebime, kad nemažą kūrinio dalį sudaro lauro, selmo ir Šaltyšiaus Pričkaus pamokančios bei patariančios kalbos, kuriose, be abejonės, regime paties ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2010 03 03
Pričkaus paveikslas pristatymas
Pričkaus. Paveikslas. Pričkus rūpinasi būrų buitimi, supranta jų bėdas ir problemas, jų gyvenimu, pamoko naudingų dalykų. Sumanus jis buvo dėl to, kad Kol dar nebuvo šaltyšius(kaimo seniūnasSveiks, svieteli margs! Šventes pavasario ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2019 11 25
Pričkaus analizė "Metuose"
Būdingus visus epochos reiškinius, svarbiausius estetinius principus, daug savo minčių ir idėjų poetas įkūnijo Pričkaus charakteryje. Pričkus – tai kaimo įgaliotinis, seniūnas, tarpininkas tarp valstiečių baudžiauninkų ir dvaro. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 4 puslapiai
2017 01 17
Pričkaus paveikslas
„Dumplės yr naudingas daikts į kaminą pūsti,Bet prieš vėjus pūst dar jos niekados nederėjoskubinos ir kitiems kaimynams urdelį rodyt.Aš jo taip gailiuos, kad kartais ašarų srovės,Ypačiai kad iškoliots ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2016 03 10
K. Donelaitis: biografija ir kūryba
Kristijonas Donelaitis „ Metai “ Apie ką pasakoja poema „ metai “? Kūrinio žanras , jo ypatumai. Kurių epochų įtakos pastebimos „ Metuose “? Paaiškinkite kiekvienos iš jų pėdsakus kūrinyje. Žemiškasis stilius ir ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2020 09 29
Pričkaus paveikslas interpretacija
Pareigingą, teisingą, pamaldų ir užjaučiantį kitus būrus veikėją Pričkų pavaizdavo XVIII a. poetas, lietuvių grožinės literatūros pradininkas Kristijonas Donelaitis poemoje ,,Metai‘‘. Sudėjęs keturias K. Donelaičio giesmes ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2016 04 01
Slunkiaus ir Pričkaus charakteristika
Slunkiaus ir Pričkaus charakteristika Kristijono Donelaičio poemoje “ Metai ”.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 03 26
Kristijonas Donelaitis poema „Metai“ Būrai ir ponai
10( 2 atsiliepimai )
Kristijonas Donelaitis poema „Metai“. Būrai ir ponai. Būrai. Ištraukos apie būrus tematika. Gerojo pono paveikslas. Ponų bendravimas su būrais. Pričkaus apsilankymas dvare. Dvaro virtuvė - pragaras. Pričkaus požiūris į ponų ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 11 07
Ezopas Pasakėčios
Turinys. Erelis, kuosa ir piemuo. Lakštingala ir vanagas. Katinas ir pelės. Neišmanėlis gydytojas. Žmonės ir dzeusas. Ožka ir asilas. Astronomas. Vėžlys ir jo motina. Šykštuolis. Keleivis ir hermis. Du krepšiai. Du šunys. ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2018 03 08
Gamta Donelaičio Metuose
10( 3 atsiliepimai )
Gamta k. Donelaičio „metuose” lietuvių kalbos esė.
Lietuvių esės, Esė, 2 puslapiai
2013 03 18
Apskaitos dokumentai ir jų klasifikavimas
Įvadas. Apskaitos dokumentai. Apskaitos dokmentų klasifikavimas. Išvados. Literatūra. Paveikslas. Apskaitos dokumento rekvizitai. Paveikslas. Apskaitos dokumentų klasifikavimas. Paveikslas. Kasos išlaidų orderis. Paveikslas. Kasos pajamų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2017 02 21
K. Donelaičio „Metuose“ - ištraukų analizė
Kas diktuoja žmogaus gyvenimo ritmą Atsakymas Saulelė. Kokio žanro kūrinį primena šis epizodas Atsakymas Poema. Kokia yda atskleidžiama? Atsakymas Tinginystė. Kokiomis raiškos priemonėmis šis požiūris atskleidžiamas Atsakymas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 4 puslapiai
2020 11 09
Slunkiaus paveikslas Kristijono Donelaičio „Metuose“
Slunkiaus paveikslas. Kristijono Donelaičio „Metuose“. Justinas Staškus. Slunkius. Vardas atitinka veikėjo būdą. Slunkius – tinginio sinonimas. Slunkiaus didžiausias noras. Ak kad. Slunkius – tinginys filosofas. Sako monologą ir ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 01 21
Žmogaus ir gamtos gyvenimo ratas Kristijono Donelaičio Metuose
9,5( 2 atsiliepimai )
Žmogaus ir gamtos gyvenimo ratas. Kristijono Donelaičio „Metuose“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 5 puslapiai
2012 12 20
Saulės įvaizdis K. Donelaičio Metuose
Saulės įvaizdis K. Donelaičio Metuose. Saulė Lietuvių mitologijoje yra minima jau nuo senų senovės. Saulė žemdirbiui yra. Saulė „Metuose“ turi lyg ir dvejopą aspektą 1 gamtos budintoja. Saulė – gyvybės. Poemoje saulė yra ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 01 02
Didaktika Donelaičio „Metuose“
XVIII amžiuje, visoje Europoje kilo švietimo sąjūdis. Lietuva buvo ne išimtis. Būtent tuo metu Mažojoje Lietuvoje buvo parašyta pirmoji lietuviška grožinė didaktinė poema K. Donelaičio „Metai“. Joje autorius, liuteronų ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 01 22
Viežlybumo idėja K. Donelaičio „Metuose“
Viežlybumo idėja. K. Donelaičio „Metuose“. Viežlybumo sąvoka ir idėja. Viežlybieji būrai „Metuose“. Kas yra viežlybieji? Viežlybieji poemos „Metai“ veikėjai. Pričkus. Krizas. Selmas. Lauras. „Viežlybųjų“ būrų ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2019 05 12
Dailės žanrai
Dailės žanrai. Portretas (žmogaus atvaizdas) Autoportretas (dailininkas vaizduoja pats saveAktas (nuogo žmogaus kūnasPeizažas (gamta) Urbanistinis peizažas (miestasMarinistinis peizažas (jūraIstorinis paveikslas (istoriniai įvykiai) ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 02 13
Logistikos paslaugų vystymosi ir tobulinimo perspektyvos
Lentelių sąrašas. Lentelė. Lentelė. Lentelė. Logistikos sistemos kontroliuojami elementai. Pagrindinių transporto rūšių privalumai ir trūkumai. Vilniaus regiono logistikos centro koncepcija.Paveikslas. Paveikslas. Paveikslas. ...
Logistikos magistro darbai, Magistro darbas, 65 puslapiai
2020 12 12
UAB „Felit“ (Ikea Lietuva) įmonės analizė ir tiekimo grandinė
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Pirma dalis. įmonės aplinkos analizė. Rinka. Konkurentai. Antra dalis. įmonės veiklos analizė. Įmonės koncepcija. Įmonės analizė. Trečia dalis. įmonės tiekimo grandinės modeliavimas. Išvados. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2018 12 13
Dievo motinos paveikslai Lietuvoje​
Dievo motinos paveikslai Lietuvoje​. ​ Trakų Dievo Motinos paveikslas – religinis paveikslas esantis Trakų Švč. Trakų Dievo Motinos paveikslas. „Sapiegų Madona“ – vienas seniausių paveikslų Lietuvoje. Sapiegų dievo ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2020 12 03
Įmonės UAB „Katilai“ veiklos analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės strategija 5 metams. Žmogiškųjų išteklių valdymo procesas. Techniniai ekonominiai rodikliai. Įmonės veiklos finansinių rodiklių analizė. Įmonės veiklos rezultatų apibendrinimas (veiklos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 12 04
Žingsniuojančios važiuoklės
Logistikos ir transporto vadybos katedra. Paveikslas. Ekskavatoriaus sudedamieji komponentai. Paveikslas. Metų žingsniuojančios važiuioklės ekskavatorius Kaip veikia ekskavatoriai. Paveikslas. “ Marion ” sukurtas žingsniuojantis ...
Logistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 12 17
Reklamos priemonių poveikio vartotojams tyrimas
Paveikslas. Respondentų lytis. Paveikslas. Respondentų amžius. Paveikslas. Ar reklama turi įtakos jūsų prekių ar paslaugų pasirinkimui. Paveikslas. Kuri reklamos rūšis yra efektyviausia. Paveikslas. Kuri reklamos rūšis turi ...
Marketingo referatai, Referatas, 22 puslapiai
2017 12 12
Gyventojų skaičiaus priklausomybė nuo įvairių veiksnių
Įvadas. Teorinė dalis. Darbo užmokestis. Studijų kainos įtaka gyventojų skaičiui. Nuomos kainos bei išlaidų patarnavimams įtaka gyventojų skaičiui. Darbingumas. Praktinė dalis. Koreliacinė regresinė analizė. Porinė regresinė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2018 10 15
Lietuvos makroekonominė padėtis pagal BVP rodiklį
Įvadas. Tiriamojo objekto svarbos pagrindimas ir analizuojamų duomenų pateikimas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų matematinė analizė. Išvados. Naudota literatūra. Paveikslas Lietuvos simbolikos paveikslas. Paveikslas Grafiškai ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 03 05
Gražinos paveikslas
Rašinėlis. Gražinos paveikslas A. Mickevičiaus poemoje “Gražina”.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 11 28
Vaikų darželis informacinės sistemos modeliavimas
Įvadas. Verslo sistemos modeliavimas. Raiškusi paveikslėlis. Verslo taisyklės. Įstaigos tikslų medis. Organizacinė struktūra. Veiklos diagramos. Išteklių modelis. Informacinių ir programų sistemų modeliavimas. Būsenų diagrama. ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2017 10 04
Dievo Motinos paveikslai Lietuvoje skaidrės
Dievo Motinos paveikslai Lietuvoje. PabERŽĖS motinos paveikslas. Paveikslas yra Vilniuje šv. Jurgio bažnyčioje. Dievo Motinos atvaizdas XVIII a. Aušros Vartų Švenčiausios Gailestingumo Motinos paveikslas. Šis paveikslas sukurtas tarp ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2020 12 16
Darbas Donelaičio poemoje Metai
8,8( 4 atsiliepimai )
Kristijonas Donelaitis – pirmasis rašytojas suteikęs pradžią pasaulietinei lietuvių literatūrai. Jo poemoje ,,Metai“ yra aprašoma tikras būrų gyvenimas, buitis ir darbai. K.Donelaičio kūrinyje svarbiausia vertybė yra ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 09 15
Severijos paveikslas
9( 3 atsiliepimai )
Tradiciškai moteris yra laikoma šeimos židinio sergėtoja, kurios sukurtas paveiklas dvelkia švelnumu, rūpestingumu, atsidavimu artimiesiems. Būtent tokią moterį vaizduoja XIX a. Jonas Biliūnas bei Žemaitė. Apsakymo ,,Liūdna pasaka“ ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 10 01
Islamo religijos pagrindiniai elementai
Įvadas. Islamo religijos įkūrėjas. Islamo religijos paplitimas pasaulyje. Islamo religijos pagrindiniai elementai. Islamo įtaka šiuolaikiniam pasauliui. Išvados. Literatūra. Nr. Mahometo paveikslas. Paveikslas Nr. Islamo religijos ...
Tikybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 03 01
Moterų futbolo pasaulio čempionatų istorija 1991 - 2007 metuose
Vytauto didžiojo universitetas švietimo akademija. Kūno kultūros nuolatinių studijų programa iii kursas referatas moterų futbolo pasaulio čempionatų istorija 1991 – 2007 metuose. Pasaulio moterų futbolo čempionatai 1991 2007 metuose. ...
Kūno kultūros referatai, Referatas, 14 puslapių
2020 02 06
Tėvynės gynėjo paveikslas
XVI amžiuje J. Radvanas herojiniame epe „Radviliada“ sukūrė Tėvynės gynėjo paveikslą. Kūrinio veikėjas-istorinė asmenybė, žymus Livonijos karo karvedys. Tai kunigaikštis, etmonas ir Vilniaus vaivada Mikalojus Radvila Rudasis, ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2016 10 26
Šventieji ir menas skaidrės
Šventieji ir menas. Lietuvos bažnytinis menas. Ikonografija. Trakų bažnyčios paveikslas. Aušros vartų paveikslas. Šv. Ona. Šv. Onos paveikslas. Trakų bažnyčios paveikslas. Šv. Marijos Magdalienės vaizduojama nusidėjeles paveikslas. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 03 03
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo