Profesines veiklos praktika ukininko ukyje

300 dokumentų
Žemės ūkio įmonės augalininkystės produkcijos gamyba, laikymas ir realizavimas
Įvadas. Profesinės veiklos praktika ūkininko justino gabinaičio ūkyje. Justino Gabinaičio ūkio charakteristika. Ūkio technika. Ūkyje dirbantys darbuotojai. Prekiniai augalai Justino Gabinaičio ūkyje. Lauko kultūrų auginimo ...
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 04 03
Profesinė praktika augalininkystės ūkyje
Profesinės veiklos praktika. Žemės ūkio bendrovė ŽŪB. Profesinės veiklos praktikos 2 tikslas. Pagrindinė informacija apie nagrinėjamą ūkininko. Usevičiaus ūkį. Ūkio įmonės charakteristikos kriterijai. Ūkininko žemės ūkio ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2018 12 15
Profesinės veiklos technologinė praktika ūkininko ūkyje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Žemės ūkio naudmenų struktūra. Įmonės valdymas. Ūkio specializacija – gyvulininkystė. Gyvulių banda bei jos kitimas. Palaidų galvijų laikymas ūkininko ūkyje. Mėšlo ir srutų laikymas. Pieno gamyba ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2016 09 12
Žemės ūkio įmonės augalininkystės produkcijos gamyba, laikymas ir realizavimas - praktikos ataskaita
Įvadas. Profesinės veiklos praktika ūkininko petro baristos ūkyje. Petro Baristos ūkio charakteristika. Ūkio technika. Ūkyje dirbantys darbuotojai. Prekiniai augalai Petro Baristos ūkyje. Lauko kultūrų auginimo technologijos petro ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 38 puslapiai
2018 04 05
Ūkio finansinės padėties analizavimas
Profesinės veiklos praktika. Žemės ūkio bendrovė ŽŪB. Profesinės veiklos praktikos 2 tikslas. Pagrindinė informacija apie nagrinėjamą ūkininko ūkį įmonę Ūkio įmonės charakteristikos kriterijai. Plotas ha Struktūra proc. Iš ...
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 01 04
Praktika ūkininko ūkyje pristatymas
Įvadas. Praktikos uždaviniai. Petro Baristos ūkis įsikūręs Šiaulių rajone, Maniūšių kaime. Ūkininkas domisi naujovėmis, dažnai važiuoja į parodas. Pirmasis Lietuvoje sukonstravo tvartą it jurtą. Ūkyje vyraujantys dirvožemiai. ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 04 05
Verslo vystymas ūkininko ūkyje
Įvadas. Verslo vystymo ūkininko ūkyje teoriniai aspektai. Ūkininko ūkio kaip verslo organizacijos funkcijos ir ypatumai. Ūkininko ūkio verslo vystymui įtaką darantys vidinės ir išorinės aplinkos veiksniai. Ūkininko ūkio verslo ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 33 puslapiai
2018 06 16
Ūkininko ūkio veiklos apskaita dvejubine sistema
Įvadas. Literatūros ir norminių teisės aktų apžvalga. Ūkininko veiklos apibūdinimas. ,,n“ ūkininko veiklos apskaita dvejybine sistema. Išvados. Literatūra. Priedai.
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 04 06
Ūkininko ūkio turto draudimas
N ūkininko ūkio turto draudimas. Įvadas. Turto draudimo literatūros apžvalga. Draudimo reikšmė žemės ūkyje. N ūkininko turto draudimo analizė. Žemės ūkio technikos draudimas. Žemės ūkio pastatų draudimas. Žemės ūkio įrenginių ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2013 04 05
Inovacijų diegimą ūkininko ūkyje lemiantys veiksniai
Inovacijų diegimą ūkininko ūkyje lemiantys veiksniai. Inovacijų samprata. Autorius. Apibrėžimas. Inovacijų svarba ūkyje. Inovacijos – ūkio konkurencingumo pagrindas. Inovacijų diegimo procesas. Bendra inovacinio proceso aplinka.
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2019 01 15
Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita ūkininko ūkyje
Įvadas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaitos literatūros analizė. Ūkininko „n“ ūkio apibūdinimas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais pirminė ir suvestinė apskaita ūkininko "n" ūkyje. Atsiskaitymų su tiekėjais ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 11 19
Agrotechnologijų praktika
Įvadas. Profesinės veiklos praktika petro levenausko ūkyje. P. Levenausko ūkio charakteristika. P. Levenausko ūkio naudmenos ir pasėlių struktūra. Prekiniai augalai Petro Levenausko ūkyje. Ūkyje taikomos sėjomainos. Tarpiniai pasėliai. ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2016 01 02
Praktikos ataskaita Ūkininko įmonėje
Panevėžio kolegijos technologijos mokslų katedra. Ūkininko raimondo vitkausko ūkis. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Vykdoma veikla , aplinkosauginiai dokumentai. Mėšlo ištekliai ir jo tvarkymas ūkyje , schema. Ūkininko Raimondo Vitkausko ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2015 11 29
Technologinių elementų modeliavimas žemės ūkio įmonėje (2)
Ekologinės gamybos Lietuvoje tikslai ir principai. Ūkininko Juozo Bartkevičiaus ūkio pristatymas. Ūkininko J. Bartkevičiaus ūkyje auginamų augalų derlingumo modeliavimas. Ankštinių ir varpinių daugiamečių žolių naudingumo ...
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2017 05 26
Gamybinės praktikos ūkininko ūkyje ataskaita
Įkūrimo ir veiklos trumpa istorija. Įkūrimo ypatumai. Organizacinė foma. Ekonominiai santykiai. Žemės nuosavybės ir naudojimo formos. Kapitalo nuosavybės formos ir formavimo šaltiniai. Darbo santykiai. Ūkinės veiklos kryptys ir ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2015 03 01
Ūkininko veiklos vidinės analizės pristatymas
Technologijų fakulteto. Aplinkos inžinerijos katedra. Ūkininko ūkio tikslas. Ūkininkavimo trukmė. Ūkio dydis ir išdėstymas. Pasėlių derlingumas. Derliaus pardavimas. Kioskelis prie kelio. Ūkyje turima technika. Ūkio nariai ir ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 12 15
Ūkininko ūkio gamybinė veikla
Įvadas. Ūkininko žemės ūkio įmonės pristatymas. Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir jos įvertinimas. Augalininkystės produktų gamyba. Ūkyje pagamintos produkcijos paskirtis. Investicijų planavimas. Gamybos išlaidų ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 22 puslapiai
2018 12 19
Ekologinė gamyba Lietuvoje
Technologijų fakulteto aplinkos inžinerijos katedra. Technologinių elementų modeliavimas broniaus ragaišio žemės ūkyje. Ekologinė gamyba Lietuvoje. Broniaus ragaišio ūkio pristatymas. Ūkininko Broniaus Ragaišio ūkyje auginamų ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 puslapių
2019 04 17
Augalų ligos ir kenkėjai ūkyje
Įvadas. Ūkininko žemės ūkio pristaty-mas. Ūkininko auginamų augalų kenkėjai ir li-gos. Vasarinių javų auginimo technologija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 11 15
Apskaitininkės buhalterės baigiamoji praktika
9,7( 7 atsiliepimai )
Įvadas. Uab „rxxxxx“ veiklos ir organizacinės stuktūros pristatymas. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Uab „rxxxxx“ piniginių lėšų apskaita. Uab „rxxxxx“ atsiskaitymų apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 puslapiai
2012 04 25
Žemės ūkio praktika
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Pinigų laikymo organizavimas ir apskaita. Paskolų ir finansinio turto apskaita. Atsiskaitymų organizavimas ir apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita. Veiklos ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2012 11 10
Žieminių miežių auginimo technologija ir jos ekonominis įvertinimas
Darbo metodikos (metodai), reikšminiai žodžiai ir sąvokos. Informacinė žieminių miežių auginimo technologijų apžvalga. Žieminių miežių auginimo technologija ūkininko Sauliaus Žliobos ūkyje. Žieminių miežių auginimo ...
Žemės ūkio diplominiai darbai, Diplominis darbas, 57 puslapiai
2017 12 11
Žieminių kviečių auginimas ūkyje
Įvadas. Lietuvos žemės ūkis. Ūkininkų ūkių registras. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras (traktorių registrasŽieminiai kviečiai. Kviečių vystymasis. Dirvožemio ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2020 02 10
Dėmesio reikšmė profesinės veiklos efektyvumui
Įvadas. Profesinės veiklos apibrėžimas. Profesinės veiklos efektyvumo kriterijai. Dėmesys. Dėmesio ryšys su buhalterio darbu. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 02 24
Socialinio darbo baigiamosios profesinės veiklos praktikos kompetencijų aplankas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Baigiamosios profesinės veiklos praktikos vietos analizė. Institucijos paskirtis, vizija, misija. Socialinių paslaugų pobūdis. Darbo organizavimas ir bendradarbiavimas su klientais, jų grupėmis, bendruomenėmis bei socialiniais ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2017 05 22
Fiziniai asmenys, kaip verslo teisės subjektai
Įvadas. Indviduali veikla. Indvidualios veiklos sąvoka ir požymiai. Indvidualios veiklos registravimas/išregistravimas. Mokėtini mokesčiai, vykdant indvidualią veiklą. Indviduali veikla Latvijos Respublikoje. Veikla įsigijus verslo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2018 11 22
Ekologinė gamyba ūkyje technologinis modeliavimas
Technologinių procesų elementų modeliavimas ekologiniame ūkyje. Ekologinės gamybos pagrindų dalyko referatas. Įvadas. Ekologinio žemės ūkio sertifikavimas. Ūkis. Ekologinės augalininkystės modeliavimas. Ekologinės gyvulininkystės ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 08 24
Žemės matavimai
Įvadas. Bendroji dalis. Veiklos Valstybiniame Miškotvarkos Institute praktikos metu aprašymas. Žemės sklypų kadastriniai matavimai. Praktikos metu atlikti kadastriniai matavimai. Pastabos apie Valstybinį Miškotvarkos Institutą, profesinės ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2014 05 16
Emocijų reikšmė mano profesinės veiklos efektyvumui
Įvadas. Mano profesinė veikla. Mano pasirinktos veiklos (projektų vadovės) efektyvumo kriterijai. Kaip emocijos (psichologijos objektas) yra reikšmingas mano profesinės veiklos efektyvumui. Emocijos mano profesinės veiklos efektyvumui. ...
Psichologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 02 10
Ūkininko ūkio steigimo tvarka ir sąlygos Lietuvoje
Įvadas. Kas yra ŽŪB? Ko reikia, norint tapti ūkininku? Realus ūkininkavimas. Ko reikia norint tapti jaunuoju ūkininku? Minimalus reikalavimas. Ūkininko veiklos pagrindai. Ūkininko ūkio registravimas. Per kiek laiko įregistruojamas ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2019 01 11
Verslo organizavimo profesinės veiklos praktika
Verslo organizavimo profesinės veiklos praktika. Įvadas. Verslo idėja ir jos pagrindimas. Verslo idėja. Verslo tikslas ir uždaviniai. Įmonės vidaus ir išorės aplinkos. Įmonės ssgg analizė ir strateginiai tikslai. Įmonės steigimo ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2013 04 20
Išlaidų klasifikavimas ūkininko ūkyje
Įvadas. Išlaidų apskaita. Išlaidų samprata. Išlaidų apskaitos poreikis. Išlaidų apskaitos ir valdymo apskaitos ryšys. Išlaidų apskaitos sistemos. Išlaidų apskaitos metodai. Išlaidų mažinimo galimybės. Išlaidų klasifikavimas. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 18 puslapių
2017 06 18
Buhalterinės apskaitos baigiamosios profesinės veiklos praktikos ataskaita
9,3( 16 atsiliepimų )
Įvadas. Įmonės veikla ir apskaita. Apskaitos politika. Organizacinis apskaitos politikos aspektas. Techninis apskaitos politikos aspektas. Kompiuterinės apskaitos programos. Pirkimų ir pardavimų apskaita. Pardavimų apskaita. Pirkimų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 34 puslapiai
2016 07 30
Geodezijos profesinės veiklos baigiamoji praktika
Baigiamosios profesinės veiklos praktikos metodiniai nurodymai. Praktikos gamyboje vadovo įvertinimas. Darbovietės apibūdinimas. Firmoje naudojamos programinės įrangos ir matavimo prietaisai. Darbų organizavimas. Mano atliktų darbų ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2015 03 24
Praktikos dienynas Stacionarinis institucinis socialinis darbas
8,5( 2 atsiliepimai )
Stacionarinis institucinis socialinis darbas profesinės veiklos praktika studento profesinės veiklos praktikos metu savaitės dienynas.
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 puslapiai
2017 01 05
Patirtys praktikos metu, socialinių paslaugų centre
Utenos kolegijos medicinos fakulteto socialinės. Mokomąją praktiką atlikau. Mokomosios profesinės veiklos praktikos tikslai Įgyti profesinės patirties praktikos metu. Mokomosios profesinės veiklos praktikos uždaviniai Sužinoti apie ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 11 11
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo