Sanaudu lygio rodikliai

300 dokumentų
Sąnaudų apskaita įmonėje
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Sąnaudų apskaitos teoriniai aspektai. Sąnaudų rūšys. Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudų lygio rodikliai. Informacijos šaltinių analizės išvados. Uab „X“ sąnaudų apskaita. Darbo metodika. Įmonės pristatymas. Uab „X“ ...
Apskaitos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 43 puslapiai
2014 10 26
AB „Limarko laivininkystės kompanija“ Išlaidų efektyvumo vertinimas
Įvadas. Teoriniai išlaidų efektyvumo analizės aspektai. Efektyvumo sąvoka. Gamybos kaštų, išlaidų ir savikainos ekonominė esmė. Įmonės išlaidų lygio rodikliai, jų analizė. Išlaidų klasifikavimas. AB " Limarko laivininkistės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2010 06 13
Uab „Autokaravanas“ pajamų ir sąnaudų analizė bei sąnaudų optimizavimo galimybės
Svarbiausių terminų žodynas. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės pajamų ir sąnaudų teorinė analizė. Pajamų ir sąnaudų samprata. Pajamų ir sąnaudų klasifikavimas. Pajamų ir sąnaudų įvertinimas. Įmonės ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 64 puslapiai
2016 02 11
Įmonės prekiaujančios naudotais baldais įmonės apžvalga
Įvadas Temos aktualumas. UAB ,, furnrtte ‘‘ veiklos , informacijos šaltinių ir metodikos apžvalga. Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas teoriniu aspektu. Veiklos efektyvumo samprata. Finansinių ataskaitų analizės svarba veiklos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 06 03
Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių finansinių ataskaitų rinkinių analizė
Vilniaus ir kauno miestų savivaldybių finansinių ataskaitų rinkinių analizė reikšminiai žodžiai. Apyvartumo rodiklių analizė. Grąžos rodiklių analizė. Sąnaudų lygio rodiklio analizė. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio turto ...
Finansų analizės, Analizė, 3 puslapiai
2018 10 15
UAB „Furnette“ įmonės veiklos efektyvumas
ĮVADAS Temos aktualumas. UAB ,, furnrtte ‘‘ veiklos , informacijos šaltinių ir metodikos apžvalga. Projekto „ furnette “ įvedimas į rinką. Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas teoriniu aspektu. Veiklos efektyvumo samprata. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2019 01 24
Lietuvos dujos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės balanso ataskaitos analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Nuosavo kapitalo pelningumo apskaičiavimas. Akcinio kapitalo pelningumo ...
Finansų analizės, Analizė, 11 puslapių
2013 03 10
Įmonės sąnaudų įtaka įmonės efektyvumo rodikliams
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės sąnaudos, jų skirstymas ir apskaičiavimas. Įmonės sąnaudų samprata. Sąnaudų klasifikavimo būdai. Sąnaudų apskaita. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Likvidumas. Rentabilumas. Augimas. Įmonės sąnaudų įtaka ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2012 04 23
AB „TEO LT“ finansinė analizė kursinis darbas
Įvadas. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinės analizės samprata. Mokumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Veiklos efektyvumas ir jį ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2017 08 18
Veiklos efektyvumo (aktyvumo) rodiklių analizė
Veiklos efektyvumo esmė. Efektyvumas. L ėšų apsisukimo ciklai įvairaus tipo įmonėse. Pinigų ciklų analizės rodikliai. Sąnaudų lygio rodikliai. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas. Kreditorinio įsiskolinimo apyvartumas. Atsargų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 12 04
Įmonės „Kaitrija“ gamybos organizavimas
Įmonės valdymo sprendimai ir strategija. Įmonės pajėgumas ir jį sąlygojantys veiksniai. Pagaminta ir parduota produkcija. Finansiniai rezultatai. Įmonės finansinės būklės ir jos gaminamų katilų konkurentai, rinka. Pelningumo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2020 01 17
UAB „Katilų rojus“ įmonės 5 metų veiklos rezultatų ataskaita
Įvadas. Įmonės pajėgumas ir jį sąlygojantys veiksniai. Darbuotojų skaičius bei įmonės įrenginiai ir jų panaudojimas. Pagamintos ir parduotos produkcijos analizė bei finansiniai rodikliai. Pagaminta ir parduota produkcijos. Gamybinė ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2018 11 09
Įmonės UAB „Šiluma“ finansinių ataskaitų analizavimas ir su šią įmonę esančių įmonių palyginimas rinkoje
Įvadas. Įmonės apibūdinimas ir pagrindiniai tikslai. Įmonės veiklos rodiklių kitimas per penkerius metus. Įmonės finansinės būklės įvertinimo būdai. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Sąnaudų lygio rodikliai. Išvados ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2017 01 09
Finansinių ataskaitų sudarymas ir duomenų analizė
Finansinių ataskaitų sudarymas ir duomenų analizė. Pelno nuostolių ataskaita. Pinigų srautų ataskaitoje. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Pardavimo pelningumo rodikliai. Turto pelningumo rodikliai turto grąža. ...
Finansų konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2017 10 08
Kompiuterizuotos įmonės veiklos modeliavimas UAB „Aipe Group“
Įvadas. Įmonės strategija ir vadovybės veiksmai. Įmonės pajėgumas ir jį salygojantys veiksniai. Pagaminta ir parduota produkcija. Finansiniai rezultatai. Pardavimo pajamos ir bendrasis pelnas. Grynasis pelnas. Akcinio kapitalo didinimas ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 05 17
Rokiškio sūrio finansinė analizė
Įžanga. Ab „Rokiškio sūris“ veiklos apžvalga. Horizontalioji ataskaitų analizė. Vertikalioji ataskaitų analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Pardavimo. Turto. Kapitalo. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Apyvartinis ...
Finansų analizės, Analizė, 41 puslapis
2016 08 06
Veiklos efektyvumo vertinimas kursinis darbas
Įvadas. Rizika. Finansinė analizė. Įmonių veiklos efektyvumo vertinimo metodikų analizė. Pelnas. Sąnaudų lygio rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 11 16
įmonės pajamų ir sąnaudų analizė
9,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Pajamų reikšmė ir klasifikavimas. Pajamų apibūdinimas ir klasifikacija. Pajamų pripažinimas apskaitoje. Sąnaudų reikšmė ir klasifikavimas. Sąnaudų apibūdinimas ir klasifikacija. Sąnaudų pripažinimas apskaitoje. Sąnaudų ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2012 09 25
Marketingo veiklos efektyvumo vertinimas
Įvadas. Veiklos efektyvumo vertinimas teoriniu aspektu. Marketingo esmė. Marketingo veiklos efektyvumo vertinimas. Veiklos efektyvumo samprata ir reikšmė. Veiklos efektyvumo rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Pardavimo pelningumo rodikliai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 05 06
Finansų analizės savarankiškas darbas
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai. Turto pelningumo rodikliai. Kapitalo pelningumo rodikliai. Sąnaudų lygio rodikliai ir jų įtaka ...
Finansų analizės, Analizė, 45 puslapiai
2015 03 01
Likerių cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas
Likerių cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Įvadas. Trumpa projektuojamo likerio+ cecho charakteristika. Metinės gamybos programos apskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 02 20
Valdymo apskaita III variantas: išlaidų ir pajamų skaičiavimas
Apskaičiuojant nulinio lygio analizę, visų pirma reikia sužinoti tikslias biudžetines ir faktines pardavimų pajamas. – 1 750 000 = 4 500 000 € (fakteNulinio lygio analizė. Rodikliai. Suma. Faktinis pelnas. Biudžetinis pelnas. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2018 12 17
Įmonės veiklos efektyvumo analizė ir apyvartumo rodikliai
10( 2 atsiliepimai )
Santrauka. Įvadas. Ab „Rokiškio sūris“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės veiklos efektyvumo (apyvartumo) samprata ir reikšmė. Veiklos efektyvumo (apyvartumo) skaičiavimo metodai. Ilgalaikio,trumpalaikio turto ir ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2018 03 30
Įmonės prekiaujančios katilais verslo planas
Įmonė strategija. Įmonės pajėgumai ir jį sąlygojantys veiksniai. Pagaminta ir parduota produkcija. Produkcijos savikaina. UAB „Katiliukas“ finansiniai rezultatai. Grynasis pelnas. Pardavimo pajamos ir parduotų prekių ir atliktų ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 25 puslapiai
2017 06 07
Įmonės finansinė būklė: pajamų ir sąnaudų analizė
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Pajamų analizė. Pajamų pripažinimas apskaitoje. Paslaugų tiekimo pajamų pripažinimas. Sąnaudų analizė. Sąnaudų sąvoka ir pripažinimas apskaitoje. Įmonės pajamų ir sąnaudų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 02 20
Veiklos efektyvumo analizė skaidrės
Veiklos efektyvumo analizė. Sąvokos. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Apyvartumo rodiklių taikymas finansinių sprendimų priėmimui. Ilgalaikio turto apyvartumo analizė. Rodikliai ilgalaikio turto efektyvumo veiksnių įtakai ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 11 13
Veiklos efektyvumo vertinimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Veiklos efektyvumo samprata, įvertinimas bei jį lemiantys veiksniai. Veiklos efektyvumo rodiklių klasifikavimas. Įmonių ekonominės veiklos efektyvumo vertinimo teoriniai aspektai. Veiklos efektyvumą apibūdinantys finansiniai ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 57 puslapiai
2014 05 16
Sąnaudų apskaita
Įvadas. Sąnaudos. Sąnaudų grupavimas. Suteiktų paslaugų savikaina sąnaudų apskaitoje. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Sąnaudų pripažinimo kriterijai. Sąnaudų pripažinimas. Parduotų prekių ...
Apskaitos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 01 07
Pelningumo skaičiavimai
Pelningumo skaičiavimas. Perkamiausių prekių grupių pajamų pokytis. Perkamiausių parduodamų prekių grupių kainų didinimas. UAB „gėlės“ pelningumo rodikliai prieš ir po kainų pakėlimo. Veiklos sąnaudų mažinimas. Veiklos ...
Finansų referatai, Referatas, 4 puslapiai
2014 04 25
Kuro suvartojimo matavimas benzinu varomuose automobiliose
Įvadas. Kuro apskaita ir kontrolė. Kuro suvartojimo matavimo prietaisas. Kaip veikia degalų sunaudojimo kontrolės sistema. Kam skirta kuro sunaudojimo kontrolės sistema? Kontrolės sistemos privalumai. Kam ir kuo padeda kontrolės sistema. ...
Transporto referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 09 07
Veiklos sąnaudų įtakos veiklos rezultatams tyrimas
Įvadas. Veiklos sąnaudų ir pelingumo rodikliai. Veiklos sąnaudų įtaka Uab ,,Tonas‘‘ veiklos rezultatams. Veiklos rezultatų vertinimas ir pasiūlymai. Išvados. Literarūra.
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2015 01 29
Uab „x“ veiklos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės finansinės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumų ir trūkumų išaiškinimas. Pateiktų ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų horizontalioji analizė. Balanso ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2014 04 14
Sąnaudų valdymas įmonėse
Sąnaudų samprata ir sudėtis. Sąnaudų pripažinimas ir vertinimas. Sąnaudų analizės būdai. Sąnaudų valdymas ir mažinimo galimybės.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 12 21
APB „Apranga“ finansinė analizė ir rekomendacijos
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės ataskaita. Įmonės pristatymas. Įmonės balansas. Bendrųjų pajamų ataskaita. Apskaitos dokumentai. APB „ Apranga“ liepos mėn. balanso sąskaitų likučiai. Finansinių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2018 10 07
Lyginamoji ekonomika
Lyginamoji ekonomika. Tema. Šalių struktūriniai skirtumai ir bendrosios charakteristikos. Rodikliai. Šalių klasifikavimas. Pasaulio nacijos, Klasifikuojama pagal BNP vienam gyventojui (Nations of the World. Pragyvenimo lygio rodikliai ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 05
Finansinė analizė (3)
Įvadas. Finansinė analizė. Įmonės finansinės analizės esmė. Finansinės analizės tikslai. Pagrindiniai įmonės veiklos analizės uždaviniai. Analizės rūšys. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. Trumpalaikio turto sudėties ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2014 01 04
×