Rinkodaros komplekso sprendimų tobulinimo kryptys

300 dokumentų
Restorano rinkodaros komplekso įtaka apyvartos didinimui ir jų tobulinimas
Įvadas. Teorinė rinkodaros komplekso analizė. Rinkodaros komplekso samprata. Paslauga. Kaina. Paslaugos teikimas. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Restorano „juan juan“ rinkodaros komplekso analizė ir tobulinimo kryptys. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2013 05 16
Rinkodaros veiklos analizė ir tobulinimas kelionių agentūroje
Uab “travel ” rinkodaros veiklos analizė ir tobulinimas. Įvadas. Rinkodaros veiklos planavimo teoriniai aspektai. Rinkodaros veiklos planavimo samprata. Rinkodaros aplinkos elementai. Makroaplinkos elementai. Mikroaplinkos elementai. ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 66 puslapiai
2013 05 16
Rinkodaros komplekso įmonės analizė skaidrės
Darbo tikslas – išnagrinėti Uab „Jogminda“ rinkodaros kompleksą. Rinkodaros komplekso samprata. Rinkodaros komplekso elementai. Uab „Jogminda“ rinkodaros komplekso analizė. Paslauga. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas ir ryšiai su ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 24
Rinkodaros komplekso analizė (2)
Įvadas. Rinkodaros samprata. Rinkodaros komplekso analizė. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Firmos rinkodaros komplekso analizė. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2014 03 16
Marketingo kompleksas
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Marketingo komplekso samprata. Marketingo komplekso elementai. Produktas. Prekių ir paslaugų klasifikavimas. Kaina. Kainų rūšys. Paskirstymas. Rėmimas. Reklama. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2012 09 04
Rinkodaros aplinkos ir rinkodaros komplekso elementai AB Klaipėdos nafta
Įvadas. Rinkodaros aplinkos ir rinkodaros komplekso elementų teorija. Rinkodaros komplekso makro aplinkos elementai. Rinkodaros komplekso mikro aplinkos elementai. Rinkodaros komplekso elementai. Verslo makro ir mikro aplinka ab„Klaipėdos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 12 29
Mažmeninės prekybos įmonės rinkodaros komplekso analizė
Įvadas. Mažmeninės prekybos ir rinkodaros komplekso teoriniai aspektai. Rinkodaros teorinė samprata. Mažmeninė prekyba ir jos objektų tipai. Mažmeninės prekybos rinkodaros ypatumai. Asortimento polotikos esmė. Kainų politikos bruožai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2014 04 30
Rinkodaros priemonių tobulinimo planas
Įvadas. Rinkodaros priemonės teoriniu aspektu. Rinkodaros samprata. Paslaugų rinkodaros komplekso samprata. Rinkodaros kompleksas. Paslauga. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Žmonės, įvaidzis, procesas, filosofija. Uab ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 12 01
Rinkodaros sprendimų analizė
Įvadas. Rinkodaros sprendimai. Rinkodaros sprendimų priėmimo įgyvendinimo etapai. Valdymo sprendimai ir sprendimų paruošimas. Rinkodaros sprendimo proceso modeliai. Vadovo pareigos priimant rinkodaros sprendimus. Rinkodaros sprendimams ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 10 14
UAB “Skadora“ rinkodaros analizė skaidrės
UAB “SKADORA” rinkodaros analizė. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Strateginis planas tai. Rinkodaros plano nuoseklumas. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Metodai skirti rinkodaros planavimui. Marketingo strategijos pagal tikslinę rinką. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2016 11 19
Rinkodaros tyrimas ir tobulinimas Čili
Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Rinkodaros planavimo procesas. Rinkodaros plano sudėtinės dalys ir metodai, skirti rinkodaros planavimui. Mikro- ir makroaplinkos analizė. Rinkodaros komplekso ir elementų vertinimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 10 20
Sportinių rūbų siuvyklos teikiamų paslaugų paklausa
Rinkodaros komplekso elemntai ir rinkodaros orientacija rinkodaros komplekso. Rinkodaros orientacija. Pirminio rinkos tyrimo – apklausos analizė. Tyrimo tikslas.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 05 22
Norfa rinkodaros tobulinimas
Įvadas. Rinkodaros kompleksas teoriniu aspektu. Rinkodaros komplekso samprata. Rinkodaros kompleksas. Rinkodaros komplekso elementai. Prekybos objekto vieta. Asortimento politika. Asortimento parametrai. Kainų politika. Rėmimo politika. Rėmimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 11 17
Rinkodaros komplekso valdymas
Rinkodaros komplekso valdymas. Teikiant rinkodaros valdymo. Rinkodaros valdymo uždaviniai. Rinkos tyrimai. Įmonės reputacijos valdymas. Reputacija – tai viešoji nuomonė, vertinimas. Marketingo komplekso elementas “Prekių pateikimas” ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 02 08
Rinkodaros analizė ir veiksmų planavimas
Rinkodaros samprata. Rinkodaros principai ir sistema. Rinkodaros dėsniai. Rinkodaros komplekso aplinka. Rinkodaros tyrimai. Rinkodaros strategija. Rinkodaros strateginis planavimas. Taktinis planavimas. Rinkodaros analizė. Literatūros sąrašas.
Marketingo referatai, Referatas, 24 puslapiai
2016 08 06
„Porsche” įmonės marketingo veiklos planavimas skaidrės
„Porsche“ įmonės marketingo veiklos planavimas. Marketingo komplekso samprata. Marketingo komplekso elementai. Makro- ir mikroaplinka. Swot (ssgg) analizė. Praktinė dalis. Apie „Porsche“. Rinkodaros komplekso elementų analizė. ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2018 03 19
Verslumo planavimas
Dalis – rinkodaros vadyba. Rinkodaros principai ir sistema. Rinkodaros dėsniai. Rinkodaros komplekso aplinka. Rinkodaros strategija.
Verslo referatai, Referatas, 30 puslapių
2017 05 09
Marketingo komplekso analizė
Įmonės marketingo komplekso analizė. Įvadas. Marketingo teorijos apžvalga. Marketingo kompleksas. X prekės gyvavimo ciklo stadija (pgc). Kokią kainų strategiją tikslinga taikyti x įmonės produkcijai? Kokie pardavimų skatinimo veiksmai ...
Marketingo referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 09 30
APB Apranga įmonės marketingo veiklos planavimas (2)
Įvadas. Verslo įmonės marketingo planas. Verslo įmonės rinkodaros plano dalys. Marketingo aplinkos elementai. Tikslinės rinkos segmentavimas. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. AB „Apranga“ pristatymas. Įmonės ...
Marketingo referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 12 12
Marketingo komplekso strategija
Marketingo strategiju kursinis. Marketingo komplekso strategijų formavimas. Įvadas. Marketingo komplekso strategijų formavimas teoriniu aspektu. Marketingo komplekso strategijų samprata. Prekės samprata ir strategija. Kainos samprata ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2012 05 24
UAB “Skadora“ rinkodaros analizė
Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Rinkodaros plano proceso esmė. Rinkodaros plano sudedamosios dalys. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Metodai skirti rinkodaros planavimui. Mikro ir makro aplinkos analizė. Komplekso ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 11 19
Valdymo sprendimų priėmimas vadyboje
Valdymo sprendimų priėmimas vadyboje. Įvadas. Sprendimų priėmimo modeliai. Sprendimų priėmimo priemonės. Matrica. Proto šturmas. Grupiniai sprendimų priėmimai. Mokyklų tinklo pertvarka. Mokyklų tobulinimo programa (mtp). Mokyklų ...
Vadybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 02 03
Rinkodaros planas AB „Vilniaus kailiai“
Santrauka. AB „Vilniaus kailiai“ marketingo aplinkos analizė. Rinkos ir vartotojų tyrimas. Rinkos segmentavimas ir pozicionavimas. Marketingo strateginės kryptys, tikslai ir priemonės. Rinkodaros strategijos komplekso kūrimas. ...
Marketingo verslo planai, Verslo planas, 11 puslapių
2017 02 17
Uždarosios akcinės bendrovės „Šuniškas skonis“ rinkodaros analizė
Įvadas. Rinkodaros komplekso elementai ir orientacija. Darbo tikslas – atlikti UAB „Šuniškas skonis“ rinkos analizę. Darbo uždaviniai. Nustatyti rinkodaros komplekso elementus ir orientaciją. Įvertinti įmonės rinkodaros aplinką. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2019 02 21
Rinkodaros komplekso įmonės analizė
Įvadas. Rinkodaros komplekso elementai ir jų esmė. Prekė (paslaugaKaina. Paskirstymas. Rėmimas. Žmonės (aptarnaujantis personalasProcesas (politika) ir įranga. Rinkodaros komplekso analizė. Prekė (paslaugaKaina. Paskirstymas. Rėmimas ir ...
Marketingo analizės, Analizė, 18 puslapių
2014 04 25
Marketingo tobulinimas
Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės marketingo tikslai ir strategijos. Įmonės marketingo aplinkų analzė. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Iį „jodrė“ marketingo programos tobulinimas. Pirkėjų nuomonės tyrimas. Tyrimo metodologija. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 03 13
Kepyklėlės rinkodaros procesų analizė
Rinkodaros komplekso programos elementai. Rinkodaros segmentavinmas ir orientacija. Vartotojo elgesio faktoriai. Mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai. Įmonės rinkodaros analizė. Išvados. Literatūra.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 28 puslapiai
2018 12 12
Rinkodara Uab „Palink“
Uab „Palink“. rinkodaros veiklos planavimas. Uab „Palink“ pristatymas. Uab „Palink“ rinkodaros veiklos planavimas. Ssgg. Mikroaplinkos ir makroaplinkos analizė. (vidinės aplinkos analizė). Mikroaplinkos ir makroaplinkos analizė. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 01
Paslaugų rinkodaros ir rinkotyros pagrindai: testas
Paslaugų rinkodaros ir rinkotyros pagrindai. Rinkodara - yra visa tai , kas susiję su Jūsų klientu. Tradiciškai rinkodara suprantama kaip įvairių tarpusavyje susijusių įmonės veiklos rūšių sistema , apimanti. Daugelyje pasaulio ...
Marketingo testai, Testas, 4 puslapiai
2019 02 05
Rinkodaros komplekso elementai
Rinkodaros komplekso elementai panevėžio bendruomenių kultūros rūmuose. Įvadas. Rinkodaros komplekso samprata. Prekė ir paslauga. Prekių klasifikavinas. Naujų prekių kūrimas. Prekės gyvavimo ciklas. Kaina. Kainodaros politika. Kainų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 05 16
Rinkodaros verslo planas UAB Rūta
Įvadas.Uab „rūta“ misija. Uab ,,rūta“ rinkodaros tikslai. Uab ,,rūta“ rinkodaros aplinkos analizė. Uab ,,rūtos“ rinkodaros mikroaplinkos analizė. Uab ,,rūtos“ rinkodaros makroaplinkos analizė. Uab „rūta“ tikslinė rinka ...
Marketingo verslo planai, Verslo planas, 14 puslapių
2016 12 07
Optikos marketingo vertinimas
Įvadas. Optikos salono „vizija“ paslaugų statistinė analizė. Optikos „vizija“ paslaugų marketingo komplekso analizė. Optikos salono “vizija” paslaugų charakteristika. Optikos „vizija“ paslaugų pasiūlos modelis. Optikos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 03 28
Teatro rinkodaros komplekso sprendimų modeliavimas skatinant turizmą
Anotacija. Annotation. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Teatro raidos sąsajos su kultūrinio turizmo plėtra. Prekės ar paslaugos atsiradimas ir jos gyvavimas rinkoje. Kainos reikšmė įmonei bei produkto vartotojams. Rėmimo galimybė ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 61 puslapis
2013 04 20
Marketingo įmonės planavimas
Verslo įmonės rinkodaros planas. Verslo įmonės rinkodaros plano dalys. Rinkodara (marketing). Rinkodaros aplinkos elementai. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros ...
Marketingo analizės, Analizė, 33 puslapiai
2012 10 22
Rinkodaros projektas
Įvadas. Rinkodaros komplekso elementai, rinkodaros orientacija. Organizacinė struktūra. Rinkos tyrimas. Rinkodaros mikroaplinka ir jos elementai. Rinkodaros makroaplinka ir jos elementai. Vartotojo elgesio faktoriai. Konkurentų analizė. Rinkos ...
Marketingo projektai, Projektas, 33 puslapiai
2014 01 22
Tatuiruočių salono rinkodaros analizė
Įvadas. Rinkodaros komplekso elementai ir rinkodaros orientacija. Rinkodaros tyrimas. Rinkodaros aplinka. Įmonės mikroaplinka. Makroaplinkos elementai. Konkurentų analizė. Vartotojo elgsenos faktoriai. Rinkodaros segmentavimas, tikslinė ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2019 04 25
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema