Rizikos analize ir valdymas imoneje

300 dokumentų
Rizikos valdymas įmonėje
AB „Kauno tiltai“ įmonės veiklos aprašymas. Rizikos identifikavimo metodų taikymas. Rizikos įmonėje analizė. Rizikos valdymas. Rizikos valdymo įmonėje problemas apibendrinančios išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2020 05 21
IT rizikos valdymas infrastruktūros plėtros valdymas suteikia konkurencinį pranašumą
Įvadas. Rizikos valdymas aviacinėje elektronikoje. It rizikos valdymas. It rizikos kategorijos. Balansas tarp rizikos ir išlaidų. Kaip konkuruoti. Išvados.
Informatikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 12 05
AB „Panevėžio statybos trestas“ rizikos valdymo plano sudarymas
Įvadas. UAB „Panevėžio statybos trestas“. Išorinės aplinkos analizė. Politinės – teisinės aplinkos analizė. Ekonominės aplinkos analizė. Techninės aplinkos analizė. Socialinės – kultūrinės aplinkos analizė. Vidinės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 10 27
Rizikos valdymas įmonės veikloje
Finansinė rizika įmonės veikloje. Finansinės rizikos rūšys. Valiutos kurso rizika. Palūkanų normos rizikos šaltiniai. Likvidumo rizika. Rinkos rizika. Kredito rizika. Rizikos vertinimo metodai. Jautrumo analizės metodas. Scenarijų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 07 28
Profesinės rizikos vertinimas
Įvadas. Rizikos veiksnių valdymas įmonėje. Rizikos veiksniai. Rv tikslai ir užduotys. Mokymas, suvokimas ir kompetencija. Darbuotojų saugos ir sveikatos politika. Darbuotojų saugos ir sveikatos politika. Vadybos sistemos įgyvendinimas ir ...
Saugos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2012 04 02
Rizikos analizė ir mažinimo priemonės įmonėje
Rizikos sąvoka ir analizuojamos dalys. Rizikos ir neapibrėžtumo samprata. Rizikos sąvoka ir funkcijos. Rizikos identifikavimo būdai. Rizikos veiksniai ir klasifikacija. Bendra rizika ir pelningumas. Rizikos analizės būdai. Rizikos valdymas ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 04 09
Personalo valdymas įmonėje
Turinys. Įvadas. Sąvokos. Personalas. Įmonės struktūros. Personalo tarnybos organizavimas didelėje įmonėje. Žmonių išteklių valdymas. Personalo valdymo efektyvumas. Personalo valdymas ab „vilniaus kranai“. Išvados. Literatūros ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 07 23
AB „Pieno žvaigždės“ rizikos valdymo plano sudarymas kursinis darbas
Įvadas. AB „Pieno žvaigždės“ pristatymas. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Vidinės aplinkos analizė. Ssgg analizė. AB „Pieno žvaigždės“ rizikų nustatymas. Rizikos registras ir rizikos žemėlapis. Poveikio priemonės. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2015 11 29
Pirkėjų kreditavimo sistemos kūrimas įmonėje
Įvadas. Pirkėjų kreditavimo sistema ir jos rizikos valdymas. Kredito esmė, funkcijos ir rizika. Kredito esmė, reikalingumas ir funkcijos. Kreditų klasifikavimo problema. Kreditų formų įvairovė. Pirkėjų kreditų rizikos valdymas. ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 62 puslapiai
2019 03 30
Valiutų kursų svyravimų valdymas tarptautinėje įmonėje
Įvadas. Valiutų rinkos apibūdinimas. Valiutos kursas. Jo reikšmė. Valiutų kursų veiksniai. Valiutų kursų svyravimo analizė. Bankų valiutos rizikos valdymas. Įmonių valiutos rizikos valdymas. Valiutų rizikos valdymo būdai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2019 04 10
Rizikos valdymas
Rizikos valdymas (risk management). Reaguojąs (reactive) ir aktyvus (proactive) metodai. Programų sistemų (software) rizikos. Rizikų nustatymas. Produkto dydžio rizikos. Biznio poveikio rizikos. Su klientu susijusios rizikos. Proceso rizikos. ...
Informatikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 09 18
Kredito rizikos valdymas Lietuvos bankuose
Kredito rizikos valdymas lietuvos bankuose. Įvadas. Kredito rizikos valdymo esmė. Kredito rizikos samprata. Kredito rizikos valdymas ir jo ypatumai. Banko kredito rizikos valdymo principai. Kredito rizikos valdymo procesas. Kredito rizikos valdymo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2013 05 16
Tarptautinio Vilniaus oro uosto analizė
Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Įmonės marketingas. Sprendimų priėmimas įmonėje. Strateginis valdymas įmonėje. Kokybės valdymas įmonėje. Projektų valdymas įmonėje. Išvados. Naudoti literatūros šaltiniai.
Aviacijos analizės, Analizė, 25 puslapiai
2013 02 27
Kredito rizikos valdymas tiriamasis darbas
Įvadas. Kredito rizikos valdymas teoriniu aspektu. Kredito rizikos valdymo svarba ir principai. Kredito rizikos valdymas prieš išduodant paskolą. Kredito rizikos valdymas po paskolos išdavimo. Kredito rizikos valdymo analizė kredito unijose. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2014 12 31
Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras
Bį klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras. Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Veiklos sritys. Istorija. Priklausomos teritorijos. Įmonės marketingas. Sprendimų priėmimas įmonėje. strateginis valdymas įmonėje. Situacijos ...
Turizmo referatai, Referatas, 18 puslapių
2013 05 04
Kredito rizikos valdymas
Kredito rizikos valdymas. Reziume. Įvadas. Finansų rinkos vieta ekonominėje sistemoje. Įmonės strateginio valdymo esmė. Finansinių institucijų kredito rizikos mažinimo strategijos. Rizikos valdymo sistema. Kredito rizika ir jos valdymas. ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 03 11
Logistikos procesų valdymo analizė
Santrauka. Įvadas. Bendrovės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Logistikos procesų valdymo teorinė analizė. Logistikos proceso samprata. Logistikos proceso valdymo sudedamosios dalys. Logistikos funkcijos. Uab „ls grupė“ ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 06 17
Finansinių išteklių analizė
Įvadas. Valdymo funkcijų analizė. Finansinių išteklių valdymas. „x“ įmonės modelis. X įmonės finansinių išteklių valdymas, bei realizavimas siekiant tikslo. Įmonės darbuotojai. Įmonės veikla. Įmonėje naudojami mechanizmai. ...
Vadybos analizės, Analizė, 11 puslapių
2012 12 03
Atsargų apskaita ir valdymas įmonėje
Atsargų valdymas. Finansų valdymo pagrindų kursinis darbas. Įvadas. Atsargų valdymo esmė ir modeliai. Atsargų valdymo esmė. Atsargų valdymo išlaidos. Atsargų valdymo problemos ir jų sprendimo būdai. Atsargų analizė. Įmonės UAB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2014 12 16
Rizikų valdymas
Rizikų valdymas. Reaguojančios ir iniciatyvinės rizikos strategijos. Programų rizikos. Rizikos identifikavimas. Bendras projekto rizikos įvertinimas. Rizikos komponentai ir valdikliai. Rizikos įtakos įvertinimas. Rizikų tikslinimas. Rizikų ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2015 03 27
Tiekimo grandinės valdymas transporto įmonėje
Tiekimo grandinės valdymas transporto įmonėje. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Tiekimo grandinės sąvoka. Rizikos tiekimo grandinėje. Tiekimo grandinės valdymas. UAB ,, transtira“ veiklos pristatymas. Tyrimas. UAB ,, ...
Logistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 01 27
Įmonės žmogiškųjų išteklių valdymas
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Valdymo funkcijos. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių valdymo turinys. Uab „ x „ žmogiškųjų išteklių valdymo realizavimo ypatybės. Įmonės pristatymas. Įmonės darbuotojai. Įmonės produktas ir jo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2012 07 03
Likvidumo rizikos valdymas bankuose
Likvidumo rizikos valdymas bankuose. Likvidumas (lotyniškai liquidus – skystas. Likvidumo rizika. Likvidumo riziką gali didinti išorinės ir vidinės priežastys. Norėdami nustatyti tinkamą likvidumo lygį, bankai privalo atkreipti ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 12 04
Personalo rizikos tyrimas
Personalo rizikos tyrimas. Įvadas. Įvadas II. Įvadas III. Įvadas IV. Personalo rizika. Personalo rizikos priežastys. Personalo rizikos valdymas. Personalo rizikos valdymas II. Personalo rizikos valdymo etapai. Personalo rizikos nustatymas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2018 04 10
Kredito rizikos valdymas bankuose
Įvadas. Kredito rizika ir jos valdymo samrata. Kredito rizikos išskirtinumas tarp kitų banko rizikų. Kredito rizikos samprata. Kredito rizikos valdymo svarba ir ypatumai. Banko kredito rizikos valdymo principai. Kredito rizikos valdymo procesas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 01 22
Strateginis planavimas Įmonės modernizavimas ir inovacijų diegimas
UAB „Plungės jonis“ gamybos priemonių modernizavimas ir inovacijų diegimas. Santrauka. Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymas ir darbuotojai. Įmonės plėtros strategija. Rinkos analizė. Rinkos strategija. Inovacijų diegimas. ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 45 puslapiai
2012 01 12
Banko likvidumo rizikos valdymas
Banko likvidumo rizikos valdymas. Įvadas. Likvidumo sąvokos svarba banko viduje. Banko likvidumo rizikos valdymas. Esminiai likvidumo rizikos valdymo metodai ir principai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2013 02 20
Likvidumo rizikos analizė
Likvidumo rizikos samprata. Likvidumo rizikos šaltiniai. Banko likvidumo analizė. Likvidumo įvertinimas pagal banko balansą. Likvidumo rodikliai. Centrinio banko reikalavimai. Privalomosios atsargos.
Ekonomikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 02 29
Finansai pervežimų įmonėje kurjeris DPD praktika
Įvadas. Įmonės finansų valdymo proceso organizavimas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės organizacinė struktūra. Finansininko atsakomybės ribos. Finansų valdymo funkcijų paskirstymas įmonėje. Finansų skyriaus funkcijos ir uždaviniai. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2015 05 11
Bankų sektoriaus sisteminės rizikos vertinimo ir valdymo analizė
Bankų sektoriaus sisteminės rizikos vertinimo ir valdymo analizė. Kas yra sisteminė rizika ? Sisteminės rizikos priežiūros tikslas. Sisteminės priežiūros būtinumas. Bankų rizikos. Sisteminės rizikos lygio vertinimas ir kontrolė ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2018 04 08
Rizikos valdymas ir mažinimo būdai
Rizikos valdymas. Rizikos valdymo procesas. Rizikos valdymo vadybininkas ir. Rizikos politika. Projekto rizikos valdymo. Organizavimas. Svarbiausios rizikos valdymo. Vadybos veiklos kryptys. Alternatyvos, priimant vadybinius. Sprendimus. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 07
Verslo rizikos ir jų valdymas
Verslo rizikos ir jų valdymas. Įvadas. Rizikos samprata ir apibrėžimas. Rizikų klasifikavimas. Verslo rizikos samprata ir klasifikavimas. Rizikos valdymas. Verslo rizikos valdymo samprata. Verslo rizikos valdymo organizacinė struktūra. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 05 25
Finansinės rizikos įvertinimo metodai ir jų analizė
Įvadas. Rizika. Rizikos rūšys. Finansinės rizikos valdymas. Finansinės rizikos mažinimo metodai. Matematinis rizikos įvertinimo būdas. Taikomos formulės įvertinant finansinę riziką. Vaizdinė medžiaga. Finansinės rizikos įvertinimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 03 13
Lietuvos verslo įmonių kredito rizikos pristatymas
Lietuvos verslo įmonių kredito rizikos analizė. Įvadas (I). Įvadas (II). Teoriniai aspektai. Rizikos sąvoka. Finansinė rizika. Kredito rizikos sąvoka. Kredito rizikos aktualumas. Kredito rizikos priežastys. Kredito rizikos vertinimas. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2018 04 22
Rizikos valdymas paskaita
Rizikos valdymas. Paskaitos planas. Rizikos valdymo suvokimo klaidos. Rizikos valdymo pradžia. Istorinis požiūris. Rizikos valdymo finansinėse institucijose plėtra. Naujausios rizikos valdymo kryptys. Kas yra įmonės rizikos valdymas? Rizikos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2016 07 02
Restorano valdymas
Atlikta išami analizė apie green cofe imonės valdymą. Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Įmonės atsiradimas. Įmonės veikla. Įmonės valdymo struktūra. Meniu. Įmonės teikiamos paslaugos. Įmonės darbuotojai. Įmonės tikslinė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 03 20
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo