Restorano pozicijos nustatymas (10)

300 dokumentų
Konteinerio gabenimo efektyvumo vertinimas maršrutu Busanas – Hamburgas – Ryga
Įvadas. Konteinerinės linijos parinkimas. Maršruto sudarymas ir schema. Konteinerio gabenimo trukmės, kainos ir saugumo nustatymas gabenant jūrų keliais. Konteinerio frachto dydžio nustatymas. Konteinerio gabenimo trukmės, kainos ir ...
Transporto referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 03 11
Bendro energijos kiekio, vitaminų ir mineralinių medžiagų nustatymas
Bendro energijos kieko ir reikiamo baltymų , riebalų angliavandenių , vitaminų ir mineralinių medžiagų nustatymas darbo tikslas. Organizmo energetinės sąnaudos , jų nustatymas. Pavyzdinio valgiaraščio sudarymas. Produkto pavadinimas ...
Maisto technologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2017 03 09
Populiariausi kainodaros metodai
Populiariausi kainodaros metodai. Įvadas. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymas remiantis orientacija į kaštus. Metodas “savikaina plius antkainis”. Nenuostolingumo metodas. Kintamų kaštų metodas. Kainos nustatymas remiantis ...
Vadybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2010 03 03
Kainodara langai
Podukto EXW kainos skaičiavimas. Gauname, kad vieno lango pardavimo kaina su PVM yra 1092,60 LTL. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2014 02 16
Atmosferos kritulių pH nustatymas
Atmosferos kritulių ph nustatymas. Medžiagos ir priemonės. Teorinė praktinio darbo dalis. Ką daroma , kad sumažėtu rugščiųjų kritulių. Technologija , sauganti nuo rūgščiojo lietaus.
Geografijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2017 11 30
Ritės induktyvumo ir kondensatoriaus elektrinės talpos nustatymas
Ritės induktyvumo ir kondensatoriaus elektrinės talpos nustatymas. Nustatyti ritės induktyvumą l ir kondensatoriaus elektrinę talpą c . Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Rezultatai. Skaičiavimai. Išvada. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2010 03 03
Pagrindinių statybinių medžiagų savybių tyrimas (2)
Pagrindinių statybinių medžiagų savybių tyrimas 1 darbo uždavinys. Nustatyti savitąjį tankį. Įranga , įrankiai , priemonės. Nustatyti taisyklingos formos medžiagos tūrinį tankį. Žymėjimas ir bandymo rezultatai. Netaisyklingos ...
Statybos tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2017 12 27
Metalų kietumo nustatymas
Metalų kietumo nustatymas. Darbo tikslas. Susipažinti su metalų kietumo matavimo prietaisais ir išmokti matuoti metalų kietumą Brinelio ir Rokvelio metodais. Darbo priemonės. Darbo užduotis. Išmatuoti ir palyginti duotų plieno bandinių ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2015 01 06
Slydimo trinties nustatymas laboratorinis darbas
Slydimo trinties koeficiento nustatymas darbo tikslas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2016 11 01
Menu anglų skaidrės restorano meniu
Restaurant menu. Work was done by Solvita Sakalauskaitė. Starters. Eggs Lemon. Cherry Melion Almond. Side dishes. Chips Fryer Zeppelin. Fry truck Beef. Vegan menu. Soup baroque Side dish Broccoli. Beans soup Vegetable salad. Desserts. Cheesecake ...
Anglų skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 03 09
Kainodaros organizavimas TŪB „Nematekas“
Kainodaros metodai. Įvairių kainodaros metodų taikymo prielaidos. Kainos nustatymas prekės išlaidų pagrindu. Visuminių išlaidų metodas. Kainos nustatymas tiesioginių sąnaudų metodu. Kainodaros išlaidų pagrindu keliamos problemos. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2015 03 17
Smėlio, žvirgždo, skaldos savybių nustatymas Laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas smėlio / žvirgždo / skaldos savybių nustatymas darbo tikslas. Tankinto ir laisvai supilto smėlio piltinio tankio nustatymo skaičiavimas ir rezultatai. Smėlio granuliometrinės sudėties nustatymas. Skaldos ...
Statybos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2017 02 19
Techninis normavimas ir kainodara namų darbas
Techninio normavimo ir kainodaros namų darbas. Įvadas. Žemės sklypo rinkos kainos nustatymas. Pažintiniai duomenys apie žemės sklypą ir ikistatybiniai projektiniai sprendimai. Žemės sklypo kainos nustatymas pagal panašius pardavimus. ...
Technologijų namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2013 03 16
Miesto nuotekų projektavimas
Aiškinamasis raštas. Nuotekų debitų skaičiavimai. Skaičiuotinų nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Poveikio priimtuvui skaičiavimas. Reikiamo išvalymo efektyvumo skaičiavimas. Pirminių nusodintuvų poreikis. ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2015 05 21
Vienaašio kritumo nustatymas
Laboratorinis darbas aprangos medžiagų kritumo nustatymas darbo tikslas. Darbo priemonės. Darbo metodika.
Medžiagų mokslo laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2015 11 15
Frame relay maršrutizatoriaus “cisco c2600” parametrų nustatymas
Frame relay maršrutizatoriaus “cisco c2600” parametrų nustatymas. Teorinė dalis. Frame relay parametrų nustatymas cisco 2600 serijos maršrutizatoriuje. Lmi ir ip paketo enkapsuliavimo į frame relay freimą tipai. Frame relay adreso ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 17 puslapių
2010 03 03
Vandenruoša miesto vandens paėmimo ir ruošimo įrenginių projektavimas
Gaisrų skaičiaus nustatymas. Gerinimo įrenginių technologinė schema. Atvirųjų greitųjų koštuvų skaičiavimas. Užpildo charakteristikos. Užpildo plovimo vandeniu parametrai. Atstumo tarp latakų ašių nustatymas. Koštuvų plovimas. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2015 03 30
Buities technikos garantinio aptarnavimo įtaka vartotojų pasirinkimui
Įvadas. Problemos išsiaiškinimas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo tikslų nustatymas. Tyrimo reikalingumo nustatymas. Tyrimo pobūdžio nustatymas. Tyrimo metodų parinkimas. Imčių atranka. Duomenų rinkimas. Duomenų apdorojimas ir ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 04 22
Kainodaros organizavimas UAB Baldai
Įvadas. Kainodaros organizavimas, teorinė dalis. Kainos samprata ir reikšmė. Kainų politika ir jos tikslai. Veiksniai įtakojantys kainodaros sprendimus. Kainų strategija ir jos tikslai. Kainų nustatymo metodai. Kainos nustatymas ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2014 05 01
Namo vertės nustatymas
Įvadinė informacija. Vertinimo užsakovas, objektas ir tikslas. Turto vertintojai. Vertinimo data. Vertinimo metodai ir prielaidos. Informaciniai šaltiniai ir dokumentai. Ribojančios sąlygos ir vertintojo atsakomybė. Vertinamo turto ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2017 11 14
Klasikinis IP per AFM
Atm tinklas. Virtualaus kelio ir kanalo sąvokos. Atm celių struktūra. Ip duomenų perdavimas per atm tinklus. Klasikinis ip per atm “clasical ip over atm”. Maršrutizuotų protokolų llc inkapsuliacija. Vc sujungimų multipleksavimas. Mtu. ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 23 puslapiai
2010 03 03
Efektyvus klientų aptarnavimas: konfliktai
Konfliktas. Konfliktų eiga. Konfliktų padariniai. Konfliktų sprendimo stiliai. Konflikto sprendimo eiga. Aš Ok? Save vertinimo pozicija. Dr. Connirae Andreas. Pozicijos. Kada naudinga? Informacijos gavimo šaltiniai. Kvadratai. Kūno kalba. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2017 10 22
Rokiškio sūris marketingo programa
AB „Rokiškio sūris“ gaminio. „Rokiškio“ fermentinis sūris. Marketingo programa. Įmonės ir prekės aprašymas. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Mokslinė – technologinė aplinka. Ekonominė – konkurencinė aplinka. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2010 03 03
Restorano kavinės projektas
Įvadas. Technologinė dalis. Patiekalų skaičiaus realizavimo apskaičiavimas. Valgiaraščio sudarymas. Dienos valgiaraštis. Baro meniu. Technologinės kortelės. Patiekalų technologijos schemų sudarymas. Savikainos kortelės. Energinių ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 54 puslapiai
2014 12 05
Kainodaros kursinis. Kainodaros organizavimas įmonėje
Įvadas. Kainodaros organizavimas teoriniu aspektu. Kainų samprata ir reikšmė. Kainų politika ir jos tikslas. Kainų nustatymo metodai. Veiksniai įtakojantys kainodaros sprendimus. Kainų strategija ir jos tikslai. Kainodara skirtinguose rinkos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2012 04 23
Akcijų ir obligacijų vertės nustatymas
Įvadas. Finansinių priemonių teorinis aprašymas ir palyginimas. Akcijos. Obligacijos. Akcijų ir obligacijų vertės nustatymas, kainos apskaičiavimas. Išvados. Literatūra.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2016 11 22
Geodezinių darbų kainų nustatymas
Geodezinių darbų kainų nustatymas. Turinys. Įvadas. Topografinio plano rengimas. Kadastriniai žemės sklypų matavima. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Geodezijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 04 11
Skendinčių medžiagų ir sausos liekanos nustatymas Laboratorinis
Skendinčių medižiagų ir sausos liekanos nustatymas. Praktinė dalis Naudojami cheminiai reagentai , indai , mediiagos. Išvados.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2017 04 01
Maitinimo įmonės steigimas
Maitinimo įmonės. steigimas. Restorano idėja yra. Norint realizuoti šią. Tikslai. Įsigijus patalpas, apstatyti jas reikiamu inventoriumi. Paslaugos. Tiekiamas kokybiškas maistas. Įstaigos vieta. Restoranas privalo turėti automobilių ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 10 15
Kainodara. Kainos nustatymas
Pasirinkto produkto (gaminio, paslaugos) trumpas apibūdinimas. Pasirinkto produkto (gaminio, paslaugos) kainos nustatymas. Produkto kainos skaičiavimas bendrųjų išlaidų metodu EXW sąlygomis. Produkto kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2014 05 14
×