Profesines rizikos vertinimas įmonėje

300 dokumentų
Profesinės rizikos vertinimas
Įvadas. Rizikos veiksnių valdymas įmonėje. Rizikos veiksniai. Rv tikslai ir užduotys. Mokymas, suvokimas ir kompetencija. Darbuotojų saugos ir sveikatos politika. Darbuotojų saugos ir sveikatos politika. Vadybos sistemos įgyvendinimas ir ...
Saugos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2012 04 02
Profesinės rizikos vertinimas, prevencija ir mažinimo principai
8,5( 2 atsiliepimai )
Santrauka. Zusammenfassung. Įvadas. Profesinės rizikos tyrimas ir vertinimas. Rizikos tyrimas. Profesinės rizikos vertinimas. Pavojų nustatymas. Pažeidžiamųjų asmenų nustatymas. Rizikos leistinumo nustatymas. Rizikos apskaičiavimas ir ...
Saugos projektai, Projektas, 20 puslapių
2012 02 13
Profesinės rizikos vertinimas darbo vietose
Įžanga. Pagrindiniai kenksmingi ir pavojingi rizikos veiksniai. Profesinės rizikos vertinimas darbo vietose. Profesinės rizikos vertinimo etapai bei priemonės. Išvados. Naudota literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 05 22
Profesinė rizika ir jos vertinimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Profesinės rizikos vertinimo pagrindai ir prevencija. Sąvokos. Pavojus ir rizika. Rizikos vertinimas. Rizikos vertinimas (samprata). Rizikos vertinimo tikslai. Vadybos sistemos įmonėje. Rizikos vertinimo paskirtis. Rizikos elementai. Profesinės ...
Saugos projektai, Projektas, 16 puslapių
2012 12 05
Profesinės rizikos veiksniai N įmonėje praktinio darbo aprašymas
Žmonių sauga. Praktinis darbas nr. Profesinės rizikos vertinimas įmonėje. Tikslas. Uždaviniai. Pasirengimas darbui. Atsiskaitymo forma.
Saugos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2017 04 01
Profesinės rizikos įvertinimas įmonėje
Įvadas. Rizikos vertinimas. Rizikos tyrimas. Profesinės rizikos įvertinimo tikslas. Rizikos įvertinimo elementai. Išvados. Šaltinių sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 05 27
Rizikos vertinimas konspektas
Profesinė rizika. Kenksmingas veiksnys. Pavojingas veiksnys. Darbo aplinka. Darbo sąlygos. Darbo vieta. Dokumentai , reglamentuojantys rizikos vertinimą. Profesinės rizikos vertinimo tikslas. Rizikos vertinimas. Pagrindiniai profesinės ...
Aplinkos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 03 03
Rizikos vertinimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Įžanga. Pagrindiniai kenksmingi ir pavojingi rizikos veiksniai. Profesinės rizikos vertinimo etapai. Rizikos vertinimo dokumentavimas. Įsakymas. Dėl profesinės rizikos vertinimo. Darbuotojų darbo vietose organizavimas. Profesinės rizikos ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 11 01
Profesinės rizikos vertinimo pagrindai
Profesinės rizikos vertinimo pagrindai. Įvadas. Sąvokos. Profesinės rizikos vertinimas. Parengiamieji darbai. Rizikos veiksnių tyrimas. Rizikos dydžio ir priimtinumo nustatymas. Rizikos apskaičiavimas ir įvertinimas balais. Rizikos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2019 04 08
Profesinės rizikos vertinimas, kenksmingi profesiniai veiksniai
Profesinės rizikos įvertinimas. Kenksmingi profesiniai veiksniai. Profesinės rizikos vertinimas. Profesinė rizika vertinama. Profesinės rizikos vertinimo etapai. Rizikos identifikavimas. Fizikinių veiksnių sukeltų pavojų , galinčių ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 04 04
Pasirinktos įmonės profesinės rizikos vertinimas
Pasirinktos įmonės profesinės rizikos vertinimas. darbo ir civilinės saugos dalyko. projektinis darbas. Įvadas. Profesinė rizika. Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinės instrukcijos. Profesinės rizikos veiksniai su kuriais gali ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 05 16
Profesinės rizikos vertinimas: Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaita
Profesinės rizikos vertinimas. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaita. Gaisrinės saugos pagrindai. Profesinės rizikos vertinimas. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaita. Profesinės rizikos vertinimas atliekamas šiems ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2019 11 13
Darbo sauga pristatymas
Net ir vienas žuvęs darbe yra per daug. Nelaimingi atsitikimai darbe. Darbuotojų saugos ir sveikatos valstybės politika pagrįsta šiais principais. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Profesinės rizikos vertinimo nuostatai. Darbo aplinka ir ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 06 24
Profesinės rizikos nustatymo kortelė
Ergonominės ir profesinės rizikos saugai ir sveikatai tyrimas, įvertinimas, įforminimas. Darbo vietos ergonominių veiksnių tyrimo protokolas. Sunkių krovinių kėlimo ir nešimo tyrimo protokolas. Įvykdymo sąlygų įtakos nustatymas, ...
Technologijų laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2013 04 25
Profesinė rizika referatas
Profesinės rizikos vertinimas. Rizikos vertinimas darbo vietoje. Pavojingų veiksnių identifikavimas. Rizikos veikiamų darbuotojų identifikavimas. Rizikos tyrimas. Rizikos priimtinumo nustatymas. Rizikos apskaičiavimas ir vertinimas. Rizikos ...
Saugos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 08 04
Profesinės rizikos vertinimas Sauga autoservise
9,3( 3 atsiliepimai )
Profesinės rizikos vertinimas darbo vietose, procesuose ar įrenginiuose. Pirmas praktinis darbas – profesinės rizikos vertinimas darbo vietose, procesuose ar įrenginiuose. Darbo vietos aprašymas. Profesinės rizikos įvertinimas. Profesinės ...
Saugos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 02 10
Profesinės rizikos vertinimas ir bendrieji nuostatai
Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai. Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų paskirtis. Profesinės rizikos vertinimo tikslas. Rizikos veiksnys. Biologinis veiksnys. Cheminis veiksnys.Ženklinimas. Dėmesingai ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 82 puslapiai
2018 04 16
Aplinkos ir žmonių sauga (2)
Įvadas. Praktinis darbas. Profesinės rizikos vertinimo aktų ir rizikos veiksnių analizė. Rizikos identifikavimas. Rizikos tyrimas. Rizikos nustatymas. Rizikos šalinimo arba mažinimo priemonės. Praktinė dalis. Profesinės rizikos įvertinimo ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2016 08 03
Darbų sauga įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Profesinės rizikos vertinimas. Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija. Profesinės rizikos nustatymo kortelė. Profesinės rizikos vertinimas parenkant asmenines apsaugines ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 04 23
Profesinės rizikos vertinimas saugos savarankiškas darbas
Įvadas. Rizikos veiksniai ir faktoriai. ARizikos veiksniai. BRizikos faktoriai. Rizikos vertinimo planas. Rizikos dydžio ir priimtinumo nustatymas. Rizikos mažinimo veiksmų planas. Profesinės rizikos įvertinimas. Išvados. Literatūra.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2017 04 24
Profesinės rizikos vertinimo praktinė užduotis
9,5( 2 atsiliepimai )
Profesinės rizikos vertinimo organizavimas ir prevencinių priemonių rengimas. Praktinės užduoties sąlyga. Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai. Įsakymas. Dėl profesinės rizikos vertinimo organizavimo. Profesinės rizikos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 08 06
Profesinė rizika skaidrės
Profesinė rizika.Pagrindiniai pavojingi ir kenksmingi profesinės rizikos veiksniai. Prevencinės ir apsaugos priemonės. Rizikos vertinimas. Profesinės rizikos vertinimo tikslas. Rizika vertinama. Parengiamųjų darbų etape. Rizikos ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 46 puslapiai
2018 12 08
Profesinės rizikos vertinimas darbo vietoje referatas
Įvadas. Darbo vietos ir darbo pobūdžio aprašymas. Rizikos veiksnių identifikavimas (aktuose). Profesinės rizikos vertinimas vilniaus geležinkelio stotyje. Fizinių veiksnių tyrimo protokolas. Fizinių tyrimų protokolas. Ergonominių ...
Logistikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 11 10
Rizikos veiksniai
9,5( 2 atsiliepimai )
Profesinė rizika. . Pagrindiniai pavojingi ir kenksmingi profesinės rizikos veiksniai. Profesinės rizikos vertinimo tikslas. Parengiamųjų darbų etape. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape. Rizikos pašalinimo ar sumažinimo ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2016 06 27
Žmogaus sauga automobilių remonto įmonėje
Įvadas. Profesinės rizikos vertinimas darbo vietose, procesuose ar įrenginiuose. Darbo vieta. Ar egzistuoja profesinė rizika? Galimi profesinės rizikos darbo saugos tikslai. Tinkamos darbo saugos priemonės. Kokiais būdais priemones galima ...
Saugos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2015 01 08
Darbo veiksnių rizika
Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo. Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai. bendrosios nuostatos. Biologinis veiksnys. Cheminis veiksnys. Ergonominis veiksnys. Fizikinis veiksnys. Fizinis veiksnys. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 03 08
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas fotografijos paslaugas teikiančioje įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas. Darbo grafikas. 2014 metų liepos mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Fotografo pareigybinis aprašas. Profesinės rizikos veiksniai. Profesinės rizikos vertinimas. Darbuotojo asmeninių apsauginių. ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 12 07
Profesiniai rizikos veiksniai
Profesinės rizikos vertinimas. aktualumas ir būtinybė. Pagrindinis profesinės rizikos vertinimo TIKSLAS. Pagrindinės sąvokos. Sergamumo profesinėmis ligomis dinamika Lietuvoje 2003–2012 metais. Sergamumas profesinėmis ligomis (atvejų ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 07 04
Profesinės rizikos vertinimas darbovietėse, procesuose ar įrenginiuose
Įvadas. Dėstymas. Profesinės rizikos vertinimas darbovietėse, procesuose ar įrenginiuose. A). Darbo vieta. B). Profesinė rizikos egzistavimas darbo vietoje. C). Saugos tikslai darbo metu. D). Tinkamos darbo saugos priemonės. E). Būdai, ...
Saugos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 03 21
Žmonių sauga darbe
Įvadas. Saugaus darbo organizavimas įmonėje. Saugaus darbo teisinis reguliavimas. Saugos darbe instruktavimas mokymas ir atestavimas. Saugos darbe ir pareiginių instrukcijų rengimas. Įmonės (gamybos padalinio) darbo aplinkos vertinimas. Darbo ...
Saugos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 07 30
Mokyklos aplinkoje esantys pavojai, rizikos vertinimas
Mokyklos aplinkoje esantys pavojai, rizikos vertinimas. Sužalojimai. Sužalojimų rizikos vertinimas. Gaisras. Gaisro rizikos vertinimas. Užkrečiančios ligos. Užkrečiančių ligų rizikos vertinimas. Apsinuodijimas maistu. Apsinuodijimo ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 05 25
Finansai pervežimų įmonėje kurjeris DPD praktika
Įvadas. Įmonės finansų valdymo proceso organizavimas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės organizacinė struktūra. Finansininko atsakomybės ribos. Finansų valdymo funkcijų paskirstymas įmonėje. Finansų skyriaus funkcijos ir uždaviniai. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2015 05 11
Darbo vietos vertinimas
Įvadas. Bendra tiriamojo objekto (įmonės) charakteristika. Darbo vietos (cecho, patalpos) charakteristika. Darbo aplinkos profesinės rizikos veiksnių ir jų šaltinių identifikavimas,. Rizikos tyrimas ir rizikos priimtinumo nustatymas. ...
Mechanikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 08 10
Profesinės rizikos veiksniai
Įvadas. Profesinės rizikos veiksniai. Profesinės rizikos mažinimo priemonės. Išvados. Literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2014 12 28
 Darbo saugos reikalavimai ir rizikos veiksniai
Įvadas. Mrt saugumo priemonės. Rentgeno saugumo priemonės. Kt saugumo priemonės. Profesinės rizikos veiksniai. Fizinis veiksnys. Rizikos vertinimas. Profesinės rizikos vertinimo tikslas. Profesinės rizikos tyrimas. Radiologų sveikatos ir ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2019 05 17
Krovinių gabenimo tarptautinės automobilių transporto paslaugos Profesinės rizikos vertinimo kortelė
Profesinės rizikos vertinimo kortelė. Krovinio tvarkymas rankomis. Profesinės rizikos vertinimo kortelė.
Logistikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2017 05 01
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo