Reklamos kampanija

300 dokumentų
Ledų reklamos kampanija
Įvadas. Reklamos samprata. Reklamos samprata ir esmė. Reklamos funkcijos. Reklamos klasifikavimas. Reklamos kampanija. Reklaminės kampanijos samprata ir reikšmė. Reklaminės kampanijos planavimas. Situacijos analizė. Reklaminės kampanijos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 04 21
Reklamos kampanija naujam prekes zenklui
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Marketingo aplinka. Produkto savybės, tikslinė rinka, konkurentai. Reklamos kampanija ir jos planavimas. Apklausos analizė. Reklamos žinutė, šūkis. Vizualinis stilius. Reklamos priemonės ir nešikliai. Reklaminės kompanijos vykdymo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2014 04 17
Prekinio ženklo Margarita reklamos kampanija
Temos aktualumas. Temos problema. Darbo uždaviniai. Prekės ženklo pagrindimas. Įmonės vizija. Įmonės misija. Valdymo struktūra. Makroaplinka ir mikroaplinka. Taigi įmonės makroaplinką sudaro. Įmonės mikroaplinką sudaro. Pagal ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2016 02 18
Projektų valdymas - reklamos kampanija socialiniuose tinkluose
Įvadas. Projekto teorinė dalis. Projektas ir jo valdymas. Projekto planavimas/komunikacijos koordinavimas. Tiksliniai laiškai. Informacija apie projektą. Projekto pareiškėjas. Projekto įgyvendinimo vieta. Projekto vadovas. Projekto ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2017 03 18
Reklamos kampanija ir jos planavimas
Reklamos kampanija ir jos planavimas. Reklamos kampanija. Reklamos kampanija ir jos planavimas. Reklamos kampanijos planavimas. Reklamos kampanijos tikslų nustatymas. Komunikaciniai reklamos kampanijos tikslai. Aida modelis. Specifiniai ir ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 54 puslapiai
2014 11 28
UAB „York capital “ prekės ženklo „Goldi“ įvedimo į rinką reklamos kampanija
Įvadas. Prekės ženklo pagrindimas. Makroaplinka ir mikroaplinka. Klientai. Konkurentai. SSGG analizė. Rinkos apibrėžimas. Prekės apibūdinimas. Prekės ženklas ir jo atributai, prekės ženklo startegija, pozicionavimas. Reklamos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2017 01 02
UAB VP MARKET pletros Rumuinijoje reklamos kampanija
UAB „VP Market“ plėtros Rumunijoje reklamos kampanija. Anotacija. Įvadas. Reklamos kampanija teoriniu aspektu. Tarptautinis marketingas ir jo aplinka. Tarptautinio marketingo samprata. Tarptautinio marketingo aplinka. Mažmeninė prekyba ir ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 63 puslapiai
2012 01 12
Reklamos kampanija Kavinei
Tyrimas. Reklamos kampanija. Skrajutė. Reklaminis tekstas. Radijo reklamos tekstas. Video scenarijus. Idėja vaizdo klipui. Moodboard.
Marketingo referatai, Referatas, 6 puslapiai
2018 04 05
„Margarita“ reklamos kampanija
Įvadas. Konteksto pristatymas.  Produkto pristatymas.  Makroaplinkos įvertinimas.  Mikroaplinkos įvertinimas.  Konkurentų rinkodaros komunikacijos įvertinimas.  SSGG analizė. Rinkos apibrėžimas, kategorijos apibrėžimas, potencialo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2020 07 13
Prekės ženklu pažymėtos prekės arba paslaugos reklamos kampanijos analizė
Profesinių kompetencijų sąrašas. Prekės ženklas, reklamos kampanija ir jų poveikis vartotojui. Prekės ženklo samprata ir funkcijos. Prekės identifikavimas ir ženklinimas. Prekės ženklo apibriežimai ir reikšmė. Prekės ženklo ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 45 puslapiai
2017 06 08
Reklamos kampanijos planavimas
Reklama. Reklamos kampanija – tai nuosekliai tam tikrą laiką reklamos strategiją įgyvendinantys veiksmai. Reklamos planavimo etapai. Reklaminės kampanijos tipai. Reklamos planas turi atsakyti į šiuos 5klausimus. Aida modelis. Reklamos ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2018 03 11
Socialinės reklamos kampanijos analizė
Socialinės Reklamos kampanijos analizė. Situacijos analizė. Reklamos Kampanijos klasifikacija. Reklamos Kampanija pagal skaidos kanalus. Reklamos Kampanijos tikslas. Reklamos Kampanijos strategija ir koncepcija. Reklamos Kampanijos strategijos ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 07
Reklama. Reklamos procesas.
Reklamos procesas ir jo kūrimo etapai. Reklamos agentūros ir jų funkcijos. Reklaminė kampanija: organizavimas ir planavimas. Reklaminės kampanijos biudžeto sudarymas. Ekonominio reklamos efektyvumo įvertinimas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 4 puslapiai
2011 12 30
Reklaminė kampanija ir jos organizavimas
Reklaminė kampanija ir jos organizavimas. Reklamos savybės. Reklaminės kampanijos planavimas. Įvaizdžio reklama. Stimuliuojanti reklama. Pardavimų stabilumą užtikrinanti reklama. Lietuvos rinkos formavimas, jos integravimas į europos rinkos ...
Vadybos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 07 23
TTVAM reklaminė kampanija
Tikslinė auditorija. Tikslai. Siūlomos reklamos priemonės. Reklaminė žinutė. Reklamos biudžetas. Reklamos žodžiai.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2018 04 29
Reklamos priemonių analizė
Įvadas. Reklamos priemonių UAB ,,UNILEVER “ analizė teoriniu požiūriu. Reklamos samprata ir jos reikšmė. Reklamos rūšys. Reklamos kampanija ir planavimas. Reklamos organizavimas. Reklamos poveikis vartotojui. UAB ,,UNILEVER“ reklamos ...
Marketingo referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 10 26
Apple reklamos kampanijų vertinimas
Apple reklamos kampanijos. Reklamos koncepcijų ir metodų grupinis darbas. Įvadas. „apple“ kompanija. Teorinis prekės ženklo pristatymas. Apple ženklo istorija. Reklaminės kampanijos svarba. „apple“ reklamos. „mąstyk kitaip“ ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 03 19
Coca-Cola reklamos ypatybės
Reklamos kampanija “Share a coke”. Reklamos tikslai. “Share a coke” kampanijos strategija. Komunikaciją per įvairius kanalus. Eksperimentinė reklama. Facebook “Like and share”. Sidney’s King’s Cross švieslentė. Tikslinė ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 03 28
Pardavimų rėmimas. Rėmimo politika
Įvadas. Reklamos atsiradimas, samprata ir esmė. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos tipai. Reklamos priemonės ir jų pasirinkimas. Reklamos agentūros. Reklaminė kampanija. Reklaminė žinutė ir jos kūrimas. Reklamos teisinis ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 03 05
Intriguojančios reklamos panaudojimas kuriant prekės ženklo įvaizdį
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka užsienio kalba. Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Prekės ženklo ir reklamos sąsaja. Prekės ženklas. Prekės ženklo apsauga. Prekės ženklo įvaizdis. Prekės ženklo įvaizdžio kūrimas. ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 57 puslapiai
2014 04 16
Reklamos įstatymo analizė: draudimai, apribojimai
Įvadas. Reklamos samprata. Reklamos apibrėžimas, jos rūšys ir savybės. Reklamos funkcijos. Reklamos tipai. Reklamos objektas ir subjektas. Reklamos priemonės. Reklamos klasifikavimas. Reklamos adresatų tipai.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2016 12 09
Prekės ženko „kika.lt“ analizė
Vardas , pavardė , grupė Integruotos / kompleksinės marketingo komunikacijos užduotis. Kurią IK strategiją naudoja pasirinktas prekės ženklas stumiamoji push , skatinamoji pull? Kodėl taip manote? Pasiūlykite naują reklamos kampaniją ...
Marketingo namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2019 12 18
Reklama Europos sąjungoje
Reklamos sektorius europos sąjungoje. Kas yra reklama ? Bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija. Reklamos esmė. Reklamos funkcijos. Tikslai. Užtikrinti atvirą rinką. Garantuoti, kad vartotojai būtų apsaugoti. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2013 04 02
Reklamos esmė ir jos nešikliai
Įvadas. Reklamos sąvoka. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos rūšys ir jo nešikliai. Spausdintos reklamos nešikliai. Transliacinės reklamos nešikliai. Tiesioginės reklamos nešikliai. Viešosios (išorinės) reklamos nešikliai. Reklamos ...
Marketingo analizės, Analizė, 12 puslapių
2016 07 30
Reklamos analizė
Įvadas. Temos aktualumas. Teorinė reklamos analizė. Reklamos raida ir reikšmė. Pagrindiniai reklamos principai. Reklamos tikslas. Reklamos funkcijos. Reklamos rūšys. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos nauda. Reklamos daroma žala. ...
Vadybos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2010 11 24
Reklamos rūšys, būdai ir metodai
Įvadas. Teorinė reklamos analizė. Reklamos raida ir reikšmė. Pagrindiniai reklamos principai. Reklamos tikslas. Reklamos rūšys. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos nauda. Reklamos žala. Tyrmai ir jų rezultatai. Reklamos poveikio ...
Marketingo referatai, Referatas, 31 puslapis
2019 12 05
Reklama (2)
Įvadas. Bendrieji reklamos aspektai. Reklamos apibūdinimas, esmė ir ryšys su kitais mokslais. Reklamos savybės. Reklamos funkcijos ir tipai. Reklamos funkcijos. Reklamos tipai. Reklamos tikslai. Reklamos procesas ir jo kūrimo etapai. Reklamos ...
Marketingo referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 01 18
Tele2 ir Omnitel reklamos kampanijos
Uab „TELE2“ ir konkurentės Uab „OMNITEL“Reklamos kampanija. Apie Uab „Tele2“. Uab „TELE2“ reklamos kampanijos. Uab „Tele2“. Reklama televizijoje. Metas reklamų peržiūrai. Reklama internete. Išorinė reklama (lauko). Vitrina. ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 43 puslapiai
2016 07 02
Skirtingiems vynų prekiniams ženklams naudojamų reklamos strategijų ypatumai
Įvadas. Reklamos reikšmė ir tikslai. Reklamos samprata ir funkcijos. Reklamos savybių aspektai. Reklamos kūrimo specifika. Reklamos strategijos ir jų bruožai. Reklamos planavimo aspektai. Faktoriai, lemiantys sėkmingą reklamos strategiją. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2015 05 04
Reklama transnacionaliniuose televizijos kanaluose
Įvadas. Užsienio rinkų aprėpimo reklamos sprendimais strategijos. Reklamos standartizacija ir adaptacija. Reklamos kampanijos finansavimas. Reklamos teksto kūrimas. Globalūs reklamos nešikliai. Reklamos transnacionaliniuose europos ...
Žiniasklaidos referatai, Referatas, 39 puslapiai
2013 03 13
Reklamos verslas
Įvadas. Reklamos esmė. Reklamos planavimas ir organizavimas. Verslo planas. Marketingo planas. Reklamos strategija ir planavimas. Reklamos planas. Reklamos biudžeto sudarymo principai. Reklamos verslo dalyviai. Reklamos užsakovai. Reklamos ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2011 12 30
Reklamos poveikis pažinimo požiūriu
Įvadas. Reklamos poveikis varotojui. Reklamos suvokimo dėsningumai. Poreikio ir motyvų analizė. Reklamos poveikis emociniu požiūriu. Reklamos poveikis elgesio požiūriu. Reklamos poveikio įvertinimas. Televizijos reklamos poveikis ...
Marketingo referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 01 17
Marketingo komunikacijos konspektas
Marketingo komunikacijos ir rėmimo sampratos. Integruotos marketingo komunikacijos samprata. Marketingo komunikacijos procesas. Integruotos marketingo komunikacijos evoliucija. Reklaminė kampanija ir jos planavimas. Reklamos principai. Fizinio ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 113 puslapių
2015 12 17
Bulvių traškučių reklamos kampanijos planas
Reklamos kampanijos planas. Rinkos tyrimas. Įmonės ir reklamuojamos prekės pristatymas. Tikslinio reklamos kampanijos vartotojo aprašymas. Reklamos kampanijos tikslas. Reklamos kampanijos priemonės. Reklamos kampanijos nešikliai. Reklamos ...
Marketingo projektai, Projektas, 12 puslapių
2020 04 03
Reklama referatas (2)
Įvadas. Reklama. Reklamos istorija trumpai. Svarbiausių reklamos priemonių platinimo klasifikacija. Reklamos procesas. Reklamos firmos stilius. Viešumas. Reklamos agentūros. Vartotojų elgsena reklamos atžvilgiu. Reklamos užsakovas ir ...
Marketingo referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 11 27
Įmonės marketingas
Įvadas. Veiklos apibūdinimas. Marketingo tikslai ir strategija. Klientų aptarnavimo sistema. Reklamos kampanija. Literatūros sąrašas.
Marketingo analizės, Analizė, 10 puslapių
2013 09 26
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo