Roper slaugos modeliai

300 įrašai
Slaugos egzamino teorija
Slaugos egzamino teorija. Slaugos istorijos bruožai. Slaugos pradžia lietuvoje. Kauno kolegija. Slaugos apibrėžimas. Slauga. Žmogaus samprata. Sveikatos samprata. Neįgalumo apibrėžimas. Ligos samprata. Ligos modeliai. Slaugos modeliai. ...
Slaugos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2020 12 23
N. Roper Gyvenimo modelis
N. Roper gyvenimo veiklos modelis. Nancy Roper biografija. N. Roper gyvenimo veiklos modelio vertybės. N. Roper gyvenimo ir slaugos modelio pagrindiniai komponentai. N. Roper trys tarpusavyje glaudžiai susiję veiklos tipai.
Sveikatos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 25
Slaugos mokslo raida ir paskirtis
Slaugos mokslo raida ir paskirtis. Profesionali slauga atsirado. XX a. viduryje Europoje ir JAV prasidėjo spartus slaugos praktikos progresas. Lietuvoje kaip. Šiuolaikinė slauga iš orientuotos į užduotį kinta į komandinę slaugą. Slaugos ...
Slaugos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 01 03
Nancy Roper, Winifried Logan ir Alison Tierney gyvenimo veiklomis pagrįstas slaugos modelis
Nancy roper, winifried logan ir alison tierney gyvenimo veiklomis pagrįstas slaugos modelis. Slaugos modelis. N. Roper, W. Logan, A. Tierney. Esminiai modelio komponentai. Gyvenimo veikla. Gyvenimo trukmė. Priklausomybės/nepriklausomybės ...
Slaugos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 03 18
Roper 12 gyvybinių veiklų
Roper 12 veiklų. Nancy Roper , Winifried Logan ir Alison Tierney Gyvenimo veiklomis pagrįstas slaugos modelis. Šis modelis sudarytas indukciniu būdu – remiantis klinikine praktika. Tai konceptualusis slaugymo praktikos modelis. Gyvenimo ...
Medicinos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2020 04 27
Biomedicininis slaugos modelis
Padės suvokti vieno iš pagrindinių slaugos modelio esmę. Biomedicininis slaugos modelis. Slaugos modelis, kuris akcentuoja paciento ligą ir kovą su ja. Biomedicininio slaugos modelio pritaikymas. Biomedicininio slaugos modelio priešistorė. ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 03 20
Tuberkuliozė slaugos planas
Įvadas. Tuberkuliozės kvalifikacija. Situacija. N. roper slaugos modelis. Paciento sergančio tuberkulioze slaugos planas. Teorinės dalies palyginimas su situacija. Išvados. Literatūra.
Slaugos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2015 05 29
Situacijos analizė: šlapimo nelaikymas
Įvertinkite paciento subjektyvius ir objektyvius slaugos duomenis , remiantis. Roper modelio 12 gyvybinių veiklų 1balas. Pasirinktai pagrindinei slaugos problemai diagnozei suformuluokite vieną slaugos tikslą 1 balas. Pasirinktai pagrindinei ...
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2020 06 13
Geriatrinės slaugos planas: Parkinsono liga
Dabar paskirtas gydymas. Nagai , plaukai. Širdies ir kraujagyslių sistema. Pilvas ir virškinimo sistema. Šlapimo išskyrimo sistemai. Atramos judėjimo sistema. Gyvybinių veiklų vertinimas pagal. Roper. Valgymas ir gėrimas. Tuštinimasis ...
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2020 11 11
Slaugos pagrindai
Slaugos pagrindai. Kas yra slauga ? Slauga šeimoje. Slauga ligoninėje. Slauga bendruomenėje. Kas yra sveikata ? Slaugos procesas. Pagrindiniai slaugos proceso etapai. Situacijos vertinimas apima. Informacijos iš paciento ir apie pacientą ...
Slaugos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2017 01 09
Sifilis referatas (3)
Įvadas. Sifilio samprata. Sifilio klasifikacija. Pirminis sifilis. Antrinis sifilis. Tretinis sifilis. Sifilio gydymas. Situacija. N. roper slaugos modelis. Slaugos planas. Išvados. Literatūra.
Medicinos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 03 30
Šiuolaikinės slaugos samprata
Šiuolaikinės slaugos samprata. Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) teigia, kad individo ir visuomenės sveikata priklauso nuo. Sveikatos priežiūros efektyvumas priklauso nuo. PSO slaugos apibrėžimas. Henderson slaugos apibrėžimas. N. ...
Medicinos konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2014 03 17
Slaugos istorija
9( 2 atsiliepimai )
P. N (gimusi. ) hospitalizuota į vugpl. Skundžiasi galvos skausmu, svaigimu, ūžimu. Taip pat pacientė teigia – ją vargina spaudžiančio pobūdžio skausmai krūtinėje. Cukrinis diabetas. Slaugos istorija. Gyvybinių veiklų įvertinimas. ...
Medicinos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2010 12 14
Abraham Maslow motyvų teorijos pagrindiniai principai: slaugos procesas
Abraham Maslow motyvų teorijos pagrindiniai principai. Slaugos procesas I dalis nustatymas. Reali slaugos problema. Slaugos procesas II dalis planavimas. Problemos išvardinamos pagal svarbą. Nustatomi slaugos tikslai. Pasirenkami slaugos ...
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2018 05 24
Sveikatos ir slaugos filosofija
Sveikatos ir slaugos filosofija. FilosofijaFlorence Nightingale slaugos filosofija. Virginija Henderson slaugos filosofija. Jean Watson slaugos filosofija. Kuo skiriasi Henderson ir Watson slaugos filosofijos? Ernestine Wiedenbach slaugos ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2019 12 05
N. Roper gyvybinių veiklų vertinimas
Roper gyvybinių veiklų vertinimas Saugios aplinkos palaikymas. Valgymas ir gėrimas. Tuštinimasis ir šlapinimasis. Darbas ir žaidimas. Kūno temperatūros reguliavimas.
Medicinos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2019 01 12
Globa ir slauga
Globa ir slauga sampratų charakteristikos. Neformali globa. Formali globa. Globos ir slaugos sampratų problemiškumas. Slauga – ar priežiūra? RŪPINIMASIS – slaugos pagrindas, kurio esminė sudedamoji – sveikatos stiprinimas. Profesionalus ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2014 11 18
Klimato modeliai
Dėžės box tipo modeliai. Bedimensiniai nulinės dimensijos modeliai. Aukštesnės dimensijos modeliai. Spinduliniai konvekciniai modeliai. Statistiniai dinaminiai modeliai. Vidutinio sudėtingumo Žemės sistemos modeliai. Bendrosios ...
Aplinkos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2018 06 15
Kompiuterinis modeliavimas
Kompiuterinis modeliavimas. Modeliai, modeliavimas. Modelių klasifikavimas. Mokymo modeliai. Praktiniai modeliai. Moksliniai modeliai. Žaidimų modeliai. Imitaciniai modeliai. Modelių klasifikavimas. Statiniai modeliai. Dinaminiai modeliai. ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 03 05
Ilgalaikės slaugos kokybės kriterijai vyresnio amžiaus žmonėms
Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Pagrindinės sąvokos. Vyresnio amžiaus asmenų sveikatos problemos. Geriatriniai sindromai. Kasdieninė veikla ir pagalbinės priemonės. Lgalaikės slaugos poreikio atsiradimo priežastys senstančio ...
Slaugos referatai, Referatas, 17 puslapių
2019 01 05
Slaugos egzamino konspektas
Sveikatą įtakojantys veiksniai. Roper slaugos modelis. Henderson slaugos modelis. Orem savirūpos modelis. Slaugos proceso samprata. Slaugos proceso tikslai. Slaugos proceso etapai. Maslow poreikių teorija. Higieninė rankų antiseptika. ? (? ...
Slaugos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2019 01 09
Bendruomenės slaugos praktika situacijos analizė
Situacijos aprašymas. Situacijos analizė. Slaugos problemos. Svarbiausia slaugos problema. Slaugos tikslas. Slaugos veiksmai. Komandos nariai. Slaugos tikslo pasiekimo/nepasiekimo kriterijus.
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 11 28
Slaugos anamnezė, chirurgijos skyrius
Slaugos anamnezė. Slaugos diagnozė Ūminis skausmas. Slaugos tikslas Slaugos veiksmais sumažinti skausmą. Intervencijos. Motyvai. Rezultatų aptarimas. Naudota literatūra.
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2019 05 08
Geriatrinės slaugos planas
Biografijos ir socialiniai duomenys. Kur gimė ir augo, kokios buvo šeimos sąlygos. Dabartinės gyvenimo sąlygos. Išsilavinimas. Persirgtos ligos (surašyti chronologine tvarka). Šeimyninis gyvenimas (vedęs, ištekėjusi, kita padėtis). ...
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2013 10 22
Ligonio slaugos planas (2)
9,4( 5 atsiliepimai )
Slaugos planas data. Slaugos. Problema/diagnozė. Slaugos. Tikslas. Slaugos veiksmai. Pagrindimas. Rezultatų vertinimas.
Medicinos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2014 12 04
Slaugos istorija pavyzdys
Situacija. Duomenų bankas. Slaugos planas. Senatvyniai pokyčiai.
Medicinos pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2013 10 14
Sergančio akromegalija ligonio slaugos planas
Situacija. Ligonis skundžiasi sutrikusiu regėjimu, galvos skausmu, nuovargiu, pablogėjusia atmintimi, mieguistumu, nepastoviu arteriniu kraujospūdžiu. Diagnozuota liga: akromegalija. Slaugos planas.
Medicinos analizės, Analizė, 1 puslapis
2011 12 30
Slaugos problemos analizė: Pūslės uždegimas
Slaugos problemos diagnozės. Pagrindinė slaugos problema diagnozė. Pagrindinės slaugos problemos diagnozės slaugos tikslas. Pagrindinės slaugos problemos diagnozės 4 slaugos veiksmai. Pasiekimo nepasiekimo kriterijai. Instrumentinės ...
Slaugos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2019 09 24
Slaugos istorija sergant Paranoidine šizofrenija
Slaugos istorija Gydymo įstaigos pavadinimas. V Laikysena ir judesiai. Mintys apie suicidą. Saugios aplinkos palaikymas. Valgymas ir gėrimas. Tuštinimasis ir šlapinimasis. Asmens higiena ir apranga. Kūno temperatūros reguliavimas. Darbas ...
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2018 09 24
Chirurginės slaugos planas
Paciento slaugos procesas būklės nustatymas. Slaugos planavimas ir atlikimas su žaizda. Slaugos plano įvertinimas.
Slaugos planai, Planas, 1 puslapis
2019 11 05
Neurologinio paciento slaugos planas
Neurologinių pacientų slauga. Slaugos diagnozė. Slaugos tikslas. Slaugos veiksmai.
Slaugos planai, Planas, 1 puslapis
2018 03 13
Slaugos planas sergant gelta
Dokumentinė dalis Nusiskundimai. Žinios apie ligą. Biografiniai bei sveikatos duomenys. Gyvybinių veiklų vertinimas Savisauga ir saugios aplinkos palaikymas. Valgymas ir gėrimas. Tuštinimasis ir šlapinimasis. Asmens švarinimasis ir ...
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2019 10 26
Vaiko slaugos planas sergant ūmine limfoblastine leukemija
Vaiko slaugos planas. Oda , gleivinės. Periferinės kraujotakos įvertinimas. Valgymas , gėrimas. Valgo , geriaValgo. Kur tuštinasi , šlapinasi? Parašyti galimas slaugos diagnozes. Visoms išvardintoms slaugos diagnozėms nurodyti slaugos ...
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2018 09 24
Bendruomenės slaugos situacijos analizė
Pagal aprašytą situaciją įvertinkite paciento slaugos poreikius ir nustatę 4 slaugos problemas užrašykite jas 2 balai. Pasirinktai pagrindinei slaugos problemai suformuluokite vieną slaugos tikslą 1 balas. Pasirinktai pagrindinei slaugos ...
Slaugos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2018 03 26
Slaugos filosofija skaidrės
Slaugos filosofija. Filosofija kaip išmintis. Slaugos fiLOsofiJos samprata. Slaugos filosofija. Slaugos filosofijos samprata. Slaugos vertybės ir filosofija nuo graikų iki F. Nightingale. Henderson slaugos fiLosofiJa. Jean Watson slaugos ...
Slaugos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 09 13
Pagimdžiusios moters slaugos veiksmai
Pagimdžiusios slaugos planas. Slaugos problema Galvos svaigimas ir bendras silpnumas. Slaugos tikslas Užtikrinti saugią aplinką ir sumažinti traumų riziką. Slaugos veiksmai.
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2020 09 08
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo