Profesines etikos samprata

300 įrašai
Profesinės etikos samprata skaidrės
Profesinės etikos samprata. Medicina – neatskiriama mūsų gyvenimo dalis. Gydytojo ir slaugytojo etikos problematikos aktualumą išryškina į Lietuvos gyvenimą besiskverbiantys nauji reiškiniai. Todėl yra būtina susipažinti su ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 42 puslapiai
2018 03 31
Profesinės etikos samprata ir vertybės
Profesinė etika. Profesinės etikos principai. Profesinės etikos vertybės efektyvumas, ekonomija, socialinė lygybė ir teisingumas. Profesinės etikos problemos paternalizmas, elitizmas, susvetimėjimas, diskriminacija. Atsakomybės rūšys ...
Etikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2019 01 04
Profesinė etikos samprata
Profesines etikos samprata. Įvadas. Manieros , etiketas ir mokėjimas taisyklingai nuteikti pašnekovą. Dėstymas. Profesines morales dilemos. Profesines ir universalios etikos santykis. Personalines etikos principai. Profesines etikos principai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 10 14
Profesinės etikos ypatumai
Turinys. Įvadas. Profesinės etikos ypatumai. Etikos kodeksai. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo objektas profesinė etika. Tikslas – išanalizuoti profesinės etikos ypatumus. Uždaviniai. Atskleisti profesinės etikos ypatumus. ...
Etikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 06 05
Profesinės etikos žinių reikšmė teisininkės, teisininko veiklai
Įvadas. Profesinės etikos apžvalga. Etikos samprata. Profesinės etikos objektas. Profesinės etikos svarba specialisto veiklai. Profesinė etika valstybės tarnybos veikloje. Etinės problemos samprata. Teisininkės, teisininko veiklos etiniai ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 10 12
Etikos svarba valstybės tarnautojo veikloje
Įvadas. Etikos ir viešojo administravimo santykis. Viešojo administravimo etikos samprata. Etikos svarba viešajame administravime. Valstybės tarnautojų profesinės etikos standartai. Profesinės etikos samprata. Valstybės tarnautojų ...
Etikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2018 12 15
Profesinė etika konspektas
9,5( 2 atsiliepimai )
Etikos mokslinis pagrindas. Moralės ir etikos santykis. Etikos samprata. Etikos objektas ir funkcijos. Etikos teorijos. Profesinės etikos standartai. Profesines etikos samprata. Profesiniai principai ir vertybės. Etikos problemos ir reakcija ...
Etikos konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2017 01 04
Profesinė etika ir dorovės normos
Įvadas. Profesinės dorovės specifika. Profesinės etikos objektas. Darbo etika. Kultūros įtaka bendravimo sėkmei. Profesinė valstybės tarnautojų etika. Profesinės etikos raiška. Profesinės etikos principai. Profesinės etikos socialinės ...
Etikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2015 03 10
Profesinės etikos principai
Profesinės etikos principai. Profesinės etikos principai. Profesinės etikos vertybės efektyvumas, ekonomija, socialinė lygybė ir teisingumas. Profesinės etikos problemos paternalizmas, elitizmas, susvetimėjimas, diskriminacija. ...
Etikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2019 06 09
Tarptautiniai/nacionaliniai etikos kodeksai
Tarptautiniai/nacionaliniai. Etikos kodeksai. Etikos kodeksas. Tarptautiniai etikos kodeksai. Tarptautinis medicinos etikos kodeksas(pasaulinės gydytojų asociacijos generalinė asamblėja, 1949Europos sąjungos odontologų etikos kodeksas (2007 ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 44 puslapiai
2020 04 29
Profesinės etikos žinių reikšmė teisininko veiklai
Pagrindinės sąvokos. Dalis. Profesinės etikos apžvalga. Dalis. Etinės problemos samprata. Dalis. Organizacijos ir teisininkės veiklos etiniai aspektai. Dalis. Profesinės etikos reikšmė. Dalis. Kas Jūsų nuomone šiame pasaulyje yra ...
Teisės projektai, Projektas, 16 puslapių
2020 10 24
Profesinės etikos žinių reikšmė odontologės, odontologo veiklai
Medicinos fakulteto slaugos ir burnos priežiūros katedros. Burnos higienos studijų programa. Profesinės etikos žinių reikšmė odontologės , odontologo veiklai projektinis darbas. Darbo struktūra Profesinės etikos apžvalga Etinės ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 04 27
Etikos špera
Etikos samprata, objektas (normos, vertybės). Sąvoka Etika gali tūrėti 2 reikšmes. Etikos skirstymas. Profesinės etikos principai. Profesinės etikos vertybės. Profesinės etikos problemos. Atsakomybės rūšys profe-sinėje etikoje. ...
Etikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2013 10 14
Etikos reikšmė
Įvadas. Etikos ir viešojo administravimo santykis. Profesinės etikos samprata. Etikos svarba viešajame administravime. Visuomenės tarnautojų profesiniai principai ir vertybės. Etikos lietuvos valstybės tarnyboje ypatumų analizė. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 10 28
Profesinės etikos problemos socialiniuose santykiuose
Profesinės etikos problemos socialiniuose santykiuose. Etika. Etikos problemos sąvoka. Pagrindinės etikos problemos. Kiekvieną etikos problemą galima vertinti keliais požiūriais. Profesinė etika. Profesinės etikos principai. Etikos ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2018 04 21
Probleminė situacija profesinės etikos požiūriu
Kalbos kultūra ir profesinė etika Tarpinis atsiskaitymas. Profesinės etikos užduotis. Probleminės situacijos sprendimas. Etikos problemų grupė.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2017 04 05
Profesinės etikos žinių reikšmė teisininkės, teisininko veiklai savarankiškas darbas
Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto teisės katedros teisės studijų programa profesinės etikos projektinis darbas. Profesinės etikos žinių reikšmė teisininkės , teisininko veiklai i dalis. profesinės etikos apžvalga. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 05 18
Etikos kodeksai ir moralinės normos įmonėje „Eso“
Įvadas. Etikos kodekso sudarymo principai. Etikos kodekso samprata. Etika ir verslo etika. Verslo etikos būklė Lietuvoje. Moralės apibrėžimai. Etikos kodekso tikslai, funkcijos ir paskirtis. Įmonės pristatymas. ESO poveikio sritys. ESO ...
Etikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 05 09
Valstybės tarnautojų kodeksai
Contents. Įvadas. Valstybės tarnautojų etika. Patvirtinta. Etikos ir profesinės etikos samprata. Valstybės tarnautojo veiklos etikos principai. Valstybės tarnautojo etikos problemos. Etikos svarba teisininko darbe. Išvados. Šaltiniai.
Etikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 01 02
Valstybės tarnautojo etika
Įvadas. Etikos ir profesinės etikos samprata. Lietuvos teisininkų veiklos etikos principai. Teisininkų darbe dažniausiai pasitaikančios problemos. Etikos svarba teisininkų darbe. Išvados. Literatūros sąrašas.
Etikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 03 27
Etikos projektinis darbas
Utenos kolegijos medicinos fakulteto burnos ir dantų priežiūros katedros odontologinės priežiūros programa profesines etikos projektinis darbas. Profesines etikos apžvalga. Etinės problemos samprata. Odontologės , odontologo veiklos ...
Etikos projektai, Projektas, 7 puslapiai
2016 04 13
Moralės ir etikos santykis Profesinės etikos atsakymai
Morales ir etikos santykis. Etika kaip moralines vertybes ir etika kaip moralinis aiškinimas. Etika kaip pasekmė. Etika kaip principas ir etika kaip moralinio sprendimo vykdymas. Etika kaip paklusimas moraliniam autoritetui ir etika kaip ...
Etikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2017 03 06
Etikos egzamino atsakymai
9( 2 atsiliepimai )
Etikos samprata, objektas. Etikos skirstymas deskriptinė, normatyvinė, metaetika. Profesinės etikos principai. Profesinės etikos problemos efektyvumas, ekonomija, socialinė lygybė ir teisingumas. Profesinės etikos problemos paternalizmas, ...
Etikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2013 10 14
Etikos kodeksas
Etikos kodeksas. Verslo etika ir kultūra. Etikos kodeksas. Etikos institucionalizavimo samprata. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso struktūra. Etikos kodekso tikslai. Etikos kodeksai lietuvoje. Lietuvos verslo doros memorandumas. Verslo ...
Etikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 03 19
Profesinės etikos žinių reikšmė maisto pramonės technologo veiklai
Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto inžinerijos ir technologijų katedros maisto produktų technologijos studijų programa. Profesinės etikos žinių reikšmė maisto pramonės technologo veiklai. Dalis. Profesinės etikos ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2019 05 14
Valstybės tarnautojų veiklos standartai
Įvadas. Valstybės tarnautojų veiklos standartai. Valstybės tarnautojų veiklos standartų reglamentavimas lietuvoje. Bendrųjų valstybės tarnautojų veiklą reglamentuojančių įstatymų analizė. Specifinių valstybės tarnautojų veiklą ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2012 11 27
Filosofų etinės sampratos
Įvadinė paskaita Sokrato , sofistų , Platono ir Aristotelio etikų samprata Sokrato etika. Epikūrininkų etikos samprata. Stoikų etikos samprata. Krikščioniškoji etika ir jos dorybės. Empiristinė Hiumo etikos samprata. Utilitaristinė ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2020 04 23
Etika viešajame sektoriuje
Įvadas. Etikos samprata. Etika viešajame sektoriuje. Etikos svarba. Profesinės valdininkų etikos standartai. Etikos problemos. Reakcija į etikos problemas. Etiškas sprendimų priėmimas. Išvados. Naudota literatūra
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 09 30
Vadybos etika
Vertybės organizacijos kultūroje. Santykiai organizacijoje. Bendravimas. Komunikacija organizacijoje. Etikos kodeksai. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso struktūra. Etikos kodekso funkcijos. Valdymo efektyvumas skatinimo forma. Išvados. ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2011 01 12
Profesinės ir universalios etikos santykis
Profesinė veikla kelia daugybę etinių klausimų. Kiekvienoje profesinėje grupėje susikuria tam tikri specifiniai santykiai ir ryšiai tarp žmonių. Profesinė moralė. Kiekviena epocha turi susikūrusi savo profesinės moralės normas. ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 01 25
Profesinės etikos žinių reikšmė odontologės (-o) veiklai
Dalis. Profesinės etikos apžvalga. Dalis. Etinės problemos samprata. Dalis. Odontologės , odontologo veiklos etiniai aspektai. Dalis. Teisė ir etika. Etinės problemos sprendimas.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2019 06 08
Verslo etika ir kultūra
Įvadas. Etikos esmė. Profesinės etikos samprata. Organizacijos kultūra. Išvados.
Vadybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 11 18
Profesinės etikos namų darbai
Utenos kolegijos medicinos fakulteto sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedros kosmetologijos studijų programa klausimai. UTENA , 2016 I dalis. Profesinės etikos apžvalga. Dalis. Etinės problemos samprata. Dalis. Kosmetologės , ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 01 19
Profesinės etikos kodekso forma ir turinys
Etika. Etika yra sąvoka, kuria dažniausiai apibūdinama moralės teorija. Profesinė etika išreiškia tam tikrą konkretų elgesio normų rinkinį ar elgesio kodeksą. Profesinė etika. Profesijos etika. Skirtingai nuo individo etikos. Etikos ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2018 04 08
Profesinės etikos žinių reikšmė maisto pramonės technologės veiklai
Dalis. Profesinės etikos apžvalga. Dalis. Etinės problemos samprata. Dalis. Maisto pramonės organizacijos ir technologės, technologo veiklos etiniai aspektai. Dalis. Etika ir teisė. Praktinė veikla. Dalis. Išvados. Naudota literatūra.
Maisto technologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2019 05 22
Profesinės etikos ir socialinės atsakomybės pagrindai Verslas
Įvadas. Verslo etikos visuma. Verslo etikos teorija. Socialiai atsakingas verslas. Įmonės aprašymas. Etikos kodeksas. „Adidas“ etikos kodeksas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2018 01 03
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo