Salomeja neris kur baltas miestas

300 dokumentų
S. Nėris „Kur baltas miestas“ eilėraščio analizė skaidrės
S. Nėris „Kur baltas miestas“. Eilėraštis Kontekstas Tema problema. Kur baltas miestas. Vilties gėlelė į saulę stiepės,. Kontekstas. Šis eilėraštis yra iš S. Nėries paskutinės parengtos lyrikos knygos “Prie didelio kelio”. Tema Tėvynės ir. Laikas ir Erdvė. Laikas Žiema „Pavasarėlio kaip besulaukti. Lyrinis subjektas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 11 15
Eilėraščio analizė Salomėja Nėris „Kur baltas miestas“
Eilėraščio analizė Salomėja Nėris „Kur baltas miestas“.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2016 02 28
S. Nėris „Kur baltas miestas“
S. Nėris „Kur baltas miestas“. Vilties gėlelė į. Kur baltas miestas. Tema. Tėvynės ir namų ilgesys, troškimas grįžti namo. Erdvė ir laikas. Laikas Žiema „Pavasarėlio kaip besulaukti. Lyrinis subjektas. Eilėraščio kalbantysis nori išsilaisvinti. Lyrinis subjektas prašo. Meninės priemonės. Deminutyvai gėlelė. Idėja. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2015 01 19
Salomeja Nėris prezentacija
Salomėja nėris - ryškiausia nepriklausmybės laikais išaugusi poetė, pasiekusi meno aukštumų. Savo jausmo grynumu, formos lengvumu, melodingumu ji yra tikra čiulbanti lakštingala, nesudėtinga minties gelmėmis, bet patraukianti širdies atvirumu. Tačiau s. Nėries įsipainiojimas į bolševikų pinkles ir duoklės komunizmo propagandai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 32 psl.
2011 05 18
Salomėja Nėris Kūrybos Bruožai
Salomėja Nėris. Kūryba. Salomėja Nėris. Salomėja nėris (1904-1945 m. ). Bačinskų šeima. Apie1924 m. . Pirmoje eilėje iš kairės poetės sesuo Ona. Eilėraščių rinkinyje “Anksti rytą” Salomėja Nėris išskyrė svarbiausias jaunystės savybes. „Maironiui“. „Aš tau pavydžiu“.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 34 psl.
2015 12 09
Salomėja Nėris
Salomėja Nėris. Neblėstanti Salomėjos Nėries šlovė, jos nuostabių eilių užburianti sugestija pirmiausiai rodo, kad didžioji mūsų poetė atspėjo lyrikos paslaptį ir giliai suvokė, kur lypi poezijos magiškoji galia. Pavergiantis nuoširdumas, jaudinantis išgyvenimų gilumas, ištikimybė savo širdies balsui, skausmingai ...
Lietuvių referatai, Referatas, 6 psl.
2010 03 03
Salomėja Nėris. Gyvenimo kelias
Salomėjos Nėries gyvenimo kelias. Salomėja Nėris – viena talentingiausių lietuvių poečių. Ji - mūsų tautos lakštingala! S. Nėries kūryba - tai savotiškas lyrizmo simbolis lietuvių literatūroje. Jau pirmaisiais savo eilėraščių rinkiniais ji nusipelnė subtiliausios lietuvių lyrikės vardą.
Lietuvių referatai, Referatas, 7 psl.
2010 03 03
Salomėja Nėris. Žvaigždė – jaunystė
Žvaigždė – jaunystė. S. Nėris – tai didelio talento lietuvių lyrikė. Kūrybinį kelią poetė pradėjo anksti, būdama dvidešimt trijų metų. Jau pirmasis jos rinkinys įsitvirtino geriausiųjų gretose.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2010 03 03
Salomėja Nėris Našlaitė
Salomėja Nėris. Aprašymas. “Našlaitė“.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2014 06 10
Salomėja Nėris. Eilėraščio “Tėvynei” interpretacija
S. Nėries eilėraščio “Tėvynei” interpretacija. Salomėja Nėris — viena iš ryškiausių neoromantizmo atstovų. Poetė sukūrė ne tik herojiškų baladžių, dainų, bet ir meilės, išsiskyrimo elegijų, kurios iki ašarų jaudina ilgesio skausmu, tylia svajone greičiau pamatyti paliktą tėvynę ir artimus žmones. Viena iš tokių ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2010 03 03
Salomėja Nėris. Saulės įvaizdis kūryboje
Saulės įvaizdis Salomėjos Nėries kūryboje. Salomėja Nėris – viena įžymiausių poečių lietuvių literatūroje. Ji debiutavo eilėraščių rinkiniu “anksti rytą”. Tuo metu poetė buvo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto studentė, ji džiaugėsi savo jaunyste, meile. S. Nėries jaunatviškos nuotaikos pirmajame rinkinyje labai ...
Lietuvių referatai, Referatas, 7 psl.
2010 03 03
Salomeja Nėris lietuvių skaidrės
Biografija. Salomėja nėris (bačinskaitė-bučienė). Diemedžiu žydėsiu. Prie didelio kelio. Namas, kuriame gyveno salomėja bačinskaitė. Salomėja – lazdijų gimnazijos mokytoja. Salomėjos šeima. Salomėjos šeima po daugelio metų. Kūrybos bruožai. Dialogo poezija. Salomėja - romantikė. Salomėjos nėries lyrikos savitumas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 35 psl.
2012 11 29
Salomėja Nėris ryškiausia romantinės pasaulėjautos kūrėja
Gryniausia lyrinė poetė ir ryškiausia romantinės pasaulėjautos kūrėja tarp visu neoromantikų. Biografija. Būdo savybės. Salomėjos nėries memorialinis muziejus. Namas palemone. Kapas petrašiūnų kapinėse. Kūryba. „anksti rytą“. „pėdos smėlyje“. „per lūžtantį ledą“. Neoromantikė.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2012 11 25
Salomėja Nėris. Žvilgsnis į Salomėjos Nėries gyvenimą ir kūrybą
Žvilgsnis į Salomėjos Nėries gyvenimą ir kūrybą. Turinys. Įžanga. Salomėjos Nėries gyvenimas ir kūryba. S. Nėries kūryba. Eilėraščių kontekstai. Kūrybos bruožai. Salomėja Nėris – lyrikos žmogus. Bendra charakteristika. "Diemedžiu žydėsiu". "Anksti rytą". Komentarai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Lietuvių referatai, Referatas, 12 psl.
2010 03 03
Salomėja Neris. Jaunystės polėkis "Anksti rytą"
Jaunystės polėkis ("Anksti rytą"). "Anksti rytą" buvo pirmasis išleistas Salomėjos Nėries eilėraščių ciklas, parašytas poetei dar esant studente. Poetė buvo pilna stipraus gyvenimo džiaugsmo ir gyveno jaunystės pojūčiais.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2010 03 03
Salomėja Nėris projektas
Salomėja nėris. Biografija. Salomėja – lazdijų gimnazijos mokytoja. Salomėjos šeima. Kūrybos bruožai. Dialogo poezija. Salomėja - romantikė. Salomėjos nėries lyrikos savitumas. Pagrindiniai eilėraščių rinkiniai. “prie didelio kelio”. Ateik. Tėvynei. Salomėjos nėries kūryba tinkama rašant samprotaujamąjį rašinį ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2012 11 14
Salomėja Neris Širvinta eilėraščio analizė
Salomėja nėris širvinta. Eileraščio tipas ir pavadinimo analizė. Tema ir problema. Stuktūra. Vertybės ir pagrindinė mintis. Eilėraščio nuotaika. Meninės priemonės. Simboliai. Ir pabaigti norėčiau j. Marcinkevičiaus mintimis apie poetę.
Lietuvių projektai, Projektas, 11 psl.
2013 05 28
Salomėja Neris eilėraščio Vel sniegti analizė
S. Nėries eilėraščio “vėl sniegti” analizė. Eilėraščio tema. Problemos. Eilėraščio erdvė. Idėja.
Lietuvių analizės, Analizė, 8 psl.
2012 10 17
Našlaitės motyvas pasakose
Pasakos – vieni ryškiausių ir žinomiausių tautosakos kūrinių. Pasakos yra skirstomos į daugelį tipų. Vienas žinomiausių ir įdomiausių tipų yra stebuklinės pasakos, kuriose pasakojamos neįtikinamiausios istorijos. Pasakų veikėjai yra skirstomi į teigiamus ir neigiamus personažus. Dažniausiai pasakų personažai yra ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 psl.
2010 03 03
Salomėja Nėris eilėraščio “Žydi saulė” interpretacija
S. Nėries eilėraščio “Žydi saulė” interpretacija. K. Čiurlionis ir Salomėja Nėris, dvi pirmojo ryškumo žvaigždės lietuvių tautos kultūros padangėje, sakytum, prasilenkė savo gyvenimo orbitomis, kad maždaug po keturių dešimtmečių susilietų ir suskambėtų simfonija, gaivia, kupina gyvybės, virpančių jausmų, svarių ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2010 03 03
Salomėja Nėris. Meilės motyvas eilėraščių rinkinyje “Anksti rytą”
Meilės motyvas S. Nėries eilėraščių rinkinyje “Anksti rytą”. Meilė - nuostabus, gaivalingas jausmas, uždegantis karšta ilgesio liepsna ir nuožmią, galingą širdį, ir jautrią, trapią, svajingą širdelę, priverčiantis jas sparčiau plakti, tačiau niekad neklausiantis, ar širdys pasiruošę kaitriai suliepsnoti, ar neįstengs ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2010 03 03
Salomėja Nėris skaidrės (2)
Salomėja Nėris. 1904. Salomėja Nėris - ryškiausia nepriklausmybės laikais išaugusi poetė, pasiekusi meno aukštumų. Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučienė) gimė 1904m. Poetės biografija trumpai. 1938m. buvo išleistas geriausias S. Nėries poezijos rinkinys Diemedžiu žydėsiu. 1924m. Salomėja Nėris pradeda studijas Lietuvos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 10 03
S.Nėris Krinta žvaigždės analizė
Šis eilėraštis gali būti pavadintas epišku, kiek, žinoma, toji sąvoka įtelpa į lyrinio vaizdavimo rėmus. Epiškas jis ta prasme, kad pateiktas kaip pasakojimas apie objektyvų, šalia autoriaus esantį įvykį , atsiskleidžiantį apibrėžtoje situacijoje, kurio veikėjai nėra poetės vidinių galių suasmeninimas, kaip, pvz. , ...
Lietuvių analizės, Analizė, 4 psl.
2011 05 28
Salomėja Nėris Namo interpretacija
Salomėja nėris „Namo“ interpretacija.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 psl.
2012 06 08
Salomėja Nėris. Eilėraščio ,,Prie didelio kelio”
Salomėjos Nėries eilėraščio ,,Prie didelio kelio” analizė ir interpretacija. S. Nėris – XXa. Pirmosios pusės lyrikė. Ankstyvuosiuose rinkiniuose yra neoromantinei literatūrai būdingų bruožų. Vėlesnėje poezijoje kalbama apie būties trapumą, dramatiškai pasakojama apie žmogų karo metais; nelieka jaunystės naivumo, ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 3 psl.
2010 03 03
Salomėja Nėris referatas
Dramatiškų vidinių lūžių poetė, sukūrusi sugestyvios potekstės ir trapaus melodinio virpesio eilėraštį, kuriam keletą dešimtmečių teko reprezentuoti prieškario poetinę kultūrą (išėmus iš bibliotekų a. Miškinio, j. Aisčio, b. Brazdžionio knygas) ir legalizuoti jos tąsą sovietinėje lietuvoje. Vienintelė iš ...
Lietuvių referatai, Referatas, 14 psl.
2011 08 01
Salomėja Nėris skaidrės (3)
Salomėja Nėris. 1904. Neoromantizmo bruožai. Rinkinys. „Prie didelio kelio“. Kančia. Klajūno paveikslas. Kūrybos aktualumas šiandien. Kultūrinis kontekstas.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 03 05
S. Nėries dienoraščiai
Salomėja Nėris. 1904. Diemedžiu žydėsiu. Ir vienąkart. Dienoraščiai. Vietoj autobiografijos”. Audringą naktį aš gimiau. Rudens vėjai, liūtais staugdami. Salomėja Nėris septyniolikos. Septyniolikmetės S. Nėries dienoraščio įrašuose atsispindi jos jaunatviškas svajingumas. Būsimoji poetė skaudžiai išgyvena išsiskyrimus. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 27 psl.
2014 05 22
Salomėja nėris Diemedžiu žydėsiu
Salomėja Nėris. Rinkinys. Diemedžiu žydėsiu”. Diemedžiu žydėsiu. Poetės lyrika –. Erdvės centras. Alyvos manęs. Vienas iš filosofinių eilėraščių yra trumputis. Nuo pat mažens S. Nėris mėgo gamtą, ypač gėles.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 04 03
Salomėja Nėris Tolimas sapnas interpretacija
Teksto interpretacija. Salomėja Nėris. Eilėraščio Tolimas sapnas analizė ir interpretacija.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2013 10 23