Reklamos kampanijos analize

300 dokumentų
Prekės ženklu pažymėtos prekės arba paslaugos reklamos kampanijos analizė
Profesinių kompetencijų sąrašas. Prekės ženklas, reklamos kampanija ir jų poveikis vartotojui. Prekės ženklo samprata ir funkcijos. Prekės identifikavimas ir ženklinimas. Prekės ženklo apibriežimai ir reikšmė. Prekės ženklo ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 45 puslapiai
2017 06 08
Socialinės reklamos kampanijos analizė
Socialinės Reklamos kampanijos analizė. Situacijos analizė. Reklamos Kampanijos klasifikacija. Reklamos Kampanija pagal skaidos kanalus. Reklamos Kampanijos tikslas. Reklamos Kampanijos strategija ir koncepcija. Reklamos Kampanijos strategijos ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 07
Bulvių traškučių reklamos kampanijos planas
Reklamos kampanijos planas. Rinkos tyrimas. Įmonės ir reklamuojamos prekės pristatymas. Tikslinio reklamos kampanijos vartotojo aprašymas. Reklamos kampanijos tikslas. Reklamos kampanijos priemonės. Reklamos kampanijos nešikliai. Reklamos ...
Marketingo projektai, Projektas, 12 puslapių
2020 04 03
Reklamos biudžeto sudarymas
Rinkos tyrimas, metodo ir tikslų pasirinkimas. Rinkos tyrimas. Įmonės ir reklamuojamos prekės pristatymas. Reklamuojamos prekės aprašymas. Tikslinio reklamos vartotojo aprašymas. Įmonės finansiniai rodikliai. Reklamos biudžeto sudarymo ...
Marketingo referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 11 20
Reklamos planavimo biudžetas UAB „Neptūno vandenys“
Įvadas. Įmonės ir reklamuojamos prekės pristatymas. Reklamuojamos prekės aprašymas. Tipinio reklamos vartotojo aprašymas. Įmonės finansiniai rodikliai. Reklamos biudžeto sudarymo metodas. Reklamos kampanijos tikslai. Reklamos kampanijos ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 03 14
Reklamos kampanijos planavimas
Reklama. Reklamos kampanija – tai nuosekliai tam tikrą laiką reklamos strategiją įgyvendinantys veiksmai. Reklamos planavimo etapai. Reklaminės kampanijos tipai. Reklamos planas turi atsakyti į šiuos 5klausimus. Aida modelis. Reklamos ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2018 03 11
Reklamos kampanijos planavimas kelionių agentūroje „World visit“
Įvadas. Reklamos esmė. Reklamos funkcijos. Reklamos kampanijos tikslai. Reklamos kampanijos uždaviniai. Reklamos kampanijos žinutė. Reklamos kampanijos biudžetas. Reklamos kampanijos priemonės. Reklamos kampanijos poveikio įvertinimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2019 05 27
Ledų reklamos kampanija
Įvadas. Reklamos samprata. Reklamos samprata ir esmė. Reklamos funkcijos. Reklamos klasifikavimas. Reklamos kampanija. Reklaminės kampanijos samprata ir reikšmė. Reklaminės kampanijos planavimas. Situacijos analizė. Reklaminės kampanijos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 04 21
Reklamos kampanijos kūrimas ir vertinimas
Įvadas. Reklamos kampanijos ir vertinimo teoriniai aspektai. Reklamos kampanijos samprata. Reklaminės kampanijos svarba. Reklamos kampanijos požymiai. Reklamos vertinimas. Uab „Apple“ reklamos kampanijos kūrimas ir jos vertinimas. Uab ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 06 02
Autoserviso reklama. Reklaminės kampanijos plano rengimas
Autoserviso reklaminės kampanijos plano rengimas. Įvadas. Uab „autoirvis“ pristatymas. Paslaugos aprašymas. Situacijos analizė. Aplinkos analizė. Konkurentai. Vartotojai. Uab „autoirvis“ swot analizė. Rinkos analizė. Pozicionavimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2012 03 26
Apple reklamos kampanijų vertinimas
Apple reklamos kampanijos. Reklamos koncepcijų ir metodų grupinis darbas. Įvadas. „apple“ kompanija. Teorinis prekės ženklo pristatymas. Apple ženklo istorija. Reklaminės kampanijos svarba. „apple“ reklamos. „mąstyk kitaip“ ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 03 19
Paslaugų reklamos vertinimas
Įvadas. Reklamos teoriniai aspektai. Reklamos samprata. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos poveikio ypatybės. Reklamos klasifikavimas. Reklamos efektyvumas. Reklamos skleidimo priemonės. Paslaugų reklamos ypatybės. Reklaminės kampanijos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 11 18
Grožio salono ir spa prekės ženklo kūrimas
Prekės ženklo rėmimas. Prekės ženklo strategija. Reklamos kampanijos planas metams reklamos tikslai. Reklamos kampanijos biudžetas. Kadangi. Reklamos kampanijos žinutė. Reklamos poveikio įvertinimas.
Marketingo namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2017 03 10
Reklaminės kampanijos analizė
„Antonio federici“ reklaminės kampanijos analizė. Įvadas. Analizuojamos „antonio federici“ reklaminės kampanijos koncepcija. Reklaminio plakato su nėščia vienuole analizė. „antonio federici“ kompanijos pozicija analizuojamos ...
Marketingo analizės, Analizė, 16 puslapių
2013 03 29
Reklamos priemonių analizė
Įvadas. Reklamos priemonių UAB ,,UNILEVER “ analizė teoriniu požiūriu. Reklamos samprata ir jos reikšmė. Reklamos rūšys. Reklamos kampanija ir planavimas. Reklamos organizavimas. Reklamos poveikis vartotojui. UAB ,,UNILEVER“ reklamos ...
Marketingo referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 10 26
Įmonės „K&W Automobile’’ veikla
Įvadas. Įmonės veikla, įvaizdžio ir reklamos kūrimo strategija. Įmonės makro ir mikro aplinkos. Makroaplinka. Mikroaplinka. Įmonės struktūra. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės veiklos kryptys, artimiausi uždaviniai ir ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 puslapiai
2019 11 29
Reklamos kampanija ir jos planavimas
Reklamos kampanija ir jos planavimas. Reklamos kampanija. Reklamos kampanija ir jos planavimas. Reklamos kampanijos planavimas. Reklamos kampanijos tikslų nustatymas. Komunikaciniai reklamos kampanijos tikslai. Aida modelis. Specifiniai ir ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 54 puslapiai
2014 11 28
UAB VP MARKET pletros Rumuinijoje reklamos kampanija
UAB „VP Market“ plėtros Rumunijoje reklamos kampanija. Anotacija. Įvadas. Reklamos kampanija teoriniu aspektu. Tarptautinis marketingas ir jo aplinka. Tarptautinio marketingo samprata. Tarptautinio marketingo aplinka. Mažmeninė prekyba ir ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 63 puslapiai
2012 01 12
Reklama ir jos poveikis vartotojui
Įvadas. Reklama. Reklamos tikslai. Reklamos rūšys. Reklamos priemonės. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos ryšys su vartotoju. Reklamos reikšmė vartotojui. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Praktinė dalis. Situacijos analizė. ...
Marketingo referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 04 14
Produkto įvedimo į rinką reklaminė kampanija Izotoninio gėrimas
Įvadas. Naujo produkto įvedimo į rinką reklaminės kampanijos planavimo teorinė apžvalga. Naujo produkto įvedimo į rinką ypatumai. Reklaminės kampanijos samprata. Reklaminės kampanijos planavimo procesas. Reklamos teisinis ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 57 puslapiai
2014 12 09
„Margarita“ reklamos kampanija
Įvadas. Konteksto pristatymas.  Produkto pristatymas.  Makroaplinkos įvertinimas.  Mikroaplinkos įvertinimas.  Konkurentų rinkodaros komunikacijos įvertinimas.  SSGG analizė. Rinkos apibrėžimas, kategorijos apibrėžimas, potencialo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2020 07 13
Reklamos kampanijos organizavimas ir analizė
Kanceliarinės parduotuvės veikla. Įmonės organizacinė struktūra. Reklamos priemonės. Reklama spaudoje. Reklama televizijoje. Reklama internete. Lauko reklama. Apklausa ir jos rezultatai. Reklamą teikiančios įmonės. „Santarvės" ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2015 05 10
Teatro reklamos specifika
Teatro reklamos vadybos specifika. Įvadas. Reklamos ir informacijos skyrius bei jo funkcijos. Reklaminės kampanijos planavimas. Informacijos paieška. Strategijos ir veiksmų planavimas. Reklaminio teksto projektas. Reklamos būdai, jų ...
Vadybos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2010 03 03
Reklamos esmė ir ypatumai
Reklamos esmė ir ypatumai. Psichologiniai reklamos poveikio aspektai. Reklamos esmė. Reklamos pagrindinės savybės. Reklaminės kampanijos tipai. Reklamos tekstas. Paveikslas. Spalva. Spalvų simbolika. Spalvos keliamos asociacijos. Garsas. ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2019 06 24
Reklamos kampanija naujam prekes zenklui
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Marketingo aplinka. Produkto savybės, tikslinė rinka, konkurentai. Reklamos kampanija ir jos planavimas. Apklausos analizė. Reklamos žinutė, šūkis. Vizualinis stilius. Reklamos priemonės ir nešikliai. Reklaminės kompanijos vykdymo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2014 04 17
Reklamos analizė
Įvadas. Temos aktualumas. Teorinė reklamos analizė. Reklamos raida ir reikšmė. Pagrindiniai reklamos principai. Reklamos tikslas. Reklamos funkcijos. Reklamos rūšys. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos nauda. Reklamos daroma žala. ...
Vadybos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2010 11 24
Swedbank reklamos biudžeto sudarymas
Rinkos aprašymas. Įmonės aprašymas. Rinkos dalis. Ciklo stadija. Paslaugos aprašymas. Diferianciacija. Tipinis reklamos vartotojas. Konkurencinis lygis. Įmonės finansiniai rodikliai. Reklamos biudžeto sudarymo metodas. Reklamos tikslai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 11 06
Reklama. Reklamos procesas.
Reklamos procesas ir jo kūrimo etapai. Reklamos agentūros ir jų funkcijos. Reklaminė kampanija: organizavimas ir planavimas. Reklaminės kampanijos biudžeto sudarymas. Ekonominio reklamos efektyvumo įvertinimas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 4 puslapiai
2011 12 30
Tele2 ir Omnitel reklamos kampanijos
Uab „TELE2“ ir konkurentės Uab „OMNITEL“Reklamos kampanija. Apie Uab „Tele2“. Uab „TELE2“ reklamos kampanijos. Uab „Tele2“. Reklama televizijoje. Metas reklamų peržiūrai. Reklama internete. Išorinė reklama (lauko). Vitrina. ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 43 puslapiai
2016 07 02
Reklamos panaudojimas įmonėje
Įvadas. Reklamos apibrėžimas ir teoriniai aspektai. Reklamos esmė ir savybės. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos rūšys ir paskirtis. Reklamos procesas ir ypatumai. Reklamos panaudojimo omnitel įmonėje tyrimas. Omnitel įmonės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 01 04
Situacijos analizė: Kompanijos tikslai ir kompanijos tikslinė auditorija
Koks Jūsų reklaminės kampanijos/reklamos tikslas? Koks Jūsų reklaminės kampanijos/reklamos tikslas? Su kuo Jūs kalbate (su kokia TA Jūs komunikuojate)? Ką Jūs svarbaus (tai, kas Jums būtų naudinga) žinote apie TA? Kokią konkrečią ...
Marketingo namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2019 03 17
Reklamos panaudojimas įvaizdžio formavimui
Įvadas. Reklamos formavimas ir teorijos aspektai. Reklamos reikšmė ir savybės. Reklamos rūšys, tikslai, jos veiksniai. Reklaminės kampanijos svarba ir jos sudarymas. Reklamos pateikimas įmonėje. „UAB Kosm“ įmonės pristatymas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2014 03 20
Prekės ženklo „Hellen design“ rinkodaros priemonių gerinimo planas
Įvadas. Prekė. Konkurentai. Rinkodaros strategijos parengimas. Išorinės aplinkos veiksnių analizė (PEST). Vidiniai aplinkos veiksnių analizė (SWOT). Bandomoji rinkodara. Kiekybinio tyrimo metodologija. Kiekybinio tyrimo rezultatų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2018 11 12
Reklama geras konspektas
Reklama. Reklamos komunikavimo modelis. Reklamos bruožai. Apibrėžimai. Reklamos tikslai (funkcijos). Reklamos funkcijos. “Advokataujanti” reklama. Reklamos funkcijos. Palyginamoji reklama. Ar reikia daryti palyginimus su konkurentų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 180 puslapių
2015 02 09
Reklaminė kampanija ir jos organizavimas
Reklaminė kampanija ir jos organizavimas. Reklamos savybės. Reklaminės kampanijos planavimas. Įvaizdžio reklama. Stimuliuojanti reklama. Pardavimų stabilumą užtikrinanti reklama. Lietuvos rinkos formavimas, jos integravimas į europos rinkos ...
Vadybos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 07 23
Reklamos rūšys, būdai ir metodai
Įvadas. Teorinė reklamos analizė. Reklamos raida ir reikšmė. Pagrindiniai reklamos principai. Reklamos tikslas. Reklamos rūšys. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos nauda. Reklamos žala. Tyrmai ir jų rezultatai. Reklamos poveikio ...
Marketingo referatai, Referatas, 31 puslapis
2019 12 05
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo