Radijo imtuvai auto

300 dokumentų
Radijo Imtuvai ir telekomunikacijos
Radijo imtuvai , Telekomunikacijos. Radijo imtuvas. Radijo Imtuvas. Radijo imtuvai. Pirmasis radijo imtuvas. Pirmieji radijo aparatai. Radijo imtuvai Lietuvoje. Išradimas ir istorija. Telekomunikacijos. Radijo banga. Kaip atsiranda radijo bangos ? ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 11 26
Radijo imtuvai pristatymas
Įvadas. Radijas. Radijo imtuvas. Radijo imtuvai. Iš ko sudaryti radijo Imtuvai. Radijo imtuvo principinė schema. Radijo veikimo principas. Radijo banga. Radijo bangų atsiradimas. Radijo stotys. Įdomus faktai. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Elektronikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2015 03 09
Tarpukario technologijos
Tarpukario. Technologijos. Radijo imtuvai gabrius. Lietuvos kariuomenės radijo įkurėjai. Užsakymas. Radijo imtuvai Lietuvoje arnis. Savadarbiai detektoriniai radijo imtuvai arnis. Lempiniai radijo imtuvai arnis. „Dubysa“ gabrius. Pirmieji ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 05 22
Radijo imtuvai
Įvadas. Radijas. Elektromagnetinė banga. Radijo bangos. Radijo bangų perdavimas dideliu atstumu. Radijo imtuvas. Radijo imtuvų schemos. Išvada. Šaltiniai.
Elektronikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 03 09
Radio imtuvas
Įžanga. Radijas. Elektromagetinė banga. Radijo bangos. Radijo bangų perdavimas dideliu atstumu. Išradimas ir istorija. Radijo imtuvas. Radijo imtuvų schemos. Radijo imtuvas Lietuvoje. Informacijos išgavimo schemos imtuvai. Refleksinis radijo ...
Fizikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 05 19
Radijas pristatymas
Lietuvos radijo stotys. Išradėjai. Radijo bangos. Radijo imtuvai.
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2014 02 24
Radijas skaidrės
Radijas. Prietaisas radijo bangoms priimti. Radijo bangos. Elektromagnetinės bangos. Radijo bangos dažnis. Bangos ilgis. Bangų panaudojimas. Radiolokacija. Bangų sklidimas. Radijo imtuvas. Paprasčiausio (detektorinio) radijo imtuvo elektrinė ...
Elektrotechnikos projektai, Projektas, 16 puslapių
2012 12 04
Peidžingo apžvalga
Radijo ieška. Gaviklių imtuvai. Servisas. Radijo ieškos ateitis. Radijo ieškoje naudojami dažniai. Kodavimo formatų apžvalga. Peidžingo tinklo veikimo principas. Duomenų apsikeitimo protokolų apžvalga. Tnpp protokolas. Tnpp ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 22 puslapiai
2010 03 03
Radijo bangos Radijas referatas
Įvadas. Radijo bangos. Radijo bangų sklidimas. Radijo bangos sklinda trimis pagrindiniais būdais. Radijo bangų perdavimas dideliu atstumu. Radijo bangų taikymas praktikoje. Radijo bangų taikymas radijuje. Radijo ryšio principas. Kas yra am ir ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 04 28
Radijo ryšys skaidrės
Radijo ryšys. Sąvokos. Radijo siųstuvas. Elektromagnetinių virpesių generatorius. Radijo imtuvas. Detektorinis radijo imtuvas. Radijo imtuvo schema. Amplitudės moduliavimas. Moduliuotieji virpesiai. Dažnio moduliavimas. Įdomūs faktai. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 02 17
UAB Krasta auto įmonės veiklos analizė
Apie įmonę. Uab “krasta auto". Paslaugos siejamos su:. Valdymo struktūra. Krasta auto serviso skyrius. Įrengimai. Detalių skyrius. Kitos paslaugos. “krasta auto” vizija. “krasta auto” misija. Įmonės swot analizė.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2011 05 25
Radijo ryšys
Kas yra radijo ryšys?. Atradimas. Elektromagnetinių ir radijo bangų savybės. Radijo bangos. Radijo ryšio principas. Radijo bangos sklinda trimis pagrindiniais būdais. Radijo ryšio principai.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 01 04
Radijo dažnis kosmetologijoje
Radijo dažnis kosmetologijoje. Įvadas. Radijo dažnio veikimo principas. Skirtingų radijo dažnio būdų efektyvumas. Radijo dažnio poveikis odai. Kontraindikacijos radijo dažniui. Žemo dažnio elektromagnetinių laukų įtaka įmuninėi ...
Medicinos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2013 05 12
Radijo praeitis, dabartis, ateitis
Radijo praeitis, dabartis, ateitis. Radijo išradimas. Keletas faktų iš radijo istorijos. Radijas Lietuvoje. Lietuvos Respublikos teritorijoje yra 78 veikiančios radijo stotys. Naujosios technologijos. Radijo auditorija. Radijo privalumai. ...
Elektronikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 01 14
Radijo imtuvas
Radijo imtuvas. Radijas yra technologija, kuri leidžia perduoti signalus elektromagneti-nių bangų moduliavimu. Vienas pirmųjų eksperimentinių radijo imtuvų. Radijo bangos. Radijo bangos keliauja (sklinda) oru bei vakuumu visiškai ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2015 03 15
Radijas
Radijo ieška. Gaviklių imtuvai. Servisas. Radijo ieškos ateitis. Radijo ieškoje naudojami dažniai. Kodavimo formatų apžvalga. Toniniai gavikliai. Skaitmeniniai gavikliai. Peidžingo tinklo veikimo principas. Duomenų apsikeitimo protokolų ...
Elektronikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2011 06 22
Radijo bangos
Radijo bangos. Radijo ryšio principas. Radioastronomija. Radijo bangos. Elektromagnetinių, taip pat ir radijo bangų savybės. Elektromagnetinių bangų skalė. Radijo bangų klasifikacijos lentelė. Radijo bangos sklinda trimis pagrindiniais ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2014 01 04
Turinys. Radijo bangos. Radijo bangų ilgis ir daržnis. Radijo bangų sklidimas. Radijo bangų panaudojimas. Radijo ryšio principas. Elektromagnetinis spektras. Mikrobangos. Mikrobangų naudojimas. Mikrobangų energijos keitimui naudojami ...
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2017 04 25
Strateginis verslo planas Auto signalizacijos
Strateginis verslo planas. Individualios įmonės „ Auto signas “ veiklos aprašymas. Individualios įmonės „ Auto signas “ vizija. Individualios įmonės „ Auto signas “ misija. Individualios įmonės ,, Auto signas “ vertybės. Pest ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2015 03 10
Radijas, radijo aparatų veikimo principas, praktiniai taikymai
Įvadas. Radijo bangos. AM ir FM. Radijo bangų sklidimas. Galimi šie radijo bangų sklidimo atvejai. Įdomūs faktai. Išvados. Literatūra.
Fizikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 10 19
Radijo ryšio nauda ir žala
Radijo ryšio. nauda ir žala. Radijo ryšys. Tai informacijos perdavimas ir priėmimas radijo bangomis ir mikro bangomis. Radijo ryšio nauda. Jis naudojamas radijo. Tai labai naudinga skubiems atvejams ar grupei žmonių atliekant vieną ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 11 10
Finansinė analizė AUTO PLOVYKLA
Įvadas. Darbo uždaviniai. Finansinė analizė. Savarankiško darbo užduotis. Lentelė. UAB “AUTO PLOVYKLA” balanso horizontalioji analizė (sudaryta autorės3 lentelė. UAB “AUTO PLOVYKLA” balanso vertikalioji (bendra) analizė ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 02 24
Radijas ir radijo bangos skaidrės
Radijas. Radijo bangos. Elektromagnetinės bangos. Mikrobangomis. Bangu panaudojimas. Radiolokacija. Objektų aptikimas. Bangų sklidimo būdai. Tiesia linija. Atspindėdamos. Užlinkdamos už žemės paviršiaus. Radijo bangos keliauja oru. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 01 10
Fizika Radijo bangos
Radijo bangos. Radijo bangų atsiradimas. Elektromagnetinių bangų greitis. Elektromagnetinių bangų sklidimas s ir t. Elektromagnetinių bangų savybės. Radijo bangų rūšys. Bangos ilgis, dažnis, periodas. Radiolokacija – objektų aptikimas ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2014 12 09
Radijo paprastumas ir greitis lyginant su spauda
Radijo paprastumas ir greitis lyginant su spauda ir televizija. Geros radijo žurnalisto savybės. Radijas. Radijo privalumai. Televizijos, radijo, spaudos privalumai ir trūkumai. Radijo paprastumas ir greitis. Geros radijo žurnalisto savybės. ...
Žiniasklaidos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2014 12 19
Radijo kanalų modeliai
Radijo kanalų modeliai. Laisvosios erdvės radijo kanalas. Daugiakrypčio sklidimo radijo kanalas. Koherentiškumo juosta ir laikas. Empiriniai radijo bangų sklidimo modeliai. Fizikiniai radijo bangų sklidimo modeliai.
Elektronikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 11 24
Radijo Ryšys fizikos skaidrės
Radijo ryšys. Elektromagnetinė banga. Radijo imtuvą sudarančios dalys. Radijo siųstuvą sudarančios dalys. Detektorinis imtuvas. Detektorinio imtuvo struktūrinė schema. Dažnio amplitudės moduliavimas. Jos tikrai ilgos! Radijo bangos. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2017 05 14
Nubraižyti medžio tipo, paprastąją ir sudėtingąją tinklinę kanonines schemas
Darb kodas Pavardė Vardas Adresas. Darb kodas Auto nr Darbu pradzia. Auto nr Auto model. Pateikti savo sugalvotus ir su paaiškinimais išspręstus uždavinius visoms 8 reliacinės algebros operacijoms.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2015 10 13
Baigiamoji praktika Krasta auto įmonėje
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Įmonės valdymas. Įmonės misija. Uab „ krasta auto “ swot analizė. Uab krasta auto organizacinė valdymo struktūra. Įmonės finansai. Balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Įmonės ...
Mechanikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2011 05 07
Pirmųjų radijo stočių veikla Lietuvoje
Pirmųjų radijo stočių veikla Lietuvoje. Kas yra radijas? Radijas yra technologija, kuri leidžia perduoti signalus elektromagnetinių bangų moduliavimu. Pirmoji radijos stotis Lietuvoje. Kauno radijo stotis – pirmoji radijo stotis Lietuvoje. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 02 23
×