Renesanso zymus zmones lietuvoje

300 dokumentų
Renesanso asmenybės. Renesanso epocha Lietuvoje
Renesanso ir humanizmo sąvokos. Susidomėjimas antikine kultūra. Renesanso plitimas Lietuvoje. Renesanso miestas. Mokslo pažanga. Knygų rinkiniai. Religija ir liaudis. Renesanso miestas. Metraščiai. Renesansas ir humanizmas – reformacijos ...
Istorijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2010 03 03
Įžymūs žmonės
Raineris Marija Rilkė. Pitagoras. Kristupas Kolumbas. Archimedas. Literatūra.
Istorijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2010 03 03
Renesansas literatūroje
Renesansas. Literaturoje. Renesansas. Kas tai yra? Renesansas (pranc.  Renaissance, it.  Rinascimento – atgimimas) – Europos laikotarpis. Kada išsiplete? Ir ka mums dave? Renesanso idėjos susiformavo Italijoje. Literatūros bruožai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 06 28
Įžymus Europos žmonės
Įžymus europos žmonės. The beatles (bitlai). Buvusi anglu roko ir pop muzikos grupė iš anglijos miesto liverpulio. Pradžia. Po ilgu paieškų su bitlais pasirašė vienerių metu sutarti d. Martinas kurios metu buvo pakeistas bugninkas į r. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2013 05 23
Antikos žymūs žmonės
Asmenybė. Tautybė. Jo veikla. Pitagoras. Herodotas. Sokratas. Platonas. Aristotelis. Fidijas. Aischilas (arba eschilas). Sofoklis. Homeras. Markas tulijus ciceronas. Cezaris markas aurelijus antoninas augustas. Klaudijus ptolemėjas. Gajus ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 12 07
Renesanso architektūra
Įvadas. Renesansas lietuvoje. Renesanso įtaka lietuvos architektūrai. Šiaulių šv. Apaštalų petro ir pauliaus katedra. Išvados. Literatūra.
Architektūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 01 19
Renesansas Europoje ir Lietuvoje
Renesansas europoje ir lietuvoje. Uždavinys. Gebėti nustatyti renesanso atsiradimo ir plitimo priežastis Europoje ir Lietuvoje; analizuoti renesanso sukeltus pokyčius moksle, mene, kultūroje ir kasdieniniame visuomenės gyvenime; daryti ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 02 09
Raseinių krašto žymiausi žmonės
Jonas Žemaitis. Antanas Juška. Alfonsas Petravičius. Vytautas Griganavičius. Albinas Mykolas Daugiala. Stasys Džiugas. Jonas Novelskis. Antanas Siudikas. Eduardas Simaška. Antanas Girčys. Jonas Sauraza. Stasys Stankus. Danutė Janina ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2011 03 08
Renesansas aprašymas
Renesansas. Humanizmas. Reformacija. Kontrreformacija. Jėzuitai. Reformacija Lietuvoje. Geografiniai atradimai. mokslas. Menas. Brandžiojo renesanso stilius: Venecijos biblioteka. Literatūra. Naudota literatūra.
Istorijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 10 26
Renesanso idėjos
Renesanso idėjos ir papročiai Lietuvoje ima plisti XVI amžiaus pradžioje. Pirmasis žymi galbūt patį renesansiškiausią reiškinį - spaudos atsiradimą Lietuvoje. Baltarusių kilmės humanistas P. Skorina, studijavęs įvairiuose ...
Istorijos esės, Esė, 2 puslapiai
2010 03 03
Renesanso epocha Lietuvoje
Italijoje Renesanso epocha buvo XIV - XVI a. Renesanso sąvoką sukūrė gimstančios buržuazinės visuomenės ideologai. Jie teigė, kad visas istorijos laikotarpis, prasidėjęs po Romos imperijos žlugimo, yra aukštos antikinės kultūros ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 06 01
Renesanso mokslininkai ir dailininkai
Renesanso mokslininkai ir dailininkai. Mikalojus Kopernikas lenkų astronomas, matematikas ir ekonomistas. Galilėjas Galilėjus italų astronomas,matematikas,filosofas ir . fizikas. Džordanas Bruno Žymus italų Renesanso laikotarpio ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 10 22
Renesansas Europoje projektas
Renesansas Europoje referatas. Šiauliai. Įvadas. Šio referato tikslas yra supažindinti jus su Renesanso laikotarpiu. Renesansas. Renesansas (išvertus iš prancūzų ir italų kalbos reiškia. Renesanso fazės. Jau G. Vasari, žymus italų ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 11 09
Žymūs žmonės angliškai Famous people
Famous people! Lady gaga. Leonardo Dicaprio. The actor was born and raised in Los Anždele Klifornija. She was (born November 12, 1982) is an American actress. The end. Kotryna and Kornelija.
Anglų skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 25
Renesansas Lietuvoje: dailėje ir architektūroje
Renesansas Lietuvoje. Renesansas (atgimimas). Renesanso intelektualinis pagrindas buvo jo paties suformuota humanizmo versija. Renesansas Lietuvos dailėje ir architektūroje vyravo XV a. Lietuvos Renesanso architektūrai būdinga. Tinkuotos ...
Menų skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 05 23
Atgimimas Italijoje
Atgimimas Italijoje. Bruožai. Susiformavimo Italijoje priežastys. Apibūdinti renesanso laikotarpio. Renesanso kultūros plitimas Europoje. Renesanso menininkai ir mąstytojai. Knygų spausdinimo pradžia. Renesanso menininkai ir mąstytojai. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 07 06
Renesanso literatūros bruožai skaidrės
Renesanso literatūros bruožai. Rinascimento – atgimimas. Renesanso idėjos. Renesanso literatūra. Renesanso literatūrai būdingas. Renesanso literatūra realistiškai. Įasmenintos ydos. Siejosi su liaudies kūryba. Renesanso rašytojai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2012 11 14
Renesanso konspektas
Kada egzistavo renesansas? Humanistai ir humanizmas. Renesanso žmogaus pasaulėjauta. Renesanso prieštaringumas. Renesanso menas. Literatūra. Novelė. Bokačo „dekameronas“. Bokačas. Novelė apie federigą ir jo sakalą. Renesansas ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2013 02 22
Renesansas projektas
Renesansas. Meno stilius, kuriam būdingas „beatodairiškas mėginimas atgaivinti kitą kultūrą. Kas yra renesansas? Renesanso idėjos susiformavo italijoje. Renesansą kaip kultūros epochą charakterizuoja. Renesansas lietuvoje. Renesansas ...
Istorijos projektai, Projektas, 14 puslapių
2013 05 04
Renesanso architektūra skaidrės
Renesanso architektūra. Renesansas (atgimimas). Meno suklestėjimo laikotarpis. Renesansas skirstomas į tris laikotarpius. Ankstyvasis. Brandusis. Vėlyvasis. Manieristinis. Įsigalėjo literatūroje. Architektūra keičiasi palaipsniui: nuo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2013 02 05
Renesansas Lietuvoje ir pasaulyje
Renesansas. Europoje ir Lietuvoje. Tikslas. Renesansas xiv – xvi a. Renesanso laikotarpiai. Renesanso susiformavimo prielaidos. Renesanso bruožai. Architektūra. Europoje. Lietuvoje. Dailė. Europoje. Lietuvoje. Literatūra. Frančeskas Petrarka. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 06 29
Renesanso muzika projektas
Renesanso muzika. Renesansas prasidėjo. Ištobulėjo polifoninis giedojimas ir dainavimas. Bruožai. Dauguma kūrinių buvo. Populiarios buvo solinės dainos. Mišios. Smulkesni choriniai žanrai. Išpopuliarėja. Muzikos instrumentai. Viola da ...
Lietuvių projektai, Projektas, 24 puslapiai
2013 03 06
Renesansas esė
RENESANSAS. Renesanso samprata ir bruožai. Spaudos išradimas. Renesanso mąstytojai ir mokslininkai. Renesanso menas. Renesanso architektūra. Renesanso literatūra. Kokie darbai ir kūriniai pavaizduoti paveikslėliuose. Kokie kūriniai ...
Istorijos esės, Esė, 5 puslapiai
2016 04 07
Renesanso epochos vertybės
XIV – XVIa. Vakarų Europos šalyse, ėmė plisti savitas ekonominis, kultūrinis ir politinis atgimimas – renesansas. Tai didelių visuomeninio gyvenimo pasikeitimų laikotarpis, mokslo pakilimo, meno, ir literatūros suklestėjimo epocha. ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 08 28
Renesanso menas
Renesanso menas. Renesanso epoha. Pereinamasis laikotarpis iš viduramžių į naujuosius laikus. Renesanso bruožai. Renesansas kaip meninis stilius. Literatūroje ar filosofijoje. Svarbiausias renesanso dailės objektas. Renesansas skaidomas į ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 05 26
Renesanso laikotarpio architektūra
Renesansas skirstomas į tris laikotarpius. Pagrindiniai Renesanso Architektūros bruožai. Karnizai ir frizai. Orderiai. Kupolai ir kupoliniai skliautai. Kolonos Baliustrados. Skulptūros. Žymiausi renesanso pastatai Europoje. Romos Panteonas. ...
Architektūros skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2017 03 31
Renesansas Europoje ir Lietuvoje skaidrės
Renesansas Europoje ir Lietuvoje. Įvadas į renesansą. Renesanso tipai. Pagrindiniai renesanso bruožai. Kaip renesansas paveikė Lietuvą. Žymiausi Europos renesanso atstovai ir jų nuopelnai. Architektūra. Žymiausi Lietuvos renesanso ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 10 22
Renesanso bruožai
Renesanso literatūros bruožai. Renesansas. Europos istorijos laikotarpis. Renesanso literatūra. Epochos kultūrinis perversmas. Renesanso literatūrai būdingas. Renesanso literatūra realistiškai. Veikdavo įasmenintos ydos. Siejosi su liaudies ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 02 15
Pasidomėkite ir papasakokite, kaip jūsų artimiausioje aplinkoje įprasmintas žymių žmonių ir jų nuveiktų darbų atminimas
Pasidomėkite ir papasakokite. Lietuvoje dažnai įvairiais būdais įprasminamas žymių žmonių ir jų nuveiktų darbų atminimas. Žymūs žmonės dažnai pagerbiami surengtais koncertais bei pasirodymais. Žymūs žmonės bei jų darbai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 04 01
Anglų Įžymūs žmonės skaidrės. Famous people
Skaidrės apie įžymų žmogų Alfred joseph hitchcock. The aims of presentation. Alfred joseph hitchcock. Family. Film industry. Biography. Afi life achievement award (afi-american film institute). Movies style. The main features. Famous movies. ...
Anglų skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 20
Renesansas Lietuvoje. Kas yra Renesancas? Renesanso plitimas Lietuvoje. Bona Sforza. Žygimantas Augustas. Kitos garsios Renesanso asmenybės. Vilniaus kolegija. Išvados.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 04 02
Didieji Renesanso laikotarpio mokslo laimėjimai
Didieji Renesanso laikotarpio mokslo laimėjimai. Mikalojus kopernikas. Lenkų astronomas, matematikas ir ekonomistas. Džordanas Brunas. Žymus italų Renesanso laikotarpio Dominikonų vienuolis. Už laisvai reiškiamas mintis ir modernias ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 04 10
Renesansas Lietuvoje
Renesansas Lietuvoje. Renesansas išplito Lietuvoje, kaip ir kai kuriose vidurio Europos šalyse, XVI a. Pradžioje. Jis truko iki XVII a. Vidurio. Renesansą skatino Lietuvos ekonominis stiprėjimas ir naujos humanistinės idėjos, einančios iš ...
Istorijos referatai, Referatas, 2 puslapiai
2010 03 03
Renesanso dailė ir architektūra
Dailės ir architektūros istorijos savarankiškas darbas. Įvadas. Informacijos apžvalga. Išnagrinėkite xiv – xvi a. Renesanso dailę ir architektūrą. Išnagrinėti proterenesanso laikotarpio dailė ir architektūrą. Išnagrinėti ...
Dailės referatai, Referatas, 28 puslapiai
2012 12 21
Renesanso muzika
Renesanso muzika. Turynis. Kas tai yra?. Kas tas renesansas?. Renesanso muzikos pradininkai. Renesanso muzika. Pasaulietinė Renesanso muzika. Kaip keitėsi bažnytinė muzika?. Kuo mums svarbi renesanso epocha?.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 21
Renesanso žmogaus samprata
Renesanso žmogaus samprata. Renesanso žmogus – tobulas. Didžiosios renesanso asmenybės. Rafaelis. Erazmas Roterdamietis. Mikelandželas Buonarotis. Giorgio Vasari. Tomas Moras. Informacijos šaltiniai.
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 20
×