Rinkodaros kokybinis tyrimas pavyzdys

300 dokumentų
Kokybinis sociologinis tyrimas
Kokybinis sociologinis tirimas. Įvadas. Kokybinio sociologinių tyrimų metodo ypatumai. Dokumentų analizės metodas. Kontent analizės metodas. Dokumentų analizė teisėje. Teisinių dokumentų kokybinė analizė. Neteisinių dokumentų ...
Sociologijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2013 03 28
Kiekybinis tyrimas. Bakalauro studijų vietų rodiklių kiekybinis tyrimas
Įvadas. Bakalauro studijų vietų skaičiaus dinamikos rodiklių analizė. Struktūros indikatoriaus pokyčių bruožai retrospektyvos požiūriu. Struktūros indikatoriaus sudėtinių dalių reikšmių nuokrypių matai, indikatoriaus perspektyva. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 05 04
Rinkodaros informacija ir tyrimai skaidrės
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. Uosto ekonomikos ir vadybos katedra. Rinkodaros informacija ir tyrimai. Studijų programa Uosto ir laivybos valdymas. Klaipėda. Rinkodara. Rinkodara – tai. Rinkodaros duomenys - tai informacijos ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 11 30
Giluminis interviu
Kokybinis tyrimas. Giluminis interviu. Tyrimas. 1990m. Sausio 13-tosios įvykių Lietuvoje dalyvio patirtis. Literatūra. Visada domino 1990 m. sausio 13-tosios įvykiai, kada Lietuva patyrė vieną sunkiausių išbandymų – laisvės ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 6 puslapiai
2012 01 09
Rinkodaros informacija ir tyrimai
Rinkodaros informacija ir tyrimai. Rinkodaros informacija ir duomenys. Rinkodaros informacija - tai susisteminta surinktų duomenų informacija. Rinkodaros tyrimų duomenų klasifikavimas. Pirminiai duomenys – renkami konkrečiai rinkodaros ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 02
Įmonės UAB „Sportas“ rinkodaros analizė
Įvadas. UAB „Sportas“ įmonės rinkodaros elementai. Rinkodaros orientacija. Kokybinis tyrimas. Konkurentų rinkos analizė. Vartotojo elgesio (išorės ir vidaus) faktoriai. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Prekės politika. ...
Marketingo projektai, Projektas, 20 puslapių
2020 05 22
Marketingo plano pavyzdys
9,5( 2 atsiliepimai )
Marketingo plano apžvalga. Situacijos analizė. Rinkos apžvalga. Svarbiausi išorinės aplinkos veiksniai. Svarbiausi vidinės aplinkos veiksniai. Uab“Positus“ ssgg (swot) analizė. Stipriosios savybės. Silpnosios savybės. Grėsmės. ...
Marketingo planai, Planas, 20 puslapių
2014 05 07
Rinkodara ir rinkotyra
Rinkodara ir rinkotyra. Rinkotyros paskirtis. Rinkodaros vieta ir reikšmė Lietuvoje. Rinkodaros istorija. Ilgainiui sistemų. Sovietinio eksperimento raida ir etapai. Rinkodaros sistema. Naujo produkto tyrimas. Konkurentų analizė. Klientų ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 251 puslapis
2016 06 25
UAB Rinkodaros veiklos planavimas
Įvadas. Verslo įmonės rinkodaros planas. Verslo įmonės rinkodaros plano dalys. Uab „bitė gsm“ rinkodaros veiklos planavimas. Uab „bitė gsm“ veikla, misija ir tikslai. Uab „bitė gsm“ rinkodaros aplinkos analizė. Uab „bitė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2011 04 08
Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai
Kokybinio tyrimo apibūdinimas. Kokybinio tyrimo rūšys. Kokybinių tyrimų strategijos, orientuotos į tyrimo objektą. Kokybinis tyrimas. Kokybiniai duomenys. Kokybinių ir kiekybinių tyrimų palyginimas. Kokybiniai ir kiekybiniai metodai ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 71 puslapis
2012 10 22
Rinkodaros tyrimas ir tobulinimas Čili
Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Rinkodaros planavimo procesas. Rinkodaros plano sudėtinės dalys ir metodai, skirti rinkodaros planavimui. Mikro- ir makroaplinkos analizė. Rinkodaros komplekso ir elementų vertinimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 10 20
Duomenų analizė
Duomenų analizė. Paprastai dokumentu vadinama tik oficiali medžiaga. Dokumentų analizė yra vienas populiariausių tyrimo metodų. Kokybinis tyrimas, kas tai? Kokybinis tyrimas- sistemingas situacijos. Kokybinis tyrimas. Renkant duomenis, ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 10 23
AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ rinkodaros tyrimas
Ab "klaipėdos jūrų krovinių kompanija" (klasco) rinkodaros tyrimas. Turinys. Įvadas. Ab "klaipėdos jūrų krovinių kompanija" (klasco) rinkodaros tyrimas. AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" (KLASCO) SSGG analizė. AB „KLAIPĖDOS ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 04 16
Rinkodaros planavimas
Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo aspektai. Įmonės rinkodaros plano sudėtinės dalys. Įmonės misija. Planavimo metodai. Rinkodaros tikslai. Strategijos. Uab „X” įmonės rinkodaros aplinkos. Įmonės perspektyvų tyrimas (SWOT ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 04 16
Parengti dokumentai
Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). RAŠTAS (pavyzdys). AKTAS (pavyzdys). PAŽYMA (pavyzdys). Protokolas (pavyzdys). Protokolo priedas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas (pavyzdys). Gyvenimo aprašymas ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 08 12
Rinkodaros planas Dviračiai
Įvadas. Teorinė dalis. Rinkodaros aplinkos įtaka verslo įmonės veiklai. Makroaplinka. Mikroaplinka. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Verslo įmonės tikslinė RINKA bei galimos rinkodaros strategijos. Verslo įmonės ...
Marketingo planai, Planas, 31 puslapis
2015 03 24
DNB banko vartotojų elgsenos tyrimas
Dnb banko vartotojų elgsenos tyrimas. Vartotojo elgsena ir ją lemiantys veiksniai. Vartotojo elgsenos svarbiausia ašis. Vartotojų elgseną lemiantys veiksniai. Rinkodaros komplekso sudedamosios dalys 7P. Anketavimo samprata. Kokybinis tyrimas ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 18 puslapių
2018 01 03
Rinkos tyrimas
Paslaugos ,,maistas į namus’’ rinkos tyrimas. Įvadas. Kokybinis tyrimas. Kiekybinis tyrimas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 25 puslapiai
2013 03 28
Baigiamosios praktikos ataskaita TEO LT
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Ab „teo lt“ veikla. Ab „teo lt“ pristatymas. Ab „teo lt“ struktūra. Tyrimo metodai ir metodologija. Ab „teo lt“ rinkodaros komplekso tyrimas. Paslauga. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. Ab „teo lt“ vartotojų tyrimas. Ab ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 02 13
Grožio salono rinkodaros tyrimas
Grožio salono „Mantė“ rinkodaros tyrimas. Verslo aplinkos tyrimas. Makroaplinkos analizė. Demografinė aplinka. Ekonominė aplinka. Techninė mokslinė aplinka. Politinė aplinka. Kultūrinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinkos tyrimas. ...
Marketingo namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2014 04 22
Dokumentų rašymas
Verslo korespondencijos ir raštvedybos savarankiškas darbas. Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). Raštas (pavyzdys). Aktas (pavyzdys). Pažyma (pavyzdys). Protokolas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2013 05 06
Rinkodaros veiklos planavimas (2)
Įvadas. Rinkodaros aplinkos analizė. Tikslinė rinka ir rinkodaros strategija. Verslo įmonės rinkodaros veiklos planavimas. Rinkos tyrimas. Įmonės rinkodaros veiklos plano parengimas. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Įmonės rinkodaros ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2016 08 02
Kiekybinio ir kokybinio tyrimo struktūra. Kokybinis tyrimas. Kokybinis tyrimas – sisteminis situacijos. Kokybiniai tyrimai yra tinkamiausi, kuomet. Tiriamoje temoje tyrimų. Kokybinių tyrimų metodai. Stebėjimas Žodinės istorijos. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 04 06
Rinkodaros analizė ir veiksmų planavimas
Rinkodaros samprata. Rinkodaros principai ir sistema. Rinkodaros dėsniai. Rinkodaros komplekso aplinka. Rinkodaros tyrimai. Rinkodaros strategija. Rinkodaros strateginis planavimas. Taktinis planavimas. Rinkodaros analizė. Literatūros sąrašas.
Marketingo referatai, Referatas, 24 puslapiai
2016 08 06
Rinkodara ir socialogija
Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo aspektai. Įmonės rinkodaros planavimo proceso esmė. Įmonės rinkodaros plano sudėtinės dalys. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Rinkodaros planavimo metodai. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategija. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 39 puslapiai
2016 12 07
Dokumentų valdymas pavyzdžiai
Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). Perdavimo ir priėmimo aktas (pavyzdys). PAŽYMA (pavyzdys). Protokolas ir jo priedas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas (pavyzdys). Gyvenimo aprašymas (pavyzdys). ...
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 16 puslapių
2014 04 22
Marketingo tyrimas arbatų prekyba
Įvadas. Teorinė/probleminė dalis. Praktinė dalis. Makroaplinkos pest analizė. Misija, vizija ir tikslai. „x“ pozicionavimo žemėlapis. Mikroaplinkos subjektų swot analizė. Vartotojo apibūdinimas. Vartotojų rinkos segmentavimas. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2013 03 25
Rinkodaros plano rengimas
Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Įmonės rinkodaros planavimo proceso esmė. Įmonės rinkodaros plano sudėtinės dalys. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Rinkodaros metodai. Rinkodaros tikslai. Strategijos. Uab ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2015 02 09
Tatuiruočių salono rinkodaros analizė
Įvadas. Rinkodaros komplekso elementai ir rinkodaros orientacija. Rinkodaros tyrimas. Rinkodaros aplinka. Įmonės mikroaplinka. Makroaplinkos elementai. Konkurentų analizė. Vartotojo elgsenos faktoriai. Rinkodaros segmentavimas, tikslinė ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2019 04 25
Rinkodaros veiklos įvertinimas Sportland
Uab „sportland“ rinkodaros veiklos įvertinimas. Įvadas. Įmonės rinkodaros veiklos teoriniai aspektai. Rinkodaros aplinkos samprata. Perspektyvų tyrimas. Tikslinė rinka ir pasirinkta rinkodaros strategija. Rinkodaros komplekso elementai. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 23 puslapiai
2013 05 16
Rinkodaros projektas
Įvadas. Rinkodaros komplekso elementai, rinkodaros orientacija. Organizacinė struktūra. Rinkos tyrimas. Rinkodaros mikroaplinka ir jos elementai. Rinkodaros makroaplinka ir jos elementai. Vartotojo elgesio faktoriai. Konkurentų analizė. Rinkos ...
Marketingo projektai, Projektas, 33 puslapiai
2014 01 22
Rinkodaros veiklos planavimas Uab „Sportland“
Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Įmonės rinkodaros planavimo esmė. Įmonės rinkodaros plano sudėtinės dalys. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Rinkodaros planavimo metodai. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategijos. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 05 11
UAB „Autotopus“ rinkodaros strateginis planavimas
Įvadas. Rinkodaros metodiniai aspektai. Rinkodaros samprata. Rinkodaros kompleksas. Rinkodaros strategija. Rinkos strategija. Prekės strategija. Kainodaros strategija. Paskirstymo ir rėmimo strategijos. UAB „Autotopus“ rinkodaros ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 76 puslapiai
2020 02 06
Sausio 13-osios giluminis tyrimas
1990 m. Sausio 13 -tosios įvykių Lietuvoje dalyvio patirtis giluminio interviu metodu. Turinys. Įvadas. Kokybinis tyrimas - giluminis interviu. Tyrimas. 1990 m. Sausio 13-tosios įvykių lietuvoje dalyvio patirtis. Išvados. Literatūra.
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2011 12 30
Įmonės rinkodaros tyrimas veiklos rūšys ir valdymo koncepcijos
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategija. Dabartinė rinkodaros ir pardavimo strategija. Kainodara. Reklama ir pardavimo skatinimas. Rinkodaros veiklos sąnaudos. Konkurentų analizė. UAB ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 01 02
Butiko „Vynuogė “ rinkodaros analizė
Įvadas. Rinkodaros komplekso elementai ir rinkodaros orentacija. Rinkodaros tyrimas. Rinkodaros aplinka. Įmonės „Vynuogė“ mikroaplinka. Makroaplinkos elementai. Konkurentų analizė. Vartotojo elgsenos faktoriai. Rinkodaros segmentavimas, ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2019 06 03
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo