Santuoka ir seimos kurimas

300 dokumentų
Santuoka ir šeimos kūrimas
Santuoka ir šeimos kūrimas. Santuoka kas tai? Santuoka yra daugiau. Santuokos priežastys. Sugyventiniai – tai. Šeimų formos. Sugyventiniai“ – socialinė. Šeima ir valstybė. Šeima ir valstybė yra glaudžiai susijusios. Šeima— tautos ir valstybes pagrindas. Šeima yra ląstelė, iš kurios išaugo ir kuria laikosi tauta ir ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 01 20
Santuokos ir šeimos reikšmė
Santuoka ir šeimos kūrimo reikšmė. Santuoka kas tai. Ne tik gyvenimas kartu. Besiruošiantiems tuoktis dažnai atrodo, kad santuokos faktas garantuos laimingą ateitį. Šeimos kūrimas. Antrasis etapas po santuokos. Nusprendus, kad tikrai esi pasiruošias kurti su savo išsirinktu asmeniu. Apie tai ka tam vaikui tu ir tavo išrinktasis ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2013 04 15
Šeimos institutas
Įžanga. Šeimos institutas. Šeimos funkcija. Santuoka. Santuokos taisyklės. Santuoka. Santuokos formos. Giminystė. Kas domina sociologus šeimos institute? Išvados. Naudota literatūra.
Sociologijos referatai, Referatas, 9 psl.
2014 01 13
Santuoka ir šeima
Skaidrės apie santuoką ir šeimą. Santuoka ir šeima. Moterų santuoka. Vyrų santuoka. Viduramžiais santuoka buvo dviejų šeimų sudaroma turto sutartis. Vedybos iš meilės buvo retos. Svarbiausia šeimos paskirtis. Jaunųjų negali sieti artimesni nei penktos kartos giminystės ryšiai. Dvasininko dalyvavimas. Vaikystė viduramžiais buvo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2013 11 26
Jaunų suaugusiųjų požiūris į santuoką ir bendrą gyvenimą jos neįteisinus
Įvadas. Šeimos ir santuokos samprata bei kaitai šiuolaikinėje visuomenėje. Šeimos samprata. Šeimos sąvoka. Šeimos vaidmuo visuomenėje. Šeimos funkcijos. Šeimos ugdomos vertybės. Šeimos modeliai. Nepinos ir netradicinės šeimos. Santuokos samprata. Santuokos sąvoka. Civilinė ir bažnytinė santuoka. Santuokos motyvai. Ikivedybinis ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2014 02 26
Kokie yra santuokos motyvai?
Kokie yra santuokos motyvai? Kodėl kuriamos šeimos? Poreikiai, skatinantys žmogų kurti šeimą. Šeimos kūrimas yra rimtas įvykis žmogaus gyvenime. Kokie yra šiuolaikiniai santuokos motyvai? Dabar besituokiantieji tvirtina. Kiti santuokos motyvai. Ypatingą vietą ypač paskubomis sudarant santuoką užima iki santuokinis nėštumas. ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2014 11 26
Žmonių požiūris į šeimą ir santuoką
Šeimos samprata. Funkcijos. Šeimos struktūra. Santuoka. Santuokos tipai. Santuokos cenzai. Stereotipai.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2015 05 19
Požiūris į šeimą ir santuoką
Požiūris į šeimą ir santuoką. Įvadas. Informacinių šaltinų apžvalga. Šeima. Šeimos funkcijos. Šeimos struktūra. Santuoka. Santuokos vertybės. Santuokos tipai. Tyrimo analizė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2013 03 07
Santuoka ir šeima pristatymas
Santuoka ir šeima. Kas yra šeima? Šeima – svarbiausias visuomeninis vienetas. Socialogai skiria du šeimos tipus. Šeima branduolys- ją sudaro tik kartu gyvenantys vyras. Viduramžių santuoka. Viduramžių santuoka buvo dviejų šeimų sudaroma turto sutartis. Vaikai. Šeimos tikslas- užtikrinti giminės tęstumą. Didžioji dalis moterų ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 02 01
Kokios yra šeimos formos
Kokios yra šeimos formos? Įvadas. Nuo tradicinių iki. Kas yra šeimos samprata? Konstitucinis Teismas išaiškino. Lietuvos respublikos civilinis. Valstybinės šeimos politikos koncepcijos. Tradicinės šeimos. Tėvai - mama ir tėtis santuoką įregistruota vienas-du vaikai šeimos galva – vyras. Naujoji „Tradicinė“ šeima. Du ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 02 01
Tradicinė ir šiuolaikinė šeima
Įvadas. Šeima pagal LR Konstituciją. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Šeimos vertybės. Šeimos modernėjimas. Šeimos pakitimas. Santuoka. Moters ir vyro vaidmenų pakitimas. Išvados. Literatūra.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 psl.
2016 04 03
Civilinis procesas es, bylų kylančių iš šeimos teisinių santykių teismingumas
Civilinis procesas ES, bylų kylančių iš šeimos teisinių santykių teismingumas. ES Civilinio Proceso Teisė. Bylų, kylančių iš šeimos teisinių, nagrinėjimo procesinių ypatumų pagrindas. Pereinamojo laikotarpio nuostatos. Pavyzdys. Teismas, į kurį kreipiamasi su prašymu dėl tėvų pareigų, turi atlikti šią analizę. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 35 psl.
2013 06 10
Šeimos ugdymas ir lavinimas
Ugdymas šeimoje. Ugdymas šeimoje apima. Šeiminio auklėjimo metodai yra šie. Šeimos raidos istorija. Matriarchatas. Patriarchatas. Šeimos formos. Promiskuitetas. Grupinė santuoka. Porinė santuoka. Poliandrija. Sororatas. Santuokos motyvai. Šeimos funkcijos. Žmonių giminės tęsimas. Vaikų auginimas, socializacija ir auklėjimas. ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 17 psl.
2012 11 22
Šeimos modeliai
Šeimos modeliai. Monogaminė šeima. Monogamija -(santuoka su vienu sutuoktiniu visam gyvenimui). Santuokinė meilė yra. Lotyniškas žodis „Sacramentum“ lietuviškai verčiama „Slėpinys“. Santuoka Bažnyčios požiūriu Santuokos sakramentas. Monogamija pirmiausia atsirado senovės Graikijoje. Santuoka - tai sandėris, kuris ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 03 18
Santuoka ir šeima skaidrės
Santuoka ir šeima. Priežastys sukėlusios permainų šeimoje. Dėl pramonės perversmo pasikeitusios gyvenimo sąlygos. Medicinos laimėjai. Atgal į turinį. Darbininkų ir buržua šeimų išlaidos. Buržua šeimos išlaidos. Šeimos sudėtis. Norėdami vaikams suteikti materialines sąlygas. Požiūris į santuoką. Jaunuoliai ėmė nepaisyti ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 10 07
Šeimos analizė
Ekonominės – demografinės ir socialinės šeimos sąlygos. Ikivedybiniai santykiai. Šeimos mikroaplinka ir bendravimo ypatumai. Šeimyninio gyvenimo stadijos. Sutuoktinių asmenybių apibūdinimas ir konfliktų sprendimas. Pasitenkinimo santuoka įvertinimas. Dominuojančių šeimos vertybių apibūdinimas, interesai, laisvalaikio ...
Psichologijos analizės, Analizė, 8 psl.
2012 06 08
Laimingos šeimos samprata prieš vedybas ir po jų
Specialiosios ir šeimos pedagogikos referatas. Santuoka ir šeima. Busimų sutuoktinių lūkesčiai prieš vestuves. Pokyčiai, įvykus santuokai. Nuo ko priklauso šeimos darna ir laimė? Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 8 psl.
2013 12 16
Šeimos krizė
Netradicinė šeimos rūšis. Santuoka. Tos pačios lyties asmenų teisių pripažinimas ir apsauga. Kuo skiriasi homoseksuali šeima nuo heteroseksualios? Literatūra.
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 04 03
Santuoka skaidrės
Santuoka. Santuoka yra įstatymų. Civiliniame kodekse santuoka apibūdinama kaip civilinė sutartis, kuria siekiama tik teisinių pasekmių. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuoką leidžiama sudaryti. tik su skirtingos lyties asmeniu. Santuoka sudaroma laisva vyro ir moters valia. Santuoka leidžiama sudaryti asmenims, kurie santuokos dieną ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2016 02 20
Kasdieninis žmonių gyvenimas Santuoka ir šeima
Kasdieninis žmonių gyvenimas. Santuoka ir šeima. Dėl pramonės perversmo pasikeitusios gyvenimo sąlygos bei madicinos laimėjimai sukėlė permainų šeimos gyvenime. Didžiąją šeimą sudarė – kelios giminaičių kartos. Dirbantys ir galintys. Norėdami suteikti vaikams geresnes sąlygas, tėvai pradėjo planuoti vaikų skaičių, ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2015 05 27
Socialinė pagalba šeimai krizių atveju
Įvadas. Šeimos sąvoka. Bendravimo šeimoje ypatumai. Kas yra krizė. Šeimos ir santuokos krizė. Santuoka – vedybų pradžia. Naujas šeimos narys - kūdikio gimimas. Skyrybos. Mirtis. Sielvartas senatvėje. Parama krizės ištiktiems asmenims. Individuali socialinio darbuotojo veikla. Išvados. Literatūra.
Sociologijos referatai, Referatas, 17 psl.
2015 01 15
Kokios yra valstybės šeimos politikos ir šeimos etikos sąsajos?
Kokios yra valstybės šeimos politikos ir šeimos etikos sąsajos? Kas yra šeima? Šeimos. Šeima - svarbiausias visuomenins vienetas. Valstybės kompetencijos bei veikimo ribas nubrėžia ir krikščioniškas įsitikinimas. Šeima, kaip rašoma Katalikų Bažnyčios Katekizme. Šeimos vertybės. Vertybės, pagrįstos gilia pagarba žmogaus ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 10 23
Šeimos teisės samprata principai ir šaltiniai
Šeimos teisės samprata, principai ir šaltiniai. Šeimos teisė - tai civilinės teisės dalis. Šeimos teisės samprata. Asmeniniai neturtiniai santykiai – tai santykiai. Reglamentuoti globos ir rūpybos santykiai. Santykiai, kurie susidaro tarp sutuoktinių. Šeimos teisės dalykas. Sudarius santuoką. Šeimos santykiai atsiranda. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 05 27
Požiūris į šeimą ir santuoką (2)
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Šeima. Santuoka. Tyrimo analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sarašas. Priedai.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 psl.
2013 01 02
Seimos psichologija konspektas
Šeimos psichologijos samprata ir šeima kaip mokslinio tyrimo objektas. Šeimininiai poreikiai ir šeimos funkcijos. Šeimos struktūros psichologinė samprata. Šeiminiai vaidmenys. Šeimos ciklas. Šeimos vidinių santykių raida. Ikisantuokinio elgesio psichologiniai aspektai, partnerio pasirinkimas. Santuoka ir jos psichologinė esmė. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 16 psl.
2014 04 14
Santuoka ir šeimos kūrimo reikšmė
Santuoka ir šeimos kūrimo reikšmė.
Etikos rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2016 02 28
Etika Šeima testas
Šeimos etika. Įrašykite trukstamus žodžius. Kokie sveikos šeimos bruožai? ( Pabraukt teisyngus atsakymus. Ką daryti , kad šeimą ir santuoką lydėtų sėkmė? Įrašyk tinkama raidę.
Etikos testai, Testas, 4 psl.
2014 09 29
Gyventojų santuoka ir šeimyninė padėtis Lietuvoje ir Europoje
Įvadas. Santuokos bei skyrybos Lietuvoje. Mišrios santuokos. Skyrybų poveikis vaikams. Socialinės rizikos šeimos. Santuokos suvokimas Europoje. Vaikų santuoka. Santuokų skaičius Euopoje. Ištuokų skaičius Europoje. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2017 12 03
Šeimos teisės konspektas (2)
Tema šeimos teisė. Šeimos teisė kaip teisės šaka. Kaip teigiama LR Konstitucijos 38 straipsnyje , šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Pagrindiniai šeimos santykių reguliavimo principai. Santuoka Santuoka yra įstatymo nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeiminius teisinius ...
Teisės konspektai, Konspektas, 8 psl.
2016 12 01
Ribinės šeimos
Ribinės šeimos. Ką reiškia ‚,ribinė šeima‘‘ ? “Ribinės šeimos” - tos, kuriose nėra tėvo. Kaip lietuviai supranta žodį ,,šeima‘‘? Mano nuomone 100% Santuokoje gyvenantys vyras ir moteris. Netradicinių šeimų daugėjimas. Šiandieninė santuoka ir šeima skiriasi nuo. Netradicinių šeimų pavyždiai. Šeimos su ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2016 05 24