Produkto vystymo strategijos

300 įrašai
Produkto vystymo strategijos projektas
Produkto vystymo strategijos. Naujo produkto vystymo etapai. Generuojamos idėjos Idėjų atrinkimas ir įvertinimas. Idėjų generavimas. Idėjų generavimas – tai sistematiškai organizuota naujų produktų paieška. Vidinis vertinimas ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 12 12
Naujo produkto vystymosi procesas
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Inovacijos sąvoka. Naujo produkto samprata. Naujo produkto vystymo procesas. Naujo produkto vystymo etapai. Idėjų generavimas. Atrinkimas ir įvertinimas. Verslo analizė. Produkto prototipo vystymas. Bandomasis marketingas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2016 02 10
Strateginis Marketingas skaidrės
Strateginis marketingas. Marketingo strategijos pasirinkimo laukas. I. Ansoff matrica. Ansoff’o matrica keturi galimi scenarijai. Rinkos dalies didinimo strategija. Rinkos vystymo strategija. Produkto vystymo strategija. Nauja produkto ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 45 puslapiai
2017 03 12
Produkto kainodaros strategijos kūrimas UAB „Vero cafe“ įmonėje
Įvadas. Produkto kainodaros strategijos formavimas. Nagrinėjamo įmonės produkto kainordaros veiksnių analizė. Pasirinkto produkto apibūdinimas. Kainodaros tikslų numatymas. Nagrinėjamo įmonės produkto kainodaros veiksnių analizė. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 05 20
Rinkodaros Planas Naujo produkto įvedimas į rinką
Įvadas. Apie įmonę. Naujo produkto - sūrio „Mocarela su prieskoniais“ ypatumų analizė. Naujo produkto įvedimas į rinką. Vartotojų elgsenos naujo sūrio „Mocarela su prieskoniais“ atžvilgiu tyrimo rezultatų analizė. Naujo ...
Marketingo planai, Planas, 16 puslapių
2016 02 24
Produkto kainodaros strategijos kūrimas UAB Gintaro baldai
Įvadas. Produkto kainodaros strategijos formavimas. Nagrinėjamos įmonės ir šakos (rinkos) apibūdinimas. Pasirnikto produkto (gaminio) apibūdinimas. Kainodaros tikslų numatymas. Nagrinėjamo įmonės produkto kainodaros veiksnių analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 04 30
Inovacijų valdymas ir inovacijos valdyme
Įžanga. Pagrindinės sąvokos. Įmonės vadovų vaidmuo naujo produkto vystyme. Įmonės vizijos paskleidimas. Produkto vystymo proceso nustatymas. “pamokslavimas” apie greičio svarbą. Greito produkto vystymo barjerų indentifikavimas ir ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 03 09
Strateginis valdymas Lietuvoje
Įvadas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės potencialo įvertinimas: konkurencinė analizė. Galutinis įmonės tikslų ir uždavinių formavimas. M. Laikotarpiui. Įmonės aplinkos analizė. Aplinkos ...
Vadybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 05 18
Įmonės plėtros - augimo strategijos
Vidinės plėtros strategijos.Naujo produkto vystymas. Efektyvus naujo produkto vystymas susideda. Vidinių plėtros strategijų privalumai ir trūkumai. Kitos su produkto vystymu susijusios strategijos. Tarptautinė plėtra.Įmonės plėtros ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2018 05 09
Produkto įvedimas į rinką ir jos tyrimas
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Produkto įvedimas į rinką. Pardavimų skatinimas. Rėmimo strategijos ir jų sudarymo principai. Naujo produkto įvedimo įrinką strategijos. Tyrimo pobūdžio nustatymas. Tyrimo metodo ...
Marketingo referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 03 23
Produkto kainodaros strategijos kūrimas UAB „Presto“ įmonėje
Įvadas. Produkto kainodaros strategijos formavimas. Nagrinėjamos įmonės ir šakos apibūdinimas. Produkto analizavimas. Šakos ir rinkos tipo identifikavimas ir apibūdinimas pagal esamus požymius. Šakos tipas. Pasirinkto produkto ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2018 01 08
Egzotinių vaisių sulčių prekybos vystymo projektas
Įvadas. Organizacijos charakteristika. Produkto idėjos vystymas. Aprūpinimas. Gamyba ir paslaugos. Produkto pateikimas rinkai. Išvados. Šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2016 12 12
Idėja Birštonui, dirbtinio ledo čiuožykla
Įvadas. Produkto apibūdinimas. Logotipas ir šūkis. Tikslinė rinka. Produkto savikaina ( išlaidos reklamai) bei finansavimo šaltiniai. Produkto kaina. Produkto ssgg analizė. Produkto reklamos būdai. Produkto paskirstymo būdai. Rinkodaros ...
Turizmo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2019 04 08
Prekinio ženklo vystymo strategija
Prekinio ženklo vystymo strategija. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Prekinis ženklas versle: teoriniai aspektai. Prekinio ženklo atsiradimo istorija. Prekinio ženklo reikšmė. Prekinio ženklo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 58 puslapiai
2012 01 12
Kavos „Paulig Classic“ kainodaros strategijos kūrimas AB „Paulig“ įmonėje
Įvadas. Produkto kainodaros strategijos formavimas. Nagrinėjamos įmonės ir šakos (rinkos) apibūdinimas teisinės įmonės veiklos organizavimo formos apibūdinimas Pasirinkto produkto (gaminio, paslaugos) apibūdinimas. Kainodaros tikslų ...
Finansų referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 11 18
Teritorijų vystimąsis
Teritorijų vystymasis. Sąvoka. Darnaus teritorijų vystymo tikslas. Miestų teritorija. Lietuvos teritorijų padėtis. TeritorijŲ vystymosi rodikliai. Bendrasis vidaus produktas pagal apskritis. Miško žemės plotas pagal apskritis. –64 ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2019 03 17
Strateginio vystimo ir plėtros kryptys
Įvadas. Įmonės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis. Analizės etapas strateginio planavimo procese. Pagrindiniai išorinės organizacijos aplinkos analizės ypatumai. Ssgg (swot) analizė. Bostono cg metodika. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2014 04 30
Metadologinės darnaus vystymo nuostatos
Įvadas. Darnaus vystymo ištakos. Darnaus miestų vystymo principai ir tikslai. Teritorija kaip miesto plėtros realizavimo erdvė. Kompaktiško miesto privalumai ir trūkumai. Darnaus lietuvos miestų vystymo prielaidos. Išvados. Literatūra.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2014 02 19
Produkto rėmimo strategijos parinkimas
Įvadas. Rėmimo samprata. Rėmimo apibrėžimas. Rėmimo kompleksas. Prekės gyvavimo ciklai. Rėmimo strategijos. Strategijos nustatymas. Biudžetas. Rėmimo tikslai. „Lietuva. Šeimos enciklopedija“ rėmimo strategija. Prekės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 06 03
Produkto - paslaugos kūrimas
Produkto-paslaugos kūrimas. Kam reikalingas naujas produktas – prekė ? Gyvavimo ciklas. Plėtojimo kryptis. Plėtojimo kryptis – į verslą. Plėtojimo kryptis į verslą. Plėtojimo kryptis į mases. Produkto kūrimo inicijavimas. Naujo ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 51 puslapis
2016 04 18
Kainodaros organizavimas IĮ „Fasma“ Grikių trapučių su šokolado glaistu pakuotės kainodara
Įvadas. Produkto kainodaros strategijos formavimas. Įmonės „Fasma“ apibūdinimas. Šakos ir rinkos apibūdinimas. Gaminio apibūdinimas. Kainodaros tikslų numatymas. Rinkos tipo identifikavimas. Nagrinėjamo įmonės produkto (gaminio, ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 02 20
Veiklos scenarijaus sudarymas
Ab “x” veiklos scenarijaus sudarymas. Įvadas. Ab „x“ trumpa veiklos charakteristika. Ab „x“ makroaplinkos analizė. Makroaplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui įvardijimas. Didžiausią įtaką darančių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2013 05 28
Konkurencinės ir pozicionavimo marketingo strategijos formavimas UAB „Kernis“
Įvadas. Marketingo strategijos teoriniai aspektai. Marketingo strategijos samprata. Konkurencinio pranašumo įgyjimo strategijos samprata. Konkuravimo strategijos. Produkto pozicionavimas ir pozicionavimo strategijos. Pozicionavimo strategijos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2019 10 02
Įmonės prekės ženklo vystymo strategija
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Prekinis ženklas versle: teoriniai aspektai. Prekinio ženklo atsiradimo istorija. Prekinio ženklo reikšmė. Prekinio ženklo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 51 puslapis
2011 12 28
Transporto ir logistikos įmonės Marketingo planas
Įvadas. Transporto ir logistikos įmonės apžvalga. X įmonės pristatymas. „Vivatrans“ įmonės konkurentai. „Vivatrans“ įmonės tikslinė rinka. „Vivatrans“ įmonės marketingo kompleksai (prekė, kaina, paskirstymas, rėmimas). ...
Marketingo referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 01 19
Naujų produktų kūrimas
Naujo produkto samprata. Naujų produktų klasifikacija. Naujų produktų kūrimo priežastys. Naujų produktų kūrimo parengiamieji darbai. Būtinumo kurti naujus produktus nustatymas. Naujo produkto strategijos pasirinkimas. Naujų produktų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 05 17
Naujo produkto indo su vidiniu šildymo elementu vystymo projektas
Įvadas. Organizacijos charakteristika. Produkto prototipo vystymas. Segmentavimas ir tikslinio segmento parinkimas. Vartotojo elgsenos nustatymas. Prekės pozicionavimas. Prekės sprendimai. Aprūpinimas. Tiekėjo pasirinkimas ir gamybai ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2018 04 17
AB „Vilniaus baldai“ veiklos scenarijaus sudarymas
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Išorinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas. Didžiausią įtaką darančių makroaplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 57 puslapiai
2014 06 22
Naujo produkto įvedimo į rinką rėmimo strategija
Santrauka. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. „n“ įmonės esamos situacijos analizė. „n“ įmonės charakteristika. „n“įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Prekės. Kainos. Paskirstymo kanalai. Rėmimas. ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 61 puslapis
2013 05 20
AB „Vilkyškių pieninė“ veiklos scenarijaus sudarymas
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Išorės aplinkos analizė. Išorinės (Makro ir Mikro) aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas. Išorinės makro aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 64 puslapiai
2019 03 05
Strateginis marketingas
Strateginis marketingas. Kas yra marketingas? Marketingas kaip vertės didinimo šaltinis. (pagal P. Doyle. Value-Based Marketing). “N” firmos penkių metų marketingo rodikliai. . Kokias problemas matote? Marketingo strategijos pasirinkimo ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 42 puslapiai
2016 07 05
Drabužių dizaino kainodaros strategijos kūrimas
Įvadas. Kainų samprata ir rekšmė. Kainų politika ir jos tikslas. Kainų nustatymo metodai. Kainų nustatymo strategija. Kainų nuolaidų sistema. Kainodaros organizavimas įmonėje. Įmonės apibūdinimas. Teisinė įmonės veiklos ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2017 04 05
AB Gubernija įmonės veiklos scenarijaus sudarymas
Įvadas. AB „Gubernija“ charakteristika. Išorinės aplinkos analizė. AB „Gubernija“Išorinės (Makro ir Mikro) aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas. Didžiausią įtaką darančių išorinės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 61 puslapis
2015 04 26
Strategijos valdymas
Įvadas. Strategijos koncepcijų teoriniai aspektai. Strategijos sąvokų definicijos. Strategijos formavimo procesas. Strategijos formavimo koncepcijos ir modeliai. Pagrindiniai strategijų lygiai (tipai). Strategijos kūrimo stiliai ir būdai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 02 04
Inovacijos logistikoje
Naujos produkcijos ir naujų gamybos būdų kūrimo idėjos. Inovacijos. Tai naujos idėjos ir jų dėka padaryti išradimai. Naujų produktų kūrimo priežastys. Konkurentų produktų pasiūla Produkto. Naujų gaminių kūrimas ir diegimas. ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 04
Strategijos formavimo ir įgyvendinimo bruožai
Įvadas. Strategijos samprata. Funkcijų apibūdinimas. Strategijos formavimas. Strategijos planavimas. Strategijų lygiai. Strategijos įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo būdai. Išvados. Literatūra.
Finansų referatai, Referatas, 13 puslapių
2020 01 21
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo