Realizmas ugdymo filosofijoje

300 dokumentų
Realizmas - man priimtiniaus ugdymo koncepcija
Realizmas – man artimiausia ugdymo filosofinė koncepcija. Literatūros sąrašas.
Filosofijos esės, Esė, 4 puslapiai
2014 12 10
Būties problema viduramžių filosofijoje
Būties problema viduramžių filosofijoje. Viduramžiai ir filosofija. Krikščioniškos filosofijos formavimosi pagrindai. Gnosticizmas. Patristika. Aurelijus augustinas. Aurelijaus augustino mintys:. Scholastika. Tomas akvinietis. Tomo ...
Filosofijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 10 25
Empirizmas ir realizmas
Įvadas. Empirizmo kryptis. Racionalizmas: proto reikšmė pažinime. Dilema: juslės ar protas. Išvados. Naudota literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 11 04
Ugdymo filosofijos apžvalga (lentelese)
Ugdymo filosofijos apžvalga. Kriptys. Ugdymo tikslai. Ugdymo metodai. Mokytojo vaidmuo. Aplinka. Idealizmas. Realizmas. Pragmatizmas. Rytų filosofija ir ugdymas. Biheviorizmas. Rekonstruktcionizmas. Egzistencializmas ir feminologija. Humanistinė ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2013 04 30
Realizmas projektas
Realizmas. Kas yra realizmas? Magiškasis realizmas”. Realizmas. Dailė. Reikia susitelkti į tikrovę, o ne fantazijas. Galerija. Dailininko studija”, aut. Gustavas Kurbė. Varpų rinkėjos”, aut. Žanas Fransua Milė. Paskutinė užeiga ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 02 11
Realizmas skaidrės (2)
Realizmas. Susitelkti vien į tikrovę. Realizmo atsiradimo veiksniai. Realizmas ir romantizmas. Svarbiausieji žanrai. Garsiausi prancūzų realistai. Garsiausias rusų realistas. Realizmas lietuvių literatūroje. Žemaitė.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 11 15
Ugdymo filosofijos sąvokų žodynėlis
Ugdymo filosofijos sąvokų žodynėlis. Ugdymo filosofija. Humanizmas. Diferenciãcija. Ugdymo procesas. Idealizmas. Realizmas. Neotomizmas. Pragmatizmas.
Filosofijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2018 12 12
Realizmas Europoje ir Lietuvoje
Realizmas Europoje ir Lietuvoje. Realizmas Europoje. Realizmas Lietuvoje. Žemaitė. Jonas Biliūnas. Šaltiniai. Realizmas Europoje, dailė. Realizmo dailininkai pamėgo buitinį žanrą. Realizmas Europoje, literatūroje. Realizmo šalininkai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 05 08
Teisės realizmas
Įvadas. Teisinio realizmo samprata. Amerikos teisinis realizmas. Skandinavijos teisinis realizmas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai .
Teisės referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 06 07
Mano kryptis - Realizmas
Realizmas. Realizmas Paplitimas Bruožai. Tikslus objekto vaizdavimas taip, kaip objektą mato dailininko akis. Dailininkai. Gyvenimo idealizavimas, be pagražinimų. Daug dėmesio skiriamas kiekvienai detalei. Praktiškumas ir dalykiškumas. ...
Menų skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 05 09
Teisinis realizmas
Teisinis Realizmas. Supažindinti su teisinio realizmo samprata. Ši doktrina teisės moksle susiformavo XIX a. Amerikos teisinis realizmas. Amerikos teisinis realizmas. Pagrindiniu Skandinavijos teisinio realizmo atstovu yra laikomas Švedas ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2018 04 16
Realizmas skaidrės
Skaidrės apie realizmą. Realizmas. Pozityvizmo ir scientizmo pasaulėžiūros nuostatomis ir tikrovės imitavimo principu grindžiama literatūrinė konvencija. Žemaitė. Lietuviškasis realizmas. Susovietintoje lietuvių literatūroje pavadintas ...
Lietuvių projektai, Projektas, 7 puslapiai
2012 10 25
Realizmas
Realizmo apibūdinimas. Realizmo reikšmė. Žymiausi realizmo atstovai. Maištininkas G. Kurbė. Skulptorius ir tapytojas O. Domjė. Estų nacionalinė tapyba. Realizmo pėdsakai Lietuvoje. Tapyba. Skulptorius J. Zikaras.
Menų referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 01 09
Realizmas Prancūzijoje
Realizmas Prancūzijoje. Realizmo ištakos. Realizmas pirmiausiai užsimezgė Prancūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Svarbiausi realizmo literatūroje bruožai. Perteikiamas objektyvus gyvenimo. Žymiausi prancūzų realizmo atstovai. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 02
Ugdymo filosofijos apžvalga
Ugdymo filosofijos apžvalga. Idealizmas. Realizmas. Pragmatizmas. Rytų filosofija ir ugdymas. Biheviorizmas. Rekonstruktcionizmas. Egzistencializmas ir feminologija. Humanistinė pedagogika. Analitinė filosofija. Marksizmas. Naudota literatūra.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2016 07 30
Mokyklos ir šeimos sąveikos ypatumai S. Šalkauskio filosofijoje ir ugdymo tikrovėje
Mokyklos ir šeimos sąveikos ypatumai S. Šalkauskio filosofijoje ir ugdymo tikrovėje.
Sociologijos recenzijos, Recenzija, 1 puslapis
2017 09 10
Skaidrės apie realizmą
Trumpai. Realizmas. Meno kryptis. Europoje imta diskutuoti apie realizmą. Kūrybos principai. Rašytojo realisto reikalavimai. Kūrėjai. Lietuvių kūrėjai. Bruožai. Svarbiausias bruožas. Tikrovės vertinimas. Realistai stengiasi perteikti ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 02 20
Realizmas skaidrės (4)
Realizmas. Kas yra realizmas. Realizmo pradžia. Keletą kitų šalių realistinės literatūros kūrėjų ir keletas jų kūriniai. Čalzas Dikensas (1812-1870). Tomas Hardis(1840-1928). Lietuviu reakizmo įrvirtintijai. Žemaitė (1845-1921). ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 01 19
Meilės samprata filosofijoje projektas
Meilės samprata filosofijoje. Ką reiškia meilė filosofijoje? Ką reiškia meilė šiais laikais? Kada atsirado meilės teorijos samprata? Meilės vertinimas filosofijoje. Meilės vertinimo filosofijoje raida. Platono dialogas “Puota”. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2020 05 12
Realizmas (2)
Realizmas. Realizmo atsiradimo veiksniai. Realizmui atsirasti padeda pozityvizmas. Stiliaus bruožai. Realizmas ir romantizmas. Garsiausi JAV realistai. Garsiausi lenkų realistai. Garsiausi lietuvių realistai.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 10 11
Realizmas dailėje
Realizmas. Realizmas – meno kryptis Paplitimas Bruožai Žymiausi dailininkai Realizmas Lietuvoje Šaltiniai. Tikslus objekto vaizdavimas taip, kaip objektą mato dailininko akis. Realizmas – meno kryptis. Atsirado XIX a. viduryje. Išblėsus ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 05 30
Mirtis filosofijoje referatas
Įvadas. Mirties samprata. Mirties samprata amžių raidoje. Mirties samprata senovės filosofijoje. Religijos nuomonė apie mirtį amžinojo gyvenimo samprata. Mirties problema. Mirties problema filosofijoje. Mirties problema vydūno ...
Filosofijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 11 01
Pozityvizmas pozityvistinės nuostatos xix-xx a. filosofijoje
Pozityvistinės nuostatos XIX-XX a. filosofijoje. Pozityvizmo filosofija. Pozityvistinė nuostata filosofijoje.
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 10 19
Kančios prasmės klausimas filosofijoje
Kančios prasmės klausimas filosofijoje kodėl žmogus kenčia ar įmanoma išvengti kančios? Kančios prasmė Rytų filosofijoje. Gyvenimas yra kentėjimas. Budizmas išskiria tris kentėjimo rūšis. Kentėjimas turi priežastį. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 10 17
Realizmas ir realizmo rašytojai
Realizmas, Onorė de Balzakas, Gi de Mopasanas ir Fiodoras Dostojevskis. Realizmas. Realizmas literatūroje. Onorė de Balzakas. Biografija. Kūryba. Šeimyninis gyvenimas. Gi de Mopasanas. Biografija. Kūryba. Mirtis. Fiodoras Dostojevskis. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2017 11 20
Filosofijos kryptys
Filosofijos probleminių krypčių samprata. Filosofinės sąvokos. Platono filosofijos pagrindiniai bruožai. Aristotelio metafizikos esmė. Substancijos problema naujųjų laikų filosofijoje. Ontologinės problemos gnoseologinės orientacijos ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 01 31
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo konspektas
Ikimokyklinio , priešmokyklinio ir pradinio ugdymo paskirtys. Ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo įstaiga. Ikimokyklinio ugdymo paskirtis. Ikimokyklinio ugdymo programą vykdo. Ugdymo programos tradicines ir netradicines. Ikimokyklinio ugdymo ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2015 04 13
Realizmas pristatymas (2)
Realizmas. Sąvoka. Onorė De Balzakas (1799-1850). Atsiradimo prielaidos. Pasaulėžiūrinio realizmo pagrindo teorijos. Idėjos. Realizmo bruožai. Realizmas Lietuvoje pasirodė tik XX a. pradžioje ir XX a. viduryje. Realistinės literatūros ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2014 03 18
Laisvės samprata I.Kanto moralės filosofijoje
Įvadas. Laisvės samprata filosofijoje. Kanto pažiūros. Ar iš tiesų žmogus laisvas, jeigu jis turi atlikti pareigą tik dėl pačios pareigos? Autonomijos ir laisvės samprata kanto filosofijoje. Laisvė ir protas i. Kanto filosofijoje. ...
Filosofijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 01 09
M. Montessori ugdymo sistemos samprata
Įvadas. Ugdymo samprata. Ugdymo sąvokos analizė. Ugdymo metodai. Netradicinio ugdymo sistemos. M. montesori ugdymo sistemos samprata. Marijos Montessori ugdymo sampratos ypatumai. Ugdomoji aplinka M. Montessori ugdymo sistemoje. Išvados. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2018 01 18
Gyvenimo prasmė rytų filosofijoje
Įvadas. Gyvenimo prasmės / tikslo samprata rytų filosofijoje materialūs – antimaterialūs pasauliai. Sielos atradimas. Gyvenimo tikslo samprata vakarų filosofijoje dievo metafizika. Dievas ir laisvė. Sąmonė, siela. Supratimo raida. ...
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 12 28
Realizmas rašytojai
Realizmas. Rašytojai. Kūriniai. Pagrindiniai veikėjai. Svarbiausios temos. O. De Balzakas. G. De Mopasanas. F. Dostojevskis. Žemaitė. Realizmo bruožai.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2014 03 24
Realizmas referatas (2)
Įvadas. Realizmas. Realizmo atsiradimo veiksniai. Realizmo bruožai. Onorė de Balzakas. O. de Balzako kūryba. „Tėvas Gorijo“. Išvados. Naudota literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 04 06
Ugdymo sistemos skaidrės
Ugdymo sistemos. Kurso struktūra. Pagal L. Jovaišą ugdymo istorijos apibrėžimas (2007 m. ). Pagrindinės sritys, kurios nuolatos traukia ugdymo istorikų dėmesį (pagal J. Pagal A. Maceiną, 1939 m. Ugdymo istorija. Ugdymo istorija ir jos ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 30
Būties problema filosofijoje skaidrės
Būties problema filosofijoje. Būties apibrėžimai. Filosofijoje pagrindiniai klausimai. Keturios stichijos. Būties problemos istorinė raida. Materialios būties savybės. Materialinė būtis. Formuojantis filosofijai, formavosi ir įvairūs ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 11 24
Romantizmas ir realizmas skaidrės
Romantizmas ir realizmas. Romantizmas. A. 1 pusėje Europos mene vietoj klasicizmo įsivyravo nauja kryptis – romantizmas. Bethovenas. Vienas įžymiausių kompozitorių. Romantikų kūriniai. Tautos istoriją idealizuojantys romantikų ...
Menų skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2017 05 28
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo