Ritinio isklotine

70 dokumentų
Geometrinės figūros skaidrės
Kubas. Stačioji piramidė. Stačiakampis gretasienis. Piramidė. Ritinys. Ritinio paviršiaus išklotinė. Kūgis. Rutulys. Pabaiga.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2012 04 23
Sąlygotumai ir suprastinimai brėžiniuose
Sąlygotumai ir suprastinimai brėžiniuose. Gaminių nutraukimas brūkšniavimo linijomis. Gaminio su raižytu paviršiumi vaizdavimas. Iškeltiniai elementai. Iškeltinio elemento vaizdavimas. Išklotinės. Daikto išklotinė. Kubo išklotinė. ...
Braižybos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2013 01 22
Erdviniai kūnai skaidrės
Erdviniai kūnai. Tikslas. Jie gali būti Sukiniai Briaunainiai. Jie gaunami sukant. Sukiniai. Ritinys. H – Ritinio aukštinė R – Ritinio spindulys. Iškloję ritinį, gauname ritinio išklotinę. Ritinio paviršiaus plotas. Ritinio viso ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 01
Geometrija Ritinys
Ritinys. Kas tai yra ritinys? Ritinys, tai gautas stačiakampį sukant apie ašį, kuri yra jo kraštinė. Ritinio formulės. Ritinio šoninio paviršiaus plotas Ritinio paviršiaus plotas Ritinio tūris Pagrindo plotas. Uždaviniai taikant ritinio ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 05 13
Erdvinių kūnų teorija
Erdvinės figūros ir tiesės Teorija Stereometrijos aksiomos ir išvados iš aksiomų. Tiesės ir ploštumos erdvėje. Tiesės ir plokštumos lygiagretumo požymis. Plokštumos erdvėje gali būti. Dviejų plokštumų lygiagretumo požymis. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2019 03 06
Briaunainiai ir sukiniai mano gyvenime
Tikslas. Apskaičiuoti ritinio ir rutulio plotą bei tūrį. Ritinio paviršiaus ploto ir tūrio formulės. = Spgr. × H. Uždavinys. Ritinio r =. Spav =. Ritinio paviršiaus plotas. Ritinio tūris. B V =. Rutulio paviršiaus ploto ir tūrio ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 03 05
Taisyklingieji braunainiai
Taisyklingieji braunainiai. Uždavinys. Supažindinti su įvairiais braunainiais Išmokyti pasidaryti kūnus iš išklotinės. Braunainis. Tai geometrinis kūnas, apribotas plokščiaisiais daugiakampiais. Briaunainiai gali būti. Kubas ...
Braižybos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 10 23
Tiesioginių ir netiesioginių medžiagų vertinimas matuojant medžiagos tankį
Tiesioginių ir netiesioginių medžiagų vertinimas matuojant medžiagos tankį. Darbo užduotis. Išmokti matuoti slankmačiu, mikrometru, sverti svarstyklėmis, nustatyti tiesioginių bei netiesioginių matavimų paklaidas. Teorinė dalis. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2014 10 07
Taisyklingos formos kūnų inercijos momento nustatymas ir Steinerio teoremos patikrinimas svyravimų metodu
Tuščiavidurio ritinio inercijos momentas. Pilnavidurio ritinio ir disko inercijos momentas. Rutulio inercijos momentas. M Phywe measure 4 langą. Cobra 3 Translation Rotation. Start of measurement. End of measurement. Allocate memory for. Save ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2020 01 03
Ritinys ir rutulys
Ritinys ir Rutulys. Ritinys – erdvinis kūnas, gautas stačiakampį sukant apie ašį. Ritinio ašinis pjūvis. Ritinio šoninio paviršiaus plotas lygus plotui stačiakampio. Sšon = 2πRH arba Sšon = C ⋅ H. Ritinio pagrindo plotas. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 02 28
Ritinys skaidrės
Ritinys. Kas tai yra ritinys. Kaip yra gaunamas ritinys. Ritinio formulės. Uždaviniai taikant ritinio formules. 2 užduotis. Sprendimai. 2 užduotis.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 06 06
Žygio eigos išklotinė (kvalifikacinis darbas)
Kvalifikacinis (baigiamasis) darbas. Sveikatingumo ir grožio verslo Studijų programa. Žygiavimo planas. Žygio eigos išklotinė. Atsarginis maršrutas. Atsitikūs nenumatytiems atvejams. Maršruto ir teikiamų paslaugų aprašymas. Siūlau ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2017 02 26
Inzinerinės grafikos konspektas
Įvadas. Dekarto koordinačių sistema. Aksonometrija. Ypatingos padėties tieses. Dviejų tiesių tarpusavio padėtys. Stataus kampo teorema. Paviršiai. Ypatingos padėties plokštumos:. Taškas ir tiesė plokštumoje. Plokštumos lygio tiesės. ...
Braižybos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 07 23
Sūkinių ir briaunainių kombinacijos
Sūkinių ir briaunainių kombinacijos. Sakome, kad prizmė įbrėžta į ritinį, jeigu jos pagrindai yra įbrėžti į ritinio pagrindus. Prizmės šoninės briaunos yra ritinio sudaromosios. Sakome, kad prizmė apibrėžta apie ritinį, jeigu jos ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2014 04 25
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (2)
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas. Paklaidų skaičiavimo formulės. Tiriamasis kūnas (ritinys). Ritinio aukščio matavimų ir paklaidos skaičiavimo duomenys. Ritinio skersmens matavimo rezultatai ir paklaidos ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2013 03 29
Gamtos reiškiniai fizikoje
Fizika ir Gamta. Vilniaus Gabijos gimnazija Veronika Kazakova Emilija Petruškaitė Mokytoja Giedrė Kvietkauskienė. Miražas Blyksniai Poliarinė pašvaistė Ritinio debesis Virga Mėnulio. Miražas – optinis gamtos. Miražas. Blyksniai ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2016 07 02
Tiesioginių ir netiesioginių matavimu paklaidų vertinimas
Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidų įvertinimas. Darbo aprašymas. Matavimo prietaisų paklaidos. Išvados. Literatūra. Išmatavę duotojo ritinio ilgį l bei skersmenį d apskaičiavome ritinio tūrį V. Pasvėrę ritinį ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2013 03 13
Tiesioginių ir netiesioginių matavimo paklaidų nustatymas
Išvados. Radome duotojo ritinio masės tankį, apskaičiavome masės tankio skaičiavimo paklaidas. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2018 05 29
Strateginis valdymas Disneyland
Disneyland. Walt Disney strategija. Strategijos išklotinė. Klietų užimtumo lygis. Apgyvendinimo paslaugos. Maitinimas. Reklama. Prieinamumas. Šeimyniškumo puoselėjimas. Inovatyvumas. Literatūros sąrašas.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2014 04 09
UAB „Arkama logistics solutions” įmonės lietuviškų slyvų vežimas maršrutais Lietuva - Vokietija analizė
Kursinio darbo užduotis. Kursinio darbo anotacija. Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymo struktūra ir personalas. Įmonės padėtis rinkoje. Įmonės SSGG analizė. Krovinių vežimo technologinė ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2019 01 09
UAB „Magnus logistics“ krovinio vežimas maršrutu Vilnius (Lietuva) – Wejherowo (Lenkija) analizė
Kursinio darbo užduotis. Kursinio darbo anotacija. Final work annotation. Kursinio sąžiningumo deklaracija. Įvadas. Dėstymo dalis. Informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės padėties analizė. Įmonės pristatymas. Įmonės vidinė ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2020 01 08
UAB „Girteka“ įmonės dujų silikato blokelių krovinio vežimas
Įvadas. Analitinė dalis. Literatūros ir informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės padėties analizė. Įmonės pristatymas. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės išorinė aplinka. Įmonės SSGG analizė ir problemos identifikavimas. Tiriamoji ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2019 02 16
Krovinio vežimo organizavimas maršrutais Radviliškis (Lietuva) – Varšuva (Lenkija) ir Vilnius (Lietuva) – Ryga (Latvija) analizė
Kursinio darbo užduotis. Kursinio darbo anotacija. Įvadas. Analitinė dalis. Literatūros ir informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės padėties analizė. Įmonės pristatymas. 2. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės išorinė aplinka. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 puslapiai
2019 02 13
Šiukšlių išvežimas verslo planas
Trumpa santrauka. Įmonės Rekvizitai. Kaip nebankrutavęs išsilaikysiu Lietuvoje? Įmonės pradinis kapitalas - pradžia. Įmonės aplinka, veikla, bei darbas. Įmonės turto išklotinė. Rinka ir jos tyrimai. Bendradarbiavimas su kitomis ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 8 puslapiai
2013 10 22
Fizikos ir gamtos reiškiniai
Fizika ir gamtos reiškiniai. Tikslas. Vaivorykštė. Mėnulio žiedas. Šviesos stulpai. Miražas. Gaisrų debesis. Virga. Ritinio debesis. Blyksniai. Žaliasis spindulys. Žaibas. Lietus. Uraganas. Viesulas. Potvyniai ir atoslūgiai. Šiaurės ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2013 10 16
Ritinio paviršius veikiančio hidrostatinio slėgio jėgos tyrimai
Darbo tikslas. Bandymo schema. Matuojama tokia tvarka. Bandymų duomenų ir skaičiavimų rezultatų lentelė. Skaičiuojama tokia tvarka. Apskaičiuojame hidrostatinio slėgio, veikiančio plokščią vertikalų stačiakampio formos ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2017 05 22
Medžiagos tankio nustatymas ir matavimo paklaidų skaičiavimai
Laboratorinis darbas nr. medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas tikslas. Pagrindinės formulės ir savokos Tiesioginiu. Paklaidų skaičiavimo formulės. Tiriamas kūnas ritinio formos kūnas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2018 04 02
Ritininė knyga
Ritininė knyga. Ritinio knygai,naudojamos medziagos. Papiruso svarba. Pergamentas. Papiruso stiprybes ritininei knygai. Papiruso silpnybės. Papirusas-augalas. Knygos skaitymas. Antikiniai kūriniai. Laikymas. Seniausia ritininė knyga. Kai ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 01 18
Žiedo inercijos momento matavimas laboratorinis darbas
Žiedo inercijos momento matavimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Paveikslas. Heigenso teorema. Paveikslas. Žiedo išklotinė Darbo priemonės.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 01 25
Kubas skaidrės
Kubas. Jei Žemė būtų kubas? Kaip greitai surinkti Rubiko kubą? Kubiko rubiko Metodą sudaro 4 pagrindiniai žingsniai, kurių kiekvienam yra suteikti saviti pavadinimai. Kubo viso paviršiaus plotas. Kubo šoninio paviršiaus plotas. Kubo ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2018 05 15
Žiedo inercijos momento matavimas, Heigenso teoremos taikymas
Žiedo inercijos momento matavimas. Paveikslas. Heigenso teorema. Paveikslas. Žiedo išklotinė Darbo priemonės. Skaičiavimai. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2019 04 07
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų: masės, išorinio ir vidinio skersmenų
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų. Teorinis darbo pagrindas. Inercijos momentas. ( m r. Heigenso Šteinerio teorema. Io ` ( I0 + m l. Eksperimento formulė. Žiedo tuščiavidurio ritinio inercijos momento analitinė išraiška. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2018 04 17
Maršruto išlaidų skaičiavimas
Vilkiko „ MERCEDES BENZ Actros 1845 LS “ charakteristika Techninė vilkiko charakteristika. Puspriekabės Schmitz SCS 24 L charakteristika. Maršrutas Šiauliai Lietuva – Odesa Ukraina. Maršruto Šiauliai Lietuva – Odesa Ukraina laiko ...
Logistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 11 21
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų laboratorinis
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų. Teorinis darbo pagrindas. Kūno inercijos momentas. ( m r. Inercijos momento fizikinė prasmė. Heigenso Šteinerio teorema. ( I0 + m l. Eksperimento formulė. Žiedo tuščiavidurio ritinio ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2017 05 07
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų fizikos laboratorinis darbas (2)
Laboratorinis darbas inercijos momento nustatymas iš kuno parametrų. Teorine dalis. Inercijos momentas.Heigenso Šteinerio teorema. Eksperimento formulė. Žiedo tuščiavidurio ritinio inercijos momento analitinė išraiska.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2017 05 18
Socialinės rizikos vaikų stovykla verslo planas
Įvadas. Verslo plano idėja. Strateginės verslo idėjos išklotinė. Verslo idėjos vertės suvokimas naudojant keturių veiksmų metodą “panaikinti – sumažinti – pakylėti – sukurti” ir matricą. Naujos verslo idėjos gyvybingumas ...
Pedagogikos verslo planai, Verslo planas, 19 puslapių
2014 12 28
×
26 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo