Reklamos vadyba

300 dokumentų
Reklamos vadyba. Transliuojamoji ir lauko reklama
Išorinės reklamos įrengimo taisyklės. Išorinės reklamos pateikimo sąlygos ir priemonės. Transliuojamoji reklama. Lauko reklama. Lauko reklamos privalumai ir trūkumai. Per televiziją kasdieną yra rodoma daug įvairių reklamų. Reklamą ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2016 07 23
Teatro reklamos specifika
Teatro reklamos vadybos specifika. Įvadas. Reklamos ir informacijos skyrius bei jo funkcijos. Reklaminės kampanijos planavimas. Informacijos paieška. Strategijos ir veiksmų planavimas. Reklaminio teksto projektas. Reklamos būdai, jų ...
Vadybos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2010 03 03
Marketingo vadyba skaidrės
Marketingo vadyba. Reklamos filmuose/serialuose. 1. 1 Filmas ,,Zero 3‘‘. ,,Neste‘‘ reklama. Reklamos filmuose/serialuose. 1. 2 Filmas ,,Greiti ir Įsiutę 6‘‘. ,,BMW‘‘ reklama. Reklamos filmuose/serialuose. 1. 3 Filmas ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 04 05
Reklamos įstatymo analizė: draudimai, apribojimai
Įvadas. Reklamos samprata. Reklamos apibrėžimas, jos rūšys ir savybės. Reklamos funkcijos. Reklamos tipai. Reklamos objektas ir subjektas. Reklamos priemonės. Reklamos klasifikavimas. Reklamos adresatų tipai.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2016 12 09
Reklamos esmė ir jos nešikliai
Įvadas. Reklamos sąvoka. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos rūšys ir jo nešikliai. Spausdintos reklamos nešikliai. Transliacinės reklamos nešikliai. Tiesioginės reklamos nešikliai. Viešosios (išorinės) reklamos nešikliai. Reklamos ...
Marketingo analizės, Analizė, 12 puslapių
2016 07 30
Reklamos analizė
Įvadas. Temos aktualumas. Teorinė reklamos analizė. Reklamos raida ir reikšmė. Pagrindiniai reklamos principai. Reklamos tikslas. Reklamos funkcijos. Reklamos rūšys. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos nauda. Reklamos daroma žala. ...
Vadybos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2010 11 24
Reklamos rūšys, būdai ir metodai
Įvadas. Teorinė reklamos analizė. Reklamos raida ir reikšmė. Pagrindiniai reklamos principai. Reklamos tikslas. Reklamos rūšys. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos nauda. Reklamos žala. Tyrmai ir jų rezultatai. Reklamos poveikio ...
Marketingo referatai, Referatas, 31 puslapis
2019 12 05
Reklama (2)
Įvadas. Bendrieji reklamos aspektai. Reklamos apibūdinimas, esmė ir ryšys su kitais mokslais. Reklamos savybės. Reklamos funkcijos ir tipai. Reklamos funkcijos. Reklamos tipai. Reklamos tikslai. Reklamos procesas ir jo kūrimo etapai. Reklamos ...
Marketingo referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 01 18
Skirtingiems vynų prekiniams ženklams naudojamų reklamos strategijų ypatumai
Įvadas. Reklamos reikšmė ir tikslai. Reklamos samprata ir funkcijos. Reklamos savybių aspektai. Reklamos kūrimo specifika. Reklamos strategijos ir jų bruožai. Reklamos planavimo aspektai. Faktoriai, lemiantys sėkmingą reklamos strategiją. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2015 05 04
Reklamos verslas
Įvadas. Reklamos esmė. Reklamos planavimas ir organizavimas. Verslo planas. Marketingo planas. Reklamos strategija ir planavimas. Reklamos planas. Reklamos biudžeto sudarymo principai. Reklamos verslo dalyviai. Reklamos užsakovai. Reklamos ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2011 12 30
Reklamos poveikis pažinimo požiūriu
Įvadas. Reklamos poveikis varotojui. Reklamos suvokimo dėsningumai. Poreikio ir motyvų analizė. Reklamos poveikis emociniu požiūriu. Reklamos poveikis elgesio požiūriu. Reklamos poveikio įvertinimas. Televizijos reklamos poveikis ...
Marketingo referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 01 17
Reklama referatas (2)
Įvadas. Reklama. Reklamos istorija trumpai. Svarbiausių reklamos priemonių platinimo klasifikacija. Reklamos procesas. Reklamos firmos stilius. Viešumas. Reklamos agentūros. Vartotojų elgsena reklamos atžvilgiu. Reklamos užsakovas ir ...
Marketingo referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 11 27
Reklama ir jos ypatumai
Reklama ir jos ypatumai. Turinys. Įvadas. Reklamos esmė. Reklamos praeitis ir šiuolaikinės reklamos formavimas. Reklamos esmė ir vaidmuo. Reklamos kaip proceso sudėtis. Reklamos funkcijos. Reklamos tikslų formulavimas. Reklamos ypatumai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2010 03 03
Reklama ir jos įtaka vartojimui
Reklama ir jos įtaka vartotojams. Įvadas. Reklamos samprata ir teorija. Reklamos raida. Reklamos terminai. Reklamos funkcijos. Reklamos tipai. Reklamos poveikio analizė. Teigiamas reklamos poveikis. Neigiamas reklamos poveikis. Kaip reklama ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 04 22
Reklama skaidrės
Reklama. Neigiamos savybės. Teigiamos savybės. Reklamos tikslai. Reklamos funkcijos. Reklamos poveikio sritis. Reklamos klasifikavimas. Reklamos priemonių skirstymas. Laikraščio reklamos trūkumai. Laikraščio reklamos privalumai. Žurnalo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2016 07 02
Reklamos konkursų įtaka reklamos rinkai
Įvadas. Reklamos konkursų įtaka reklamos rinkai. Reklamos samprata. Reklamos konkursų istorija. Reklamos konkursai. Reklamos konkursų įtaka reklamos rinkai. Reklamos konkursų įtaka reklamos rinkai. Tyrimas. Tyrimo metodika. Vartotojų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 04 14
Reklamos vertinimas
Įvadas. Reklamos teoriniai aspektai. Reklamos apibūdinimas, esmė ir ryšys su kitais mokslais. Reklamos istorija. Reklamos rūšys. Reklamos organizavimas, planavimas ir reklamos. Biudžeto apskaičiavimas. Reklamos poveikis vartotojams ir ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 59 puslapiai
2015 05 12
Reklamos kampanijos planavimas
Reklama. Reklamos kampanija – tai nuosekliai tam tikrą laiką reklamos strategiją įgyvendinantys veiksmai. Reklamos planavimo etapai. Reklaminės kampanijos tipai. Reklamos planas turi atsakyti į šiuos 5klausimus. Aida modelis. Reklamos ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2018 03 11
Reklamos pagrindų referatas
Reklamos funkcijos. Reklamos tikslų formulavimas. Reklamos budžeto sudarymo metodai. Reklamos biudžetas. Biudžeto sudarymo metodai. Reklamos nešiklių (priemonių) pasirinkimą įtakojantis veiksniai. Fizinis pašarų įvertinimas. Reklamos ...
Vadybos referatai, Referatas, 21 puslapis
2016 08 02
Reklamos poveikis prekės ar paslaugos paklausai
Įžanga. Reklamos istorinės ištakos. Reklamos reikšmė ir tikslai. Reklamos reikšmė. Reklamos tikslai. Reklamos procesas, jo ypatumai. Reklamos davėjas. Reklamos agentūra. Reklamos platinimo priemonės. Vartotojas. Reklamos proceso ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 01 04
Reklamos samprata, esmė ir rūšys
Įvadas. Reklamos savybės ir funkcijos. Reklamos tipai ir teorijos. Reklamos procesas ir jos kūrimo etapai. Reklamos tikslai ir rūšys. Išvados. Litertūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 05 30
Reklamos įtaka prekių pasirinkimui
Įvadas. Reklamos esmė, funkcijos, veiklos sritys. Reklamos samprata ir esmė. Reklamos poveikio sritys. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos poveikis elgesio požiūriu. Televizijos reklamos poveikis vartotojui. Reklamos skleidimo priemonės, ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2014 03 04
Reklamos sklaidos planas Aktorių ir spektaklių reklamos organizavimas
Įvadas. Paslauga. Prielaidų analizė. Reklamos tikslas. Vartotojas. Pagrindinės reklamos priemonės. Biudžetas. Sąmata. Reklamos plano rizika. Išvados.
Menų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2015 11 03
Reklama. Reklamos procesas.
Reklamos procesas ir jo kūrimo etapai. Reklamos agentūros ir jų funkcijos. Reklaminė kampanija: organizavimas ir planavimas. Reklaminės kampanijos biudžeto sudarymas. Ekonominio reklamos efektyvumo įvertinimas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 4 puslapiai
2011 12 30
Reklamos panaudojimas įmonėje
Įvadas. Reklamos apibrėžimas ir teoriniai aspektai. Reklamos esmė ir savybės. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos rūšys ir paskirtis. Reklamos procesas ir ypatumai. Reklamos panaudojimo omnitel įmonėje tyrimas. Omnitel įmonės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 01 04
Reklama kursinis darbas
Įvadas. Reklamos sąmprota ir ypatumai. Reklamos tikslai, funkcijos. Reklamos tipai, rušys, paskirtis. Reklamos objektas ir subjektas. Reklamos veikla, demonstracinė reklama. Reklamos savybės,veiklos planas. Demonstracine reklama. Reklaminės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 04 23
Pardavimų skatinimo (reklamos) įtaka pasirinkto produkto ar prekių grupės paklausos pokyčiams
Įvadas. Reklamos esmė rinkodaroje. Komunikacinis procesas. Reklamos vaidmuo. Reklamos tikslai. Reklamos poveikis rinkodaroje. Rinka ir jos dalyviai. Vartotojų elgsena. Reklamos efektyvumas. Tyrimo analizė. Šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 12 29
Reklamos planavimo biudžetas UAB „Neptūno vandenys“
Įvadas. Įmonės ir reklamuojamos prekės pristatymas. Reklamuojamos prekės aprašymas. Tipinio reklamos vartotojo aprašymas. Įmonės finansiniai rodikliai. Reklamos biudžeto sudarymo metodas. Reklamos kampanijos tikslai. Reklamos kampanijos ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 03 14
Reklamos apribojimai vaikams pristatymas
Reklamos apribojimai vaikams. Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymas 2 str. 7 d. Reklamos verslo dalyviai, atsakingi už reklamos atitikimą LR RĮ bei LR NĮ. Atsakingi už reklamos pateikimo, demonstravimo ir moralinių principų kontrolę. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 07 01
Socialinės reklamos kampanijos analizė
Socialinės Reklamos kampanijos analizė. Situacijos analizė. Reklamos Kampanijos klasifikacija. Reklamos Kampanija pagal skaidos kanalus. Reklamos Kampanijos tikslas. Reklamos Kampanijos strategija ir koncepcija. Reklamos Kampanijos strategijos ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 07
Reklamos reikšmė
Reklamos reikšmė. Istorija. Reklamos būdai. Reklamos biudžetas. Reklamos biudžeto strategijos. Populiariausios reklamos interneto rūšys. Reklamos internete pranašumai lyginant su tradicine reklama. „ Adblock“. Reklamos internete. ...
Marketingo referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 10 03
Reklamos įtaka žmogui
Reklamos įtaka vartotojų sprendimams. Įvadas. Reklamos samprata ir esmė. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos poveikio elementai. Poreikio ir motyvų analizė. Motyvų analizė. Motyvų paieškos technika. Psichologinis reklamos efektyvumas. ...
Psichologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2014 04 02
Maxima reklamos analizė
Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Reklamos teorijos analizė. Reklamos samprata. Reklamos savybės. Reklamos funkcijos ir tipai. Pagrindinės reklamos priemonės. Konkurentų įtaka reklamai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2015 10 09
Reklamos pagrindai
Dažniausiai pabrėžiamos reklamos funkcijos Informavimas. Reikalavimai reklamai Reklama draudžiama , jeigu joje. Teigiamos reklamos savybės. Neigiamos reklamos savybės. Reklamos tyrimų rezultatai.
Marketingo namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2019 05 29
Šokiruojanti reklama, ir jos poveikis vartotojui
Įvadas. Reklamos samprata ir esmė. Reklamos tikslai. Reklamos savybės. Reklamos funkcijos. Reklamos priemonės. Spausdintos reklamos priemonės. Radijo reklama. Televizijos reklama. Reklama internete. Vitrinų reklama. Lauko reklama. Šviesos ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 80 puslapių
2016 04 26
Swedbank reklamos biudžeto sudarymas
Rinkos aprašymas. Įmonės aprašymas. Rinkos dalis. Ciklo stadija. Paslaugos aprašymas. Diferianciacija. Tipinis reklamos vartotojas. Konkurencinis lygis. Įmonės finansiniai rodikliai. Reklamos biudžeto sudarymo metodas. Reklamos tikslai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 11 06
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!