Sąskaitų korespondencija

238 dokumentai
Imonės buhalterinė apskaita
Įvadas. Uab “orchidėja“. Uab “orchidėja“ sąskaitų planas. Uab “orchidėja“ sąskaitų likučiai. Kovo. D. Sąskaitų korespondencija. Bendrasis žurnalas. Buhalterinės apskaitos registrai. Darbinės atskaitomybės lentelės. Pelno ...
Apskaitos referatai, Referatas, 40 puslapių
2012 02 15
Vertybinių popierių ir pelno vienai akcijai apskaita
Įvadas. Minimalus vertybinių popierių planas. Asmeninių vertybinių popierių sąskaitų paskirtis. Techninių vertybinių popierių sąskaitų paskirtis. Vertybinių popierių sąskaitų korespondencija. Vp sąskaitų korespondencija vp ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 02 13
Apskaitos procesas ir jo organizavimas skaidrės
Buhalterinių sąskaitų. esmė ir sandara. Sąskaitos sandara. Darant įrašus buhalterinėse sąskaitose įsidėmėtinos šios taisyklės. Sąskaitų korespondencija. Dvejybinis įrašas. Buhalterinio įrašo sudarymo eiga. Buhalterinių ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 43 puslapiai
2017 04 14
Pagrindinės sąskaitų korespondencijos
Pagrindinės sąskaitų korespondencijos. Pinigų kasoje ir banko sąskaitose apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Atsargų, produkcijos ir biologinio turto apskaita. Skolų įmonei apskaita. Atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. ...
Finansų konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2013 05 15
Apskaitos pagrindai ir auditas
Įmonių finansinė atskaitomybės sudėtis. Buhalterinės sąskaitossumos, esančios debeto pusėje vadinamos debeto apyvarta. Sumos, esančios kredito pusėje vadinami kredito apyvarta. Turto sąskaitos. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 63 puslapiai
2012 04 01
Sąskaitų planas pavyzdys
UAB “Madlena” sąskaitų planas. Sąskaitų plane pateikiami visų tam tikroje įmonėje naudojamų sąskaitų pavadinimai bei jų numeriai.
Ekonomikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2016 11 15
Apskaitos procesas, objektai ir sąskaitų sistema
Tema. Tikslas. Pasiekimai. Apskaitos tvarkymas. Apskaitos metodas. Apskaitos metodo elementai. Reglamentavimas. Apskaitos objektai. Sąskaitų sistema. Sąskaitų klasifikavimas pagal ekonominį turinį. Sąskaitos dalys. Įrašai turto ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 50 puslapių
2016 07 04
Buhalterijos teorijos konspektas
Buhalterinės apskaitos samprata. Apskaitinės informacijos esmė. Reikalavimai keliami apskaitos informacijai LR Buhalterinės apskaitos įstatyme. Bendrieji apskaitos principai ir kiekvieno iš jų reikšmė. Pinigų ir kaupimo principų ...
Finansų konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2017 02 14
Darbo užmokesčio apskaita, principai, modeliai
9,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Darbo užmokesčio sąvoka ir struktūra. Darbo įstatymai ir jų reglamentuojami santykiai. Darbo laiko apskaita. Darbo užmokesčio apskaita. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai. Darbo užmokesčio ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2011 02 10
Sąskaitų plano sudarymo principai
Įvadas. Teoriniai sąskaitų plano sudarymo principų aspektai. Sąskaitų plano samprata. Sąskaitų plano rengimo principai. Sąskaitų kodavimo būdai sąskaitų plane. Individualaus sąskaitų plano formavimas nedidelėse įmonėse. Sąskaitų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2012 12 12
Sąskaitų tipai
Ekonomikos fakultetas bankininkystės katedra. Sąskaitų tipai banko paslaugos ir jų valdymas pranešimas vilnius. SEB banko sąskaitų tipai. Indėliai. „Nordea“ banko sąskaitų tipai. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2013 07 30
Sąskaitų planas įmonėje
Įvadas. Pavyzdinio sąskaitų plano struktūra. Ūkinių operacijų atvaizdavimas sąskaitose. Sąskaitų plano ypatumai „n“ įmonėje. Sąskaitų plano sudarymas pagal vas ir jo taikymas “n” įmonėje. Ilgalaikio turto apskaita “n” ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 35 puslapiai
2012 03 20
Viešojo sektoriaus ir verslo sektoriaus sąskaitų planų palyginimas
Privalomas sąskaitų planas viešajame sektoriuje, jo ypatumai, palyginimas su sąskaitų planu verslo sektoriuje. Sąskaitų plano taikymas. Sąskaitų planų analizė bei palyginimas. Biudžetinių įstaigų ir verslo įmonių sąskaitų planų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2016 06 23
Ilgalaikio turto apskaita kursinis
Įvadas. Teorinė dalis. Ilgalaikis turtas ir jo rūšys. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikis turtas balanse. Ilgalaikio turto nusidėvimas ir amortizacijos apskaita. Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 06 18
Saskaitų sandara ir rūšys
Įvadas. Kas yra sąskaita? Dvejybinio įrašo atsiradimo reikšmė. Buhalterinių sąskaitų esmė. Buhalterinių sąskaitų sandara ir rūšys. Sąskaitų rūšys. Sintetinės bei analitinės sąskaitos ir subsąskaitos. Išvados. Literatūra.
Apskaitos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2014 12 05
Saskaitų uždarymas
Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Įvadas. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Apibendrinimas. Atlikus visumą apskaitos procedūrų sudarančių apskaitos ciklą, prasideda apskaitos ciklo pabaiga ir naujo pradžia. Ataskaitinio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2016 07 22
Apskaitos procesas ir jo organizavimas, konspektas
Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Turto samprata. Pagrindinė apskaitos lygybė. Pagrindinė apskaitos lygybė - pavyzdys. Ilgalaikio turto sudėtis. Trumpalaikio turto sudėtis. Nuosavo kapitalo sudėtis (ab, UABNuosavo kapitalo pokyčiai. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 80 puslapių
2019 05 25
Sąskaitų planas ir jo sudarymo principai
Įvadas. Sąskaitų plano ir finansinės atskaitomybės ryšys. Sąskaitų plano paaiškinimai ir pagrindinės sąskaitų korespondencijos. Klasė. Ilgalaikis turtas. Klasė. Trumpalaikis turtas. Klasė. Nuosavas kapitalas. Klasė. Mokėtinos sumos ...
Apskaitos referatai, Referatas, 30 puslapių
2013 12 20
Statybos įmonės veiklos apskaita
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Buhalterinė apskaita ir jos reglamentavimas Lietuvoje. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Apskaitos organizavimo esmė. Apskaitos politikos įgyvendinimo organizavimas. Apskaitos darbuotojų funkcijos ir atsakomybė. Statybos verslas ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2013 02 19
Biologinio turto pripažinimas ir vertinimas finansinėje apskaitoje
Įvadas. Biologinis turtas verslo įmonėse. Biologinio turto samprata. Biologinio turto pripažinimas. Biologinis turto ypatybės biudžetinėse įstaigose. Pripažinimas ir grupavimas. Savikaina ir registravimas. Biologinio turto nuvertėjimas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2014 04 25
Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita UAB Rasa
Įvadas. Pvm sąskaitų faktūrų registras. Gaunamų pvm sąskaitų faktūrų registras. Išrašomų pvm sąskaitų faktūrų registras. Mokėjimo nurodymas. Inventorizacijos esmė ir tikslai. Pasirengimo inventorizacijai darbai. Ilgalaikio ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2015 11 24
Kalbos kultūra ir verslo korespondencija
Kalbos kultūra ir verslo korespondencija. Savarankiškas darbas. Kalbos kultūra ir verslo korespondencija Savarankiškas darbas FE14NS. Pabraukite linksnių , prielinksnių vartojimo ir kitas klaidas , jas ištaisykite 3 balai. Kirčiavimo žodyne ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2015 05 21
Apskaita
Apskaitos informacija ir jos vartotojai. Bendrieji apskaitos principai. Pagrindinė apskaitos lygybė. Sąskaitos ir jų korespondencija. Dvejybinis įrašas. Turto ir nuosavybės klasifikacija. Sąskaitų planas. Apskaitos proceso nuoseklumas bei ...
Apskaitos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 01 10
Sąskaitos ir dvejybinis įrašas
Tema. Buhalterinė sąskaita. Buhalterinės sąskaitos sandara. Buhalterinės sąskaitos formos. Buhalterinių sąskaitų naudojimas ūkinėms operacijoms registruoti. Sąskaitų tarpusavio ryšys. Analizuojant konkrečią operaciją, pirmiausia. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 54 puslapiai
2016 10 24
Buhalterijos špera
Buhalterinės apskaitos esmė , paskirtis. Informacijos vartotojai. Apskaitos darbotuojai ir jų vaidmuo. Apskaitos reglamentavimas. Apskaitos rūšys. Finansinė apskaita. Valdymo vidinė apskaita. Pagrindinė apskaitos lygybės pateikimo pavidalas ...
Apskaitos šperos, Špera, 13 puslapių
2016 08 05
Verslo korespondencijos ypatumai. Verslo laiškų rūšys
Darbų pasiskirstymas ir grafikas. Įvadas. Temos objektas. Tikslas. Uždaviniai. Metodai. Literatūros apžvalga. Sąvokų ir apibrėžimų analizė. Taisyklių aiškinimas. Temos atskleidimas. Praktinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas. ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 03 17
Istorikų egodokumentinis paveldas: Adolfo Šapokos korespondencija ir publikacijos
Istorikų egodokumentis paveldas Adolfo Šapokos korespondencija ir publikacijos. Adolfas Šapoka. (1906 – 1961). Požiūris į istoriją. A. Šapokos darbai. A. Šapokos laiškai. A. Šapokos raštai. A. Šapokos asmenybė. A. Šapoka. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 09 23
Pvm sąskaitos faktūros registras
Šiaulių valstybinės kolegijos. verslo ir technologijų fakulteto. apskaitos ir finansų katedra. Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro tvarkymas.  Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodomi ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 05
Darbo užmokesčio apskaita įmonėje
8,8( 4 atsiliepimai )
Darbo užmokesčio sąvoka ir struktūra. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio apskaitos formos. Pagrindiniai darbo uzmokesčio organizavimo proncipai ir modeliai. Darbo laiko apskaita. Minimalus darbo užmokestis. Mokėjimas už darba. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2015 06 17
Apskaitos organizavimas
Įvadas. Pagrindinės apskaitos sąvokos. Apskaitos samprata ir tikslai. Apskaitos organizavimas ir jo procesas. Buhalterinės apskaitos sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Sąskaitų planas. Apskaitos proceso nuoseklumas. Pajamų ir sąnaudų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 54 puslapiai
2014 04 01
Įmonės finansai uždavinių sprendimas
Nustatyti sąskaitų korespondenciją. Sausio mėn. 01. Įmonės sandėlyje buvęs prekių likutis – 100 vnt x 200 Lt = 20000 Lt. Sausio mėn. Nustatyti sąskaitos „ Atsisakitomoji sąskaita “ debeto ir kredito apyvartas bei galutinį ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2018 03 31
Buhalterinė apskaitos lygybė
Apskaitos lygybė ir buhalterinės sąskaitos. Pagrindinė apskaitos lygybė. Įmonės turtas klasifikuojamas. Turto klasifikavimas. Suskirstykite turtą į ilgalaikį ir trumpalaikį. Nuosavybė apskaitoje. Skolintoji nuosavybė. Suskirstykite ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 51 puslapis
2018 11 27
Gaunamos korespondencijos tvarkymas
10( 2 atsiliepimai )
Gaunamos korespondencijos tvarkymas. Gaunama korespondencija. Siunčiama korespondencija. Pagrindiniai dokumentų tvarkymo principai. Pagrindinės dokumentų tvarkymo nuostatos. Pagrindinių dokumentų grupių ( gautų, siunčiamų, vidaus) ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2012 11 19
Dvejybinis įrašas apskaitoje - užduotys
Dalis. Papildomi uždaviniai Dvejybinis įrašas apskaitoje. Pratimas. Bendrasis žurnalas nr. Didžioji knyga sąskaitos. Bandomasis balansas sąsk. nr. Sąskaitų pavadinimai Debetas. Sąskaitų pavadinimai Debetas Kreditas Sąsk. Nr. ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2018 03 21
Barboros Radvilaitės korespondencija
Barboros Radvilaitės korespondencija. Barboros Radvilaitės laiškai tėvui Jurgiui Radvilai. Barboros Radvilaitės laiškai motinai. Barboros Radvilaitės laiškai sūnėnams Mikalojui ir Kristupui Radviloms. Barboros Radvilaitės laiškai broliui ...
Lietuvių esės, Esė, 5 puslapiai
2015 05 29
Sąskaitų sandara
Buhalterinių sąskaitų sandara ir rūšys. Buhalterinė sąskaita. Pinigų judėjimas 2012 m. liepos mėnesį  . T formos sąskaitos - lėktuvėliai. Turto sąskaitos. Nuosavybės sąskaitos. Pajamų sąskaitos. Sąnaudų sąskaitos.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 01
×
111 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo