Rasinys apie tevyne

300 dokumentų
Rašinys apie tėvynę ir meilę tėvynei
Tėvynė - tai ne tik skambus žodis, lydintis mus nuo gimimo iki mirties. Tai ne tik gimtoji žemė, namai, kuriuose augome, bet ir žodis, kuris skleidžia šilumą, meilę, primena mylimiausią žmogų. Visą, kas supa mus, lydi gyvenimo kely, ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 03 31
Rašinys apie Tėvynę Lietuvą
Rašinys apie Tėvynę remiantis J. Marcinkevičiumi.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2018 03 31
Tevynė kuria žmogu, o žmogus tevynę
„lietuviais esame mes gimę“ – kas nežino tos frazės, ypač išpopuliarėjusios paskutinės lietuvos nepriklausomybės metais? Ši frazė mus amžiams susiejo su kiekvieno lietuvio širdžiai mielu žodžiu – tėvynė. Vadinasi žmogui ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2011 03 20
Emigracija
Pirmiausia norėčiau pradėti savo rašinį nuo termino emigracija, kas tai? Emigracija- tai žmonių persikėlimas iš vienos šalies į kitą nuolatiniam gyvenimui. Emigrantas – išeivis, asmuo, savo noru persikėlęs gyventi į kitą šalį. ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2011 03 22
Tėvynėje - aš, manyje - tėvyne. Kas man yra tėvynė?
Tėvynėje – aš, manyje – tėvynė. Kas man yra tėvynė?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 03 27
Tėvynė Lietuvos išeivijos poezijoje
Tėvynė Lietuvos išeivijos poezijoje. Tėvynė . Ypatingą reikšmę šis žodis įgyja tų širdyse, kurie ją buvo priversti palikti. Poetai išeiviai “išrauti” iš gimtosios žemės, atplėšti nuo namų, jautė vis didėjančią meilę ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2010 03 03
Ką man reiškia Tėvynė?
Ką mums reiškia tėvynė? Ka mums reiškia tevynė? Lietuvių kalbos rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 11 07
Ką reiškia mylėti tėvynę?
8,8( 4 atsiliepimai )
Kova dėl savo tėvynės geresnio likimo- puiki meilės išraiška. Juk nuo mūsų pačių pastangų priklauso , koks mūsų šalies likimas laukia. Mes galime sėdėti , rankas sudėję ,ir laukti, kada laikai pagerės , arba galime patys ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 05 07
Ar mylėti tėvynę žmogaus pareiga?
Ar mylėti tėvynę žmogaus pareiga? Patriotiškumas, pagarba tėvynei visais laikais buvo viena didžiausių vertybių. Ar ši vertybė išliko iki šiandienos? Kad ši vertybė išliktų, turime daug pavyzdžių iš Renesanso rašytojų ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 09 27
Lietuva rašinys
Lietuva yra mūsų tėvynė. Čia mes gimėme ir augame. Kiekvienas lietuvis turėtų mylėti, branginti ir didžiuotis savo tėvyne. Aš myliu lietuvą, nes ji yra be galo gražus kraštas, turintis daugybę gražių švenčių tradicijų, kurių ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2016 07 24
Ar moralu palikti tėvynę
Kaip mums žiūrėti į išvažiuojančius ir paliekančius tėviškę? Antrojo pasaulinio karo metais į užsienį bėgę lietuviai, ypač inteligentai, turėję šviesti Lietuvą, sulaukė daug prieštaringų vertinimų ir kaltinimų moralės ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 03 11
Kaip norėčiau, kad Lietuvą pamatytų pasaulis?
Kaip norėčiau,kad lietuvą pamatytų pasaulis? „Lietuva, tėvyne mūsų, tu didvyrių žemė“ – tokiais žodžiais savo šalies himną pradeda vincas kudirka, bet ar lietuvą, kaip didvyrių žemę mato visi? Pasaulyje savo tėvynę ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 01 20
Lietuva mano tėvynė
Lietuva - mano tėvynė. Čia aš gimiau, gyvenu, mokausi. Vis didėjant emigrantų skaičiui, kylant diskusijoms dėl valdžios, kylant protestams ir matant, kokia yra jaunoji karta, lietuvoje vis dažniau yra keliama problema, ar mums dar yra ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 08 10
Tėvynės meilė Maironio poezijoje rašinys
9( 2 atsiliepimai )
Sakoma, kad poetai yra dviejų rušių: vieni miršta būdami gyvi, kiti gyvena amžinai. Vienas iš nemirštančių poetų yra Maironis. Tai garsus 19 a. Lietuvių rašytojas, kuris savo eileraščiuose išaukština meilę ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 05 04
Gimtoji kalba ir tėvynė rašinys
Tėvynė, tai kiekvieno iš mūsų namai, kuriuose mes gimėme ir užaugome.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 05 14
Ką reiškia mylėti tėvynę? rašinys
Pastraipa Tik tėvynę mylintis žmogus , net ir būdamas toli nuo jos ją prisimins bei ilgėsis.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 04 15
Mirtis esė rašinys
Namų darbas: „ankstyva tėvo mirtis“. Ese apie mirtį.
Tikybos esės, Esė, 3 puslapiai
2012 04 09
Praeiti žemę išdidžiai ramiu žingsniu
Lietuva – maža ir tikrai neįtakinga valstybė. Galbūt lietuviai ir žino savo tėvynės istoriją, visas skriaudas ir skausmus. Bet kitos šalies gyventojas tik nusistebės: „lietuva? Juk ji tokia maža. Nemanau, kad ši valstybė kuo ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2011 03 20
Žmogaus ir tėvynės santykis
Žmogaus ir tėvynės santykis. Samprotavimo rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 05 08
Įsipareigojimas tėvynei
Samprotavimo rašinys. Ką reiškia būti įsipareigojusiam tėvynei?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 02 13
Tėvynė Maironio ir J. Aisčio poezijoje
Tėvynė Maironio ir J. Aisčio poezijoje. Mūsų kraštiečiai, paklausti, kas jiems yra tėvynė, atsako skirtingai. Taigi paieškokime tėvynės Maironio kūryboje. Paskaitę Jono Aisčio kūrybą randame, kad ir jam buvo svarbu tėvynė, poetas ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2016 08 03
Rašinys apie laimę
Manau, kad tikras draugas yra tas, kuris yra visuomet salia, o gal tas, kuris man padeda nelaimeje, pataria, paguodžia, su kuriuo galima pasidalinti slapciausiomis mintimis ir paslaptimis, visais atvejais gali pasitiketi juo, zinoti, kad jis ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 05 08
Patriotas rašinys
Patriotas tai žmogus, kuris gerbia savo tėvynę iš kurios jis kilęs ir visais įmanomais būdais stengiasi ją aukštinti. Pagrindiniai dalykai, kuriais didžiuojasi patriotas, tai valstybinė kalba, kultūra bei tarptautiniai valstybės ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 04 15
Tėvynė rašinys
Literatūra leidžia susipažinti su istoriniais įvykiais ir jų pasekmėmis žmogui. Istoriją mokomės jau nuo penktos klasės ir nemažai apie ją jau žinome iš mokyklinių vadovėlių ar istorinių knygų. Knygose gausu informacijos apie ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 12 12
Tėvynės praeitis ir dabartis Maironio lyrikoje
Maironis – didysis mūsų poetas, Tėvynės dainius. Jis kėlė lietuvių tautinio sąjūdžio idealus, išsakė tikėjimą tautos galiomis. Visai XIX a. pabaigos tautinio sąjūdžio literatūrai būdingas romantizmas. Jis akivaizdus Maironio ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2012 01 09
Rašinys apie draugystę
„Draugas – tai žmogus, kuris tiki tavimi tada, kai net pats netiki savimi“. Geras rašinio apie draugystę pavyzdys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 03 21
Kalbėjimas apie Žmogų ir tėvynę

Kalbėjimas apie Žmogų ir tėvynę. Homero „Odisėja“ bei Justino Marcinkevičiaus drama ...

Žmogaus ir tėvynės ryšys yra toks ypatingas, kad palikęs tėvynę žmogus įvairiausiais būdais siekia į ją grįžti, net jei tam atsiranda kliūčių. Iš tėvynės išvykęs ...

Potemės 2019, 2 puslapiai
2018 05 14
Tėvynė Lietuva rašinys
Tėvynė – tai lyg namai, kuriuose gyvena brangiausi žmonės. Tai kraštas, kuriame gimsta žmogus, jo tėvai, seneliai, kuriame jis auga, svajoja, atranda draugus ir netgi pats save. Tėvynė kiekvienam iš mūsų yra toji šalis, į kurios ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2015 04 16
Rašinys: Ką reiškia mylėti tėvynę?
Mylėti tevynę reiškia atsiduoti tėvynei ir stengtis dėl jos. Tėvynė yra mūsų gimtoji žemė, kurioje visi mūsų prisiminimai, mūsų istorija, turime būti dėkingi už tai tėvynei. Kiek daug lietuvių yra egoistų, žiūrinčių tik ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 02 04
Rašinys: Lietuva - mano tėvynė
Lietuva – mūsų Tėvynė. Čia aš gimiau, mano tėvai, seneliai, proseneliai ir taip toliau. Ši šalys yra labai maža ir mažai žinoma. Kiekvienam žmogui, Tėvyne atrodo kitaip, kažkas yra patenkintas viskuo, o kažkas ne. Jau nuo senu ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 03 27
Prarastos tėvynės ilgesys Lietuvos literatūroje

Prarastos tėvynės ilgesys Lietuvos literatūroje. Tėvynė lietuvių literatūroje. Kalbėjimo pavyzdys apie tėvynę. ( S. Nėris, J. Marcinkevičius ). Išplėstinis kalbėjimo planas. ...

Tėvynės meilė yra labai stiprus jausmas. Deja pasak Adomo Mickevičiaus kaip reikia branginti tėvynę supranta tik tie kurie jos netenka. Prarastos tėvynės ilgesys dažnas motyvas ...

Potemės 2019, 3 puslapiai
2018 03 07
Tik kuriantis žmogus gyvena prasmingai rašinys
Rašinys apie kuriantį žmogų. Tik kuriantis žmogus gyvena aprasmingai.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 03 25
Tėvynė - žmogaus būties centras rašinys
Visų pirma, žmogų ramina, apsaugo ir įkvepia gimtojo krašto vaizdai. Tik savo gimtojoje žemėje kiekvienas gali pasijusti saugus bei pasisemti dvasinės ramybės. Jau Renesanso epochoje daugelis rašytojų, suvokusių tėvynės Lietuvos ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2015 03 26
Tėvynė - žmogaus būties centras rašinys (2)
Tėvynė - žmogaus būties centras rašinys (2).
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2016 11 20
Ką reiškia mylėti tėvynę? lietuvių rašinys
Ką reiškia mylėti tėvynę? lietuvių rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 04 18
Rašinys: Koks žmogus – tokia ir jo tėvynė?
Rašinys Koks žmogus – tokia ir jo tėvynė?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 10 03
×