Projektų valdymas kursinis

300 dokumentų
Projekto valdymas. Vertinimas
Turinys. Programų projektų planavimas. Projekto vertinimas. Dekompozicijos technikos. Dydžio vertinimas. Į problemas orientuotas vertinimas. Į procesus orientuotas vertinimas. Empiriniai vertinimo modeliai. Vertinimo modeliu struktūra. Cocomo ...
Informatikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 09 18
Projekto valdymas. Planavimas.
Įvadas. Pagrindinės įdėjos. Žmonių ir sąnaudų sąryšis. Pastangų paskirstymas. Užduočių sekos nustatymas. Griežtumo laipsnis. Adaptacijos kriterijai. Programos kūrimo užduočių pasirinkimas. Pagrindinių užduočių detalizavimas. ...
Informatikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 09 18
Projekto valdymas
Projekto sąvoka. Projektai ir organizacijos strategija. Detalusis projektų planavimas. Projekto aplinka: suinteresuotosios šalys ir organizacija. Vadovavimas ir projekto komandos formavimas. Projekto biudžeto sudarymas ir rizikos valdymas. ...
Vadybos projektai, Projektas, 91 puslapis
2010 03 03
Strateginis projektų valdymas
Įvadas projekto sąvoka. Projektų klasifikavimas. Projekto gyvavimo ciklas. Projekto valdymas. Projekto valdymo procesai. Projekto valdymo procesų grupės. Strateginio valdymo tipai. Projekto planavimas. Projekto grafikas. Projekto įgyvendinimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 07 29
Projektų valdymo samprata
Projektų valdymo (pv) samprata. Projektų valdymo poreikis. Projekto valdymo būtinumą lemia. Projektų valdymo raida. Projektų valdymo patirtis. Projektų valdymas raida. Projektų valdymui sukurta. Kas yra projektų valdymas ? Projektų ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2016 07 04
Operatyvusis projektų valdymas
Įvadas. Operatyvusis projekų valdymas. Projektų apimties valdymas. Projekto trukmės valdymas. Išteklių paskirstymas. Projektų kaštų valdymas. Projekto eigos kontrolė. Rizikos valdymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 12 05
Projektų valdymas skaidrės
Projektų valdymas. Projektas. Projektas – yra laikinos pastangos sukurti unikalų produktą ar paslaugą. Projektų valdymas. Projektų valdymo struktūra. Projektų valdymo procesai. Projektų valdymo kontekstas. Projekto fazės ir projekto ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2017 11 08
Projektų valdymas pristatymas
Projektų valdymas. Projektų valdymas. Projektų valdymo samprata Projektų valdymo sistemos valdymo parametrai Sąnaudos. Projektų valdymo samprata PV – tai profesionali veikla (profesionalus pokyčių valdymasProjektų valdymo samprata ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2019 12 07
Projekto valdymas pagal PMBOK
Programų sistemų inžinerija. Projekto valdymas pagal PMBOK. Kas yra projektas? Projektas vs. einamoji veikla. Projektai ir strateginis planavimas. Kas yra projektų valdymas? Projektų valdymo žinių sritys. Projekto gyvavimo ciklas. Projektu ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2014 05 07
Projektų valdymas (2)
Projektų sąvoka. Integracijos valdymas. Srities valdymas. Laiko valdymas. Kokybės valdymas. Išlaidų kaštų valdymas. Rizikos valdymas. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Kontraktų valdymas. Informacijos ir komunikacijos valdymas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 04 13
Projekto koncepcija skaidrės
Projektų valdymas. Projekto koncepcija. Projekto koncepcija Projektų valdymas Projektų. Kurso sandara. Projektų valdymo raida Kas yra projektas. Tema Nr. Projekto koncepcija. Projektų valdymo raida Šiandieninė projekto sąvoka dažniausiai ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 12 07
Inovacijų ir projektų valdymas
Inovacijų ir projektų valdymas. Rekomenduojama literatūra. Vertinimo tvarka. Projekto sąvoka. Projektų vadybos privalumai, lyginant su kitais organizavimo metodais. Projekto prasmės. Projekto charakteristikos. Projektų klasifikavimas. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2014 03 28
Projektų rengimo eiga pagal PMBOK
Projekto valdymas pagal PMBOK. Kas yra projektas. Projekto einamoji veikla. Projektai ir strateginis planavimas. Kas yra projektų valdymas. Projekto valdymas apima. Projektų valdymo žinių sritys. Projekto gyvavimo ciklas. Projekto gyvavimo ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 03 10
Projektų valdymas ir strateginis planavimas
Įvadas. Projektų valdymo sąvoka. Projektų planavimas, tikslai ir jų teikiama nauda. Bendrieji planavimo principai. Projektų turinio planavimas. Projekto vertės planavimas. Bendras galutinis planas. Strateginis projekto valdymas bei jo ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 05 16
Naujos projektų valdymo kryptys tendencijos
Įvadas. Projektų valdymo samprata bei charakteristika. Projekto sąvokos samprata. Projektų valdymo charakteristika. Projektų valdymo vystymosi raida. Projektų vadybos pradžia. Projektų valdymas šiuolaikiniame versle. Projektų valdymo ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 05 30
Statybos projekto valdymo grandinės skaitmenizavimas
Įvadas. Statybos projektų valdymas. Statybos projektai. Projekto koncepcija. Projektų savybės. Projektų klasifikavimas. Projektų gyvavimo ciklas. Projektų dalyviai. Statybos projektu skaitmenizacija. Statybos skaitmenizacija. Statinio ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2018 11 24
Pelningumo didinimas ir projektų skyriaus veiklos gerinimas UAB „Raštmenos“
Projektų skyriaus veikla. Projektų valdymas. Projekto valdymo tikslas ir uždaviniai. Projektų valdymo skyriaus pasiekti rezultatai.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2018 02 20
Finansų valdymas
Įvadas. Kas yra finansų valdymas? Finansų valdymo esmė ir funkcijos. Finansų valdymo tikslas. Finansų sistemos apžvalga ir finansų rinkos. Finansinės ataskaitos ir jų turinys. Sąskaitų balansų lentelė. Pelno ir pinigų srautų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2011 12 28
Automobilių prekybos ypatumai ir valdymo galimybių įvertinimas
Įvadas. Teorinė dalis. Projektų samprata. Projektų klasifikavimas. Projektų gyvavimo ciklas. Projektų dalyviai. Projektų valdymas. Verslo plano samprata. Analitinė – metodinė dalis. Projekto ir įmonės pristatymas. Įmonės ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2017 10 27
Projektų auditas referatas
Įvadas. Projekto koncepcija. Projekto sąvokos bei savybės. Projektų klasifikacija bei dalyviai. Audito samprata, reikšmė ir tikslai. Projektų audito esmė. Projektų audito etapai. Projektų baigimas. Projektų nesėkmių priežastys. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2015 05 06
Projektų rengimas ir valdymas projektas
Projektų dalyviai. Projektų dalyvių kategorijos. Projekto sąvoka. Projektų savybės. Projektų klasifikavimas. Projekto idėjos elementai. Projekto gyvavimo ciklas. Pagrindinės projekto vykdymo fazės. Projekto struktūros elementai. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2018 03 31
Projektų valdymas statyboje
Projektų valdymas statyboje. Statybos įmonės tikslai. Projekto valdymas? Investicinio projekto eigos etapai. Pagrindiniai sprendimo priėmimo etapai. Investicinio projekto įdėjos analizės. Matematinis investicinio projekto vertinimas. ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 11 19
Imonės strateginis valdymas
Įvadas. Strategijos samprata. Strategijos įgyvendinimas. Išvados. Literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2012 05 16
Projekto koncepcija
Projekto samprataI. Projekto samprataII. Projekto samprataIII. Sisteminis požiūris į projektus. Projektų prasmės. Projektų savybėsI. Projektų savybėsII. Projektų rengimo struktūra. Projektų reikšmė. Projektų struktūraI. Projektų ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2019 02 16
Projektų vertinimas kursinis darbas
Įvadas. Projektų vertinimo esmė. Vertinimo kriterijai. Efektyvumo, ekonominis ir socialinis vertinimas. Projektų vertinimo ypatumai. Projektų vertinimo trukmė. Projekto finansinis vertinimas. Projekto pinigų srautų prognozavimas. Rizikos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 11 18
Projektų valdymo problemos
Projektų valdymo problemos. Temos aktualumas. Projektų valdymo problemos. Projektų valdymo sunkumai. Projektų valdymo vertinimas. Ilgalaikio planavimo problema. Pagrindiniai e. valdžios projektų rizikos faktoriai. Dažniausiai pasitaikančios ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 30
Projekto svarba organizacijos valdymui
Įvadas. Projekto valdymas. Projekto valdymo svarba. Projektų vadyba. Projektų sąvoka. Kas yra projektų vadyba. Projektų valdymo problemos. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2019 05 17
Projektų vadyba skaidrės
Projektų vadyba. Įvadas. Projektų vadyba. Tradicinės projektų vadybos kintamieji. Projektų vadybos parametrai ir nauda. Projektų planavimo ir valdymo principai. Projektų planavimo diagramos. Procedūros monotoringas ir stebėjimas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 05 24
Projektų špera
Projektas. Projektų klasifikacija. Projektams būdingos savybės. Projektų valdymas. Projektų valdymo procesai. Projekto idėjos analizė. Iš ko susideda projekto planavimas? Paaiškinkite kalendorinį planavimą. Projekto dalyviai. Kaip ...
Ekonomikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 01 12
Projektų vadyba
Programa. Paraiška. Projektas. Projekto veikloms vykdyti naudojami. Projekto dimensijos. Pagrindiniai projekto parametrai. Pagrindinės projekto charakteristikos. Projektinio darbo principas. Projektų klasifikacija. Projekto dalys paraiškoje. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 69 puslapiai
2012 05 03
Finansinių investicijų valdymas
Investavimo strategija. Įmonių investiciniai rodikliai. Vertybinių popierių portfelio sudarymas.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 10 04
Projektų valdymo principai
Vilniaus gedimino technikos universitetas. Projektų valdymo principai. Projektų valdymo principai Laboratorinis darbas Nr. Fiksuotos kainos priskyrimas. Skirtingoms užduotims priskirti skirtingi valandiniai įkainiai. Užduočių įvertinimas ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 puslapių
2016 10 17
Turizmo industrijų įmonių valdymas
Įvadas. Informacija apie įmonę. Marketingas. Sprendimų priėmimas. Strateginis valdymas. Kokybės valdymas. Projektų valdymas. Veiklos įvertinimas remiantis apribojimų teorija. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Turizmo referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 05 11
Investicinių projektų vertinimas kursinis darbas
Investicinių projektų vertinimas. Projektų efektyvumo vertinimo principai. Finansinio įvertinimo metodai. Grynoji dabartinė vertė. Rentabilumo indeksas. Vidinė grąžos norma. Atsipirkimo laikotarpis. Ekonominio vertinimo metodai. Rodiklio ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2016 02 21
SSCM, VVS Logistikos strategijos
VVS, SSCM, Logistikos strategijos. Verslo valdymo sistemos samprata. Verslo valdymo sistemos – tai programinė įranga. Verslo valdymo sistemos nauda įmonei. Taupomas laikas Optimizuotas darbas Vieninga duomenų bazė Apsauga nuo informacijos ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2019 10 21
Valdymas pagal projektus: kas tai?
Įvadas. Projektų valdymo raida ir samprata. Projektų gyvavimo ciklas ir dalyviai. Projektų valdymo sistemos. Valdymo procesų sistemos ir posistemiai. Valdomos funkcijos ir parametrai. Valdymo metodai ir valdymo būtinumas. Valdymo metodai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 19 puslapių
2015 03 24
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo