Profesines praktikos ataskaitos

300 dokumentų
Praktikos ataskaita UAB „Raben Lietuva“
Įvadas. Įmonės informacijos ir dokumentų vadymas. Dažniausiai pasitaikančios veiklos dokumentų įforminimo klaidos organizacijoje. Susirinkimai, posėdžiai ir pasitarimai. Organizacijos direktoriaus įsakymai personalo ir veiklos ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 41 puslapis
2017 05 16
Profesines praktikos ataskaita skaidrės
Profesinės praktikos ataskaita Vilniaus kolegija. Praktikos tikslai. Įstaigos pristatymas. Lietuvos aukštųjų neuniversitetinių mokyklų reitingas. Organizacinė struktūra. Darbo tvarkos taisyklės. Vilniaus kolegijos SSGG analizė. SSGG ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2013 08 08
Finansinės analizės profesinės praktikos ataskaita
Įvadas. Pardavimo ir investicijų pelningumo analizė. Mokumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Darbo tikslas. Įvertinti įmonės „y“ veiklos efektyvumą, kapitalo ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2012 02 15
Gamybines praktikos ataskaitos pristatymas
Praktikos tikslas. Išanalizuoti kalvarijos savivaldybės veiklą, struktūrą, kompiuterizuotas darbo vietas, naudojamą kompiuterinę ir programinę įrangą, it priemones ir pateikti pasiūlymus veiklos tobulinimui. Loginė tinklo topologija. ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2012 11 20
Svetingumo praktika
Svetingumo praktikos (profesinės) programa. Praktikos aprašymas. Praktikos užduotys. Praktika restorano aptarnavimo padalinyje. Praktika restorano maisto gamybos padalinyje (virtuvėje). Praktikos vertinimas. Studento praktikos vertinimo ...
Turizmo referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 08 04
Baigiamosios praktikos ataskaita TEO LT
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Ab „teo lt“ veikla. Ab „teo lt“ pristatymas. Ab „teo lt“ struktūra. Tyrimo metodai ir metodologija. Ab „teo lt“ rinkodaros komplekso tyrimas. Paslauga. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. Ab „teo lt“ vartotojų tyrimas. Ab ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 02 13
Vaiko slaugos profesinės slaugos ataskaita
Studijų rezultatas ai , kurio siekiama praktikos metu. Praktikos užduoties atlikimo terminas. Praktikos organizavimas vaikų. Praktikos rezultatų įvertinimas. Praktikos užduoties vertinimo metodas ai , kriterijai ir rodikliai. Praktikos ...
Slaugos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2018 01 15
Praktikos ataskaita UAB Serpantinas
Praktikos ataskaitos tikslas. Praktikos ataskaitos uždaviniai. Įmonės pasirinkimo motyvai. Numatoma praktinė reikšmė. Praktikos pasiekimų lygis. Logistikos įmonės personalo valdymo sistemos analizė.
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2017 05 04
Patirtys praktikos metu, socialinių paslaugų centre
Utenos kolegijos medicinos fakulteto socialinės. Mokomąją praktiką atlikau. Mokomosios profesinės veiklos praktikos tikslai Įgyti profesinės patirties praktikos metu. Mokomosios profesinės veiklos praktikos uždaviniai Sužinoti apie ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 11 11
Pažintinės praktikos ataskaitos aprašas
Teisės, vadybos ir komunikacijos katedra. Pažintinės praktikos aprašas. Numatomi praktikos rezultatai. Praktikos ataskaitos pristatymas ir gynimas. Pažintinės praktikos vertinimo kriterijai. Praktikos veiklos planas. Teisėsaugos ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2017 03 12
Staklininko praktikos ataskaita
Praktikos tikslai. Praktikos ataskaitos užduotys. Ugdomos profesines kompetencijos. Saugos darbe ir sveikatos užtikrinimo sistema įmonėje. Saugos darbe ir sveikatos instrukcija staklininkams. Gamybinio padalinio technologinių įrenginių ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2013 10 13
Teisės praktikos ataskaita
Įvadas. Viešojo saugumo tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos teisinis statusas. Viešojo saugumo tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos veikla. Veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Struktūra. Uždaviniai. Funkcijos. Viešojo saugumo ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2012 06 15
Socialinio darbo baigiamosios profesinės veiklos praktikos kompetencijų aplankas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Baigiamosios profesinės veiklos praktikos vietos analizė. Institucijos paskirtis, vizija, misija. Socialinių paslaugų pobūdis. Darbo organizavimas ir bendradarbiavimas su klientais, jų grupėmis, bendruomenėmis bei socialiniais ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2017 05 22
Baigiamosios praktikos ataskaita UAB "Enersys"
UAB „Enersys". Įvadas. Oficialus platintojas Lietuvoje. Naujienos. Asortimentas. GSM/GPRS modemai. LAN moduliai. Informaciniai terminalai. Paslaugos. Gamyba. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Finansų skyriaus analizė. Mano nuomone ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 41 puslapis
2018 12 13
Įmonės prognozavimas ir planavimas
Pratarmė. Profesinės veiklos praktikos tikslas. Praktikos tikslui pasiekti studentas turi įvykdyti šiuos uždavinius. Profesinės veiklos praktikos užduotis. Užduoties tikslas. Uždaviniai.
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 puslapiai
2019 01 02
Velykų šventės belaukiant vaikų dienos užimtumo grupėje
Praktikos veiklos (analizės) ataskaitos užduotys. Socialinis projektas. Socialinių paslaugų kokybės įvertinimas (individo lygmuo). Profesinės veiklos reflektyvioji analizė. Dienoraščio forma. Studento įsivertinimo anketa. Praktikos ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 40 puslapių
2017 11 12
Socialinio darbo praktikos dienynas
Studento profesinės veiklos praktikos metu savaitės dienynas. Praktikos atlikimo vieta. Data. Veikla praktikos vietoje. Įvykdyti praktikos programoje numatyti rezultatai. Praktikos mentoriaus parašas.
Sociologijos pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2018 12 31
Statybos gamybinės technologinės praktikos ataskaita
Įvadas. Tūrinė – planinė pastato charakteristika. Aukštoji g. Esantis objektas. Kretingos g. Esantis objektas. Naudotų medžiagų analizė. Apdailos darbų atlikimo technologija. Tinkavimas. Gruntavimas. Glaistymas. Dažymas. Laminuotų ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 puslapis
2012 04 22
Socialinio darbo mokomosios profesinės veiklos praktikos kompetencijų aplankas
Įvadas. Mokomosios profesinės veiklos praktikos tikslai. Mokomosios profesinės veiklos praktikos uždaviniai. Praktikos institucijos pasirinkimo motyvai. Mokomosios profesinės veiklos praktikos vietos analizė. Institucijos paskirtis, vizija, ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2019 11 02
Studijų programos „Sporto pedagogika“ pažintinės praktikos ataskaitos pirmos užduoties forma
Studijų programos “treniravimo sistemos” pažintinės praktikos ataskaitos pirmosios užduoties forma. Požymiai. Lietuvos. Užsienio. Analizė. Įstaigos pobūdis. Valstybinė organizacija. Privatus klubas. Studijų programos “ treniravimo ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2016 08 10
Gamybinės praktikos ataskaita. Praktika statybos įmonėje
Aiškinamasis raštas. Obijaktas. Dienos darbų paskirstimas. Statybos organizavimas. Grindų betonavimas. Sienų mūrijimas. Sienų mūrijimo eiga. Šiltinimas. Šiltinimo darbu eiga. Darbuotojų sauga darbe ir gamtos sauga statybvietėje. Statybos ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2016 07 27
Geodezijos profesinės veiklos baigiamoji praktika
Baigiamosios profesinės veiklos praktikos metodiniai nurodymai. Praktikos gamyboje vadovo įvertinimas. Darbovietės apibūdinimas. Firmoje naudojamos programinės įrangos ir matavimo prietaisai. Darbų organizavimas. Mano atliktų darbų ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2015 03 24
Policija praktika
Įvadas. Teisėsaugos institucijų veiklos praktikos aprašas. Numatomi praktikos rezultatai. Praktikos organizavimas ir turinys. Praktikos ataskaitos pristatymas ir gynimas. Praktikos vertinimas. Praktikos veiklos planas. Teisėsaugos institucijos ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2015 01 29
Praktikos ataskaita: žemėtvarkos ir geodezijos įmonių darbo specifika
Profesinės veiklos praktika. Praktikos tikslas ir numatomi rezultatai. Praktikos užduočių atlikimas. Apibendrintas praktikos užduočių atlikimo vertinimas. Pasiūlymai dėl praktikos tobulinimo.
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2019 05 30
Finansinės apskaitos baigiamoji profesinės veiklos praktika
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės organizacinė forma ir apskaitos valdymo struktūra. Įmonės struktūra. Apskaitos sistema ir apskaitos politika. Buhalterių teisės, pareigos ir atsakomybė. Specialios paskirties registrai. Pagrindinės finansinės ataskaitos. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 25 puslapiai
2012 09 24
Profesinės praktikos ataskaita UAB „Apranga.lt“
Profesinės praktikos ataskaita UAB „Apranga. Lt“Praktikos padalinio veikla. Pagrindiniai konkurentai M. „ Mango “.
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2019 05 10
Socialinio darbo mokomosios profesinės veiklos praktikos ataskaita
Socialinio darbo mokomosios profesinės veiklos praktikos kompetencijų aplankas. Mokomosios profesinės veiklos praktikos vietos analizė. Institucijos paskirtis , vizija , misija. Socialinių paslaugų pobūdis. Darbo organizavimas ir ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2019 05 27
Studijų programos šakos praktikos ataskaita
Teisės, vadybos ir komunikacijos katedra. Teisėsaugos institucijų veiklos praktikos aprašas. Numatomi praktikos rezultatai. Praktikos ataskaitos pristatymas ir gynimas. Teisėsaugos institucijos veiklos praktikos vertinimo kriterijai. ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2017 03 13
Mokomosios profesinės veiklos praktikos rezultatai: Dizainerių produkcijos stebėjimas
Mokomosios profesinės veiklos praktikos rezultatai Dizainerių produkcijos stebėjimas. Siekiami praktikos studijų rezultatai. Atliktos veiklos praktikos studijų rezultatams pasiekti. Įgyti įgūdžiai ir žinios. Savęs įsivertinimas. ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 puslapiai
2018 06 18
Policijos praktikos ataskaita
Įstaigos aprašymas. Teisiniai aktai ir glaustas viešosios policijos prevencijospadalinio specialisto tarnybinės veiklos aprašas. Praktikos eiga. Atvejo aprašymas. Prevencinio renginio (paskaitos) pristaymas. Praktikos įvertinimas. Išvados. ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 puslapis
2012 11 28
Socialinės pedagogikos praktikos ataskaita
Įvadas. Užduotis. Ugdymo įstaigos analizė. Užduotis. Socialinio pedagogo veiklos analizė. Užduotis. Vieno rizikos grupės vaiko x ir jo socializacijos analizė. Užduotis. Įstaigoje vykdomos prevencinės veiklos aprašas. Užduotis. ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2012 02 21
Apskaita praktika
Praktika UAB City Service. Įvadas. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Įmonės struktūra. Apskaitos sistema Navision Financials. Įmonės finansinė ir mokestinė atskaitomybė. Darbo ir darbo apmokėjimo apskaita. Darbuotojo priėmimo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2012 05 10
Teisėsaugos institucijų veiklos praktikos ataskaita
Teisės, vadybos ir komunikacijos katedra. Teisėsaugos institucijų veiklos praktikos aprašas. Numatomi praktikos rezultatai. Praktikos ataskaitos pristatymas ir gynimas. Teisėsaugos institucijos veiklos praktikos vertinimo kriterijai. ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2017 03 13
Lietuvos respublikos slaugos ir akušerijos praktikos įstatymas
Lietuvos respublikos. slaugos praktikos ir akušerijos praktikos. įstatymas. 2001 m. birželio 28 d. Nr. IX-413. Vilnius. Str. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos. Str. Bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2017 03 14
Programų sistemų profesinės praktikos ataskaita
Įvadas. Individuali užduotis. Specialioji dalis. Kalendorinis darbo planas. Praktikos užduoties analizė. Darbo metodų ir priemonių pasirinkimo pagrindimas. Praktikos eiga. Praktikos apibendrinimas. Išvados. Siūlymai. Informacijos šaltiniai. ...
Technologijų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2013 10 01
Pažintinės praktikos ataskaita: Filmo kūrimo procesas
Pažintinės praktikos ataskaitos struktūra. Pažintinės praktikos ataskaitos sąžiningumo deklaracija. Filmo kūrimo procesas. Nuotraukos.
Kino praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2019 03 01
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo