Rasinys ar kancia tobulina zmogu

300 dokumentų
Ar kančia turi prasmę?
Kančia – tai lyg užburtas blogos savijautos ratas ar netgi gyvenimo būdas. Panašu į sirgimą depresija. Taip, depresija yra liga, kuri ir įtraukia į mūsų sukurtą kančią ar blogą savijautą, savęs nuvertinimą. Manoma, kad kančią ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 10 11
Kančia ir jos prasmės klausimas
Įžanga. Darbo tikslas. Kančios klausimo baimė. Kančia kaip žmogiškosios tobulybės kaina. Kančia krikščioniškuoju požiūriu. Kaip formuluojamas krikščioniškas atsakymas į klausimą apie kančią?. Kančia kaip atpuolimo nuo Dievo ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2013 05 22
Kančia projektas
Kančia. Kas tai? Kančia – tam. Kiekvienas iš mūsų išgyvename krizes ir patiriame kančią. Kančia gali būti. Fizinė kančia (ligos, kūno skausmas) Dvasinė kančia (egzistenciniai klausimai. Kančios prasmė pagal Viktorą Franklį. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2020 01 12
Rašinys: Kančia taurina žmogų
Kančia- tai kelias į laisvę. Kančia- tai žmogaus didybės įrodymas. Kančia ir kova – neatskiriamos sąvokos. Be kentėjimo nevyksta jokia kova. Visuomet kovoja priešingos pusės, visuomet kažkuri iš jų patiria džiaugsmą, pergalės ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2018 05 03
Ar kančia gali būti prasminga?
10( 2 atsiliepimai )
Biblijoje yra sakoma, jog „pažinimo medis yra pažinimas ir žemiška kančia“. Kančia – tai tam tikra skausmo atmaina, susijusi su žala. Ji būna tiek fizinė, tiek dvasinė, gali skirtis jos stiprumas, tačiau jos prasmę keikvienas ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 02 11
Ar galime išvengti kančios skaidrės
Ar galime išvengti kančios? Fizinė kančia. Dvasinė kančia. Kančios kilmė. Kaip tai veikti? Depresija ir jos priežastys. Filosofų požiūris į depresiją.
Etikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2012 11 19
A.Schopenhaueris Kančia kaip gyvenimo esmė
Darbo tikslas. Šio darbo tikslas - išanalizuoti a. Schopenhauerio kančios, veikiančios žmogų įvairiose situacijose, sampratą. Šiame darbe nagrinėsiu kančios motyvą, jos pasireiškimą, užuojautos ir pagalbos pasėkmes. Taip pat ...
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 07 23
Meilė keičia žmogų rašinys (2)
9,5( 2 atsiliepimai )
Meilė – žmogaus būsena, jausmas, emocijos, elgsena, mintys, suvokimas ir požiūris, viena iš esminių tarpusavo santykius ir savęs suvokimą lemiančių ir apibrėžiančių sąvokų. Tačiau meilės sąvoka kiekvienam žmogui suvokiama ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 04 14
Kančios samprata filosofijoje
Kančios samprata filosofijoje. Kančia – kas tai? Įvairių filosofų mintys apie kančią. Kančia dažnai siejama su užuojauta. Kam egzistuoja kančia? Kančią lemiame patys. Egzistencijos praeinamumas – dar vienas kančios šaltinis. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2020 03 03
Meilė - kančia ir stiprybė
Mariaus Katiliškio kūrinyje „Miškais ateina ruduo“ pasakojama apie meilę ir pasirinkimus. Tiliaus jaunatviški jausmai Agnei ir kupinas aistros susižavėjimas jaunai Doveikos žmonai Monikai. Šioje istorijoje užsimezga du meilės ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 01 17
Ar tikrai kančia taurina žmogų?
Žmogus – būtybė, gyvenanti gyvenimą ir jausdama kas yra gero šiame pasaulyje ir kas blogo, suprasdama, jog nėra viskas lengva ir kartais reikia daryti tai, ko nesinori ir iškęsti didelius gyvenimo išbandymus. Tačiau, neviskas kas yra ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2016 03 22
Ar ištiesu darbas žmogų puošia
Ar ištiesų darbas žmogų puošia? Lietuvių kalbos rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 09 27
Kančia ir jos prasmė
Kančia ir jos prasmė. Įžanga. Apie kančią turėtų ką pasakyti kiekvienas. Darbo tikslas. Apibūdinti kančios baimę. Paanalizuoti kančios kaip žmogiškosios tobulybės sampratą. Kančios klausimo baimė. Kančia? Kiekviena tema, kuri ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 04 10
Ar turtas daro žmogų laimingą?
9( 3 atsiliepimai )
Samprotaujamas rašinys apie laimę ir vertybes. Ar turtas daro žmogu laimingesnį?
Lietuvių esės, Esė, 1 puslapis
2013 01 02
Abejonė ir kančia Mačernio poezijoje
8,5( 2 atsiliepimai )
Vieninteliame užbaigtame poeto cikle „Vizijos“ plėtojamas lyrinio subjekto santykis su namais, su čia gyvenusiomis kartomis. Namai, vaikystė lyriniam subjektui – lyg prarastas rojus, tačiau vien gyvas jų prisiminimas jam teikia jėgų ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 02 13
Meilė keičia žmogų rašinys
Kūrinyje „Skirgaila“ meilė yra labai aktuali tema. Veikėjai istorinėje dramoje yra labai skirtingi, todėl ir jų meilės išreiškimo būdai skiriasi. Graži, jauna mergelė, Lydos kunigaikštytė Ona Duonutė yra labai ryžtinga ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 04 01
Kas man trukdo suprasti kitą žmogų?
Kas man trukdo suprasti kitą žmogų? Viena didžiausių šiuolaikinės visuomenės problemų (taip pat ir mano ) yra nemokėjimas išklausyti ir suprasti. Tai gali lemti daugelis veiksnių, kuriuos ir stengsiuos paminėti šiame darbe.
Psichologijos referatai, Referatas, 2 puslapiai
2012 01 09
Ar kančia padaro žmogų geresnį?
Žmogaus formavimasis priklauso nuo daugelio dalykų jo gyvenime - aplinkos, įvykių, išgyvenimų ir visko, kas gali paliesti vidinį žmogaus pasaulį. Asmenybė visą gyvenimą keičiasi, ji yra nepastovi, nes priklauso nuo netikėtų ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 02 26
Ar kančia skatina žmogų kurti?
Psichologinė kančia yra dažnai neatsiejama nuo kūrėjo asmenybės. Sakoma, kad kai skausmas būna nepakeliamas, pasidaro lengviau, kai jį išlieji, o kūrėjai būtent tai ir daro. Kenčiantis žmogus ima kurti: groti, dainuoti, rašyti, ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2019 04 07
Gyvenimo laimė
Ar pastebit, ką visi tikslai turi bendro? Vienintelis tikras ir natūralus gyvenimo tikslas yra gauti iš gyvenimo kuo daugiau malonumo. Kuri męs kaip sugebam taip ir vaikomės. Čia tinka visiems. Nesvarbu jog patys tikslai skiriasi. Jie ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2011 02 10
Kaip kultūroje kinta požiūris į seną žmogų?
Kaip kultūroje kinta požiūris į seną žmogų?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 04 08
Kodėl literatūroje vaizduojama kančia?

Kančia – bene būdingiausias požymis, kuriuo skiriasi Rytų filosofijos nuo Vakarų. Vakarai bando įveikti ją, o Rytai tai supranta kaip natūralų procesą. Lietuvių literatūrai kančios ...

Kančia – bene būdingiausias požymis, kuriuo skiriasi Rytų filosofijos nuo Vakarų. Vakarai bando įveikti ją, o Rytai tai supranta kaip natūralų procesą. Lietuvių ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2018 03 12
Ar literatūra auklėja žmogų? Argumentuokite
,,auklėjimas – sunkus darbas,tad gerinti sąlygas jį dirbti – šventa kiekvieno žmogaus pareiga,nes nėra nieko svarbesnio,kaip lavinimasis ir artimųjų lavinimas“ yra pasakęs graikų filosofas sokratas. Literatūroje slypi mūsų ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2011 04 05
Ar menas daro žmogų geresniu?
Menas – tai senu ir nauju civilizacijų kultūros atspindys. Jau nuo pat senovės, kai tik žmogus paėmė į rankas molio gabalą ir sukūrė vazą, lėkštę ir daugelį kitų žmogaus gyvenimą lengvinančių daiktu . Taip pat seniau ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 09 27
Laimė neįmanoma be kančios
9( 2 atsiliepimai )
Laimė – tai žodis, kuris nusako žmogaus būseną. Laimingas žmogus tas, kuris turi šeimą, kuri jį myli ir palaiko, turi draugų – būtent šie dalykai jam suteikia laimę. Tačiau su laime kartu ateina ir kančia. Žmogus kenčia, kai ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 03 28
Žmogaus buvimo pasaulyje vertė (literatūrinė ir samprotavimo pastraipa)
Žmogaus buvimo pasaulyje vertė literatūroje. Žmogaus buvimo pasaulyje vertė.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2013 11 28
Kokį žmogų laikome išmintingu?
Išmintingas žmogus – tai žmogus,kuris yra prikaupęs daug patirties, žinių ir moka jas panauoti praktikoje. Vokiečių rašytojas Heinrichas Heinė rašė: „Išmintingi žmonės apgalvoja savo mintis, o kvaili, pagarsina“. Taigi, ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 05 06
Tevynė kuria žmogu, o žmogus tevynę
„lietuviais esame mes gimę“ – kas nežino tos frazės, ypač išpopuliarėjusios paskutinės lietuvos nepriklausomybės metais? Ši frazė mus amžiams susiejo su kiekvieno lietuvio širdžiai mielu žodžiu – tėvynė. Vadinasi žmogui ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2011 03 20
Antanas Škėma kančia
Antanas Škėma. Biografija. Antano Škėmos ,,Balta drobulė”. ,,Balta drobulė”. XX a. Žmogaus kančia (galima palyginti su B. Sruogos ,,Dievų miškas”, Mykolaičio- Putino ,,Altorių šešėly”). Skaudi emigranto patirtis. Kada žmogaus ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 10 11
Žmogų ir klystkeliuos tamsiuos ne taip paprasta ir lengva paklaidinti
Žmogų ir klystkeliuos tamsiuos ne taip paprasta ir lengva paklaidinti. Lietuvių kalbos rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 02 19
Rašinys apie meilę. Kaip keičia žmogų meilė?
Meilė - tai jausmas, kurį jaučiame ar bent jautėme kiekvienas iš mūsų. Ją apibūdinti yra sunku, nes tai netik žodžiai vartojami tam jausmui apibūdinti. Žmogų meilė pakeičia.Meilė - tai jausmas, bet ne tik. Meilė siejama ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 02 19
Kančios ir gyvenimo prasmės klausimas filosofijoje (A Maceinos veikalo „Jobo drama“ analizė)
Filosofijos projektas Kančios ir gyvenimo prasmės klausimas filosofijoje. Maceinos veikalo „ Jobo drama “ analizė Kančia filosofijoje. Būtent šios trys susideda į kančią , kuri kankina ne tik kūną , bet ir turi įtakos dvasiai. ...
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2016 05 12
Ar lengva apgauti žmogų?
Ar pritartumėte žodžiams “. Žmogų net ir klystkeliuos/Ne taip jau. Paprasta ir lengva paklaidinti“ (J. Gėtė)?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 12 05
Pastraipa: egzistenciniai klausimai V. Mačernio poezijoje
Egzistencinių klausimų kėlimas būdingas ir Vytauto Mačernio poezijoje. Poeto kūryba išreiškia ne tik XX a. pradžios Vakarų žmogaus silpnumą bei nuovargį, bet ir nežinojimą, siekį pažinti. Mačernio sonetuose kartojasi ta pati ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 puslapis
2013 11 28
Ar turtas daro žmogų laimingesnį?
Kiekvieno žmogaus gyvenime laimė yra labai svarbus dalykas ir kiekvienas jos siekia skirtingais būdais. Laimė – tai gyvenimo pilnatvės subjektyvus jausmas, kuris kyla tenkinant dvasinius, estetinius ir fiziologinius poreikius. Kiekvienam tą ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2011 03 07
Žmogus ir aplinka
Šio referato tema – „žmogus ir aplinka“. Aplinka – tai ne tik žmogų supančios gamtinės sąlygos, bet ir socialiniai veiksniai. Jie įtakoja kiekvieno iš mūsų veiksmus, pasirinkimus, nuotaiką, netgi gyvenimo būdą. Pavyzdžiui, kai ...
Lietuvių referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 07 23
×
116 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo