Riteriu garbes kodeksas

300 dokumentų
Riteriai pristatymas
Riteriai. Kokiomis savybemis turėjo pasižymėti riteris. Riterio Savybės. Riteriai turėjo pasižymėti. Riteriu „Garbės kodeksas“. Riterio garbės kodeksas rėmėsi tokiomis moralinėmis vertybėmis. Tapimas Riteriu. Į riterius buvo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 09 22
Viduramžių riterio garbės kodeksas
Viduramžių riterio garbės. Kodeksas. Viduramžiai.Viduramžių riteriai.Riterio garbės kodeksas. Pradžios data 476 m. Po Kr. Visų pirma, svarbu yra apibrėžti viduramžių epochos sąvoką. Viduramžiai taip pat yra vienas savičiausių ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 03 24
Riteriai. Ar greta mūsų esama riterių?
9( 4 atsiliepimai )
Kai išgirstame žodį riteris, iš karto pagalvojame apie praeitį, princeses, kovas kardais. Kvepia viduramžiais. Riteriai, karžygiai, didvyriai. O ar yra riterių xxi amžiuje ? Šiais laikais įspūdingas pilis pakeitė didingi dangoraižiai, ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2012 01 18
Notarų garbės kodeksas
Įvadas. Notarų garbės kodeksas. Notaru pagrindinės etikos taisyklės. Notarų elgesio principai. Notarų garbės kodekso reikalavimai. Etikos kodekso būtinumas. Išvados.
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 01 02
Riterių gyvenimas
Viduramžių riterių gyvenimas. Gyvenimas karo vardan. Įšventinimas į riterius. Riterių ginkluotė. Kasdienybė ir pramogos. Riterių kovų turnyrai. Kaip atsirado pilys. Riterių pilys. Pilių nuotraukos.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 22
Riterių pasaulis skaidrės
Riterių pasaulis. Pamokos uždaviniai. Aiškindamiesi naują pamokos temą. Gyvenimas karo vardan. Viduramžių raitoji vasalų. Riterių ginkluotė. Riterio ginkluotė kalavijas, ilga ietis. Mano namai, mano tvirtovė riterių pilys. Pilių ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 10 10
Riterių literatūra
Riterių literatūra. Rumšiškės. Riterių literatūra Riterių bruožai Damos kultas Riterių literatūros kūriniai Šaltiniai. Riterių literatūra atsirado viduramžiais  V a. Riterių bruožai. Pagrindiniai riterio bruožai. Ilgainiui ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 06 26
Riterių pasaulis
Riterių pasaulis. Aidas Beinorius ir Simas Masiulis. Riteriai Riterių ginkluotė Turnyrai Laipsniai ir titulai Padėka. Riteriai. Riteris – ginkluotas kilmingas karaliaus ar aukščiausių luomų atstovų pavaldinys Viduramžių Europoje. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 12 24
Ar šiais laikais yra riterių?
Dabartis labai skiriasi nuo praeities. Bėgant laikui viskas keičiasi, įskaitant ir žmones. Seniau žmonių mąstymas buvo kitoks. Seniai seniai, atsirasdavo ir tokių riterių, kurie padėdavo kitiem žmonėm, nieko iš to nereikalaudami. Jie ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 03 17
Riterių literatūra skaidrės
Riterių literatūra. Riteris. Riterių romanas. Požymiai. Tėvynė. Trubadūrų poezija. Riterių literatūros grupės. „Aleksandro romanas“ (XIIa. vidurys). Kūriniai, kilę iš keltų folkloro. „Tristanas ir Izolda“. Romanai apie V ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 03 26
Riteriai skaidrės
Skaidrės apie riterius. Riterių pasaulis. Riteris. Riterių nuotrauka. Vokiečių ordinas. Kalavijuočių ordinas. Tamplieriai. Tamplierių ordino herbas. Kaspino riteriai. Užduotis. Kokiame mūšyje pralaimejo kalavijuočių ordinas?
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2012 10 25
Riteriai ir jų gyvenimas
Riteriai ir jų gyvenimas. Riteriai. Viduramžiais laipsniškai formavosi viena iš specifinių vidurio luomų grandžių – riterių bendruomenės. Riterių istorija. A. Europoje atsirado socialinis ir kultūrinis didikų karių sluoksnis. Valdymo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 05 30
Riterių pasaulis, 8kl
Kl. riterių pasaulis. Sąvokos. Herbas – miesto, valstybės, luomo ar giminės skiriamasis ženklas. Turnyras – individualios ar grupinės riterių varžybos pagal tam tikras taisykles. Donžonas – apvalus ar keturkampis viduramžių pilies ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2015 11 03
Riterių literatūros požymiai
Kas iš tikrųjų tas Riteris. Riterių literatūros grupės. Apysakos apie Tristaną ir Izoldą. Apie karalių Artūrą. Svarbiausi Riterių literatūros požymiai.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2017 02 20
Etikos kodeksas skaidrės
Etikos kodeksas –. Etikos kodeksas. Etikos kodeksas sudaro vadovui galimybę. Numatyti žmonių elgesį Sudaryti atitinkamas sąlygas. Etikos kodekso sudedamosios dalys. Etikos kodekso funkcijos. Padeda organizacijai suvokti savo misiją ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 06 30
Riterių pasaulis projektas
Riterių pasaulis. Kas yra riteris? Riteris- ginkluotas kilmingas karaliaus ar aukščiausių luomų atstovų pavaldinys Viduramžių  Europoje. Jų atsiradimas. Kuris „Tvirtai laikėsi balne ir galėjo atakuoti ietim. Apranga XI a. - ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 03 11
Vokietijos civilinis kodeksas.
Vokietija. Vokietijos civilinis kodeksas.XV a. antroje - XVI a. pirmoje pusėje kai kuriose vokiečių žemėse pasirodė baudžiamųjų ir proceso įstatymų rinkiniai - Tirolio (1499 m.), Niurnbergo (1526 m.) ir kt. Ypač paplito Barnbergo (1507 ...
Teisės esės, Esė, 2 puslapiai
2016 07 23
Civilinis kodeksas
Vokietija. Baudžiamosios teisės rinkiniai. Vokietijos civilinis kodeksas. Prūsija. Prūsų žemės teisynas. Austrija. Baudžiamosios teisės rinkiniai. Austrijos civilinis kodeksas. Šveicarija. Šveicarijos civilinis kodeksas.
Teisės esės, Esė, 4 puslapiai
2016 07 23
Etikos kodeksas darbo aplinkoje
Įvadas. Teorinė analizė. Etika. Etikos kodeksas. Socialiai atsakingas verslas. Įmonės aprašymas. Akcinės bendrovės „Teo“ etikos kodeksas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2018 02 08
Riteriai
Riteris – ginkluotas kilmingas karaliaus ar aukščiausių luomo atstovų pavaldinys Viduramžių Europoje. Riterių ginkluotė. Riterių išvaizda Riterių herbai Šarvai Riterių pagalbininkai. Riterių išvaizda XI a. Riterių išvaizda XV a. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2014 05 13
Riterių idealas viduramžių literatūroje
Riterių idealas viduramžių literatūroje. Ginkluotas kilmingas karaliaus ar aukščiausių luomų atstovų pavaldinys Viduramžių Europoje. Kas yra riteriai? A. Europoje atsirado socialinis ir kultūrinis didikų karių sluoksnis. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 05 08
Kasdieninio riterio gyvenimas
,,Kasdieninis riterio gyvenimas”. Riteriai. Riterių turnyrai. Riterių pilys. Riterių puotos.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 06 22
Organizacijos etikos kodeksas
Apie viešbutį;. Įvadas;. Etikos kodekso nuostatos viešbutyje „Comfort Hotel “;. Viešbučio darbuotojų etikos kodeksas;. Darbuotojų pareigos;. Išvados;. Literatūra.
Etikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 11 29
Kasdienis riterio gyvenimas
Viduramžių riterių pragyvenimo šaltinis buvo karas. Šio amato jie mokėsi nuo mažens ir privalėjo laikytis šių taisyklių: joti žirgu, plaukti, šaudyti iš lanko, kumščiuotis, medžioti su sakalais, žaisti šachmatais ir kurti ...
Istorijos rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 12 16
Šiuolaikinių riterių samprata
Šiuolaikinių riterių samprata. Kai išgirstame žodį riteris, iš karto pagalvojame apie praeitį, princeses, kovas kardais. Šiais laikais įspūdingas pilis pakeitė didingi dangoraižiai. Šiuolaikinis riteris tai "Kietas" vaikinas, kuris ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 09 26
Privati nuosavybė, teisės į privačią žemę
Privati nuosavybė, teisės į privačią žemę atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas. I skyrius, 4 straipsnis. Privati žemė. Civilinis kodeksas. V skyrius, 4. 45 straipsnis. Žemės sklypo ribų ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 12 04
Verslo etika: Įmonės etikos kodeksas
Įvadas. Įmonės etikos kodeksas. Įmonės etikos kodeksas naudojamas palaikyti santykiams su klietais. Įmonės etikos kodeksas naudojamas santykiams su vadovybe ir darbuotojais palaikyti. Įmonės etikos kodeksas skyrtas santykiams su ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 01 27
Japonų riteriai samurajai skaidrės pristatymas
Japonų riteriai - samurajai. Samurajų luomas iškilo ir susiformavo. Samurajų ginkluotė bei kovos menai. Nuo gebėjimo kovoti be ginklų iki plaukiojimo. Buvo privilegijuoti nešiotis du kalavijus. Savo kardams jie deda vardus. Bušido, tai ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 04 07
Darbo kodeksas: jo paskirtis ir reikšmė
Darbo kodeksas. Jo paskirtis ir reikšmė. Darbo kodeksas. Kas tai? Darbo kodeksas tai teisines darbo normas kodifikuojantis (sisteminantis) teisės aktas (įstatymasLietuvos Respublikos darbo kodekso paskirtis ir reglamentuojami visuomeniniai ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 03 31
Civilinis kodeksas ir darbo kodeksas namų darbas
Įvadas. Atstovavimas civilinėje teisėje. Praktinė užduotis.
Teisės namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2015 04 02
Skaidrės apie riterius
Riteriai. Kas yra riteris. Ginkluotas kilmingas karaliaus ar. Aukščiausių luomo atstovų pavaldinys. Kas galėjo būti riteriais? Kilmingi riterių. Ginklanešiai. Kuo turėjo pasižymėti riteriai? Šaltiniai.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2013 05 02
Darbuotojo etikos kodeksas
Darbuotojo etikos kodeksas. Darbo tikslas – pristatyti darbuotojo etikos kodeksą. Tarpusavio santykių valdymo procese kultūros taisyklių formavimas ypač būtinas šiandien. Kas yra etikos kodeksas? Tai principų ir vertybių rinkinys. ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2018 04 25
Garbės pilietis Vytautas Pranciškus Rūkas
Vytautas Pranciškus Rūkas Gimimo data. 1946 – 1947. ir 1953 –. 1974. rugsėjo 19. iki. Trakų garbės piliečio vardą. Vilniaus apskrities Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino. Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacija.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 1 puslapis
2016 10 14
Riterių įvaizdis klasikinėje ir šiuolaikinėje literatūroje

Riterių įvaizdis, klasikinėje ir šiuolaikinėje literatūroje. Epas „Rolando giesmė“. Vytautas ...

Vytauto Marčenio kūrinys ,,Don Kichoto ir Sančo Pansa pokalbis’ tai ne paprastas renesanso epochos kūrinys. Jis parašytas kaip riterių romanų parodija, išjuokianti jų ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2018 02 06
Viduramžių Riteriai skaidrės
Riteriai. Viduramžių valdovai, neįstengdami savo jėgomis atremti priešo antpuolių. Riterių tikslas ir paskirtis. Nuo mažens mokėsi ir privalėjo įvaldyti septynis riterystės menus joti žirgu. 7-14 metų berniukai buvo atiduodami ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 01 24
Baudos ir delspinigiai
Baudos ir delspinigiai Mokesčių dalyko savarankiškas darbas. Sąvokos. Baudžiamasis kodeksas. Baudžiamasis kodeksas. Baudžiamasis kodeksas. Baudžiamasis kodeksas. Mokesčių administravimo įstatymas. Delspinigiai. Delspinigių ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 04
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema