Rasinys apie tevyne

300 dokumentų
Rašinys apie tėvynę
Tėvynė- tai ne tik skambus žodis, lydintis mus nuo gimimo iki mirties. Tai ne tik gimtoji žemė, namai, kuriuose augom, bet ir žodis, kuris skleidžia šilumą, meilę, primena mylimiausią žmogų-mamą. Visą, kas supa mus, lydi gyvenimo ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2010 03 03
Tevynė kuria žmogu, o žmogus tevynę
„lietuviais esame mes gimę“ – kas nežino tos frazės, ypač išpopuliarėjusios paskutinės lietuvos nepriklausomybės metais? Ši frazė mus amžiams susiejo su kiekvieno lietuvio širdžiai mielu žodžiu – tėvynė. Vadinasi žmogui ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2011 03 20
Emigracija
Pirmiausia norėčiau pradėti savo rašinį nuo termino emigracija, kas tai? Emigracija- tai žmonių persikėlimas iš vienos šalies į kitą nuolatiniam gyvenimui. Emigrantas – išeivis, asmuo, savo noru persikėlęs gyventi į kitą šalį. ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2011 03 22
Tėvynėje – aš, manyje – tėvynė. Kas man yra tėvynė?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 01 14
Tėvynė Lietuvos išeivijos poezijoje
Tėvynė Lietuvos išeivijos poezijoje. Tėvynė . Ypatingą reikšmę šis žodis įgyja tų širdyse, kurie ją buvo priversti palikti. Poetai išeiviai “išrauti” iš gimtosios žemės, atplėšti nuo namų, jautė vis didėjančią meilę ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2010 03 03
Ką man reiškia Tėvynė?
Ką mums reiškia tėvynė? Ka mums reiškia tevynė? Lietuvių kalbos rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 11 05
Ką reiškia mylėti tėvynę?
Kova dėl savo tėvynės geresnio likimo- puiki meilės išraiška. Juk nuo mūsų pačių pastangų priklauso , koks mūsų šalies likimas laukia. Mes galime sėdėti , rankas sudėję ,ir laukti, kada laikai pagerės , arba galime patys ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 05 06
Ar mylėti tėvynę žmogaus pareiga?
Ar mylėti tėvynę žmogaus pareiga? Patriotiškumas, pagarba tėvynei visais laikais buvo viena didžiausių vertybių. Ar ši vertybė išliko iki šiandienos? Kad ši vertybė išliktų, turime daug pavyzdžių iš Renesanso rašytojų ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 09 23
Lietuva rašinys
Lietuva yra mūsų tėvynė. Čia mes gimėme ir augame. Kiekvienas lietuvis turėtų mylėti, branginti ir didžiuotis savo tėvyne. Aš myliu lietuvą, nes ji yra be galo gražus kraštas, turintis daugybę gražių švenčių tradicijų, kurių ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2011 04 27
Ar moralu palikti tėvynę
Kaip mums žiūrėti į išvažiuojančius ir paliekančius tėviškę? Antrojo pasaulinio karo metais į užsienį bėgę lietuviai, ypač inteligentai, turėję šviesti Lietuvą, sulaukė daug prieštaringų vertinimų ir kaltinimų moralės ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 03 07
Kaip norėčiau, kad Lietuvą pamatytų pasaulis?
Kaip norėčiau,kad lietuvą pamatytų pasaulis? „Lietuva, tėvyne mūsų, tu didvyrių žemė“ – tokiais žodžiais savo šalies himną pradeda vincas kudirka, bet ar lietuvą, kaip didvyrių žemę mato visi? Pasaulyje savo tėvynę ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2011 03 11
Lietuva mano tėvynė
Lietuva - mano tėvynė. Čia aš gimiau, gyvenu, mokausi. Vis didėjant emigrantų skaičiui, kylant diskusijoms dėl valdžios, kylant protestams ir matant, kokia yra jaunoji karta, lietuvoje vis dažniau yra keliama problema, ar mums dar yra ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2011 10 17
Gimtoji kalba ir tėvynė rašinys
Tėvynė, tai kiekvieno iš mūsų namai, kuriuose mes gimėme ir užaugome.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 05 10
Tėvynės meilė Maironio poezijoje rašinys
Sakoma, kad poetai yra dviejų rušių: vieni miršta būdami gyvi, kiti gyvena amžinai. Vienas iš nemirštančių poetų yra Maironis. Tai garsus 19 a. Lietuvių rašytojas, kuris savo eileraščiuose išaukština meilę ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 04 28
Ką reiškia mylėti tėvynę? rašinys
Pastraipa Tik tėvynę mylintis žmogus , net ir būdamas toli nuo jos ją prisimins bei ilgėsis.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 04 14
Mirtis esė rašinys
Namų darbas: „ankstyva tėvo mirtis“. Ese apie mirtį.
Tikybos esė, Esė, 3 puslapiai
2012 04 09
Praeiti žemę išdidžiai ramiu žingsniu
Lietuva – maža ir tikrai neįtakinga valstybė. Galbūt lietuviai ir žino savo tėvynės istoriją, visas skriaudas ir skausmus. Bet kitos šalies gyventojas tik nusistebės: „lietuva? Juk ji tokia maža. Nemanau, kad ši valstybė kuo ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2011 03 20
Žmogaus ir tėvynės santykis
Žmogaus ir tėvynės santykis. Samprotavimo rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 05 02
Tėvynė Maironio ir J. Aisčio poezijoje
Tėvynė Maironio ir J. Aisčio poezijoje. Mūsų kraštiečiai, paklausti, kas jiems yra tėvynė, atsako skirtingai. Taigi paieškokime tėvynės Maironio kūryboje. Paskaitę Jono Aisčio kūrybą randame, kad ir jam buvo svarbu tėvynė, poetas ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 02 24
Įsipareigojimas tėvynei
Samprotavimo rašinys. Ką reiškia būti įsipareigojusiam tėvynei?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 02 10
Rašinys apie laimę
Manau, kad tikras draugas yra tas, kuris yra visuomet salia, o gal tas, kuris man padeda nelaimeje, pataria, paguodžia, su kuriuo galima pasidalinti slapciausiomis mintimis ir paslaptimis, visais atvejais gali pasitiketi juo, zinoti, kad jis ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 05 02
Patriotas rašinys
Patriotas tai žmogus, kuris gerbia savo tėvynę iš kurios jis kilęs ir visais įmanomais būdais stengiasi ją aukštinti. Pagrindiniai dalykai, kuriais didžiuojasi patriotas, tai valstybinė kalba, kultūra bei tarptautiniai valstybės ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 04 15
Tėvynė rašinys
Literatūra leidžia susipažinti su istoriniais įvykiais ir jų pasekmėmis žmogui. Istoriją mokomės jau nuo penktos klasės ir nemažai apie ją jau žinome iš mokyklinių vadovėlių ar istorinių knygų. Knygose gausu informacijos apie ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 12 11
Tėvynės praeitis ir dabartis Maironio lyrikoje
Maironis – didysis mūsų poetas, Tėvynės dainius. Jis kėlė lietuvių tautinio sąjūdžio idealus, išsakė tikėjimą tautos galiomis. Visai XIX a. pabaigos tautinio sąjūdžio literatūrai būdingas romantizmas. Jis akivaizdus Maironio ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2011 05 28
Tėvynė Lietuva rašinys
Tėvynė – tai lyg namai, kuriuose gyvena brangiausi žmonės. Tai kraštas, kuriame gimsta žmogus, jo tėvai, seneliai, kuriame jis auga, svajoja, atranda draugus ir netgi pats save. Tėvynė kiekvienam iš mūsų yra toji šalis, į kurios ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2015 04 15
Rašinys: Ką reiškia mylėti tėvynę?
Mylėti tevynę reiškia atsiduoti tėvynei ir stengtis dėl jos. Tėvynė yra mūsų gimtoji žemė, kurioje visi mūsų prisiminimai, mūsų istorija, turime būti dėkingi už tai tėvynei. Kiek daug lietuvių yra egoistų, žiūrinčių tik ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 02 04
Tėvynė - žmogaus būties centras rašinys
Visų pirma, žmogų ramina, apsaugo ir įkvepia gimtojo krašto vaizdai. Tik savo gimtojoje žemėje kiekvienas gali pasijusti saugus bei pasisemti dvasinės ramybės. Jau Renesanso epochoje daugelis rašytojų, suvokusių tėvynės Lietuvos ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2015 03 13
Tėvynė - žmogaus būties centras rašinys (2)
Tėvynė - žmogaus būties centras rašinys (2).
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2016 11 20
Ką reiškia mylėti tėvynę? lietuvių rašinys
Ką reiškia mylėti tėvynę? lietuvių rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 04 18
Tik kuriantis žmogus gyvena prasmingai rašinys
Rašinys apie kuriantį žmogų. Tik kuriantis žmogus gyvena aprasmingai.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 03 23
×